Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng Ba Vì Hà Nội.

75 162 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2017, 15:59

... hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng - Ba Vì - Hà Nội” 1.2... ni lợn trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng Ba Vì - Hà Nội 44 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 44 4.2.1 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng. .. LÂM - NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, XÃ KHÁNH THƢỢNG - BA VÌ - HÀ NỘI KHĨA
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng Ba Vì Hà Nội., Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng Ba Vì Hà Nội.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn