Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn

16 2,391 14
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 20:46

giám sát môi trường định kỳ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn MỤC LỤC Trang Phần I MỞ ĐẦU 3 1. Mục đích và ý nghĩa việc quan trắc môi trường 3 2. Giới thiệu về Công ty cổ phần thực phẩm Hương Sơn 3 Phần II NỘI DUNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 5 1. Quan trắc chất lượng môi trường nước 5 1.1. Quy mô và các chỉ tiêu quan trắc môi trường nước thải 5 1.2. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu nước 5 2. Quan trắc chất lượng môi trường không khí 8 2.1. Quy mô và các chỉ tiêu quan trắc môi trường không khí. 8 2.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí. 9 3 Chất thải rắn phát sinh từ trạm xử lý 9 Phần III KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 10 1. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước. 11 2. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí. 12 3. Nhận xét, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường khu vực. 14 4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 14 Phần IV KẾT LUẬN 16 Phần V PHỤ LỤC 17 A. Tài liệu tham khảo 17 B. Ảnh tư liệu đi lấy mẫu. 18 1 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn Phần I MỞ ĐẦU 1. Mục đích và ý nghĩa của việc quan trắc môi trường Sự phát triển kinh tế luôn gắn liền với việc sản xuất các vật liệu phục vụ cho đời sống và các hoạt động của xã hội đồng thời cũng thải bỏ các loại chất thải vào môi trường. Quá trình này đã và đang diễn ra hàng ngày trên toàn Thế giới. Đối với mỗi dự án phát triển, vấn đề lợi nhuận kinh tế thường được chú trọng hàng đầu. Tuy nhiên, với tình trạng môi trường sống của chúng ta đang ngày càng xấu đi do các hoạt động công nghiệp thì việc kết hợp hài hoà giữa sản xuất và bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng. Đây cũng là mục tiêu “Phát triển bề vững” mà tất cả các Quốc gia trên toàn Thế giới hướng tới. Một trong những biện pháp quản lý góp phần bảo vệ chất lượng môi trường đó là “Quan trắc môi trường”. Công tác giám sát môi trường trong các cơ sở sản xuất gắn với việc theo dõi sự biến đổi một số chỉ tiêu được thể hiện qua các thông số lý học, hoá học và sinh học của môi trường. Kết quả quá trình giám sát môi trường một cách liên tục, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà quản lý, các nhà chuyên môn phát hiện sự biến đổi các thành phần môi trường từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp khống chế các nguồn thải gây ô nhiễm, điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, giảm chi phí cho việc khắc phục, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu nhất. 2. Giới thiệu về Công ty CP thực phẩm Hương Sơn 2.1. Vị trí địa lý: “Đường Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội” với diện tích nhà xưởng 154 m 2 x 04 tầng (tầng 1 đến tầng 4). Vị trí tiếp giáp của công ty CP Thực Phẩm Hương Sơn nằm trong khu dân cư xóm Đồng, xã Tứ Hiệp các mặt tiếp giáp như sau: - Phía Tây: Giáp với đường đi khu dân cư - Phía Nam: Giáp với đường đi khu dân cư (mặt tiền của Công ty) - Phía Đông: Giáp với nhà dân - Phía Nam: Giáp với đường đi khu dân cư Số điện thoại: 043 – 22183000 Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần 2 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn 2.2. Các điều kiện khí hậu: Dự án nằm hoàn toàn trong vùng Đồng bằng Bắc Bộ nên khí hậu là nhiệt đới nóng ẩm và mưa nhiều. - Nhiệt độ: Các kết quả thống kê cho thấy: + Nhiệt độ trung bình năm của khu vực: 23,2 0 C. - Chế độ mưa: Có 2 mùa rõ rệt + Mùa mưa: từ tháng 4 đến tháng 10. + Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. - Hướng gió: + Hướng gió chủ đạo vào mùa hè là hướng Đông – Nam. + Hướng gió chủ đạo vào mùa đông là hướng Bắc - Đông Bắc và Tây Bắc. 2.3. Điều kiện kinh tế xã hội. Công ty CP thực phẩm Hương Sơn thuộc địa phận huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội, nằm gần quốc lộ 1A, nên điều kiện giao thông thuận lợi đến các tỉnh thành trong cả nước . 2.4. Hoạt động của Công ty CP thực phẩm Hương Sơn Công ty CP thực phẩm Hương Sơn Loại hình công ty cổ phần bắt đầu đi vào hoạt động tháng 10 năm 2008. Loại hình sản xuất: sản phẩm làng nghề truyền thống giò, chả Ước Lễ, bao nem chua. Công suất của 02 dây chuyền sản xuất nem chua và giò công xuất theo thiết bị đầu tư 50 tấn sản phẩm/năm Công suất hiện tại 30 tấn sản phẩm/năm. 3 Bỏo cỏo kt qu quan trc cht lng mụi trng Cụng ty CP Thc phm Hng Sn Phn II NI DUNG QU TRèNH THC HIN QUAN TRC MễI TRNG 1. Quan trc cht lng mụi trng nc 1.1.Quy mụ v cỏc ch tiờu quan trc mụi trng nc thi Hot ng ca Cụng ty cú nc thi, nc thi phỏt sinh bao gm nc thi sinh hot v nc thi sn xut riờng bit. Nc thi sn xut ca cỏc cụng ty c thu gom vo h ga t ngm di nn nh vo cú thit k lng git cp. Nc thi sau khi x lý t yờu cu theo QCVN 24:2009/BTNMT Ct B trc khi chy vo sụng Sột. Nc thi sinh hot c thu gom v h thng h ga ca cụng ty. cú th xỏc nh c nhng nh hng ca nc thi ti mụi trng, chỳng tụi ó tin hnh ly mu nc thi ti im x sau h thng x lý ca KCN trc khi ra sụng Sột ti 2 thi im l ngy 03/03/2010 v ngy 01/06/2010. Cỏc ch tiờu phõn tớch gm (Theo bỏo cỏo TM): + pH, Tng cht rn l lng (TSS), Nhu cu ụ xy hoỏ hc (COD), Nhu cu ụ xy sinh hoỏ (BOD 5 ), Tng N, Tng P, Tng Coliform 1.2. Phng phỏp ly mu v phõn tớch cht lng mụi trng nc a. Phng phỏp ly mu v bo qun mu nc - Mu c ly 2 lớt v ng trong chai Polyetylen, chai thu tinh. Cỏc mu c bo qun v c nh trc khi vn chuyn v Phũng thớ nghim theo ỳng TCVN ó ban hnh. - Ch tiờu pH c o trc tip ti im ly mu nhm trỏnh sai s trong quỏ trỡnh bo qun mu. b. Cỏc thit b o v phng phỏp phõn tớch mu: TT Thụng s phõn tớch Phng phỏp phõn tớch Mỏy múc, trang thit b thc hin 1 Nhit TCVN 4457:88 2 pH TCVN 6492:1999 Máy đo pH - hãng ORION - Mỹ 3 TSS TCVN 6625:2000 Cân phân tích (hãng SARTORIUS - Đức) Tủ sấy (Memmert - Đức) 4 Bỏo cỏo kt qu quan trc cht lng mụi trng Cụng ty CP Thc phm Hng Sn Bộ lọc chân không. 4 COD SMEWW 5220D Máy Quang phổ tử ngoại khả kiến (UV- VIS), Model: UV - 1601PC Hãng Shimadzu- Nhật 5 BOD 5 TCVN 6001-1:2008 Thiết bị ủ ( HACH - Mỹ). Máy đo DO (WTW- Đức). 6 Tng N SMEWW 4500-N C Máy Quang phổ tử ngoại khả kiến (UV- VIS), Model: UV - 1601PC 7 Tng P TCVN 6202:2008 8 Coliform TCVN 6187-2:1996 Tủ ấm ( MEMMERT-Đức), Nồi hấp tiệt trùng, . 2. Quan trc cht lng mụi trng khụng khớ 2.1. Quy mụ v cỏc ch tiờu quan trc mụi trng khụng khớ - Cỏc cht gõy ụ nhim khụng khớ t hot ng ca cỏc Cụng ty CP thc phm Hng Sn ch yu l bi, cỏc khớ SO 2 , CO, NO 2 v ting n. ễ nhim mụi trng khụng khớ nh hng ti s sinh trng ca cõy trng, vt nuụi, c bit l nh hng n sc kho con ngi nh gõy lờn cỏc bnh v mt, mi, hngTing n ln lm cụng nhõn mt mi, khụng tp chung, thớnh lc gim dndn n nng sut lao ng kộm. - Tuy nhiờn do c thự ca ngnh sn xut nờn khớ thi khụng phi l vn chớnh tuy nhiờn n v t vn ó ly 2 mu mụi trng khụng khớ, bờn trong v ngoi khu cụng vc cụng ty. + KK1: Ti ca chớnh vo nh xng sn xut ca cụng ty + KK2: Sau nh xng (tip giỏp ng i chung khu dõn c) Da vo thc t hot ng sn xut ca Cụng ty la chn cỏc ch tiờu giỏm sỏt cht lng mụi trng khụng khớ bao gm: nhit , bi, cỏc khớ SO 2 , CO, NO 2 v mc n, ngoi ra cũn o cỏc thụng s vi khớ hu (Theo bỏo cỏo ca ỏn mụi trng). 2.2. Phng phỏp ly mu v o cht lng khụng khớ 5 Bỏo cỏo kt qu quan trc cht lng mụi trng Cụng ty CP Thc phm Hng Sn 3. Cht thi rn Cụng ty CP Thc phm Hng sn trong giai on sn xut cú phỏt sinh 2 dng cht thi rn: - Cht thi rn trong quỏ trỡnh sn xut, ph ph phm,cng nh cht thi rn sinh hot c cụng ty thuờ cụng ty mụi trng ụ th vn chuyn n ni tp trung x lý cht thi rn sinh hot, m bo khụng gõy ụ nhim mụi trng - Bựn thi do s lng ng cỏc cht rn hu c trong h gas ca h gas cha nc sinh hot v h ga ca h thng x lý nc thi c cụng ty thuờ n v no hỳt bựn thi hỳt v vn chuyn theo ỳng cỏc quy nh hin hnh. S TT Thông số Phơng pháp quan trắc, phân tích Mô tả phơng pháp Trang thiết bị thực hiện 1 Nhiệt độ Đo trực tiếp Đo trực tiếp tại điểm thải Máy đo nhiệt độ (hãng ORION - Mỹ) 2 n Đo trực tiếp Đo trực tiếp tại điểm o Mỏy o n Testo (c) 3 Vi khớ h u Đo trực tiếp Đo trực tiếp tại điểm o Mỏy o vi khớ hu (Nga) 4 Bi TCVN5067-1995 Ly mu ti hin trng, cõn sy. Mỏy hỳt bi SIBATA (Nht) T sy Memmert (c) Cõn phõn tớch CP224S (c) 5 CO 52TCN352-89 B y t-1993 Phng phỏp dựng thuc th Folinciocalteur Máy Quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS), Model: UV - 1601PC Hãng Shimadzu- Nhật 6 NO 2 TCVN6137-1996 Phng phỏp Griss Saltzan ci tin Mỏy hỳt khớ Handy Sample HS KIMOTO (Nht) Máy Quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS), Model: UV - 1601PC Hãng Shimadzu- Nhật 7 SO 2 TCVN5971-1995 Phng phỏp Tetracloruamercurat (TCM) Mỏy hỳt khớ Handy Sample HS KIMOTO (Nht) Máy Quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS), Model: UV - 1601PC Hãng Shimadzu- Nhật 6 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn Phần III KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG KHU VỰC 1. Kết quả phân tích và đo các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước * Thời gian lấy mẫu: 03/03/2010 STT Thông số phân tích Đơn vị NT N 21 0 13’42’’ E105 0 48’44’’ QCVN 14:2008/BTNMT Cột B Thời gian lấy mẫu 10h30 1 Nhiệt độ o C 27 40 2 pH - 7,69 5-9 3 TSS mg/l 59,5 100 4 COD mg/l 88,5 100 5 BOD 5 mg/l 49,7 50 6 Tổng N mg/l 46,4 30 7 Tổng P mg/l 8,402 6 8 Coliform MPN/100ml 2100 5000 Ghi chú: NT: Tại điểm xả sau hệ thống xử lý; * Thời gian lấy mẫu: 01/06/2010 STT Thông số phân tích Đơn vị Kết quả thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm QCVN 14:2008/BTNMT Cột B QCVN Ký hiệu mẫu NT1 Toạ độ vị trí lấy mẫu N 21 0 13’42’’ E105 0 48’44’’ Thời gian lấy mẫu 9h30 1 pH - 6,96 TCVN 6492:1999 5,5-9 2 TSS mg/l 35,3 TCVN 6625:2000 100 3 COD mg/l 74,5 SMEWW 5220D 100 4 BOD 5 mg/l 38,4 TCVN 6001-1:2008 50 5 Tổng N mg/l 7,321 SMEWW 4500-N C 30 6 Tổng P mg/l 0,915 TCVN 6202:2008 6 7 Coliform MPN/100ml 4800 TCVN 6187-2:1996 5000 Ghi chú: Vị trí lấy mẫu NT1: Tại điểm xả sau hệ thống xử lý. 2. Kết quả phân tích và đo các chỉ tiêu chất lượng môi không khí: 7 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn * Thời gian lấy mẫu: 03/03/2010 TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị KK1 N 21 0 13’43” E105 0 49’0 7” KK2 N 21 0 13’41” E105 0 49’12” KK3 N21 0 13’48” E105 0 48’44” KK4 N21 0 13’45” E105 0 48’48” KK5 N21 0 13’45” E105 0 48’09” TCVN 5937:200 5 Thời gian lấy mẫu 9h30 9h40 10h10 10h15 10h25 1 Nhiệt độ 0 C 27,0 27,0 27,5 27,5 27,0 - 2 Độ ồn dBA 54,0 53,1 53,5 53,5 52,1 - 3 NO 2 µg/ m 3 49,6 57,8 39,3 27,3 21,4 200 4 SO 2 µg/ m 3 43,1 34,4 37,5 26,7 22,2 350 5 CO µg/ m 3 2483 2476 3024 2983 2167 30000 6 Bụi µg/ m 3 98,5 104,0 112,6 101,3 119,5 300 Kết quả phân tích mẫu khí (tiếp theo) TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị KK6 N 21 0 13’43” E105 0 48’1 2” KK7 N 21 0 14’08” E105 0 48’47” KK8 N21 0 13’42” E105 0 48’07” KK9 N21 0 14’03” E105 0 48’16” KK10 N21 0 13’43” E105 0 48’12” TCVN 5937:200 5 Thời gian lấy mẫu 10h35 10h45 11h05 11h20 11h35 1 Nhiệt độ 0 C 26,5 27,0 27,5 26,5 27,0 - 2 Độ ồn dBA 52,5 51,3 53,6 53,6 52,7 - 3 NO 2 µg/ m 3 16,7 19,8 22,6 18,7 23,1 200 4 SO 2 µg/ m 3 18,4 19,8 26,6 27,9 18,3 350 5 CO µg/ m 3 1968 2301 1873 2024 2264 30000 6 Bụi µg/ m 3 89,6 137,5 152,4 146,6 157,0 300 Ghi chú: Vị trí lấy mẫu: + KK1: khí xung quanh cạnh nhà máy Yamaha + KK2: khí xung quanh cạnh nhà máy Hamagassu 8 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn * Thời gian lấy mẫu: 01/06/2010 STT Chỉtiêu phân tích Đơn vị Kết quả thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm TCVN Ký hiệu mẫu KK1 KK2 Toạ độ vị trí lấy mẫu N21 0 13’45” E105 0 49’09” N21 0 13’43” E105 0 49’12” Thời gian lấy mẫu 9h45 10h05 1 Hướng gió - Đông Nam Đông Nam 94 TCN 6-2001* - 2 Tốc độ gió m/s 0,2 0,3 - 3 Độ ẩm % 63 62 - 4 Nhiệt độ 0 C 29 29 - 5 Độ ồn dBA 52,1 58,2 TCVN 5964:1995 75 6 NO 2 µg/m 3 49,5 56,3 TCVN 6137-1996 200 7 SO 2 µg/m 3 42,3 58,1 TCVN 5971-1995 350 8 CO µg/m 3 2873 2936 52 TCN 352-89- Bộ Y Tế - 1993 30000 9 Bụi µg/m 3 98 90 TCVN 5067:1995 300 Mẫu khí (tiếp theo) STT Chỉtiêu phân tích Đơn vị Kết quả thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm TCVN Ký hiệu mẫu KK3 KK4 Toạ độ vị trí lấy mẫu N21 0 13’48” E105 0 48’44” N21 0 13’46” E105 0 48’48” Thời gian lấy mẫu 10h20 10h30 1 Hướng gió - Đông Nam Đông Nam 94 TCN 6-2001* - 2 Tốc độ gió m/s 0,1 0,2 - 3 Độ ẩm % 61 61 - 4 Nhiệt độ 0 C 30 30 - 5 Độ ồn dBA 54,7 55,2 TCVN 5964:1995 75 6 NO 2 µg/m 3 78,2 63,5 TCVN 6137-1996 200 9 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn 7 SO 2 µg/m 3 83,1 76,4 TCVN 5971-1995 350 8 CO µg/m 3 2748 3213 52 TCN 352-89- Bộ Y Tế - 1993 30000 9 Bụi µg/m 3 103 100 TCVN 5067:1995 300 Mẫu khí (tiếp theo) STT Chỉtiêu phân tích Đơn vị Kết quả thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm TCVN Ký hiệu mẫu KK5 KK6 Toạ độ vị trí lấy mẫu N21 0 13’45” E105 0 48’09” N21 0 13’43” E105 0 48’12” Thời gian lấy mẫu 10h45 11h00 1 Hướng gió - Đông Nam Đông Nam 94 TCN 6-2001* - 2 Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 - 3 Độ ẩm % 60 59 - 4 Nhiệt độ 0 C 29,5 30 - 5 Độ ồn dBA 56,9 52,1 TCVN 5964:1995 75 6 NO 2 µg/m 3 27,1 34,3 TCVN 6137-1996 200 7 SO 2 µg/m 3 53,2 47,6 TCVN 5971-1995 350 8 CO µg/m 3 3431 3124 52 TCN 352-89- Bộ Y Tế - 1993 30000 9 Bụi µg/m 3 97 121 TCVN 5067:1995 300 Mẫu khí (tiếp theo) STT Chỉtiêu phân tích Đơn vị Kết quả thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm TCVN Ký hiệu mẫu KK7 KK8 Toạ độ vị trí lấy mẫu N21 0 14’03” E105 0 48’16” N21 0 14’09” E105 0 48’48” Thời gian lấy mẫu 11h20 11h35 1 Hướng gió - Đông Nam Đông Nam 94 TCN 6-2001* - 2 Tốc độ gió m/s 0,2 0,3 - 3 Độ ẩm % 60 59 - 4 Nhiệt độ 0 C 29,5 29,5 - 5 Độ ồn dBA 54,2 53,1 TCVN 5964:1995 75 6 NO 2 µg/m 3 32,4 28,5 TCVN 6137-1996 200 7 SO 2 µg/m 3 38,4 32,1 TCVN 5971-1995 350 10 . lý. 2. Kết quả phân tích và đo các chỉ tiêu chất lượng môi không khí: 7 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn *. Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn MỤC LỤC Trang Phần I MỞ ĐẦU 3 1. Mục đích và ý nghĩa việc quan trắc môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn, Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn