Biên bản giao nhận Sổ bảo hiểm xã hội

1 5,551 27
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 18:23

BÊN GIAO : Địa chỉ Ông (Bà) Chức danh .Ông (Bà) Chức danh . Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namãĐộc Lập Tự Do Hạnh Phúc biên bản giao nhậnsổ bảo hiểm x hộiãbên giao : Địa chỉ Ông (Bà) Chức danh .Ông (Bà) Chức danh .bên nhận : .Địa chỉ Ông (Bà) .Chức danh .Ông (Bà) .Chức danh .Hai bên tiến hành thực hiện giao, nhận tờ khai và sổ BHXH nh sau:Số lợng : ( Bằng chữ : .)Số sổ từ: Đến số .Phơng thức giao nhận : Trực tiếpHiện trạng sổ lúc giao nhận : Tốt, đầy đủBiên bản đợc lập vào hồi giờ .phút, ngày .tháng .năm .Biên bản lập thành 02 bản,bên giao giữ 01 bản,bên nhận giữ 01 bản.đại diện bên nhận đại diện bên giao . Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namãĐộc Lập Tự Do Hạnh Phúc biên bản giao nhậnsổ bảo hiểm x hội bên giao : ........................................................................Địa. số...................................Phơng thức giao nhận : Trực tiếpHiện trạng sổ lúc giao nhận : Tốt, đầy đ Biên bản đợc lập vào hồi ......giờ .....phút, ngày ...tháng ...năm .. .Biên bản lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản giao nhận Sổ bảo hiểm xã hội, Biên bản giao nhận Sổ bảo hiểm xã hội, Biên bản giao nhận Sổ bảo hiểm xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay