dieu kien va thu tuc thanh lap trung tam ngoai ngu

3 138 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 00:30

Điều kiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Tóm tắt câu hỏi: Chị gái em định mở trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ (thực mở rồi), muốn làm thủ tục để hợp thức hóa Vậy ngồi thủ tục đăng ký với Bộ giáo dục, trung tâm có cần làm thủ tục với quan thuế khơng? Mong nhận hồi đáp luật sư Em cảm ơn Luật sư tư vấn: * Cơ sở pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT * Nội dung tư vấn: Theo quy định Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ phải xét cấp định giấy phép hoạt động đảm bảo điều kiện sau : Về sở vật chất: - Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm) Trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa phòng học khu vực hành (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, giáo viên,…) - Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm) Trung tâm tin học là: phòng lý thuyết, 01 02 phòng máy, có từ 40 máy trở lên, khu vực hành (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, giáo viên,…) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Có sân bãi gửi xe - Có trang bị hệ thống PCCC theo quy định - Mỗi Trung tâm phép hoạt động 01 (một) địa điểm chính, có điểm phụ đủ điều kiện Sở Giáo dục Đào tạo thẩm tra, cho phép Về đặt tên Trung tâm: - Tên Trung tâm tên tiếng Việt ghi định, giấy phép dạy học, dấu, bảng tên giấy tờ giao dịch khác - Đặt tên theo quy định: Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng VD: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ABCD Về Giám đốc Trung tâm: - Giám đốc có tốt nghiệp Đại học, có q trình cơng tác, dạy học năm, có phẩm chất đạo đức, lực quản lý tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tuổi đời 70 tuổi có hộ thường trú Hà Nội - Mở loại hình Trung tâm nào, Giám đốc Trung tâm phải có cấp chun mơn loại hình, mơn học - Nhiệm kỳ Giám đốc năm Một người công nhận chức danh Giám đốc nhiều nhiệm kỳ - Giám đốc người nước (được quy định riêng) đơn vị, tổ chức có giấy phép đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư - Giám đốc cơng ty, doanh nghiệp…, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học đủ tiêu chuẩn qui định Như vậy, trung tâm ngoại ngữ phải đảm bảo điều kiện Điều Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học: "1 Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân đầu tư xây dựng sở vật chất bảo đảm kinh phí hoạt động vốn ngồi ngân sách nhà nước." VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Như vậy, thành lập trung tâm ngoại ngữ, chị gái bạn thành lập loại hình doanh nghiệp, sau thành lập trung tâm ngoại ngữ chị gái bạn chuẩn bị hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, không cần thành lập doanh nghiệp Nếu chị gái bạn thành lập doanh nghiệp chị gái bạn tham khảo quy định từ Điều 20 đến Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014 để lựa chọn loại hình doanh nghiệp muốn thành lập Sau thành lập doanh nghiệp, phải nộp Mẫu 06/GTGT tới Chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở để kê khai phương pháp tính thuế, nộp tờ khai thuế mơn Cơ quan thuế xuống trực tiếp địa bàn hoạt động để kiểm tra trụ sở Tiếp theo, chị gái bạn chuẩn bị hồ sơ theo quy định Điều Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT để xin cấp giấy phép hoạt động Sở giáo dục đào tạo cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở để cấp giấy phép hoạt động gồm: - Tờ trình xin thành lập trung tâm; - Đề án thành lập trung tâm gồm nội dung sau: + Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, cần thiết sở pháp lý việc thành lập trung tâm; + Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ trung tâm; + Chương trình giảng dạy, quy mơ đào tạo; + Cơ sở vật chất trung tâm; + Cơ cấu tổ chức trung tâm, giám đốc, phó giám đốc (nếu cần), tổ (hoặc phòng chun mơn); + Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm giám đốc trung tâm - Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động trung tâm Nơi thực thủ tục hành chính: Sở giáo dục đào tạo cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở Nếu chị gái bạn khơng thành lập doanh nghiệp, chị gái bạn chuẩn bị hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, sau thành lập trung tâm ngoại ngữ chị gái bạn phải nộp hồ sơ tới quan thuế để kê khai thuế VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... trình xin thành lập trung tâm; - Đề án thành lập trung tâm gồm nội dung sau: + Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, cần thiết sở pháp lý việc thành lập trung tâm; + Mục tiêu,... lập doanh nghiệp, phải nộp Mẫu 06/GTGT tới Chi cục thu nơi công ty đặt trụ sở để kê khai phương pháp tính thu , nộp tờ khai thu mơn Cơ quan thu xuống trực tiếp địa bàn hoạt động để kiểm tra... đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học đủ tiêu chuẩn qui định Như vậy, trung tâm ngoại ngữ phải đảm bảo điều kiện Điều Thơng tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học: "1 Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: dieu kien va thu tuc thanh lap trung tam ngoai ngu, dieu kien va thu tuc thanh lap trung tam ngoai ngu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn