De kiem tra 4 quyen 2

1 187 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:28

Phòng giáo dục - đào tạo Vụ bản Bi Kiểm tra 1 tiết Trờng tiểu học Trần Lâm Môn tin học ---------- Năm học 2008 2009 Họ và Tên : . Lớp : . Phần 1. Lý thuyết ( 4 điểm ) Đánh dấu X vào phơng án trả lời đúng nhất Câu 1 : Để khởi động đợc một chơng trình trên máy tính thông qua biểu tợng trên màn hình nền em làm nh sau. . Nháy chuột trái một lần vào biểu tợng của chơng trình. . Nháy chuột phải một lần vào biểu tợng của chơng trình. . Nhấm phím Enter trên bàn phím. . Nháy chuột trái nhanh hai lần liên tiếp vào biểu tợng của chơng trình. Câu 2 : Trong những biểu tợng sau đây biểu tợng nào là biểu tợng của chơng trình soạn thảo văn bản Word Câu 3 : Khi đặt tay trên bàn phím em đặt tay Tại hàng phím số. Tại hàng phím dới Tại hàng phím cơ sở Đặt tay tuỳ ý. Phần 2 : Thực hành trên máy tính. ( 6 điểm ) Khởi động chơng trình Word sau đó gõ vào bài ca dao sau Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông gia Ta đây, trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn Điểm . Phòng giáo dục - đào tạo Vụ bản Bi Kiểm tra 1 tiết Trờng tiểu học Trần Lâm Môn tin học ---------- Năm học 20 08 20 09 Họ và Tên : : . Phần 1. Lý thuyết ( 4 điểm ) Đánh dấu X vào phơng án trả lời đúng nhất Câu 1 : Để khởi động đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra 4 quyen 2, De kiem tra 4 quyen 2, De kiem tra 4 quyen 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay