Giao án sử dụng công nghệ cao

16 319 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:26

. phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến α β α Q β Q ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ∩ ∩ ∩ = b = c = a => Vị trí tương đối của ba giao tuyến này? => a,b,c. định hai điểm chung của hai mặt phẳng, đường thẳng qua hai điểm chung đó là giao tuyến cần tìm. Bài tập1: Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong hình dưới đây •
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao án sử dụng công nghệ cao, Giao án sử dụng công nghệ cao, Giao án sử dụng công nghệ cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn