Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

21 89 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2017, 11:05

I Q TRÌNH VĂN HỌC Khái niệm q trình văn học a, khái niệm Văn học gì? Văn học loại hình nghệ thuật, hình thái ý thức xã hội đặc thù vận động, biến chuyển Văn học lịch sử có mối quan hệ với nhau? Văn học gắn liền với lịch sử, sản phẩm trình lịch sử Lịch sử thay đổi kéo theo thay đổi văn học QTVH hình thành thay đổi phát triển toàn đời sống văn học ( tác giả, tác phẩm, khuynh hướng , trào lưu,…) qua thời kỳ lịch sử CÁC THỜI KỲ VH CỔ ĐẠI VH CẬN ĐẠI VH TRUNG ĐẠI VH HIỆN ĐẠI VH ĐƯƠNG ĐẠI VH TRUNG ĐẠI TỪ THẾ KỶ X- XIV TỪ THẾ KỶ XV- XVII TỪ THẾ KỶ XVII- NỬA ĐẦU XIX CUỐI THẾ KỶ XIX b, Các yếu tố làm nên QTVH CÁC YẾU TỐ LÀM NÊN QTVH CÁC TÁC PHẨM VH VỚI CHẤT LƯỢNG KHÁC NHAU CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VĂN HỌC: TRUYỀN MIỆNG, CHÉP TAY, IN ẤN… CÁC THÀNH TỐ CỦA ĐỜI SỐNG VĂN HỌC: NGƯỜI ĐỌC, TÁC GIẢ,… ẢNH HƯỞNG QUA LẠI GIỮA VĂN HỌC VÀ CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUÂT, CÁC HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI c, Các quy luật QTVH VD1: CMT8 thành công mở VD2: Thơ kỷ nguyên cho dân tộc ta, ( 1932-1945) vừa kế thừa yếu tố truyền từ văn học gắn thống thơ ca cổ điển vừa có liền với lý tưởng độc lập tự sáng tạo khám phá CNXH đời? mẻ? Nhận xét ví dụ quy luật QTVH ??? VD3: Trong q trình phát triển mình, VHVN có giao lưu với VHPT, VHTQ…? Tổng hợp lại đáp án - Quy luật văn học gắn bó với đời sống - Quy luật phát triển kế thừa cách tân - Quy luật văn học tồn tại, vận động bảo lưu tiếp biến 2 Trào lưu văn học a, Khái niệm Trào lưu??? Trong bút chiến thể thái độ cơng kích nhà văn lãng mạn năm 1930-1945, Vũ Trọng Phụng viết : “ Các ông muốn tiểu thuyết tiểu thuyết Tơi nhà văn chí hướng tơi muốn tiểu thuyết thực đời” Từ quan điểm Vũ Trọng Phụng, em nêu số tác giả, tác phẩm cho “cùng chí hướng” với ông ? Ngô Tất Tố : Tắt đèn… Nguyên Hồng: Bỉ vỏ, ngày thơ ấu… Nguyễn Công Hoan: Bước đường , Đồng hào có ma… Vậy trào lưu văn học? Trào lưu văn học tượng có tính chất lịch sử Đó phong trào sáng tác tập hợp tác giả, tác phẩm có gần gũi tư tưởng, cảm hứng, nguyên tắc miêu tả thực Tạo thành dòng rộng lớn có bề văn học dân tộc thời đại Một trào lưu văn học có nhiều khuynh hướng khác Kể tên số trào lưu văn học giới Việt Nam mà em biết? - Trên giới: + Văn học Phục Hưng: Xuất Châu Âu vào kỷ XV, XVI Đề cao người, giải phóng cá tính, chống lai tư tưởng Trung Cổ Xec- van- tec Sếch- xpia +Chủ nghĩa Cổ Điển: Xuất Pháp vào kỷ XVII, CNCD đề cao lý trí, sáng tác theo hệ thống quy phạm chặt chẽ Cornay Mô- li- e - Ở Việt Nam: + Trào lưu văn học lãng mạn + Trào lưu văn học thực phê phán ( 1930-1945) + Trào lưu văn học thực XHCN Củng cố Câu 1: Trong quy luật sau, quy luật khơng tác động đến q trình văn học ? A B C D Văn học chịu tác động đời sống Văn học kế thừa cách tân Quy luật khai trừ Quy luật bảo lưu tiếp biến Đáp án: C Câu 2: Nhà văn Vũ Trọng Phụng thuộc trào lưu đây? A B C D Văn học lãng mạn Văn học thưc phê phán ( 1930- 1945) Văn học siêu hình Chủ nghĩa Cổ điển Đáp án: B Các em ôn lại kiến thức chuẩn bị phần Phong cách văn học ...I Q TRÌNH VĂN HỌC Khái niệm q trình văn học a, khái niệm Văn học gì? Văn học loại hình nghệ thuật, hình thái ý thức xã hội đặc thù vận động, biến chuyển Văn học lịch sử có mối... 1930-1945) + Trào lưu văn học thực XHCN Củng cố Câu 1: Trong quy luật sau, quy luật khơng tác động đến q trình văn học ? A B C D Văn học chịu tác động đời sống Văn học kế thừa cách tân Quy luật khai... văn Vũ Trọng Phụng thuộc trào lưu đây? A B C D Văn học lãng mạn Văn học thưc phê phán ( 1930- 1945) Văn học siêu hình Chủ nghĩa Cổ điển Đáp án: B Các em ôn lại kiến thức chuẩn bị phần Phong cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học, Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học, Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn