Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1

35 2,820 13

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 15:14

tài liệu “Giáo trình điện tử công suất” được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ 1Chương 0CÁC HỆ THỨC VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2Các khái niệm cơ bản 3Các khái niệm cơ bản 4Mạch một pha với dòng, áp dạng sin 5Mạch một pha với dòng, áp dạng sin 6Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 7Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 8Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 9Cuộn dây L – Tụ điện C 10Chế độ xác lập với dòng, áp không sinVí dụ: Dạng sóng điện áp ngõ ra và dạng sóng dòng-áp ngõ vào của một bộ biến tần 3-pha kiểu điều rông xung (PWM) điển hình. . chế độ đóng-ngắt (switch-mode), khác với các mạch điện tử hoạt động ở chế độ tuyến tính (linear mode)  Hiệu suất mạch ĐTCS cao hơn mạch điện tử chế độ. dây L – Tụ điện C 10Chế độ xác lập với dòng, áp không sinVí d : Dạng sóng điện áp ngõ ra và dạng sóng dòng-áp ngõ vào của một bộ biến tần 3-pha kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1, Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn