PP GIẢI PHUONG TRINH VO TI DANH CHO THCS

20 66 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2017, 00:32

Tài liệu cung cấp các phương pháp cơ bản đầy đủ để giải phương trình vô tỉ dành cho THCS ... + = x + Bài 3: Ti m m để phương trình sau có nghiệm: − x + 3x − = Bài 4: Cho phương trình: x − − x = m a) Giải phương trình m = b) Ti m m để phương trình có nghiệm Bài 5: Cho phương trình:... trình với m = + Bài 13: Cho phương trình: a) b) Ti m m để phương trình có nghiệm Bài 14: Cho phương trình: ( x − x ) + x − x − − m = a) Giải phương trình với m = b) Ti m m để phương trình... x = Với t = 113 ⇒ x = 548 Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = {1} 5.2 Giải phương trình vơ tỉ cách đưa hệ đối xứng loại II  Ta hãy ti m nguồn gốc toán giải phương trình cách đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: PP GIẢI PHUONG TRINH VO TI DANH CHO THCS, PP GIẢI PHUONG TRINH VO TI DANH CHO THCS, PP GIẢI PHUONG TRINH VO TI DANH CHO THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay