cơ sở chế biến tinh bột khoai mì trường hà công suất 10 000 tấnnăm

43 319 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2017, 16:01

MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU XUẤT XỨ DỰ ÁN Hiện nước ta đánh giá quốc gia mức tăng trưởng cao ổn định giai đoạn 2010- 2020 Với phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp việc cải thiện đời sống người dân, nguyên nhân làm cho nhu cầu sử dụng tinh bột loại tăng nhanh ( trung bình 100 – 200 kg/ngày).Nhiều ngành cơng nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng tinh bột khoai phát triển dẫn đến nhu cầu tinh bột tăng nhanh chóng Ngành cơng nghiệp chế biến Việt Nam nhu cầu lớn tinh bột để làm nguyên liệu cho sở sản xuất, bánh quy, bánh đa,mì ăn liền, miến….hoặc trộn lẫn sản phẩm khác để chế biến nên ăn, dùng sản xuất đường… Đối với nước ta khoai nhiều, ta tận dụng để chế biến thành tinh bột khơng đáp ứng nhu cầu phục vụ cho ngành cơng nghiệp mà nguồn hàng xuất quan trọng Như Sắn góp phần khơng nhỏ vào phát triển ngành lương thực, thực phẩm nói riêng phát triển đất nước nói chung Xuất phát từ yêu cầu thực tế địa bàn tỉnh chưa sở chế biến mà nhập từ tỉnh khác, công ty cổ phần đầu tư thương mại định đầu tư xây dựng :” sở chế biến bột khoai cơng suất 10.000 tấn/năm” Tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 2.1 Căn pháp luật Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường hiệu lực từ ngày 01/04/2015 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT thông tư hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thơng tư số 26/2011/TT-BTNMT 2 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (thay TCVN 5945:2005 ) QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (thay TCVN 5945:2005 ) QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt TCVN 6772:2000 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn TCVN 5939:2005/BTNMT Chất lượng khơng khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp bụi chất vô 2.2 Các tài liệu lỹ thuật Bản đồ tổng thể mặt sở chế biến bột khoai Trường công suất 1000 sản phẩm/năm công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường thơn Lục Bó, xã Cơng Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tổng kết tháng đầu năm 2015 tình hình phát triển kinh tế - xã hội Các số liệu khí tượng thủy văn năm gần tỉnh Lạng Sơn Tổ chức khảo sát trạng môi trường khu vực thực dự án, khu vực lân cận khu vực dự án, ý khả gây ô nhiễm môi trường Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học Kỹ thuật Nội, Trần Văn Nhân Ngơ Thị Nga, năm 1999 Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải tập 1,2,3, Trần Ngọc Trấn, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2001 3 Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học, Lương Đức Phẩm, NXB Giáo dục, năm 2005 Sức khoẻ môi trường, Trịnh Thị Thanh, NXB Đại học Quốc Gia Nội, năm 2005 Các số liệu điều tra, phân tích, đánh giá trạng mơi trường địa bàn dự kiến triển khai dự án Tổ thực đánh giá tác động môi trường Chủ đầu tư dự án phối hợp với trạm quan trắc môi trườngsở tài nguyên môi trường Lạng Sơn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - quan tham vấn: trạm quan trắc môi trườngsở tài nguyên môi trường Lạng Sơn - Trạm trưởng: Nguyễn Quốc Huy - Địa liên hệ: Nguyenhuy@gmail.com Các phương pháp áp dụng trình thực đánh giá tác động môi trường 4.1 Phương pháp liệt kê Phương pháp tổng hợp phương pháp nghiên cứu dựa sở tổng hợp số liệu thu thập, kết phân tích, số liệu tính tốn so sánh chúng với TCVN, QCVN hành Trên sở kết phương pháp so sánh rút kết luận quy mô, phạm vi tác động, ảnh hưởng dự án đến môi trường Từ kết luận thu được, phương pháp tổng hợp cho phép đề xuất, lựa chọn biện pháp giảm thiểu tác động tối ưu nhất, kinh tế nhằm giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm môi trường 4.2 Phương pháp mơ hình hóa Phương pháp mơ hình hóa nghiên cứu hệ thống thông qua việc xây dựng 4 mơ hình hoạt động Đây phương pháp nghiên cứu hệ thống sử dụng rộng rãi Phương pháp mơ hình hóa sử dụng biết rõ yếu tố đầu vào, đầu phép biến đổi bên hệ thống Trong mơ hình, hệ thống mơ tả thơng qua đặc trưng Để mơ tả giới thực phức tạp, phải thực nguyên lý chung trừu tượng hóa phần tử quan hệ hệ thống thể hiểu cách đơn giản, trừu tượng hóa hình thành cách diễn tả đơn giản dễ hiểu bỏ qua chi tiết ảnh hưởng nhỏ không ảnh hưởng đến cấu trúc hoạt động hệ thống 4.3 Phương pháp đánh giá nhanh Dựa hệ số, mơ hình tính tốn tải lượng ô nhiễm Tổ chức Y tế giới (WHO) áp dụng phổ biển để tính toán, dự báo phạm vi ảnh hưởng, tải lượng, nồng độ phát thải nhiễm khí thải, nước thải trình san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu thi cơng, q trình xây dựng lắp đặt thiết bị trình dự án vào hoạt động 5 CHƯƠNG I MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên dự án Đầu tư xây dựng sở chế biến tinh bột khoai Trường công suất 10.000 tấn/năm 1.2 Chủ dự án Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Địa liên hệ: thơn Lục Bó, xã Cơng Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 0934316626 Đại diện: Lâm Chức vụ: Tổng giám đốc 1.3 Vị trí thực dự án Dự án đầu tư xây dựng sở chế biến tinh bột Trường cơng suất 10000 tấn/năm công ty cổ phần đầu tư thương mai Trường tổng diện tích 3.500 m2 thực thơn Lục Bó, xã Cơng Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn mặt tiếp giáp sau: Phía Bắc giáp huyện Cao Lộc Phía Nam giáp Bắc Giang Phía Tây giáp huyện Chi Lăng Phía Đông giáp Trung Quốc 6 1.4 Nội dung chủ yếu dự án 1.4.1 Mô tả mục tiêu dự án Góp phần làm phong phú cho công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giải việc làm cho người lao động địa phương Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp vào cơng trình phúc lợi địa phương bên cạnh đem lại lợi nhuận cho cơng ty Tiêu thụ sản phẩm từ nông sản hộ dân địa bàn khu vực lân cận, giải việc làm cho khoảng 100 lao động 1.4.2 Khối lượng quy mô hạng mục công trình - Cơng trình Kho ngun liệu 500 m2 Nhà xưởng sản xuất 1.500 m2 Nhà điều hành 500 m2 Kí túc xá cho cơng nhân 700 m2 Kho vật tư 400 m2 - Cơng trình phụ trợ: Trạm bơm cấp nước trạm Khu xử lí nước thải trạm Hệ thống chiếu sáng vá cứu hỏa hệ thống Đường nội 1000 m 7 1.4.3 Công nghệ sản xuất, vận hành 8 TB loại TB loại 9 Lắng 1.4.4 Thiết bị máy móc phục vụ dự án -Lồng bóc vỏ - Bể rửa - Máy chặt - Băng tải - Máy nghiền - Máy sàng lọc 1.4.5 Nguyên, nhiên, vật liệu sản phẩm dự án - Nguyên liệu chủ yếu sắn gồm dạng: Sắn tươi Sắn thái lát khô - Sản phẩm 1.4.6 Tiến độ thực dự án Ba năm 1.4.7 Vốn đầu tư Tổng vốn đầu tư: :6.578.329.000 đồng Trong đó: -Vốn đâu tư cố định: 5.979.256.000 đồng -Vốn lưu động dự phòng là: 1.599.073.000 đồng 10 10 - Biện pháp dùng kết cấu đàn hồi giảm rung hộp dầu giảm chấn, thay gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại bằngđàn hồi cao xu - Sử dụng dụng cụ cá nhân chống rung,… *Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: - Đối với nước sinh hoạt: + Giảm thiểu nước thải biện pháp xây dựng nhà sinh hoạt tập trung cho công nhân, xây dựng nhà vệ sinh công cộng cách xa nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt + Thường xuyên kiểm tra nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải + Tránh tượng nước thải sinh hoạt xả xuống suối gần khu vực dự án - Đối với nước mưa nước thải thi cơng: + Xây hệ thống nước thi cơng vạch tuyến phân vùng nước mưa + Nước mưa từ khu trộn vật liệu dẫn vào hệ thống thu gom riêng, xử lí qua song chắn rác trước vào hệ thống chung + Khơng tập trung loại nguyên vật liệu gần, cạnh tuyến thoát nước để ngăn ngừa rơi vãi xuống đường nước Thường xun kiểm tra, khơi thơng, khơng để phế thải xây dựng rơi xuống đường thoát gây tắc nghẽn * Các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn: - Lập nội quy vệ sinh lán trại, giáo dục cơng nhân ý thức giữ gìn vệ sinh bỏ vệ môi trường - Phân loại chất thải rắn sinh hoạt xây dựng phải đượ tập trung riêng biệt bãi chứa quy định cách xa nguồn nước sử dụng 29 29 4.1.2 Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án giai đoạn vận hành * Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: - Tất nước thải từ nhà ăn, nhà vệ sinh xử lí hệ thống hố ga lắng cặn bể phốt trước thải môi trường - Đối với nước thải sản xuất, chủ dự án phải đầu tư hệ thống xử lí nước thải đảm bảo nước thải sau xử lí đạt tiêu chuẩn môi trường * Biện pháp bảo vệ môi trường khơng khí: - Đối với nhiễm bụi: + Các xe vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu, sảm phẩm… phải bạt che đậy kín, vệ sinh phương tiện cách phun rửa trước lưu thơng + Đối với bụi phát sinh q trình chuẩn bị nguyên liệu để nấu tyhif phải phun nước, tưới ẩm - Đối với loại khí: Khí thải nhà máy chủ yếu phát sinh từ lò hơi, mùi từ trình phân hủy hợp chất hữu khí thải từ phương tiện giao thơng nhà máy, bụi phân xưởng sản xuất.Vì nên: + Lắp đặt hệ thống thơng gió cho xưởng sản xuất + Không sử dụng phương tiện giao thông cũ, niên hạn sử dụng +Xây dựng hệ thống xử lí khí, bụi thải lò - Đối với nhiễm tiếng ồn: Để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn đặc biệt công đoạn chặt mảnh, chủ dự án phải thiết kế lắp đặt thiết bị cho thơng thống chống tiếng vang, đồng thời trang bị thiết bị chống ồn cho công nhân điều hành máy móc trực tiếp 30 30 * Các biện pháp cải tạo môi trường xung quanh: Trồng xanh khn viên đảm bảo diện tích xanh chiếm 10% Đây biện pháp vừa cải thiện cảnh quan nhà máy vừa tác dụng điều hòa vi khí hậu khn viên, giảm thiểu tiếng ồn phát mơi trường xung quanh Lá tác dụng hấp thụ bụ bề mặt làm giảm ảnh hưởng bụi đến môi trường xung quanh Lắp đặt thùng rác dọc theo tuyến đường nội nhà máy xường sản xuất Vệ sinh công nghiệp: Nhà máy qui định vệ sinh nhà xưởng, đường nội hàng ngày tổng vệ sinh nhà máy hàng tuần tạo cảnh quan đẹp giảm thiểu phát tán bụi vào môi trường * Biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe người lao động Để đảm bảo sức khỏe cho cá bboj công nhân viên, chủ dự án phải chẩn bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho cơng nhân: kính bảo hộ, trang chống bụi, ủng, gang tay, nơi tiếng ồn < 90 dBA trang bị thiết bị chống ồn Khám sức khỏe định kì cho cán cơng nhân viên 4.1.3 Các giải pháp phòng chống cố môi trường -Lắp đặt thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn khu vực nguy cháy nổ - Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện thiết bị tiêu thụ điện - Định kì kiểm tra mức độ tin cậy thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, chống sét….) kịp thời thay bị hư hỏng - Thường xuyên kiểm tra bảo trì máy móc, thiết bị đảm bảo vận hành an tồn giảm thiểu tai nạn khơng đáng cho cơng nhân 31 31 CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 5.1 Chương trình quản lí mơi trường Các giai đoạn dự án Các hoạt động dự án chuẩn bị xây dựng San ủi Mơi mặt trường khơng khí Nước thải sinh hoạt công nhân Nước mưa chảy tràn Môi trường nước Bể hoại - Mương thoát nước - tháng Rác thải sinh hoạt Mơi trường đất, khơng khí Quy định 50.000 nơi bỏ VNĐ/tháng rác, trang bị thùng đựng rác vận chuyển bãi rác địa phương ngày tháng 32 Các tác Các công động trình, mơi biện trường pháp bảo vệ mơi trường Kinh phí thực cơng trình Thời gian thực hoàn thành 1.125.534.000 tháng tự 150.345.000 32 tháng Trách nhiệm tổ chức thực Trách nhiệm giám sát Cty cổ phần thương mại Trường Cty cổ phần thương mại Trường phòng TNMT Lộc Bình Cty cổ phần thương mại Trường Cty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình Phòng TNMT Lộc Bình Phòng TNMT Lộc Bình Xây dựng 33 Rác thải xây dựng Môi trường đất, không khí Tiếng ồn máy móc thi cơng máy phát điện Mơi trường khơng khí Thu 50.000 gom tận VNĐ/tháng dụng hay bán phế thải Trang thiết bị bảo hộ lao động: nút tai chống ồn, trang, mũ bảo hộ Bụi, Mơi Tưới khí trường nước bề thải, khơng mặt đất tiếng khí để giảm ồn sức bụi, sử máy khỏe dụng móc thi cơng phương cơng thải Chở nguyên liệu không đầy,dùng bạt che Thời gian hoạt động máy móc thiết bị từ 8h đến 17h Bụi khí Mơi Lắp đặt 5.000.000 thải trường chân đế máy không máy phát phát khí điện, điện cách xa khu vực lán trại 33 tháng Công ti cổ phần thương mại Trường Cơng ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình tháng Cơng ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình ngày Cơng ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình tháng Phòng TNMT Lộc Bình Hoạt động 34 Bụi, khí thải vận chuyển vật liệu Mơi trường khơng khí Nước thải sinh hoạt cơng nhân Rác thải sinh hoạt công nhân Môi trường nước Rác thải xây dựng Mơi trường đất, khơng khí Mơi trường đất Bụi, Mơi khí thải trường sử dụng phương tiện Chở nguyên liệu không đầy,dùng bạt che Thường xuyên kiểm tra bảo trì phương tiện vận chuyển Xây dựng bể tự hoại tháng Công ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình tháng Công ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình Quy định nơi bỏ rác, trang bị thùng đựng rác vận chuyển bãi rác địa phương ngày Thu gom tận dụng hay bán phế thải 50.000 VNĐ/tháng tháng Công ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình 50.000 VNĐ/tháng tháng Công ty cổ phần thương mại Trường Cơng ty cổ phần Phòng TNMT Lộc Bình sử dụng phương 34 tháng Phòng TNMT đất, phương khơng tiện khí vận chuyển ngun liệu Mùi cống rãnh, hệ thống xử lí nước thải, khu tập kết rác Nước thải sinh hoạt 35 Môi trường đất, không khí Mơi trường nước tiện Chở ngun liệu khơng đầy,dùng bạt che Thường xuyên kiểm tra bảo trì phương tiện vận chuyển Trồng 60.000.000 xanh, khơi thông cống rãnh tháng/lần Phun chế phẩm khử mùi Xây dựng bể tự hoại Đầu tư 650.000.000 hệ thống 235.000.000 xử lí nước thải Đầu tư hệ thống nước Mơi Phân loại 50.000.000 trường rác đất Đầu tư thương mại Trường Lộc Bình tháng Cơng ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình tháng Cơng ty cổ phần thương mại Trường Công ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình Nước Mơi thải sản trường xuất đất nước - Rác thải sinh - 35 Phòng TNMT Lộc Bình Cơng ty Phòng cổ phần TNMT thương Lộc hoạt khơng khí hệ thống thùng rác, thiết bị thu gom Phòng Cơng Lắp đặt 200.000.000 chống nhân hệ thống cháy nổ viên phòng nhà cháy máy chữa cháy Tập huấn định kì cho cơng nhân viên Bố trí bảng cấm lửa hướng dẫn nội quy phòng cháy chữa cháy - mại Trường Bình Cơng ty cổ phần thương mại Trường Phòng TNMT Lộc Bình 5.2 Chương trình giám sát mơi trường 5.2.1 Giám sát giai đoạn chuẩn bị thi công 5.2.1.1 Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí - Chỉ tiêu: SO2, CO, NO2, bụi lơ lửng, tốc độ gió, hướng gió, ồn, độ rung - Vị trí giám sát: khu vực đặt máy phát điện - Quy chuẩn so sánh: QCVN 05: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tiếng ồn - Tần suất: tháng/lần 5.2.1.2 Giám sát chất lượng môi trường nước ngầm 36 36 - Chỉ tiêu:pH, độ cứng, DO, Fe, Cu, NH4, Hg, As, tổng colifrom - Vị trí giám sát: giếng nước khu vực dự án - Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm - Tần suất: tháng/lần 5.2.2 Giám sát giai đoạn vận hành 5.2.2.1 Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí - Vị trí giám sát: vị trí + Khu vực đặt máy phát điện + Hệ thống xử lí nước thải + Khu vực lò - Chỉ tiêu: CO,NH3, SO, CO2, H2S, NO2, CH4, bụi lơ lửng, tốc độ gió, hướng gió, ồn, rung - Quy chuẩn so sánh: QCVN 05: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia rung động - Tần suất: tháng/lần 5.2.2.2 Giám sát chất lượng môi trường nước ngầm - Chỉ tiêu:pH, độ cứng, DO, Fe, Cu, NH4, Hg, As, tổng colifrom - Vị trí giám sát: giếng nước khu vực dự án - Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm - Tần suất: tháng/lần 5.2.2.3 Gám sát chất lượng nước thải 37 37 - Vị trí giám sát: đầu vào đầu hệ thống xử lí nước thải - Chỉ tiêu: lưu lượng, pH, CO, COD, BOD, dầu mỡ, tổng colifrom - Quy chuẩn so sánh: QCVN 24:2009/BTNMT- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia nước thải công nghiệp - Tần suất: tháng/lần 5.2.3 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh Giám sát mơi trường khơng khí xung quanh yếu tố vi khí hậu - Chỉ tiêu: SO2, CO, NO2, bụi lơ lửng, tốc độ gió,nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, độ rung - Vị trí giám sát: điểm bên nhà máy ( đầu cuối hướng gió) - Quy chuẩn so sánh: QCVN 05: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh - Tần suất: tháng/lần 38 38 CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 6.1 Qúa trình tổ chức thực tham vấn cộng đồng Ủy ban Nhân dân xã Công Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhận Cơng văn số 20/CV/2016 ngày 31 tháng 10 năm 2016 Công ty Cổ Phần Xây dựng Thương mại Trường thông báo hạng mục đầu tư chính, vấn đề môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường dự án “xây dựng sở chế biến bột công ty cổ phần thương mại Trường Hà” xã Cơng Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Trên sở nghiên cứu thông báo này, tài liệu liên quan (và tổng hợp ý kiến đối thoại Chủ dự án bên liên quan địa bàn thị trấn) Ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã Cơng Sơn ý kiến công văn số 01/CV-UBND công văn số 01 sau: Đồng ý với việc triển khai dự án “xây dựng sở chế biến bột mì” Đây dự án ý nghĩa, giải vấn đề nhà người dân huyện Lộc Bình nói riêng người dân tỉnh Lạng Sơn nói chung Ủy ban Nhân dân xã Công Sơn thấy nguồn tác động tác động tiêu cực đến mơi trường khí thải, nước thải, chất thải rắn cố môi trường khác Công ty Cổ phần Môi trường EJC nghiên cứu, trình bày đầy đủ khoa học với thơng số kỹ thuật tính hợp lý chặt chẽ Ủy ban nhân dân xã Cơng Sơn hồn tồn trí với báo cáo Ủy ban nhân dân xã Công Sơn đề nghị Chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công thực nghiêm túc biện pháp hạn chế thấp tác động xấu Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Công Sơn kiến nghị Chủ đầu tư cần thực cam kết sau: - Thực biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nhiễm mơi trường, phòng chống cố trình bày Báo cáo, đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam; 39 39 - Xây dựng cơng trình xử lý mơi trường: xử lý nước thải, khí thải theo quy định 6.2 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án Công ty Cổ Phần thương mại Trường Hà, chủ đầu tư dự án sau xem xét ý kiến đóng góp UBND, MTTQ xã Công Sơn; UBND; ý kiến người dân khu vực dự án ý kiến phản hồi sau: - Chủ đầu tư xin tiếp thu tất ý kiến UBND, MTTQ xã Công Sơn; UBND, ý kiến người dân khu vực dự án - Các giải pháp bảo vệ môi trường Chủ đầu tư cam kết thực nghiêm túc, nêu rõ chương chương báo cáo - Chủ đầu tư phối hợp với quan chức huyện thị trấn giải vấn đề nảy sinh thực giai đoạn dự án cách thấu đáo, minh bạch - Sẽ phối hợp với UBND huyện Lộc Bình việc tham gia quỹ bảo trợ xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ gia đình sách địa bàn huyện - Chủ đầu tư nhà thầu xây dựng cam kết không để xảy cố môi trường suốt trình xây dựng 40 40 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Dựa vào cơng nghệ sản xuất, tính chất, thành phần ngun nhiên vật liệu tất máy móc thiết bị dùng trình sản xuất, chủ đầu tư nhận thấy: - Mức độ, quy mô tác động nêu dựa dự án hoạt động tính chất tương tự dự án nên khả thi đáng tin cậy - Chủ đầu tư nhận dạng đánh giá hầu hết tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường dựa mức độ quy mô xác định trước - Các biện pháp giảm thiểu nhiễm dự kiến thực đưa sở tài liệu nghiên cứu, thực nghiệm tính xác cao đáng tin cậy Kiến nghị - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội Đồng Thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án: “Đầu tư Xây dựng sở chế biến khoai cơng suất 10.000 tấn/năm” - UBND tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi trình xây dựng Dự án hoạt động Nhà máy Công ty xã Công Sơn, huyện Lộc Bình theo tiến độ đề hoạt động mang lại hiệu kinh tế cao Cam kết Chủ đầu tư dự án cam kết đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường: - Thực đầy đủ, nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt; - Cam kết không vận chuyển chất thải vào cao điểm không sử dụng phương tiện không đạt Quy chuẩn để vận chuyển chất thải; - Đáp ứng yêu cầu cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng 41 41 đồng người lao động; - Chủ dự án cam kết cơng trình biện pháp bảo vệ mơi trường phải quan thẩm quyền xác nhận trước vận hành thức - Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam vi phạm Công ước Quốc tế, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam để xảy cố gây ô nhiễm môi trường 42 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản lý chất thải rắn, Tập 1, Trần Hiếu Nhuệ, nhà xuất khoa học giáo dục, 1997 27/2015/TT - BTNMT Thông tư hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thơng tư số 26/2011/TT-BTNMT Các tiêu chuẩn Việt Nam môi trường, năm 2014, 2015 Xử lí nước thải, PGS Hoàng Huệ, 2005 Các tài liệu kỹ thuật Tổ chức Y tế giới, Ngân hàng giới xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường; Các tài liệu đánh giá nhanh tải lượng ô nhiễm; 43 43 ... Dự án đầu tư xây dựng sở chế biến tinh bột mì Trường Hà cơng suất 100 00 tấn/năm cơng ty cổ phần đầu tư thương mai Trường Hà có tổng diện tích 3.500 m2 thực thơn Lục Bó, xã Cơng Sơn, huyện Lộc Bình,... liệu lỹ thuật Bản đồ tổng thể mặt sở chế biến bột khoai mì Trường Hà cơng suất 100 0 sản phẩm/năm công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Hà thơn Lục Bó, xã Cơng Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng... thực tế địa bàn tỉnh chưa có sở chế biến mà nhập từ tỉnh khác, công ty cổ phần đầu tư thương mại định đầu tư xây dựng :” Cơ sở chế biến bột khoai mì cơng suất 10. 000 tấn/năm” Tại huyện Lộc Bình,
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở chế biến tinh bột khoai mì trường hà công suất 10 000 tấnnăm, cơ sở chế biến tinh bột khoai mì trường hà công suất 10 000 tấnnăm, cơ sở chế biến tinh bột khoai mì trường hà công suất 10 000 tấnnăm, MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN, 1 Điều kiện môi trường tự nhiên, 2 Điều kiện kinh tế - xã hội, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA,GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN, 1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án., CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, 1 Chương trình quản lí môi trường, 2 Chương trình giám sát môi trường, 1 Qúa trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay