Hướng dẫn thực hành Water Cad

36 102 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2017, 15:41

Thực hành tính toán thủy lực cấp thoát nước, ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý mạng lưới cấp thoát nước, mô phong thủy lực mạng lưới. Mô hình hóa tính toán thủy lực thiết kế mạng lưới. Kế thừa bản vẽ mạng lưới hoàn công vận hành tính toán thủy lực sát thực tế www.dutoancongtrinh.com HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BENTLEY WATERCAD Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Chương 1: XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI VÀ MƠ PHỎNG MƠ HÌNH THEO THỜI GIAN Lưu ý: Trong trình thực hành học máy tính gợi ý bạn nên cài đặt lại tất kết tính tốn bạn chọn NO WaterCAD công cụ vô hữu hiệu để thiết lập mạng lưới phân phối nước Việc thiết lập mơ hình dạng biểu đồ theo vẽ có tỷ lệ trở nên vơ dễ dàng cho phép phần mềm WaterCAD tự chăm sóc nút liên kết Đối với việc thiết lập mạng lưới phân phối nước học này, bạn không cần phải dán nhãn nhận dạng (label) cho đường ống nút (node) WaterCAD tự động gán nhãn nhận dạng Khi thiết lập mơ hình dạng biểu đồ, phải tự nhập số liệu chiều dài đường ống Trái lại, thiết lập mơ hình theo vẽ có tỷ lệ số liệu chiều dài đường ống tính tự động từ vị trí ống gấp khúc tới nút bắt đầu kết thúc mơ hình Lưu ý: Trong mạng lưới này, mơ hình bể chứa kết nối với máy bơm mô nhánh ống đấu vào hệ thống phân phối nước Việc đơn giản hố mạng lưới theo cách điều hồ áp lực cấp vào hệ thống ống nhánh ống điều hoà áp lực cấp vào hệ thống nhánh ống với nhiều nhu cầu sử dụng nước khác Việc điều hồ áp lực theo kiểu khơng phải lúc áp dụng được, lập mơ hình mạng lưới theo kiểu này, cần phải cẩn thận Sẽ xác xác định nguồn cấp vào mạng lưới Trong học này, bạn tạo phân tích mạng lưới Bạn sử dụng vẽ có tỷ lệ cho tồn mạng lưới Tuy nhiên, có bốn đường ống chưa chỉnh kích thước phải chấp nhận chiều dài mà đề xuất Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com GIAO DIỆN WATERCAD TRÊN AUTOCAD 2007 GIAO DIỆN WATERCAD STAND-ALONE Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính toán mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Phần – TẠO MỘT TẬP TIN (FILE) DỰ ÁN MỚI Bài học có số dẫn cách sử dụng giao diện WaterCAD Stand-Alone giao diện AutoCAD Đối với giao diện Stand-Alone: Double-click vào biểu tượng WaterCAD hình để vào WaterCAD Stand-Alone Chọn Create New Project Chọn Tools > Options > Units Vì bạn làm việc SI units, chọn Reset Defaults to System International Ở mục Default Unit System for New Project, chọn hệ đơn vị mặc định SI Tìm dòng Pressure (áp lực tự do) chọn đơn vị m H2O Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Ở thẻ Drawing mục Drawing Mode Scaled chỉnh Scale Factor cm = 40m (tùy tỷ lệ vẽ bạn chọn ) Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Chọn OK Chọn File > Project Properties cài đặt thuộc tính cho dự án Đặt tên cho dự án Lesson 1—Steady State Analysis, chọn OK Chọn File > Save as Trong hộp thoại Save File As nhấp đúp chuột vào thư mục Lesson Nhập tên tập tin MYLESSON1 WTG cho đề án bạn, chọn Save Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Đối với giao diện AutoCAD: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng WaterCAD hình để vào WaterCAD for AutoCAD Chọn WaterCAD > Tools > Options Vì bạn làm việc SI units, chọn Unit System, sau chọn System International, chọn OK Chọn File > Open Chọn file AutoCAD có sẵn LESSON1.DWG từ thư mục Lesson\AutoCAD Khi vẽ mở ra, chọn File > Save as Trong hộp thoại Save Drawing As, nhấp đúp chuột vào thư mục Lesson, nhập tên thư mục với tiêu đề MYLESSON1.DWG chọn Save để lưu giữ tập tin thư mục \Bentley WaterCAD\Lesson\AutoCAD bạn Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Chọn WaterCAD > Project > Project Properties cài đặt thuộc tính cho dự án Đặt tên cho dự án Lesson 1—Steady State Analysis ô Title, chọn OK Ở thẻ Drawing mục Drawing Mode Scaled chỉnh Scale Factor cm = 40m Chọn OK Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính toán mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Phần – BỐ TRÍ MẠNG LƯỚI Để vẽ khung sườn mạng lưới phân phối nước đề cập trên, chọn lệnh bố trí đường ống Pipe cơng cụ Layout Sau đó, di chuyển trỏ vào vùng vẽ nhấp chuột phải để chọn Reservoir từ Shortcut Menu Để bố trí bể chứa, chọn vị trí cần bố trí bể chứa R-1 Sau đó, di chuyển trỏ tới vị trí máy bơm P-1, nhấp chuột phải chọn Pump từ Shortcut Menu Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Bố trí nút nối J-1 cách nhấp chuột phải vào Shortcut Menu chọn Junction, sau chọn vị trí thích hợp Tiếp tục bố trí mạng lưới cách bố trí nút nối J-2, J-3 J-4 Đóng mạng khép kín cách nhấp vào nối J-1 Nhấp chuột phải chọn Done từ Shortcut Menu Chỉ dẫn: Để xây dựng đường ống có nhiều điểm gấp khúc phiên Stand-Alone, giữ phím Ctrl nhấp chuột vào vị trí cần bể gấp khúc Sau đó, thả phím Ctrl nhập nhân tố (element) Bạn bể gấp khúc sau xây dựng xong đường ống cách nhấp chuột phải vào đường ống phiên Stand-Alone chọn Bend > Add Bend Sau đó, kéo rê góc bẻ tới vị trí thích hợp 10 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com e Từ P-7 tới P-10 sử dụng chiều dài theo số liệu sau : P7 = 400 P8 = 500 P9 = 31 P-10 = 100 22 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Nhập liệu qua FlexTables Chọn FlexTables View > FlexTables Nhấn vào Pipe Table để mở Pipe FlexTable Những vùng màu trắng nhập liệu được, màu vàng khơng 23 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Với pipes, nhập vào đường kính(diameter) vật liệu (material) theo bảng sau: Với kiểu vật liệu cấu tạo ống, nhấn vào ellipsis để mở hộp thoại thư viện nhấn Material Libraries > Material Libraries.xml chọn kiểu vật liệu cấu tạo ống tương ứng danh sách 24 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Khi nhập xong giá trị, chọn Exit để thoát 25 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Phần – CHẠY CHƯƠNG TRÌNH MƠ PHỎNG TỨC THỜI Bấm nút để chạy chương trình Nháy đúp bấm chuột phải để mở “ Properties manager” kiểm tra chắn phân tích mơ hình tức thời “Steady State” Bấm vào nút Validate Bấm vào Compute , bấm OK khơng có thơng báo lỗi để chạy chương trình Sau chương trình chạy xong, sử dụng nút Notifications để xem thông báo Bấm vào nút Save 26 để lưu file Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Phần – CHẠY CHƯƠNG TRÌNH MƠ PHỎNG THEO THỜI GIAN THỰC Mở cửa sổ Properties để xem thông tin nút J-1 (nháy đúp vào nút J-1) chọn nút Demand Collection để mở hộp thoại Demands Theo mặc định, chế độ dùng nước - demand pattern cài đặt Fixed – Cố định Nhập 23 l/min vào nhu cầu Nháy vào nút Pattern (Demand) để mở cửa sổ Patterns Bấm vào nút New để tạo pattern cho mơ hình a Điều chỉnh lại chế độ thủy lực khu dân cư ( Hydraulic pattern Residential ) việc bấm chuột phải Rename b Nhập 0.5 vào ô Starting Multiplier c Trong ô Pattern Format chọn Stepwise d Trong ô Hourly, nhập số liệu times multipliers: 27 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính toán mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Time from Start Multiplier 1.3 12 1.2 15 1.2 18 1.6 21 24 e Trong ô Residential Patterns thể sau nhập số liệu sau: Bấm vào nút New để tạo pattern cho mô hình tính cho khu thương mại 28 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com a Điều chỉnh lại chế độ thủy lực khu dân cư ( Hydraulic pattern Comercial ) việc bấm chuột phải Rename b Nhập 0.4 vào ô Starting Multiplier c Trong ô Pattern Format chọn Stepwise d Trong ô Hourly, nhập số liệu times multipliers: Time from Start Multiplier 6 1.6 12 1.6 15 1.2 18 21 24 Đóng hộp thoại nút J-1 Tương tự làm với nút lại J-2, J-3, J-4, J-5 and J-6 a Sau chọn demand pattern cho trường hợp cháy nút J-6, nhập lưu lượng chữa cháy nút J-6 2000 l/min b Tạo pattern mới, đặt tên 3-Hour Fire c Nhập 0.00 vào ô Starting Multiplier 29 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính toán mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com d Bảng Hourly nhập số liệu sau: Time from Start Multiplier 18 21 24 Bấm vào nút Calculation Options Nháy đúp vào nút Base Calculation Options để mở ô properties manager chọn ô EPS từ menu Time Analysis Type 10.Bấm vào nút Validate 11.Bấm vào Compute , bấm OK khơng có thơng báo lỗi để chạy chương trình 12.Sau chương trình chạy xong, sử dụng nút Notifications để xem thông báo 13.Bấm vào nút Save để lưu file 30 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Chương 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài Một mạng lưới cấp nước có sơ đồ thông số kỹ thuật theo bảng đây, nhập số liệu, tính thủy lực lựa chọn bơm cho mạng lưới theo yêu cầu sau: Áp lực tự điểm bất lợi 10m 31 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính toán mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Bảng - Các thơng số nút Tên nút Cao trình mặt đất Nhu cầu dùng nước Chế độ dùng nước J-1 4.5 SH J-2 4.5 SH J-3 4.5 SH J-4 4.5 SH J-5 4.5 SH J-6 4.5 SH J-7 4.5 SH J-8 4.5 SH J-9 4.5 SH J-10 4.5 SH J-11 4.5 SH J-12 4.5 SH J-13 4.5 SH J-14 4.5 SH J-15 4.5 SH J-16 4.5 SH 32 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Bảng - Các thông số nhu cầu dùng nước Time from Start (hours) 33 Multiplier 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 10 11 1.3 12 1.3 13 14 15 0.8 16 0.8 17 0.8 18 1.3 19 1.3 20 21 22 23 0.8 24 0.8 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Bảng Các thơng số đoạn ống Tên đoạn oáng P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 34 Chiều dài (m) 82 179 63 187 230 63 65 112 58 56 122 57 124 125 54 179 59 178 178 178 Nút đầu Nút cuối J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-8 J-9 J-10 J-11 J-12 J-13 J-3 J-14 J-15 J-16 J-14 J-16 J-15 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-8 J-9 J-10 J-11 J-12 J-13 J-2 J-14 J-15 J-16 J-7 J-13 J-10 J-12 Đường kính (mm) Vật liệu 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE Hệ số HazenWilliams 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Hướng dẫn sử dụng chương trình Benley WaterCad V8 XM tính tốn mạng lưới cấp nước www.dutoancongtrinh.com Bài Trên sở đồ (học viên cung cấp file autocad) có tỷ lệ đơn vị đo m thực tế Hãy tính thủy lực, lựa chọn bơm vị trí đặt đài cho mạng lưới theo yêu cầu sau: Áp lực tự điểm bất lợi 10m Biết thông số mạng lưới sau: - Cao trình mặt đất trung bình 6,6m - Cao trình vị trí đặt nguồn nước 3,4m - Lưu lượng đơn vị tính theo chiều dài sau: qdv = 0,02 l/s.m VỊ TRÍ DỰ KIẾN ĐẶT TRẠM BƠM - Chế độ dùng nước theo bảng 2.4 35 www.dutoancongtrinh.com Bảng 2.1 Chế độ dùng nước Time from Start (hours) Multiplier 36 0.8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1 1.2 1.2 1 0.8 0.8 0.9 1.3 1.3 1 0.9 0.8
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành Water Cad, Hướng dẫn thực hành Water Cad, Hướng dẫn thực hành Water Cad

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay