Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam (tt)

29 281 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2017, 11:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN CHĂN NI NGƠ ĐÌNH TÂN XÁC ĐỊNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI, NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ TIẾT SỮA CỦA BỊ HOLSTEIN VIỆT NAM Chun ngành: DINH DƯỠNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI Mã số : 62-62-01-07 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Vũ Chí Cương 2.TS Phạm Kim Cương HÀ NỘI – 2017 Công trình hồn thành tại: Viện Chăn ni Người hướng dẫn khoa học:GS TS Vũ Chí Cương TS Phạm Kim Cương Phản biện 1: ……………………………………… Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước họp tại: Viện Chăn Nuôi Vào hồi:……… giờ, ngày……… tháng……… năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Viện Chăn ni MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài có tỷ lệ máu HF từ 87,5% trở lên, có tiềm năng suất cao tạo Việt Nam nên có khả thích nghi tốt với điều kiện nuôi dưỡng nước Do vậy, áp dụng tiêu chuẩn giới để lập phần cho đàn HV nhiều bất cập Các nghiên cứu Vũ Chí Cương cs (2009, 2011a, 2011b, 2012) xác định nhu cầu MEm NEm bê, có 75% HF cách sử dụng buồng hô hấp Sử dụng kết hợp buồng hơ hấp thí nghiệm ni dưỡng để xác định nhu cầu lượng cho trì tiết sữa đàn HV ni Việt Nam cho kết xác Các giá trị lượng xác định từ buồng hô hấp sử dụng để chuẩn hóa giá trị lượng ước tính theo cơng thức Điều có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn giúp cho việc xây dựng phần cho cân lượng, tiết kiệm thời gian Để có sở cho việc hồn thiện phần ăn cho sữa HV Việt Nam tiến hành đề tài “Xác định nhu cầu lượng trao đổi, lượng cho trì tiết sữa sữa Holstien Việt Nam” Mục tiêu đề tài - Xác định nhu cầu MEm NEm cho trì HV mức khối lượng khác nhau: 400, 500 600kg - Xác định nhu cầu MEl NEl cho HV tiết sữa có tiềm năng suất cao (≥4500 lít/con/chu kỳ) - Kiểm nghiệm để hiệu chỉnh giá trị nhu cầu lượng cho trì tiết sữa ≥ 87,5% HF điều kiện sản xuất 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài góp phần vào sở liệu nhu cầu ME m, MEl, nhu cầu NEm NEl cho đàn HV Việt Nam Các giá trị lượng sử dụng để chuẩn đốn giá trị lượng ước tính theo bảng giá trị dinh dưỡng thức ăn với độ tin cậy cao Từ kết nghiên cứu giúp cho việc xây dựng phần ăn xác nhu cầu lượng cho đàn HV tiết kiệm chi phí sản xuất sữa Các kết đề tài luận án tài liệu khoa học để quan quản lý, Viện nghiên cứu, trường Đại học, giáo viên, sinh viên ngành nông nghiệp tham khảo Kết nghiên cứu đề tài làm sở cho trang trại chăn ni tham khảo xây dựng phần ăn cho HV Những đóng góp đề tài - Luận án xác định nhu cầu ME, NE cho trì tiết sữa cho HV mức khối lượng 400, 500 600 kg - Đề tài xác định nhu cầu ME cho trì NE HV để sản xuất kg sữa tiêu chuẩn - Đã xác định nhu cầu ME NE cho trì sản xuất HV điều kiện sản xuất CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan phát triển chăn ni sữa Việt Nam Số lượng lai hướng sữa có tỷ lệ máu từ 87,5% máu HF tăng dần, lai tạo, sinh nuôi dưỡng điều kiện nước ta nên có khả thích nghi yếu tố di truyền hồn tồn khác so với nhập nội Một số nhà khoa học nhà quản lý nông nghiệp gần cho nhóm gọi Holstein Việt Nam (HV) 1.2 Tổng quan nghiên cứu nhu cầu lượng cho sữa Năng lượng có vai trò quan trọng thể vật bao gồm trình sinh hóa, hoạt động hệ thần kinh thể dịch hoạt động vận chuyển qua màng tế bào (Blaxter, 1989) Động vật sống thiết phải cần có lượng tối thiểu để trì, ngồi cần đến lượng cho sản xuất tạo sản phẩm (thịt, sữa, …) Số lượng lượng phụ thuộc vào chức sinh lý điều kiện môi trường (Ferrell Oltjen, 2008) Xác định lượng lượng việc quan trọng phần cho vật nuôi 1.3 Một số hệ thống đánh giá lượng thức ăn cho gia súc nhai lại Các giá trị lượng thức ăn cho gia súc nhai lại nhà khoa học quan tâm ln có nghiên cứu bổ sung nhằm bước chuẩn hóa giá trị phục vụ sản xuất Năm 1993 AFRC xuất có sửa chữa bổ sung hệ thống ME sử dụng Anh Các thay đổi chủ yếu dựa nghiên cứu sữa Van Es Lelytat, Hà Lan, Flatt, More Tyrrell USDA: Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ Beltsvilla (Van Es, 1978) Trong loạt hệ thống NE phát triển Châu Âu Bắc Mỹ (Van Es, 1978; INRA, 1978 NRC, 1978) Trong hệ thống Van Es (1978), đơn vị NEl sử dụng nhu cầu trì biểu thị dạng NEl Tại Mỹ (1978), NRC sử dụng NEl tính NEl thức ăn từ ME thức ăn Tại Pháp Đức thời gian người ta sử dụng NE Hiện nay, NEl sử dụng Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ireland Bắc Mỹ Khác biệt hệ thống ME NE hiệu sử dụng lượng 1.4 Xác định nhu cầu lượng cho gia súc nhai lại Các nghiên cứu gần cho thấy ME m cho ngày cao MEm chịu ảnh hưởng hàm lượng xơ phần hoạt động chăn thả Có mối quan hệ ME m khối lượng protein thể Giá trị kl ổn định không phụ thuộc vào phần, kiểu di truyền Giá trị lượng cho đơn vị khối lượng thay đổi biến động phụ thuộc vào thể trạng thể giai đoạn tiết sữa 1.5 Tình hình nghiên cứu nhu cầu lượng cho sữa nước Những nghiên cứu gần cho thấy nhu cầu lượng cho sản xuất công bố hệ thống dinh dưỡng chưa có tương đồng Một số kết Yan cs (2003) Ireland cho thấy nhu cầu đưa trước Van Es (1978); AFRC (1990, 1993) NRC (2001) thấp thực tế tác giả khuyến cáo sử dụng tiêu chuẩn AFRC (1990, 1993) cộng thêm 5% giá trị đáp ứng đủ nhu cầu lượng cho sữa Áp dụng tiêu chuẩn lượng giới dễ xảy thừa thiếu lượng cho đàn sữa lai tạo điều kiện Việt Nam Điều cho thấy cần phải xem xét thêm sử dụng tiêu chuẩn NRC áp dụng vào xây dựng phần cho sữa Việt Nam CHƯƠNG II NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu - Gia súc thí nghiệm: HV cạn sữa khơng mang thai có khối lượng 400, 500 600 kg có độ tuổi từ – năm tuổi; HV vắt sữa có suất ≥ 4.500 lít/chu kỳ - Thức ăn: rơm khô, cỏ voi, cỏ tự nhiên, cỏ alfalfa, bã bia, bột ngô, cám gạo, đậu tương, cám hỗn hợp, urea, khô dầu cọ - Hệ thống buồng trao đổi chất, trại chăn ni sữa 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu Trung tâm thực nghiệm bảo tồn vật nuôi Bộ môn Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi - Viện Chăn ni; Cơng ty sữa Thành phố Hồ Chí Minh, hộ chăn ni sữa xã Đơng Thạnh, huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: Từ 2011 đến năm 2014 2.3 Nội dung nghiên cứu a Ước tính nhu cầu ME m NEm Holstein Việt Nam (>87,5% HF) khối lượng 400, 500 600 kg b Ước tính nhu cầu MEl NEl Holstein Việt Nam (> 87,5% HF) có suất ≥ 4500 kg/chu kỳ c Đánh giá kết xác định nhu cầu trì sản xuất Holstein Việt Nam (HV) có suất cao điều kiện sản xuất 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Ước tính nhu cầu MEm NEm Holstein Việt Nam (>87,5% máu Holstein Fiesian) khối lượng 400, 500 600 kg Thí nghiệm tiến hành theo giai đoạn, giai đoạn giai đoạn để xác định nhu cầu cho trì Mỗi mức khối lượng HV thí nghiệm đo FHP liên tục thời gian ngày giá trị trung bình lần đo nhu cầu cho trì gia súc mức khối lượng Giai đoạn 1: Thí nghiệm tiêu hóa in vivo cũi trao đổi chất Thí nghiệm tiêu hóa in vivo tiến hành theo quy trình xác định tỷ lệ tiêu hóa in vivo phương pháp thu phân nước tiểu tổng số Burn cs (1994) Cochran Galyean (1994) Giai đoạn 2: Thí nghiệm tiêu hóa in vivo buồng hơ hấp Nhiệt độ ẩm độ buồng hô hấp giám sát mức nhiệt độ 24 – 260C ẩm độ nằm khoảng 45 – 50% Trong thời gian 02 ngày buồng hơ hấp tổng thể tích O2 tiêu thụ, CH4 CO2 thải ngày xác định hệ thống sensor đo tự động, tổng lượng nhiệt sản xuất tính theo phương trình Brouwer (1965) cho ăn, theo dõi tiêu nuôi cũi trao đổi chất cân khối lượng thể Giai đoạn 3: Thí nghiệm trao đổi đói buồng hơ hấp Sau giai đoạn 2, buồng hơ hấp cho nhịn đói ngày, cho uống nước tự do, bắt đầu ngày thứ năm đo trao đổi đói Tổng lượng tiêu thụ O2, khí CO2 CH4 thải xác định thông qua hệ thống máy phân tích nồng độ chất khí thiết bị đo lượng khí khỏi buồng hơ hấp Nước tiểu gia súc thải khối lượng thể cân hàng ngày Lượng FHP phần NEm thí nghiệm Theo dõi tiêu VO 2; VCO2; VCH4; số gam nitơ tiết nước tiểu thay đổi khối lượng thí nghiệm HP đo giai đoạn kết hợp với giá trị FHP giai đoạn dùng để xác định hệ số km (km = NEm/MEm) Thức ăn thí nghiệm là: cỏ voi, rơm khơ, bột ngô, cám gạo, đậu tương, cám hỗn hợp Khẩu phần ăn phối theo TMR, cho ăn ngày lần vào sáng chiều Toàn cho ăn hạn chế để đảm bảo tăng trọng mức khơng nhỏ DM, CP Ash thức ăn, phân nước tiểu xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam là: TCVN 4326:2001; TCVN 4328:2007; TCVN 4327:2007 NDF ADF xác định theo AOAC 973.18 (2006) GE xác định cách đốt trực tiếp Bomb Calorimeter, mẫu nước tiểu đốt có sử dụng chất trợ cháy parafine Các tiêu theo dõi gồm: khối lượng bò; thức ăn thu nhận hàng ngày; Tỷ lệ tiêu hóa in vivo thức ăn xác định phương pháp thu phân nước tiểu tổng số; Năng lượng kg khí CH4 theo phương pháp CRC, 2010 Tính tốn HP từ gia súc nhai lại giai đoạn FHP giai đoạn (Fasting) theo phương trình Brouwer (1965) Hệ số sử dụng MEm tính cơng thức: km = FHP/HP Nhu cầu ME gia súc tổng HP lượng tích lũy (RE) mơ bào thể (Johnson, 1986): ME = HP + RE Nhu cầu NEm cạn sữa khơng mang thai xác định buồng hơ hấp FHP (Flatt cs., 1965) Theo NRC (2001) tính tốn NEm ni nhốt trang trại cần phải cộng thêm 10%: NEm = FHP + (0,1 × FHP) Số liệu thí nghiệm xử lý thơng qua phân tích phương sai ANOVA phần mềm Minitab phiên 14.0 So sánh sai khác giữ giá trị trung bình T-student Các phương trình hồi qui phân tích phương sai phần mềm Minitab 14.0, sử dụng regression technique cho hàm hồi qui bậc 1, 2.4.2 Ước tính nhu cầu MEl NEl cho tiết sữa Holstein Việt Nam (> 87,5% máu HF) có suất ≥ 4500 kg/chu kỳ Bố trí thí nghiệm 50 HV giai đoạn đầu, cuối chu kỳ vắt sữa có suất ≥ 4500 kg/chu kỳ từ hộ địa điểm triển khai thí nghiệm Thức ăn thí nghiệm là: Cỏ voi, rơm khô, cỏ tự nhiên, bã bia ướt, bã sắn, cám gạo, đậu tương cám hỗn hợp Khẩu phần xây dựng theo nguyên tắc đủ nhu cầu ME m HV, theo Vũ Chí Cương cs (2012) đủ nhu cầu ME l theo tiềm năng suất sữa theo tiêu chuẩn NRC (2001) Tỷ lệ protein thô phần ăn thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn tiết sữa theo tiêu chuẩn NRC (2001) Thức ăn tinh trộn thành hỗn hợp cho ăn ngày lần lúc vắt sữa Các tiêu theo dõi: Chủng loại lượng thức ăn ăn vào (kg); Năng suất sữa (kg/con/ngày); Chất lượng sữa; Thay đổi khối lượng (kg) giai đoạn vắt sữa thời gian xác định thơng qua sổ ghi chép cá thể nơng hộ Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng thức ăn, giá trị lượng tiến hành theo phương pháp nội dung Năng suất sữa tiêu chuẩn tính theo cơng thức Gaines (1928) Tổng MEI (MJ/ngày) tính theo cơng thức: MEI = ME1 + ME2 + ME3 + … + MEx (ME1-x (MJ) ME loại thức ăn X 1-x; DM1-x lượng vật chất khô ăn vào loại thức ăn X 1-x Nhu cầu MEm tính theo Vũ Chí Cương cs (2012); Nhu cầu MEp: Nhu cầu lượng cho mang thai tháng đầu tính theo Vũ Duy Giảng cs (2008) tháng cuối theo theo Moran (2005) Nhu cầu ME g theo Agnew cs (2003), NRC (2001) Nhu cầu MEl (MJ/kg sữa tiêu chuẩn) tính theo cơng thức sau: MEI – (MEm + MEp + MEg) MEl = Năng suất sữa tiêu chuẩn 4% mỡ Nhu cầu NEl xác định hai phương pháp: Đốt trực tiếp mẫu sữa thu Bomb Calorimeter tính theo phương trình Tyrrell Reid (1965) từ xây dựng phương trình hồi qui hai phương pháp Hệ số sử dụng ME cho tiết sữa (kl): tính theo cơng thức MEI(0) = MEI - MEg (MEI(0) tổng ME cung cấp cho gia súc khối lượng không đổi MEI tổng MEI; ME g tổng ME cho thay đổi khối lượng thể Sau xác định tổng lượng MEI (0) tổng lượngsữa hàng ngày, chúng dùng để xây dựng phương trình hồi qui tuyến tính để xác định hệ số sử dụng ME cho tiết sữa (Agnew Yan, 2000) dạng y = ax + b (y NE l; x tổng MEI(0) a hệ số chuyển hóa ME thành lượng sữa (kl) Số liệu tính tốn sơ bảng tính Excel 2007 14 KJ/kgW0,75) thấp chút khơng khác biệt nhiều so với kết Vũ Chí Cương cs (2010a) tiến hành tơ hướng sữa 75% HF phương pháp trực tiếp dùng Bomb Calorimeter (593,5 KJ/kgW0,75) phương pháp gián hệ thống INRA (1989), (664,4 KJ/kgW0,75) MEm = 600.0 - 0.1915 KLCT 540 S R-Sq R-Sq(adj) 530 MEm = 817.5 - 1.093 KLCT + 0.000910 KLCT**2 11.7432 65.1% 63.8% 540 520 11.0831 70.0% 67.8% 520 510 MEm MEm S R-Sq R-Sq(adj) 530 500 510 500 490 490 480 480 470 470 400 450 500 550 600 KLCT Đồ thị 3.1 Quan hệ bậc MEm KLCT Y (MEm KJ/kgW0,75) = 600,0 – 1,1915 × Khối lượng thể (kg) P
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam (tt) , Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam (tt) , Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam (tt) , CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Số lượng bò lai hướng sữa có tỷ lệ máu từ 87,5% máu HF sẽ tăng dần, bò được lai tạo, sinh ra và được nuôi dưỡng ở điều kiện nước ta nên có khả năng thích nghi và yếu tố di truyền hoàn toàn khác so với bò nhập nội. Một số nhà khoa học và nhà quản lý nông n

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn