giao an dia ly 10 bai 36 vai tro dac diem va cac nhan to anh huong den phat trien va phan bo nganh giao thong van tai

5 113 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 13:25

Địa10 Bài 36Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tảia.Kiến thức: -Trình bày được vai trò ,đặc điểm của ngành giao thông vận tải- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố ngành giao thông vận tải-Tích hợp GDMT:Các yếu tố của môi trường tự nhiên ảnh hưởng tới ngành GTVT(chủ yếu đến khai thác mạng lưới giao thông). -Tích hợp môi trường:Tác động của các yếu tố trong môi trường tự nhiên tới sự phát triển phân bố GTVT(Liên hệ với địa phương)b.Kĩ năng: -Phân tích các lược đồ bản đồ giao thông vận tải ?-Liên hệ thực tế ở Việt Nam địa phương để hiểu được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải.-Tích hợp GDMT:Phân tích tác động của các yếu tố trong MTTN tới sự phát triển phân bố GTVT.c.Thái độ:Có thái độ học tập nghiêm túc 2.Chuẩn bị của giáo viên học sinh: a.Giáo viên: Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng,tập bản đồ thế giới các châu lục,SGK,SGV, bài soạn,bảng phụ… b.Học sinh: Tập bản đồ thế giới các châu lục,bảng phụ, SGK,…3.Tiến trình bài dạy:a.Kiểm tra bài cũ- định hướng bài mới:(2 phút)Kiểm tra trong bàiĐịnh hướng bài mới: GTVT là thước đo trình độ văn minh của mỗi quốc gia để hiểu rõ vấn đề này hôm nay chúng ta tìm hiểu cụ thể.b.Nội dung bài mới:Hoạt động của giáo viên học sinh Nội dung chínhHĐ1:Tìm hiểu vai trò, ngành GTVT(HS làm việc cá nhân:8 phút)Bước 1:GV lấy một ví dụ thực tế yêu cầu HS nêu vai trò của ngành GTVTvà nêu các vai trò tiếp theoBước 2:GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS ghi nhớ (nội dung ở cột bên)I.Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải1.Vai trò-Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.Yêu cầu HS trả lời câu hỏi màu xanh trang 138 SGK(Những tiến bộ của ngành GTVT đã mở rộng các mối liên hệ VT đảm bảo sự GT thuận tiện hơn giữa các địa phương trên thế giới.Những tiến bộ về KHKT quản lí làm cho tốc độ vận chuyển người hàng hóa tăng lên, chi phí thời gian cho vận chuyển giảm xuống, đồng thời làm cho các chi phí vận chuyển giảm đáng kể, trong khi mức độ tiện nghi, an toàn tăng lên.Vì vậy mà cơ sở sx đặt ở các vị trí gần các tuyến vận tải lớn, các đầu mối GTVT cũng đồng thời gần nguồn nguyên liệu và gần nơi tiêu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI 36: VAI TRỊ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Mục tiêu a Kiến thức: - Trình bày vai trò, đặc điểm ngành giao thơng vận tải - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thơng vận tải - Tích hợp GDMT: Các yếu tố môi trường tự nhiên ảnh hưởng tới ngành GTVT (chủ yếu đến khai thác mạng lưới giao thơng) - Tích hợp mơi trường:Tác động yếu tố môi trường tự nhiên tới phát triển phân bố GTVT (Liên hệ với địa phương) b Kĩ năng: - Phân tích lược đồ đồ giao thông vận tải? - Liên hệ thực tế Việt Nam địa phương để hiểu mức độ ảnh hưởng nhân tố tới phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải - Tích hợp GDMT: Phân tích tác động yếu tố MTTN tới phát triển phân bố GTVT c Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc Chuẩn bị giáo viên học sinh: a Giáo viên: Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, tập đồ giới châu lục, SGK, SGV, soạn, bảng phụ b Học sinh: Tập đồ giới châu lục, bảng phụ, SGK, Tiến trình dạy: a Kiểm tra cũ- định hướng mới:(2 phút) - Kiểm tra VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Định hướng mới: GTVT thước đo trình độ văn minh quốc gia để hiểu rõ vấn đề hơm tìm hiểu cụ thể b Nội dung mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung HĐ 1: Tìm hiểu vai trò, ngành GTVT (HS làm việc cá nhân:8 phút) I Vai trò đặc điểm ngành giao thơng vận tải Bước 1: GV lấy ví dụ thực tế yêu cầu HS nêu vai trò ngành GTVTvà nêu vai trò Vai trò - Giúp cho trình sản xuất xã hội diễn liên tục, bình thường Bước 2: GV chuẩn kiến thức, yêu - Đảm bảo nhu cầu lại nhân dân, cầu HS ghi nhớ (nội dung cột bên) - Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất Yêu cầu HS trả lời câu hỏi màu xanh dân cư trang 138 SGK (Những tiến - Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa ngành GTVT mở rộng mối liên hệ VT đảm bảo GT thuận vùng núi xa xôi - Củng cố tính thống kinh tế, tiện địa phương giới Những tiến KHKT tăng cường sức mạnh quốc phòng quản lí làm cho tốc độ vận chuyển - Thực mối giao lưu kinh tế –xã hội người hàng hóa tăng lên, chi phí vùng, nước giới thời gian cho vận chuyển giảm Đặc điểm xuống, đồng thời làm cho chi phí vận chuyển giảm đáng kể, - Sản phẩm: chuyên chở người mức độ tiện nghi, an tồn tăng lên.Vì hàng hóa mà sở sx đặt vị trí gần - Các tiêu chí đánh giá: tuyến vận tải lớn, đầu mối + Khối lượng VC (số hành khách, số GTVT đồng thời gần nguồn hàng hoá) nguyên liệu gần nơi tiêu thụ Việc giảm chi phí vận tải nhiều nước + Khối lượng luân chuyển (người.km; tấn.km) có ảnh hưởng sâu sắc tới tranh phân bố nhiều ngành sx, + Cự li vận chuyển trung bình (km) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ngành đòi hỏi nhiều chi phí vận tải cấu giá thành sản phẩm) - Cơng thức tính: - Tại giao thơng vận tải góp phần phát triển kinh tế - văn hóa miền + Khối lượng = núi? Cho biết sản phẩm ngành nông, công nghiệp GTVT vận chuyển (chuyển ý) HĐ 2: Tìm hiểu đặc điểm ngành giao thông vận tải (HS làm việc lớp:5 phút) GV: yêu cầu HS nêu đặc điểm, GV chuẩn kiến thức, sau đưa cơng thức ví dụ lên (Làm ý tập trang 141 SGK, cụ thể: Tính cự li Khối lượngluân chuyển Cự li vận chuyển + KLLC= KLVC × Cự li vận chuyển Khối lượng luân chuyển + Cự li vận chuyển = Khối lượng vận chuyển 2725,4 = 0,325 km đường sắt 8385,0 (vì triệu phải đổi nhân với 1000) 325km HĐ 3: Tìm hiểu nhân tố tự nhiên (HS làm việc nhóm:15 phút) GV: Sơ qua nhân tố, chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ cụ thể: Nhóm nghiên cứu vị trí địađịa hình hồn thành phiếu học tập Nhóm nghiên cứu khí hậu, sơng ngòi, khống sản hồn thành phiếu học tập II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành giao thông vận VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HS: (Thời gian đến phút; Dựa vào SGK, kiến thức học điền vào phiếu nội dung thích hợp) tải bên) - Địa hình ảnh hưởng lớn đến cơng tác thiết kế khai thác cơng trình giao thông vận tải Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lí: quy định có mặt, vai trò HS: Đại diện nhóm lên trình bày, số loại hình giao thơng vận tải nhóm khác bổ xung nhận xét chéo Ví dụ: Vùng hoang mạc: Lạc đà, trực thăng; lẫn Vùng băng giá xe trượt tuyết chó tuần GV: Chuẩn kiến thức đồng thời đưa lộc kéo Ở Nhật, Anh giao thông vận tải đường biển có vị trí quan trọng hình ảnh minh họa (Nội dung cột * Tích hợp mơi trường: Tác động yếu tố môi trường tự nhiên tới phát triển phân bố GTVT (Liên hệ với địa phương) HĐ 4: Tìm hiểu nhân tố kinh tếxã hội (HS làm việc lớp:13 phút) GV: Đưa sơ đồ tác động ngành kinh tế đến ngành GTVT phân tích, yêu cầu HS phân tích tác động ngành cơng nghiệp tới phát triển phân bố, hoạt động ngành GTVT Ví dụ: Địa hình đồi núi phải đầu tư nhiều để xây dựng cơng trình: Chống lở đất, làm đường vòng, đường hầm - Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động phương tiện vận tải Ví dụ: Các sân bay nhiều phải ngừng hoạt động sương mù - Sơng ngòi: ảnh hưởng vận tải đường sơng, chi phí cầu đường - Khoáng sản: ảnh hưởng hướng vận tải,loại GV: Chuẩn kiến thức (Cột bên), đưa hình VT sơ đồ cơng nghiệp đưa đồ GT ĐBSHồng hỏi: Phân bố dân Các điều kiện kinh ...VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải. - Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển phân bố ngành giao thông vận tải cũng như hoạt động của các phương tiện vận tải. 2. Về kỹ năng - Có kỹ năng sơ đồ hóa một hiện tượng, quá trình được nghiên cứu. - Có kỹ năng phân tích mối quan hệ qua lại, mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội. - Liên hệ thực tế ở Việt Nam địa phương để hiểu được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải. II- THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Bản đồ giao thông vận tải thế giới III - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Nêu vấn đề - Đàm thoại - Thảo luận IV- TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Bài mới. Hoạt động của giáo viên học sinh Nội dung chính I- Vai trò, đặc điểm ngành vận - Hoạt động 1 (cá nhân): Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải - Tại sao giao thông vận tải góp phần phát triển kinh tế - văn hóa miền núi ? - Hoạt động 2: Ngành giao thông vận tảiđặc điểm gì khác với tải: 1. Vai trò - Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, bình thường. - Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện. - Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất dân cư. - Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa ở các vùng núi xa xôi. - Củng cố tính thống nhất của nền KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng. - Giao lưu kinh tế các nước. 2- Đặc điểm: - Sản pjẩm là sự chuyên chở ngành kinh tế khác. - Giáo viên giải thích các khái niệm. - Hoạt động 3: Nêu các ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển ngành giao thông vận tải ? Lấy ví dụ. người hàng hóa. - Tiêu chí đánh giá: + Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số hàng hóa được vận chuyển) + Khối lượng luân chuyển (người/km ; tấn/km) + Cự ly vận chuyển trung bình (km) II- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố ngành GTVT 1- Điều kiện tự nhiên: - Quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải Ví dụ: Nhật, Anh giao thông vận tải đường biển có vị trí quan trọng. - Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế khai thác các công trình giao thông vận tải. Ví dụ: Núi, eo biển xây dựng hầm đèo - Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải. Ví dụ: Sương mù máy bay không hoạt động được. 2- Các điều kiện kinh tế - xã hội: - Sự phát triển phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển, phân bố hoạt động của giao thông vận tải. - Các ngành kinh tế là khách hàng của ngành giao thông vận tải. - Trang bị cơ sở vật chất cho ngành giao thông vận tải. - Phân bố dân cư, đặc biệt là các thành phố lớn các chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, BÀI GIẢNG ĐỊA 10 KIỂM TRA BÀI CỦ Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất phát triển kinh tế ? NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Vai trò Vai trò Đặc điểm Đặc điểm Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội Điều kiện kinh tế - xã hội I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỞ GỖ CHO NHÀ MÁY GIẤY CHỞ HÀNG LÊN BIÊN GIỚI TÀU CHIẾN ĐẤU, MÁY BAY XE BUÝT Quan sát một số hình ảnh sau đây: - Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân - Phục vụ quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá. - Tăng cường sức mạnh quốc phòng, củng cố an ninh đất nước - Tạo mối liên hệ giửa các vùng miền, địa phương. I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT 1. Vai trò. 1. Vai trò. Đường sắt cao nhất TQ, nối từ Thanh Hải đến lahasa(Tây Tạng)Nơi cao nhất 5.072m Qua vai trò mà chúng ta vừa nói trên em hãy lấy một ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ của ngành GTVT có tác động làm thay đổi sự phân bố sản xuất phân bố dân cư trên thế giới? I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT 1. Vai trò. 1. Vai trò. Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT 2. Đặc điểm - Sản phẩm là sự chuyên chở hành khách hàng hoá. - Tiêu chí đánh giá: + Khối lượng vận chuyển. + Khối lượng luân chuyển. + Cự li vận chuyển trung bình (km) Em hãy cho biết sản phẩm của ngành GTVT là gì? Dựa vào kiến thức sách giáo khoa những hiểu biết của mình em hãy nêu giải thích rõ những tiêu chí để đánh giá khối lượng của dịch vụ vận tải. Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Hà Nội Huế 750 km KL vận chuyển KL luân chuyển = 15 tấn .750km Cự ly vận chuyển TB KL luân chuyển cự ly vận chuyểnTB.KL vận chuyển II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHAN BỐ NGÀNH GTVT 1. Điều kiện tự nhiên . Theo em điều kiện tự nhiên có ảnh hưởngđến sự phát triển phân bố của ngành GTVT? Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI [...]... ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ... VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHAN BỐ NGÀNH GTVT 2 Điều kiện kinh tế - xã hội Em hãy nêu những điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố của ngành GTVT • Dựa vào Ngày dạy: 11/03/2016 lớp: 10B Họ tên SV: Phạm Hữu Quý MSSV: DDL121095 TIẾT 42 - BÀI 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Mục tiêu học - - Sau học, HS cần: a Về kiến thức Nắm vai trò, đặc điểm ngành giao thông vận tải tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ hoạt động vận tải Biết ảnh hưởng nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải hoạt động phương tiên vận tải b Về kỹ - Có kĩ sơ đồ hóa tượng, trình nghiên cứu Có kĩ phân tích mối quan hệ qua lại mối quan hệ nhân tượng kinh tế - xã hội Có kĩ liên hệ thực tế Việt Nam địa phương để hiểu mức độ ảnh hưởng nhân tố tới phát triển phân bố ngành giao thông vận tải c Về thái độ Nhận thức đắn vai trò ngành giao thông vận tải giáo dục HS ý thức tham gia an toàn giao thông d Định hướng phát triển lực - Các lực chung: lực giải vấn đề, lực giao tiếp, lực tính toán, lực hợp tác - Các lực chuyên biệt: lực tư tổng hợp theo lãnh thổ, lực sử dụng tranh ảnh, lực sử dụng số liệu thống kê Chuẩn bị GV HS a Chuẩn bị GV - SGK, SGV, giáo án - Giáo án điện tử b Chuẩn bị HS - Dụng cụ học tập: SGK, ghi, máy tính bỏ túi Tiến trình giảng dạy a Ổn định lớp b Kiểm tra cũ ( phút) Câu hỏi: Em cho biết cấu ngành dịch vụ gồm nhóm ngành nào? Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến ngành dịch vụ c Dạy nội dung ( 36 phút) Vào mới: (1 phút) - GV mở bài: Con người muốn di chuyển từ nơi qua nơi khác nhanh chóng tiện lợi Theo em, nhờ vào ngành nào?(HS trả lời: ngành giao thông vận tải) Vậy, để hiểu rõ vai trò, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải Chúng ta tìm hiểu học hôm “Bài 36: Vai trò, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải.” - GV giới thiệu cho HS nội dung học gồm phần: I Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành giao thông vận tải Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, đặc điểm ngành giao thông I VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM vận tải (GTVT) (15 phút) NGÀNH GTVT Bước Cả lớp - GV đặt CH cho HS: Hãy kể số phương tiện vận tải mà em biết, nêu công dụng chúng - HS liên hệ thực tế hiểu biết kể tên số phương tiện vận tải công dụng chúng: + Xe ô tô, xe bus, xe khách,… chở hành khách (xe Phương Trang, Huệ Nghĩa,…) + Xe tải: chở hàng hóa nông sản, nguyên liệu, vật tư đến nơi sản xuất tiêu thụ + Máy bay, tàu: chở người hàng hóa - Máy bay chiến đấu: phục vụ cho quốc phòng - HS khác bổ sung - Gv nhận xét chuẩn xác - GV đặt CH cho HS: qua ví dụ phương tiện vận tải trên, kết hợp với nội dung SGK trang 138, em cho biết, ngành GTVT có vai trò gì? - HS liên hệ phần dựa vào SGK nêu vai trò ngành GTVT - Yêu cầu HS đạt là: + Xe chở hành khách có vai trò phục vụ nhu cầu lại nhân dân +Xe tải chở nông sản, nguyên liệu, vật tư nhằm giúp trình sản xuất xã hội diễn liên tục Vai trò bình thường + Những tuyến GTVT quan trọng có vai trò thúc đẩy hoạt động kinh tế + Còn vai trò loại xe quân máy bay chiến đấu nhằm bảo vệ, phòng thủ, củng cố quốc phòng quốc gia + HS khác nhận xét bổ sung - GV chuẩn kiến thức cho HS - Giúp cho trình sản xuất, xã hội diễn liên tục bình thường - Đảm bảo nhu cầu lại nhân dân - Gv đặt CH cho HS: Hãy tìm ví dụ chứng minh tiến ngành giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi phân bố sản xuất phân bố dân cư giới ? - GV chuẩn xác, mở rộng kiến thức cho HS: GTVT Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I.Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải. 1.Vai trò. Ô chở hàng lên biên giới Xe buýt Chở gỗ cho nhà máy giấy Máy bay, tầu chiến đấu I. Vai trò ngành giao thông vận tải I. Vai trò ngành giao thông vận tải Đối với sản xuất:giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục , bình th!ờng. Chở gỗ lên nhà máy giấy Vận chuyển dầu mỏ §èi víi sinh ho¹t:Phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n,gióp cho sinh ho¹t cña nh©n d©n ®!îc thuËn tiÖn. -Tạo mối giao l!u giữa các n!ớc -Thúc đẩy kinh tế xã hội miền núi -Củng cố quốc phòng Hệ thống giao thông toàn cầu Chở hàng lên miền núi Máy bay chiến đấu 1. VAI TRÒ  Giúp cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục bình thường  Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân  Góp phần thực hiện các mối liên hệ kinh tế -xã hội giữa các địa phương.  Thúc đẩy hoạt động kinh tế,văn hoá ở những vùng núi xa xôi  Tăng cường sức mạnh quốc phòng • Sản phẩm của ngành GTVT là sự chuyên chở người hàng hoá • Chỉ tiêu đánh giá +Khối lượng vận chuyển(số hành khách,số tấn hàng hoá) +Khối lượng luân chuyển(Người.km ,tấn.km) +Cự li vận chuyển trung bình(km ) 2. c i mĐặ đ ể Ví dụ :Một chiếc xe kh¸ch chạy từ §ång Yªn đến Hïng An chở được 50 người với đoạn đường là 36 km.Hãy tính khèi l!îng vËn chuyÓn, khèi l!îng lu©n chuyÓn ,cù li vËn chuyÓn trung b×nh của chiếc xe kh¸ch này? +Khèi l!îng vËn chuyÓn: 50 người +Khèi l!îng lu©n chuyÓn: 1800 người.km +Cù li vËn chuyÓn trung b×nh: 36 km II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố phát triển ngành giao thông vận tải. [...]... nông thôn Giao thông thành phố Củng cố: 1 Để phát triển kinh tế xã hội miền núi giao thông vận tải phải đi trước một bước là vì: A.Thúc đẩy sự giao lưu giưa các địa phương B.Đẩy mạnh sự phát triển y tế,văn hoá, giáo dục C.Góp phần khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên miền núi D.Tất cả các đáp án trên 2 Khi lựa chọn loại hình vận tải thiết kế các công trình giao thông vận tải điều cần chú... 2 T 3 Cõu hi tho lun 1)Hóy chng minh iu kin t nhiờn quy nh s cú mt v vai trũ ca mt s loi hỡnh GTVT 2)Em hóy k mt s phng tin vn ti c trng ca vựng hoang mc v vựng bng giỏ gn cc bc 1)Hóy chng minh iu kin t nhiờn nh hng rt ln n cụng tỏc thit k v khai thỏc cỏc cụng trỡnh GTVT 2)Theo em mng li sụng ngũi dy c ca nc ta cú nh hng nh th no n GTVT 1)Hóy tỡm 1 vi vớ d thy rừ khớ hu v thi tit nh hng sõu sc ti hot... 1)Hóy tỡm 1 vi vớ d thy rừ khớ hu v thi tit nh hng sõu sc ti hot ng ca cỏc phng tin vn ti 2)KTN khc nghit cỏc hoang mc cú nh hng n ngnh GTVT nh th no? 1)iu kin t nhiờn Quy nh s cú mt v vai trũ ca mt s loi hỡnh vn ti nh hng n cụng tỏc thit k v khai thỏc cỏc cụng trỡnh GTVT Londons Tower Bridge Song Han Bridge Golden Gate Bridge My Thuan Bridge Đường hầm Khớ hu v thi tit nh hng sõu sc ti hot ng ca cỏc... đáp án trên 2 Khi lựa chọn loại hình vận tải thiết kế các công trình giao thông vận tải điều cần chú ý đầu tiên là: A.Điều kiện tự nhiên B.Điều kiện kĩ thuật C.Dân cư D.Vốn đầu tư Hướng dẫn bài tập về nhà Bài 4 sgk trang141:Tính cự li vận chuyển trung bình Cự li vận chuyển trung bình Khối lượng luân ... 1: Tìm hiểu vai trò, ngành GTVT (HS làm việc cá nhân:8 phút) I Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải Bước 1: GV lấy ví dụ thực tế u cầu HS nêu vai trò ngành GTVTvà nêu vai trò Vai trò - Giúp... Ví dụ: Vùng hoang mạc: Lạc đà, trực thăng; lẫn Vùng băng giá xe trượt tuyết chó tuần GV: Chuẩn kiến thức đồng thời đưa lộc kéo Ở Nhật, Anh giao thông vận tải đường biển có vị trí quan trọng hình... tác thiết kế khai thác cơng trình giao thơng vận tải Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lí: quy định có mặt, vai trò HS: Đại diện nhóm lên trình bày, số loại hình giao thơng vận tải nhóm khác bổ xung
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dia ly 10 bai 36 vai tro dac diem va cac nhan to anh huong den phat trien va phan bo nganh giao thong van tai, giao an dia ly 10 bai 36 vai tro dac diem va cac nhan to anh huong den phat trien va phan bo nganh giao thong van tai, giao an dia ly 10 bai 36 vai tro dac diem va cac nhan to anh huong den phat trien va phan bo nganh giao thong van tai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn