giáo án cả năm

31 642 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:28

. Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài casset,. cảm vui và nhiệt tình. - Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án cả năm, giáo án cả năm, giáo án cả năm, Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: - Giáo viên: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Giới thiệu về bài : Trang 5 - Yêu cầu HS đọc SGK tr 5 Nghe hát mẫu: - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Chia đoạn, chia câu: - Bài hát đợc viết ở giọng F trởng, với hình, Tập hát từng câu: Transpose 2 - Hát theo lối móc xích, mỗi câu hát 2-3 lần, Trình bày ở mức độ hoàn chỉnh: Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Nội dung Nội dung 2 15 Tập đọc nhạc : TĐN Số 1 Chia câu: + Bài TĐN số 5 đợc chia làm mấy câu ? Luyện đọc gam: Fdur 7 âm 4. Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt Tập đọc nhạc: - GV đàn từng câu ngắn, đọc mẫu và hớng dẫn Ghép lời ca: Mục tiêu, Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Nội dung Nội dung Nội dung 3 15 Âm nhạc thờng thức:, Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: - Giáo viên: Tiến trình dạy và học:45 Chia đoạn, chia câu: - Bài hát đợc viết ở hình thức 2 giọng, Đoạn a, Tập hát từng câu: Transpose 2 - Hát theo lối móc xích, mỗi câu hát 2-3 lần, Trình bày ở mức độ hoàn chỉnh: Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Luyện đọc gam: Em 7 âm 4. Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt Tập đọc nhạc: Mục tiêu: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Nội dung Nội dung Nội dung 3 15 Âm nhạc thờng thức:, Mục tiêu: Ôn bài hát: ôn tập nhạc lí - So sánh sự giống và khác nhau giữa giọng, Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Mục tiêu: - Kiến thức: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Nội dung 2 25 Giọng Pha trởng Chia câu: + Bài TĐN số 3 đợc chia làm mấy câu ?, Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt 5. Tập đọc nhạc: Củng cố bài: - Chia lớp thành từng nhóm nhỏ tiến hành luyện Mục tiêu: Tiến trình dạy và học:45, Néi dung Néi dung Néi dung 3 15’ Mơc tiªu:, Mục tiêu: - Kiến thức: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Nội dung 2 15 Giọng Rê thứ Chia câu: + Bài TĐN số 4 đợc chia làm mấy câu ?, Luyện đọc gam: Dm hoà thanh 4. Đọc tên nốt nhạc: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Nội dung Nội dung 2 20 Âm nhạc thờng thức: Mục tiêu: Tiến trình dạy và học :45, Ôn bài hát: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn