giao an tieng viet 3 tuan 6 bai ke chuyen bai tap lam van

3 53 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 06:00

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TIẾT 6: KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC. I. Mục đích yêu cầu: - Bước đầu kể lại vài ý nói buổi đầu học. - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn khoảng câu. II. Chuẩn bị: III.Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: Để tổ chức tốt họp, em phải ý gì? B. Dạy mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: - HS kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu học mình. - GV nêu yêu cầu tập. - GV gợi ý: Buổi đầu em đến lớp buổi nào? Thời tiết nào? Ai dẫn em đến trường? Lúc đầu em bỡ ngỡ sao? Buổi học kết thúc nào? Cảm xúc em buổi học đó? - HS kể mẫu, HS GV nhận xét. - HS tập kể theo nhóm đôi buổi đầu học mình. - Một vài nhóm thi kể trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. Bài tập 2: - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn khoảng câu. - HS đọc yêu cầu bài. - GV nhắc HS viết giản dị, chân thật. - HS thực hành viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn. - số HS đọc viết trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, kể lại buổi đầu học cho nhà nghe. - Chuẩn bị Nghe- kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức họp. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN BÀI TẬP LÀM VĂN I MỤC TIÊU  Sắp xếp lại tranh minh họa theo trình tự câu chuyện sau dựa vào trí nhớ tranh minh họa kể lại đoạn chuyện lời  Biết nghe nhận xét lời kể bạn II ĐỒ DỤNG DẠY – HỌC  Tranh minh họa cácc đoạn truyện (phóng to có thể)  Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc  Một khăn mùi soa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (5’)  HS đọc trả lời câu hỏi nôi dung tập đọc họp chữ viết  GV nhận xét, cho điểm Bài Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 4: Xác định yêu cầu (1’) - Gọi HS đọc yêu cầu phần kể chuyện, trang 47, SGK - HS đọc trước lớp Cả lớp theo dõi đọc thầm - Hướng dẫn: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Để xếp tranh minh họa theo nội dung truyện, em cần quan sát kỹ tranh xác định nội dung mà tranh minh họa đoạn nào, sau xác định nội dung tranh xếp chúng lại theo trình tự câu chuyện + Sau xếp tranh theo trình tự nội dung câu chuyện, em chọn kễ đoạn lời mình, tức chuyển lời Cơ - li - a truyện thành lời em Hoạt động 5: Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)  Mục tiêu - Sắp xếp lại tranh minh họa theo trình tự câu chuyện sau dựa vào trí nhớ tranh minh họa kể lại đoạn chuyện lời - Biết nghe nhận xét lời kể bạn  Cách tiến hành: Kể trước lớp - Gọi HS kể chuyện trứơc lớp, HS kể đọan truyện - HS kể, sau lần cho bạn kể, lớp theo dõi nhận xét Kể theo nhóm - Chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm có HS, yêu cầu HS chọn đoạn truyện kể cho bạn lớp nghe - Lần lượt HS kể nhóm mình, bạn nhóm mình, bạn nhóm theo dõi chỉnh sửa lỗi cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể chuyện - đến HS thi kể đoạn chuyện - Tuyên dương HS kể tốt - Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện đúng, hay Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3’) - Em làm giúp bố mẹ việc gì? - đến HS trả lời - Nhận xét tiết học dặn dò HS chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Nghe kể : Không nỡ nhìn. Tập tổ chức họp I. Mục tiêu - Rèn kĩ nghe nói : Nghe kể câu chuyện Không nỡ nhìn, nhớ ND truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. - Tiếp tục rèn luyện kĩ tổ chức họp : biết bạn tổ tổ chức họp tao đổi vấn đề liên quan tới trách nhiệm cuả HS cộng đồng. II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ, Bảng phụ viết gợi ý, trình tự bước HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A. Kiểm tra cũ - Đọc viết buổi đầu học em - HS đọc - Nhận xét viết bạn B. Bài 1. Giới thiệu ( GV giới thiệu ) 2. HD HS làm BT * Bài tập - Đọc yêu cầu BT - Nghe, kể lại câu chuyện không nỡ nhìn, đọc thầm câu hỏi gợi ý - HS QS tranh minh hoạ + GV kể chuyện lần - Anh ngồi tay ôm mặt - Anh niên làm chuyến xe buýt ? - Cháu nhức đầu ? Có cần dầu xoa - Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều ? không - Anh trả lời ? - Cháu không nỡ ngồi nhìn cụ già phụ nữ phải đứng + GV kể lần - HS giỏi kể lại câu chuyện - Từng cặp HS tập kể - 3, HS nhìn gợi ý kể lại câu chuyện - Em có nhận xét anh niên ? - HS trả lời - Bình chọn bạn kể hay * Bài tập - Đọc yêu cầu BT - Hãy cúng bạn tổ tổ chức họp - HS đọc trình tự bước ttỏ chức họp - GV nhắc HS cần chọn ND họp + Các tổ làm việc theo trình tự : - Chỉ định người đóng vai tổ trưởng - Tổ trưởng chọn ND họp - Họp tổ - GV theo dói HD tổ họp - 2, tổ trưởng thi điều khiển họp - Lớp nhận xét IV. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Nhớ cách tổ chức, điều khiển họp để tổ chức tốt họp tổ, lớp Giáo án Tiếng việt Tập làm văn: Tiết KỂ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I.Mục tiêu: Hs nhớ lại kỷ niệm buổi đầu học kể lại cho bạn nghe Viết điều vừa kể vào văn II.Đồ dùng: Sgk-giáo án III.Hoạt động: 1.Bài cũ:2em 2.Bài mới:Giới thiệu Bài 1:Hs đọc yêu cầu sgk Gv gợi ý: Buổi đầu em học dẫn đi? Trên đường em có cảm nhận gì? Bầu trời khung cảnh lúc nào? Đến trường em thấy hình ảnh gì? Thái độ em bước vào trường? Hs kể cho nghe Gọi số học sinh đứng kể Bài 2: Hs đọc yêu cầu Hs làm vào Chấm - nhận xét – bổ sung Hs kể, nhận xét Hs làm 3.Củng cố:Nêu nội dung Tổng kết :Nhận xét-dặn dò Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Kể lại buổi đầu em học I Mục tiêu - Rèn kĩ nói : HS kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu học - Rèn kĩ viết : Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn ( từ đến câu ), diễn đạt rõ ràng II Đồ dùng : Vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Để tổ chức tốt họp, cần phải - Xác định rõ nội dung họp, nắm ý điều ? trình tự công việc họp - Nêu vai trò người điều khiển - Người điều khiển họp phải nêu họp ? mục đích họp rõ ràng, dẫn dắt họp theo trình tự hợp lí, làm cho tổ sôi phát biểu, giao việc ró ràng B Bài Giới thiệu ( GV giới thiệu ) HD HS làm tập * Bài tập - Đọc yêu cầu BT + Kể lại buổi đầu em học + GV gợi ý : - Cần nói rõ buổi đầu em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều ? Thời tiết ? Ai dẫn em đến trường ? Lúc đầu em bỡ ngữ ? Buổi học kết thúc ? Cảm súc em buổi học - HS giaoỉ kể mẫu - Từng cặp HS kể cho nghe buổi đầu học * Bài tập - 3, HS thi kể trước lớp - Đọc yêu cầu BT + Viết lại điều em vừa kể thành đoạn văn ngắn - GV nhắc em viết giản dị, chân thật điều vừa kể - GV nhận xét rút kinh nghiệm - HS viết vào - 5, em đọc viết IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà viết lại văn cho hay Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP LÀM VĂN KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS kể lại hồn nhiên , chân thật buổi đầu học - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn ( từ -7 câu ), diễn đạt rõ ràng II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Vở tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Kiểm tra cũ: 3-5’ Để tổ chức tốt họp , cần chuẩn bị gì? Dạy mới: a Giới thiệu bài: 1-2’ b Hướng dẫn làm tập : 28-30’ Bài :8-10’ HS đọc đề - Xác định yêu cầu - GV gợi ý : + Cần nói rõ buổi đầu em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều? + Thời tiết ? + Ai dẫn em đến trờng ? + Lúc đầu em bỡ ngỡ ? - HS tập kể nhóm đôi - HS kể trước lớp - HS nhận xét sau GV giúp HS sữa lỗi Bài :15-18’ HS đọc đề - Xác định yêu cầu - HS viết – GV nhắc HS yêu cầu viết đoạn văn - GV chấm số lớp - Nhận xét, rút kinh nghiệm Củng cố - Dặn dò : 2-3’ - Chọn viết tốt để đọc trước lớp - Về nhà HS tự hoàn chỉnh cho hay sau viết tập ... xếp tranh minh họa theo nội dung truyện, em cần quan sát kỹ tranh xác định nội dung mà tranh minh họa đoạn nào, sau xác định nội dung tranh xếp chúng lại theo trình tự câu chuyện + Sau xếp tranh... Hoạt động 5: Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)  Mục tiêu - Sắp xếp lại tranh minh họa theo trình tự câu chuyện sau dựa vào trí nhớ tranh minh họa kể lại đoạn chuyện lời - Biết nghe nhận xét lời kể bạn... Biết nghe nhận xét lời kể bạn  Cách tiến hành: Kể trước lớp - Gọi HS kể chuyện trứơc lớp, HS kể đ an truyện - HS kể, sau lần cho bạn kể, lớp theo dõi nhận xét Kể theo nhóm - Chia HS thành nhóm nhỏ,
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tieng viet 3 tuan 6 bai ke chuyen bai tap lam van, giao an tieng viet 3 tuan 6 bai ke chuyen bai tap lam van, giao an tieng viet 3 tuan 6 bai ke chuyen bai tap lam van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay