giao an tieng viet 3 tuan 6 bai tap lam van ke lai buoi dau em di hoc

4 51 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 05:01

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TIẾT 6: KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC. I. Mục đích yêu cầu: - Bước đầu kể lại vài ý nói buổi đầu học. - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn khoảng câu. II. Chuẩn bị: III.Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: Để tổ chức tốt họp, em phải ý gì? B. Dạy mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: - HS kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu học mình. - GV nêu yêu cầu tập. - GV gợi ý: Buổi đầu em đến lớp buổi nào? Thời tiết nào? Ai dẫn em đến trường? Lúc đầu em bỡ ngỡ sao? Buổi học kết thúc nào? Cảm xúc em buổi học đó? - HS kể mẫu, HS GV nhận xét. - HS tập kể theo nhóm đôi buổi đầu học mình. - Một vài nhóm thi kể trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. Bài tập 2: - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn khoảng câu. - HS đọc yêu cầu bài. - GV nhắc HS viết giản dị, chân thật. - HS thực hành viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn. - số HS đọc viết trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, kể lại buổi đầu học cho nhà nghe. - Chuẩn bị Nghe- kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức họp. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP LÀM VĂN KỂ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I MỤC TIÊU  Kể lại buổi họcViết lại điều vừa kể thành đọan văn ngắn từ – câu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  Ghi sẵn câu hỏi gợi ý bảng phụ III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Kiểm tra cũ (4’)  HS lên bảng trả lời câu hỏi: + Nêu trình tự nội dung họp thông thường + Nêu mục đích họp có nội dung chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3  Nhận xét cho điểm HS Dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) - Trong tập làm văn này, em kể lại buổi đầu học mình, sau viết lại thành đoạn văn ngắn từ – câu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động 1: Kể lại buổi đầu học (15’)  Mục tiêu: Kể lại buổi học  Cách tiến hành: - Hướng dẫn: Để kể lại buổi đầu học em cần nhớ lại xem buổi đầu học nào? Đó buổi sáng hay buồi chiều? Buổi cách bao lâu? Em chuẩn bị cho buổi học nào? Ai người đưa em đến trường? Hơm trường học trông nào? Lúc đầu em bỡ ngỡ sao? Buổi đầu học kết thúc nào? Em nghĩ buổi đầu học đó? - Gọi đến HS kể trước lớp để làm mẫu - đến HS kể, lớp theo dõi nhận xét xem bạn kể có tự nhiên khơng, nói thành câu chưa - u cầu HS ngồi cạnh kể cho nghe buổi đầu học - Làm việc theo cặp - Gọi số HS kể trước lớp - Từ – HS kể, lớp theo dõi nhận xét Ví dụ: Kể lại buổi đầu học Năm nay, em học sinh lớp em nhớ in buổi học Hơm ngày thu xanh Em dạy từ sáng sớm Mẹ giúp em chuẩn bị quần áo, sách vở, đưa em cặp sách nói : “ Mẹ mong gái cố gắng học giỏi Nhớ nghe lời cô VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí giáo nhé” Bố đèo em đến trường Trường em rồi, trường tiểu học Thành Công B Đến cổng trường bố lớp học cho em bảo: “Con mạnh dạn lên tự vào lớp không?” Nhưng em không dám Vậy bố dắt tay em đến trước cô giáo Cô đưa em vào lớp chỗ ngồi cho em Hơm đó, giáo dặn dò chúng em thật nhiều điều em khơng nhớ hết Buổi học em bắt đầu - Nhận xét kể HS Hoạt động 2: Viết đọan văn (12’)  Mục tiêu: Viết lại điều vừa kể thành đọan văn ngắn từ – câu  Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu 2, sau cho em tự viết vào tập Nhắc HS viết cần đọc lại kĩ trước chấm câu để biết câu thành câu hay chưa - Yêu cầu số HS đọc trước lớp - - HS đọc, lớp theo dõi, nhận xét - Nhận xét cho điểm HS, số lại GV thu để chấm sau tiết học Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3’) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - u cầu HS tìm hiểu buổi học người thân gia đình tập kể lại buổi - Nhận xét tiết học dặn dò HS chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo án Tiếng việt Tập làm văn: Tiết KỂ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I.Mục tiêu: Hs nhớ lại kỷ niệm buổi đầu học kể lại cho bạn nghe Viết điều vừa kể vào văn II.Đồ dùng: Sgk-giáo án III.Hoạt động: 1.Bài cũ:2em 2.Bài mới:Giới thiệu Bài 1:Hs đọc yêu cầu sgk Gv gợi ý: Buổi đầu em học dẫn đi? Trên đường em có cảm nhận gì? Bầu trời khung cảnh lúc nào? Đến trường em thấy hình ảnh gì? Thái độ em bước vào trường? Hs kể cho nghe Gọi số học sinh đứng kể Bài 2: Hs đọc yêu cầu Hs làm vào Chấm - nhận xét – bổ sung Hs kể, nhận xét Hs làm 3.Củng cố:Nêu nội dung Tổng kết :Nhận xét-dặn dò Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Kể lại buổi đầu em học I Mục tiêu - Rèn kĩ nói : HS kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu học - Rèn kĩ viết : Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn ( từ đến câu ), diễn đạt rõ ràng II Đồ dùng : Vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Để tổ chức tốt họp, cần phải - Xác định rõ nội dung họp, nắm ý điều ? trình tự công việc họp - Nêu vai trò người điều khiển - Người điều khiển họp phải nêu họp ? mục đích họp rõ ràng, dẫn dắt họp theo trình tự hợp lí, làm cho tổ sôi phát biểu, giao việc ró ràng B Bài Giới thiệu ( GV giới thiệu ) HD HS làm tập * Bài tập - Đọc yêu cầu BT + Kể lại buổi đầu em học + GV gợi ý : - Cần nói rõ buổi đầu em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều ? Thời tiết ? Ai dẫn em đến trường ? Lúc đầu em bỡ ngữ ? Buổi học kết thúc ? Cảm súc em buổi học - HS giaoỉ kể mẫu - Từng cặp HS kể cho nghe buổi đầu học * Bài tập - 3, HS thi kể trước lớp - Đọc yêu cầu BT + Viết lại điều em vừa kể thành đoạn văn ngắn - GV nhắc em viết giản dị, chân thật điều vừa kể - GV nhận xét rút kinh nghiệm - HS viết vào - 5, em đọc viết IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà viết lại văn cho hay Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP LÀM VĂN KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS kể lại hồn nhiên , chân thật buổi đầu học - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn ( từ -7 câu ), diễn đạt rõ ràng II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Vở tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Kiểm tra cũ: 3-5’ Để tổ chức tốt họp , cần chuẩn bị gì? Dạy mới: a Giới thiệu bài: 1-2’ b Hướng dẫn làm tập : 28-30’ Bài :8-10’ HS đọc đề - Xác định yêu cầu - GV gợi ý : + Cần nói rõ buổi đầu em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều? + Thời tiết ? + Ai dẫn em đến trờng ? + Lúc đầu em bỡ ngỡ ? - HS tập kể nhóm đôi - HS kể trước lớp - HS nhận xét sau GV giúp HS sữa lỗi Bài :15-18’ HS đọc đề - Xác định yêu cầu - HS viết – GV nhắc HS yêu cầu viết đoạn văn - GV chấm số lớp - Nhận xét, rút kinh nghiệm Củng cố - Dặn dò : 2-3’ - Chọn viết tốt để đọc trước lớp - Về nhà HS tự hoàn chỉnh cho hay sau viết tập GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP LÀM VĂN KỂ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Hs kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu học b) Kỹ năng: Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn c) Thái độ: Giáo dục Hs biết nhớ lại kỉ niệm buổi đầu học II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng lớp ghi gợi ý nội dung họp Trình tự bước tổ chức họp * HS: VBT, bút III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài cũ: - Gv gọi Hs : Để tổ chức tốt họp, cần phải ý gì? - Gv gọi Hs nói vai trò người điều khiển họp - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: Quan sát, thảo luận, - Mục tiêu: Giúp cho Hs biết kể lại buổi đầu học thực hành • Gv giúp Hs xác định yêu cầu tập - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv nêu yêu cầu: Khi kể phải kể chân thật riêng mình.không thiết phải kể ngày tựa trường, kể ngày khai giảng buổi đầu cắp sách đến lớp - Gv hướng dẫn: Hs đọc Cả lớp đọc thầm theo Hs lắng nghe + Cần nói rõ đến lớp buổi sáng buổi chiều? + Thời tiết nào? + Ai dẫn em đến trường? + Lúc đầu, em bỡ ngỡ sao? Hs trả lời + Buổi học kết thúc nào? + Cảm xúc em buổi học đó? - Gv mời Hs kể - Gv nhận xét - Gv mời cặp Hs kể cho nghe buổi đầu học - Gv mời – hs thi kể trước lớp - Gv nhận xét, công bố bạn kể hay * Hoạt động 2: Từng Hs làm việc - Mục tiêu: Giúp em viết lại điều vừa kể thành đoạn văn - Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề - Gv nhắc nhở em viết giản dị, chân thật điều vừa kể - Sau Gv mời Hs đọc - Gv nhận xét, chọn người viết tốt - Một Hs kể Hs nhận xét Từng cặp Hs kể – Hs thi kể trước lớp Hs nhận xét PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi Hs đọc yêu cầu đề Hs viết Hs đọc viết Hs nhận xét Tổng kết – dặn dò Về nhà viết chua đạt nhà sửa lại - Chuẩn bị bài: Nghe kể lại câu chuyện “ Không nở nhìn” - Nhận xét tiết học ... xét Ví dụ: Kể lại buổi đầu học Năm nay, em học sinh lớp em nhớ in buổi học Hơm ngày thu xanh Em dạy từ sáng sớm Mẹ giúp em chuẩn bị quần áo, sách vở, đưa em cặp sách nói : “ Mẹ mong gái cố gắng... đến trước cô giáo Cô đưa em vào lớp chỗ ngồi cho em Hơm đó, giáo dặn dò chúng em thật nhiều điều em không nhớ hết Buổi học em bắt đầu - Nhận xét kể HS Hoạt động 2: Viết đ an văn (12’)  Mục tiêu:... nhé” Bố đèo em đến trường Trường em rồi, trường tiểu học Thành Công B Đến cổng trường bố lớp học cho em bảo: “Con mạnh dạn lên tự vào lớp khơng?” Nhưng em không dám Vậy bố dắt tay em đến trước
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tieng viet 3 tuan 6 bai tap lam van ke lai buoi dau em di hoc, giao an tieng viet 3 tuan 6 bai tap lam van ke lai buoi dau em di hoc, giao an tieng viet 3 tuan 6 bai tap lam van ke lai buoi dau em di hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay