giao an tieng viet 5 tuan 11 bai chinh ta nghe viet luat bao ve moi truong

3 70 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 02:34

... thi tìm nhanh phiếu Ai nhanh,  Đại diện nhóm trình bày kết thắng - HS làm * Bài tập 3b: Thi tìm nhanh - Cho HS nêu yêu cầu tập 3b 3’ - Cho HS hoạt động nhóm thi tìm - HS lắng nghe nhanh - Đại... Thi viết nhanh * Bài tập 2b: -1 HS nêu yêu cầu tập 2b GV nhắc lại yêu cầu tập Cả lớp làm theo hướng dẫn GV - Cho HS làm theo hình thức - HS nêu yêu cầu tập 3b trò chơi: Thi viết nhanh: 05 em lên... lắng nghe GV nhận xét khen nhóm tìm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhiều từ ngữ VD: na ná , náo nức , não nuột, nắn nót, nổ, nỉ non, nằng nặc, nôn nao, nem nép, nể nang
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tieng viet 5 tuan 11 bai chinh ta nghe viet luat bao ve moi truong, giao an tieng viet 5 tuan 11 bai chinh ta nghe viet luat bao ve moi truong, giao an tieng viet 5 tuan 11 bai chinh ta nghe viet luat bao ve moi truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn