bai giang duc tinh gian di cua Bac ho ngu van 7

16 124 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 01:24

... thắm thiết - Văn bản" Đức tính giản dị Bác Hồ" đoạn trích từ di n văn PVĐ lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh( 19/5/1 970 ) ĐVĐ: nhận định chung đức tính giản dị Bác GQVĐ: Những biểu... thơm hoa vườn Cách làm việc QH với người Giản dị lối sống ngày Bữa ăn DC: Chỉ vài ba Khi ăn không để rơi vãi, ăn xong bát Nơi Cái nhà vẻn vẹn có vài ba phòng, ln lộng gió phảng phất hương thơm hoa... nhỏ từ công việc cứu nước đến trồng QH với người Viết thư cho đồng chí, nói chuyện với cháu thiếu nhi thăm nhà ăn công nhân, đặt tên cho người giúp việc Giản dị lối sống ngày Bữa ăn DC: Chỉ vài
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang duc tinh gian di cua Bac ho ngu van 7, bai giang duc tinh gian di cua Bac ho ngu van 7, bai giang duc tinh gian di cua Bac ho ngu van 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn