Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác bê tông trong thi công nhà cao tầng tại dự án chung cư cao cấp green stars (tt)

27 370 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2017, 15:10

(2014) Luật số 50/2014/QH13, Hà Nội TS Vũ Quốc Vương, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Thủy lợi (22/03/10), Nghiên cứu tính chất bê tơng tự lèn cát nghiền& đặc tính học ván khn, Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ACI 301M-99 Specifications for Structural Concrete Reported by ACI Committee 301, ACI 301M-99 became effective November 3, 1999 Copyright (2- 1999), American Concrete Institute ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete, and Commentary, An ACI Standard Reported by ACI Committee 318 Deemed to satisfy ISO 19338:2007(E) First Printing (January 2008) 10 ACI 347-04 Guide to Formwork for Concrete An ACI Standard Reported by ACI Committee 347 ACI 347-04 supersedes ACI 347R-03 and became effective October 15, 2004 (Copyright © 2004), American Concrete Institute 11 BS 5328 Tiêu chuẩn dẫn kỹ thuật cho khâu bê tông 12 TCVN 4055:1985 (2012) Tổ chức thi cơng, 13 TCVN 4252:1988 (2012) Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công Quy phạm thi công nghiệm thu 14 TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước- Yêu cầu kỹ thuật kiểm tra chấp nhận 15 TCVN 9115-2012 Kết cấu bê tông bê tông lắp ghép - Thi công nghiệm thu 16 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép tồn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu PHỤ LỤC CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG CHỈ DẪN KỸ THUẬT A/ TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC - Tiêu chuẩn thiết kế: + TCXD 198:1997 Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép tồn khối + TCVN 1651:2008 Thép cốt bê tơng phần 1, 2, + TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế - Tiêu chuẩn nghiệm thu: + TCXDVN 296:2004 Giàn giáo - Các yêu cầu an toàn + TCXDVN 305:2004 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công nghiệm thu + TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối - Quy phạm thi cơng nghiệm thu + TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công nghiệm thu + TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu đánh giá chất lượng nghiệm thu + TCVN 9361:2012 Công tác móng - Thi cơng nghiệm thu + Thơng tư số 22/2010/TT - BXD ngày 03/12/2010 Bộ Xây dựng quy định an toàn lao động thi cơng xây dựng cơng trình - Tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm định: + TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông nặng bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử + TCVN 3110:1993 Hỗn hợp bê tơng nặng - Phương pháp phân tích thành phần + TCVN 3118:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ chịu nén + TCVN 5593:1991 Cơng trình dân dụng - Sai số hình học cho phép + TCVN 5726:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ môđun đàn hồi nén tĩnh + TCVN 6287:1997 (ISO 10065:1990) Thép cốt bê tông - Thử uốn uốn lại khơng hồn tồn - Tiêu chuẩn vật liệu: + TCVN 2682:2009 Ximăng pooclăng + TCVN 4033:1995 Xi măng poóc lăng puzơlan - Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 4316:2007 Ximăng pooclăng, xỉ lò cao - Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 6067:2004 Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 6069:1995 Xi măng pooc lăng tỏa nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật - Tiêu chuẩn áp dụng cốt liệu thô (đá - sỏi, cát): + TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 7572 - 1:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu + TCVN 7572 - 2:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt + TCVN 7572 - 3:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học + TCVN 7572 - 4:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích độ hút nước + TCVN 7572 - 5:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích độ hút nước đa gốc hạt cốt liệu lớn + TCVN 7572 - 6:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp độ hổng + TCVN 7572 - 7:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác dịnh độ ẩm + TCVN 7572 - 8:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét cốt liệu hàm lượng sét cục cốt liệu nhỏ + TCVN 7572 - 9:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu + TCVN 7572 - 10:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định cường độ hệ số hóa mềm đá gốc + TCVN 7572 - 11:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập hệ số hóa mềm cốt liệu lớn + TCVN 7572 - 12:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ hao mòn va đập cốt liệu lớn máy Los Angeles + TCVN 7572 - 13:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt cốt liệu lớn + TCVN 7572 - 14:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả phản ứng kiềm - silic + TCVN 7572 - 15:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua + TCVN 9382:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền - Tiêu chuẩn bảo dưỡng: + TCVN 5592:1991 Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên + TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên - Tiêu chuẩn phụ gia: + TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tơng (Chemical admixtures for concrete) + TCVN 8827:2011 Phụ gia khống hoạt tính cao dùng cho bê tông vữa Silicafume tro trấu nghiền - Tiêu chuẩn nước dùng xây dựng áp dụng: + TCVN 302:2004 Nước trộn bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật - Tiêu chuẩn thi cơng an tồn lao động: B/ TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI - Tiêu chuẩn thiết kế: ASTM A416/A416M Standard specification for steel strand, uncoated seven - wire for prestressed concrete - Tiêu chuẩn vật liệu: DIN 50049 - 3.1 B Kiểm tra vật liệu neo - Tiêu chuẩn thí nghiệm: + ASTM A370 Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products + ASTM A981 Test method of evaluating bond strength for 15.2mm (0.6 in) diameter prestressing steel strand, grade 270, uncoated, used in prestressed ground anchors + ASTM E328 Test method of stress relaxation for materials and structures - Các tiêu chuẩn nước khác: + BS 8110 Structural use of concrete Parts 1, and + UBC - 1997, 1991 Uniform building code Chapter 16, Volumn + ACI 318 - 2002 Building code requirements for concrete - American Concrete Institute International building code 2003 + EN 1992 Design of concrete structures + EN 1998 Design of structures for earthquake resistance + ACI 318 - 2008 Building code requirements for concrete - American Concrete Institute + ACI 305R - 10 Guide to Hot Weather Concreting - American Concrete Institute (Chỉ dẫn kỹ thuật đổ bê tơng thời tiết nóng) + ACI 301M Specifications for structural concrete + ACI 318 - 08 Building code requirements for structural concrete + ACI 207.1R - 05 Guide to Mass Concrete - American Concrete Institute.(Chỉ dẫn thi công bê tông khối lớn) + ACI 363R - 92 State of the Art Report on High - Strength Concrete (Thi công bê tông cường độ cao) + ACI 347 - 04 Guide to Formwork for Concrete - American Concrete Institute (Chỉ dẫn làm ván khuôn đà giáo cho kết cấu bê tông) + AS 3600 - 2009 Concrete structures ... Tiêu chuẩn dẫn kỹ thuật cho khâu bê tông 12 TCVN 4055:1985 (2012) Tổ chức thi cơng, 13 TCVN 4252:1988 (2012) Quy trình lập thi t kế tổ chức xây dựng thi t kế thi công Quy phạm thi công nghiệm... - Quy phạm thi công nghiệm thu PHỤ LỤC CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG CHỈ DẪN KỸ THUẬT A/ TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC - Tiêu chuẩn thi t kế: + TCXD 198:1997 Nhà cao tầng -Thi t kế kết cấu bê tông cốt thép... Quy phạm thi công nghiệm thu + TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu + TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác bê tông trong thi công nhà cao tầng tại dự án chung cư cao cấp green stars (tt) , Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác bê tông trong thi công nhà cao tầng tại dự án chung cư cao cấp green stars (tt) , Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác bê tông trong thi công nhà cao tầng tại dự án chung cư cao cấp green stars (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn