bài 41: sinh sản vô tính ở động vật

29 498 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:26

(BÀI DO HS nhóm 1- LỚP 11 T2 Thực hiện) (HS trình bày: Trần Ngọc Thiện Nhóm 1) Sinh học lớp 11 NC Bài 41: Sinh sản tính thực vật Kính chào Cô! Xin chào các bạn 11 T2! Sinh sản thực vật là gì? Sinh vật có mấy hình thức sinh sản? • Sinh sản thực vật là quá trình hình thành cơ thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. • Có 2 hình thức sinh sản: I Khái niệm • Sinh sản tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái • Con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ II- Các hình thức sinh sản tính • 1. Sinh sản bào tử Là hình thức sinh sản thực vật bào tử. Vào thời kì trưởng thành, giai đoạn sinh sản tính, túi bào tử vỡ giải phóng bào tử ra ngoàibào tử nguyên phân nhiều lân liên tiếp cơ thể đơn bội bào tử phát triển thành cây độc lập Sinh sản bằng bào tử cây dương xỉ bào tử(2n) túi bào tử(2n) bào tử(n) Cây trưởng thành (2n) 2. Sinh sản sinh dưỡng • Chủ yếu thực vật bậc cao • Cơ chế: tạo ra cơ thể mới từ một bộ phận của cây Sinh sản sinh dưỡng cây thân bò (dâu tây, rau má) Thân rễ [...]... bao nhiêu hình thức sinh sản tính thực vật? Kể tên • Có 2 hình thức: sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng 3 Phương pháp nuôi cấy mô có ưu điểm gì hơn so với các phương pháp nhân giống tính khác? - Sản xuất hàng loạt cây sạch bệnh, sinh trưởng mạnh - Phục chế giống cây quí, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất Lớp 11T2 nghiên cứu về sinh sản tính thực vật Bài thuyết trình của... Sản xuất hàng loạt cây sạch bệnh, sinh trưởng mạnh - Phục chế giống cây quí, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất  Kể một số thành tựu của phương pháp nuôi cấy mô, tế bào thực vật mà bạn biết? Thành tựu: Nhân giống các loại hoa bằng nuôi cấy mô Nhân giống các loại rau, củ, quả Nhân giống chuối bằng nuôi cấy mô IV.Tổng kết 1 .Sinh sản tính là hình thức sinh sản? A Chỉ cần một cá thể bố hoặc... khoa học: - Tính toàn năng của tế bào: mỗi tế bào đều có khả năng phát triển thành 1 cơ thể hoàn chỉnh b Các hình thức * Nuôi cấy mô thực vật: - Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng - Nuôi cấy mô của cơ quan tách rời - Nuôi cấy mô sẹo từ hạt phấn * Nuôi cấy mô – tế bào thực vật bằng tế bào trần c Ưu điểm  Phương pháp nuôi cấy mô có ưu điểm gì hơn so với các phương pháp nhân giống tính khác? - Sản xuất hàng... tượng bưởi thích hợp - Đào, chanh, táo Giâm cành Ghép cành * Lợi thế của nhân giống sinh dưỡng so với cây mọc từ hạt: - Giữ nguyên được tính trạng tốt mà con người mong muốn - Rút ngắn được rất nhiều thời gian phát triển của cây, sớm cho thu hoạch 2 Nuôi cấy mô: mô Nuôi mô trong mt dinh dưỡng Mô sẹo Cây con Phôi  Vì sao có thể nuôi cấy tế bào, mô thực vật thành cây mới? 2 Nuôi cấy mô: a.Cơ sở khoa...Cây thân củ Lá III- Phương pháp nhân giống tính Giâm cành - Cắt một -Cách làm đoạn thân hoặc cành, cắm hoặc vùi vào đất cho nó đâm rễ phụ và mọc thành cây mới Chiết cành Ghép cành - Lấy đất bọc xung quanh 1 đoạn thân hay cành đã bóc bỏ lớp vỏ... xuất Lớp 11T2 nghiên cứu về sinh sản tính thực vật Bài thuyết trình của nhóm 1 đến đây là kết thúc Nhóm chúng con xin cảm ơn Cô! Cảm ơn các bạn ! Xin các bạn nhóm 2,3,4 hãy cho ý kiến đóng góp về bài của nhóm chúng tôi! . hình thức sinh sản vô tính • 1. Sinh sản bào tử Là hình thức sinh sản có ở thực vật bào tử. Vào thời kì trưởng thành, ở giai đoạn sinh sản vô tính, túi. Kính chào Cô! Xin chào các bạn 11 T2! Sinh sản ở thực vật là gì? Sinh vật có mấy hình thức sinh sản? • Sinh sản ở thực vật là quá trình hình thành cơ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 41: sinh sản vô tính ở động vật, bài 41: sinh sản vô tính ở động vật, bài 41: sinh sản vô tính ở động vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay