Luận văn cao học: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2007 – 2011

102 147 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2017, 11:51

3.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà263.1.1. Quá trình hình thành và phát triển263.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy273.1.3 Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty303.2. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà giai đoạn 2007 2011313.2.1. Quy trình quản lý hoạt động đầu tư theo dự án kinh doanh bất động sản tại Công ty313.2.2. Tình hình thực hiện quy mô Vốn đầu tư phát triển của Công ty353.2.3. Vốn đầu tư phát triển phân theo nguồn vốn của Công ty363.2.4. Vốn đầu tư phát triển phân theo các dự án của Công ty393.2.5. Vốn đầu tư phát triển phân theo nội dung đầu tư của Công ty423.3. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà giai đoạn 20072011.513.3.1. Kết quả hoạt động và hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty513.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty58 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN - ĐẦU VÀO NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC: - ĐẦU VÀO MÁY MÓC, THIẾT BỊ - ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐẦU VÀO HOẠT ĐỘNG MARKETING NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGOÀI NƯỚC III III IV IV 2 2 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1 BẢN CHẤT CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1.1 KHÁI NIỆM ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1.3 VAI TRÒ CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.2 NGUỒN VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 10 2.2.1 NGUỒN VỐN TỰ TÀI TRỢ 11 2.2.2 NGUỒN VỐN TÀI TRỢ TỪ BÊN NGOÀI 11 2.3 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 12 2.3.1 ĐẦU VÀO TẠO QUỸ ĐẤT 13 2.3.2 ĐẦU VÀO NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC 13 2.3.3 ĐẦU VÀO MÁY MÓC, THIẾT BỊ 13 2.3.4 ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 14 2.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 18 2.5.1 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN 18 * NĂNG LỰC PHỤC VỤ TĂNG THÊM 19 2.5.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 20 2.6 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 22 2.6.1 NHÂN TỐ KHÁCH QUAN 22 2.6.2 NHÂN TỐ CHỦ QUAN 24 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ ĐẾN NĂM 2020 62 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG THỜI GIAN QUA RƠI VÀO TRẦM LẮNG Ở HẦU HẾT CÁC PHÂN KHÚC XU HƯỚNG GIẢM GIÁ DƯỜNG NHƯ VẪN TIẾP TỤC DIỄN RA NGUỒN CUNG BẤT ĐỘNG SẢN VẪN TIẾP TỤC TĂNG NGƯỜI MUA HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG PHẦN LỚN LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI CÙNG, TỨC LÀ THỊ TRƯỜNG GẦN NHƯ VẮNG BÓNG CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, LƯỚT SÓNG TUY NHIÊN, DO SỐ LƯỢNG NGƯỜI MUA KHẢ NĂNG CHI TRẢ GIỚI HẠN TRONG KHI NGUỒN CUNG HIỆN TẠI KHÁ LỚN, NÊN NGƯỜI MUA NHIỀU LỰA CHỌN HƠN KHI MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ TRONG BỐI CẢNH ĐÓ, YẾU TỐ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CĂN HỘ CỦA NGƯỜI MUA, ĐÓ LÀ: GIÁ BÁN, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN UY TÍN CỦA CHỦ ĐẦU 63 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản ĐTPT : Đầu phát triển HĐQT : Hội đồng quản trị TNBQ : Thu nhập bình quân VĐT : Vốn đầu QLDA : Quản lý dự án WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 3.1: Quy trình quản lý thực dự án đầu phát triển Công ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sông Đà .Error: Reference source not found Bảng 3.2: Vốn đầu phát triển Công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.3: Nguồn vốn đầu phân theo nguồn vốn Công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.4: cấu nguồn vốn đầu phát triển Công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.5: Vốn đầu phát triển số dự án lớn công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.6 Vốn đầu thực năm dự án lớn Công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.7: Vốn đầu phát triển phân theo nội dung Công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.8: cấu vốn đầu phát triển phân theo nội dung Công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.9: Tình hình đầu vào tạo quỹ đất đầu khác Công ty giai đoạn 2007 2011 .Error: Reference source not found Bảng 3.10: Tình hình đầu vào nhà cửa, vật kiến trúc Công ty giai đoạn 2007 2011 .Error: Reference source not found Bảng 3.11: Tình hình đầu vào máy móc thiết bị Công ty giai đoạn 2007 2011 Error: Reference source not found Bảng 3.12: Tình hình vốn đầu phát triển nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2007 2011 .Error: Reference source not found Bảng 3.13: Tình hình vốn đầu vào hoạt động Marketting tài sản vơ hình khác Cơng ty giai đoạn 2007 2011 .Error: Reference source not found Bảng 3.14 Tài sản cố định huy động công ty giai đoạn 2007-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.15: Kết hoạt động đầu phát triển công ty giai đoạn 2007-2011 .Error: Reference source not found Bảng 3.16: Hiệu hoạt động đầu phát triển Công ty giai đoạn 2007-2011 .Error: Reference source not found Bảng 4.1: Kế hoạch huy động vốn đầu giai đoạn 2016 2020 Error: Reference source not found BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ - ĐẦU VÀO NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC: - ĐẦU VÀO MÁY MÓC, THIẾT BỊ - ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐẦU VÀO HOẠT ĐỘNG MARKETING NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGOÀI NƯỚC III III IV IV 2 2 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1 BẢN CHẤT CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1.1 KHÁI NIỆM ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1.3 VAI TRÒ CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2.2 NGUỒN VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 10 2.2.1 NGUỒN VỐN TỰ TÀI TRỢ 11 2.2.2 NGUỒN VỐN TÀI TRỢ TỪ BÊN NGOÀI 11 2.3 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 12 2.3.1 ĐẦU VÀO TẠO QUỸ ĐẤT 13 2.3.2 ĐẦU VÀO NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC 13 2.3.3 ĐẦU VÀO MÁY MÓC, THIẾT BỊ 13 2.3.4 ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 14 2.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 18 2.5.1 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN 18 * NĂNG LỰC PHỤC VỤ TĂNG THÊM 19 2.5.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 20 2.6 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 22 2.6.1 NHÂN TỐ KHÁCH QUAN 22 2.6.2 NHÂN TỐ CHỦ QUAN 24 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ ĐẾN NĂM 2020 62 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG THỜI GIAN QUA RƠI VÀO TRẦM LẮNG Ở HẦU HẾT CÁC PHÂN KHÚC XU HƯỚNG GIẢM GIÁ DƯỜNG NHƯ VẪN TIẾP TỤC DIỄN RA NGUỒN CUNG BẤT ĐỘNG SẢN VẪN TIẾP TỤC TĂNG NGƯỜI MUA HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG PHẦN LỚN LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI CÙNG, TỨC LÀ THỊ TRƯỜNG GẦN NHƯ VẮNG BÓNG CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, LƯỚT SÓNG TUY NHIÊN, DO SỐ LƯỢNG NGƯỜI MUA KHẢ NĂNG CHI TRẢ GIỚI HẠN TRONG KHI NGUỒN CUNG HIỆN TẠI KHÁ LỚN, NÊN NGƯỜI MUA NHIỀU LỰA CHỌN HƠN KHI MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ TRONG BỐI CẢNH ĐÓ, YẾU TỐ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CĂN HỘ CỦA NGƯỜI MUA, ĐÓ LÀ: GIÁ BÁN, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN UY TÍN CỦA CHỦ ĐẦU 63 Biểu đồ 3.3: cấu lao động theo trình độ học vấn Công ty năm 2011 .Error: Reference source not found i TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn chia thành chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Lý luận đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Chương 3: Thực trạng đầu phát triển Công ty Cổ phần đầu xây dựng phát triển đô thị Sông Đà Chương 4: Giải pháp đầu phát triển Công ty Cổ phần đầu xây dựng phát triển đô thị Sông Đà Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong chương 1, tác giả trình bày lý chọn đề tài, mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài, phương pháp nghiên cứu Bên cạnh đó, tác giả trình bày điểm luận văn cơng trình nghiên cứu liên quan như: Hoàng Văn Cường cộng (2006) việc nêu rõ khái niệm, đặc điểm bất động sản, thị trường bất động sản vai trò thị trường kinh tế quốc dân; vào phân tích quan hệ cung-cầu bất động sản, vai trò quản lý Nhà nước thị trường này, đồng thời nêu lên kinh nghiệm số nước giới việc quản lý, phát triển bất động sản Sau đó, tác giả sâu nghiên cứu hình thành, yếu tố trình hoạt động, phát triển chủ trương, sách tầm vĩ mơ BĐS thị trường BĐS VN Đề tài “Huy động vốn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam” (Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà đô thị Hà Nội) tác giả Nguyễn Trung Hậu (2009) phân tích thực trạng đánh giá tình hình huy động vốn Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà thị Hà Nội Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm tăng cường khả huy động vốn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ii Đề tài “Tình hình đầu phát triển công ty cổ phần Simco Sông Đà Thực trạng giải pháp” tác giả Nguyễn Huy Cường (2010) nghiên cứu đầu phát triển Công ty theo lĩnh vực xuất lao động kinh doanh bất động sản Đề tài tồn tại, nguyên nhân hoạt động đầu phát triển cơng ty Từ tác giả đưa giải pháp nhằm tăng cường họat động đầu phát triển công ty năm tới Đề tài “Đầu phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng biển Đà Nẵng giai đoạn 2001 2010” tác giả Nông Lan Phương (2011) phân tích đánh giá thực trạng đầu phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Đà Nẵng Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp tăng cường đầu phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Chương 2: Lý luận đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Chương trình bày sở lý thuyết đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: - Khái niệm: Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đầu phát triển việc chi dùng vốn để tiến hành hoạt động nhằm làm tăng thêm tài sản vật chất (căn hộ, nhà ở, văn phòng cho thuê ), gia tăng lực phục vụ, tạo thêm việc làm mục tiêu phát triển - Đặc điểm đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Thứ nhất, hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đòi hỏi khối lượng vốn lớn ngồi giá trị đầu xây dựng cơng trình giá đất chiếm tỷ lệ lớn Thứ hai, thời gian thực công đầu thường kéo dài từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng,… Thứ ba, kết hiệu hoạt động đầu phát triển chịu ảnh hưởng yếu tố tự nhiên, kinh tế - trị - xã hội vùng, khu vực iii Thứ tư, Đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu chi phối pháp luật sách liên quan đến bất động sản Thứ năm, hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải ý tới đặc điểm quan trọng bất động sản “tính cố định” “tính dị biệt” Thứ sáu, thành hoạt động đầu phát triển giá trị sử dụng lâu dài, cơng trình kiến trúc tồn hàng trăm năm kéo dài vĩnh viễn Trong chương 2, tác giả trình bày số lý thuyết vốn nguồn vốn đầu phát triển, nội dung chủ yếu đầu phát triển, tiêu đánh giá kết hiệu đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản - Đầu vào nhà cửa vật kiến trúc: Hoạt động đầu chiếm tỷ trọng lớn trình đầu phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thường chiếm tỷ trọng 70% tổng vốn đầu phát triển Nó diễn trình thực dự án, nhiên thời gian thực dự án dài (3 đến năm) kéo theo nguồn vốn cho hoạt động thường phân bổ suốt thời gian thực dự án Vốn đầu vào nhà cửa vật kiến trúc chi phí xây dựng cơng trình dự án (Các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, khu đô thị, công viên giải trí, sở hạ tầng…) - Đầu vào tạo quỹ đất: Hoạt động thường diễn giai đoạn đầu dự án chủ yếu đền bù giải phóng mặt bằng, tham gia đấu thầu lơ đất, nhận đất giao nhà nước… Khi tạo lập quỹ đất cho doanh nghiệp cần trọng tới quy hoạch thị điều kiện văn hóa, xã hội vùng, miền - Đầu vào máy móc, thiết bị Lĩnh vực đầu cho máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 4% đến 6% tổng vốn đầu giai đoạn thực dự án Tuy nhiên yếu tố quan trọng hoạt động đầu bất động sản vào tiện nghi, sang trọng sản phẩm bất động sản bán iv - Đầu phát triển nguồn nhân lực Ðể bổ sung, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cách tăng cường đào tạo - Đầu vào hoạt động marketing nâng cao thương hiệu Hoạt động marketing hoạt động góp phần tạo dựng hình ảnh cơng ty tâm trí khách hàng hay nói cách khác khách hàng ấn tượng cơng ty thơng qua giá trị khác biệt với công ty khác thị trường Marketting việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thiết kế tạo sản phẩm để thoả mãn nhu cầu đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất Bên cạnh đó, chương tác giả đề cập tới nhân tố ảnh hưởng đến đầu phát triển doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng đầu phát triển Công ty Cổ phần đầu xây dựng phát triển đô thị Sông Đà Chương giới thiệu Công ty cổ phần đầu xây dựng phát triển đô thị Sông Đà Công ty Cổ phần ĐTXD & PT Đô thị Sơng Đà, đơn vị thành viên Tập Đồn Sông Đà, doanh nghiệp thành lập theo Quyết định số 26/TCTHĐQT ngày 13/2/2004 Hội đồng quản trị Tổng cơng ty Sơng Đà (nay Tập Đồn Sông Đà) Đăng ký kinh doanh số 0103016226 Sở Kế hoạch Đầu Hà Nội (nay đổi thành giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp 0102186917) Công ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sông Đà doanh nghiệp Nhà nước cấp phép kinh doanh nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh bất động sản; đầu khai thác chế biến khoáng sản; kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất; vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp,… Tuy nhiên, năm trở lại đây, lĩnh vực hoạt động công ty đầu theo dự án kinh doanh bất động sản Chương trình bày thực trạng hoạt động đầu phát triển Cg ty giai đoạn 2007 2011, qua đánh giá kết hiệu đầu phát triển, hạn chế nguyên nhân: v - Hạn chế hoạt động đầu phát triển Hoạt động đầu phát triển công ty giai đoạn năm 2007-2011 đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên bên cạnh thành tựu nhiều hạn chế ảnh hưởng đến kết hiệu đầu giai đoạn, xem xét phân tích thấy: Thứ nhất, Về vốn đầu Thiếu vốn cho dự án: Việc huy động vốn nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án Mặt khác, nguồn vốn eo hẹp nên số dự án Công ty phải sử dụng loại vật tư, máy móc thiết bị chất lượng thấp so với quy định dẫn tới chất lượng cơng trình khơng đảm bảo theo thiết kế Thứ hai, tiến độ triển khai hồn thành dự án chậm Việc lập thủ tục đầu tạo quỹ đất cho doanh nghiệp kéo dài khơng dứt khốt q trình đền bù giải phóng mặt , Năng lực cơng ty liên kết yếu kém, nhiều phận tham gia dẫn tới bất đồng ý kiến vấn đề tốn làm cho q trình giải ngân chậm nên q trình cơng thực dự án kéo dài Thứ ba, hiệu đầu chưa ổn định Hiệu đầu năm 2007-2009 cao hoạt động đầu phát triển lại tỏ hiệu vào năm cuối giai đoạn nghiên cứu 2010-2011 Do thời kỳ đầu giai đoạn nghiên cứu nhu cầu thị trường bất động sản tăng cao hoạt động đầu diễn ạt, mức cầu thị trường giảm mạnh dẫn tới thất thoát nguồn thu làm cho hoạt động đầu phát triển công ty hiệu - Nguyên nhân + Nguyên nhân khách quan: Hệ thống văn bản, sách pháp luật đầu tư, quản lý đầu giai vi đoạn vừa qua nhiều thay đổi, số văn chồng chéo chưa rõ rang, thủ tục hành phức tạp dẫn đến tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ Tình hình khủng hoảng kinh tế tồn cầu tác động đến Việt Nam, sách thắt chặt cung tiền Ngân hàng Nhà Nước làm cho Doanh nghiệp không tiếp cận nguồn vốn vay dẫn đến nhiều dự án bị dừng lại Trong giai đoạn thời kỳ lạm phát tăng cao giá vật liệu, nhân công tăng cao khiến tổng mức đầu dự án tăng cao dẫn tới giảm hiệu dự án đầu phát triển Ngoài phải kể đến thời tiết Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều ảnh hưởng tới q trình thi công thực dự án kéo dài tiến độ thi cơng chung dự án đồng thời ảnh hưởng tới chất lượng cơng trình + Ngun nhân chủ quan: Thứ nhất, chưa đa dạng hóa kênh huy động vốn Hiện nay, cấu nguồn vốn đầu kinh doanh bất động sản chưa đa dạng, phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng Lượng vốn vay chiếm tỷ lệ cao tình hình thị trường tài nhiều biến động mạnh với biên độ lại suất cho vay ngân hàng tăng cao, việc phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn dẫn tới việc bất ổn định nguồn vốn tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới hiệu đầu phát triển Thứ hai, cấu sử dụng vốn chưa hợp lý Trong cấu sử dụng vốn Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sơng Đà nguồn vốn cho đầu XDCB chiếm tỷ lệ cao, vốn đầu vào hoạt động marketing, nguồn nhân lực chiếm tỷ lệ nhỏ Đặc biệt, giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng nay, cần phải trọng đến việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu khách hàng để đưa chiến lược đầu mang lại hiệu cao 74 lãng phí, phân bổ vốn cách hợp lý cho nội dung đầu tư, lựa chọn dự án phù hợp với quy mô công ty, hướng vào dự án tính ổn định Phân bổ cách hợp lý cho nội dung đầu đầu vào nhà cửa vật kiến trúc; máy móc thiết bị; đầu cho hoạt động marketing, đầu vào nguồn nhân lực… Đây giải pháp hữu hiệu nhằm sử dụng vốn hiệu nguồn vốn Cơng ty cần xác định rõ cần đầu vào hạng mục cơng trình nào, hạng mục đâu hạng mục quan trọng, đem lại hiệu cao Từ xác định ưu tiên đầu cho hạng mục nội dung số hạng mục nhu cầu Đặc biệt cơng ty cần tăng cường đầu vào lĩnh vực sau: * Giải pháp đầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chúng ta biết nhân tố ý nghĩa định kinh tế tri thức người Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đặc biệt với vai trò chủ đầu nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng việc hình thành giá trị cơng ty Vì vậy, cơng ty cần tiến hành cấu lại máy hoạt động theo hướng ngày gọn nhẹ, linh hoạt, cụ thể: xây dựng đội ngũ cán nòng cốt trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu lớn tương lai công ty; thường xuyên tổ chức thi sát hạch nhằm kiểm tra trình độ cán cơng nhân viên Phải nâng cao trình độ, lực kinh doanh, điều hành quản lý doanh nghiệp trình độ kinh nghiệm điều hành quản lý doanh nghiệp đội ngũ lãnh đạo, trọng sáng kiến người lao động khâu khác hoạt động Công ty Công ty phải thông qua chế tiền công, tiền lương để khuyến khích người lao động học tập, đóng góp sức lao động phục vụ cho phát triển Công ty Lợi nhuận giảm sút, tình hình kinh doanh khó khăn, nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho giải pháp thắt lưng buộc bụng, cắt giảm tối đa chi phí bao gồm ngân sách đào tạo Tuy nhiên, khơng phải định khơn ngoan đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhân tố quan trọng định phát triển doanh nghiệp Vì vậy, thời điểm khủng hoảng, doanh nghiệp cần 75 nghiêm túc đánh giá lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với Đào tạo nội với nguồn giảng viên nhà quản lý kinh nghiệm nhân viên hiệu làm việc cao giải pháp hợp lý Tăng cường đội ngũ lao động trình độ cách: - Liên kết với trường đại học việc đào tạo nguồn nhân lực với cam kết nhà trường đào tạo số lượng học viên đáp ứng tốt yêu cầu công ty đổi lại công ty phải đầu cho trường trang thiết bị hay sở vật chất, tạo điều kiện cho học viên thực tập công ty chi nhánh công ty - Thành lập quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ nhằm khuyến khích tính sáng tạo người lao động Quỹ phải hỗ trợ cho dự án kinh doanh sản xuất từ bước bắt đầu triển khai nghiên cứu đến bước lắp đặt vào sản xuất - Khuyến khích người lao động tự học tự đào tạo bên cạnh việc đào tạo trường, trung tâm, …Tự học phương thức đào tạo hiệu mà quỹ thời gian dành cho việc đào tạo nhân lực doanh nghiệp không nhiều Khả tự học người lao động cao chi phí cho đào tạo nhân lực doanh nghiệp Nếu làm điều tiết kiệm chi phí đầu cho đào tạo, nâng cao hiệu suất hiệu sử dụng nhân lực - Công ty cần định kỳ tổ chức trao đổi, thảo luận chun mơn, nghiệp vụ phòng ban công ty để học hỏi kinh nghiệm phương pháp làm việc điều hành công việc Hàng năm, thi, kiểm tra trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cần tổ chức, từ lấy làm bố trí cơng việc, giải chế độ lương thưởng kế hoạch đào tạo phù hợp - Ngoài việc tổ chức đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực, Công ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sông Đà cần làm tốt công tác tuyển dụng lao động Từ việc xác định nhu cầu lao động phòng ban, phận cơng ty, phòng Tổ chức hành xác định chun mơn nghiệp vụ mà người lao động cần có, đăng thơng tin tuyển dụng cơng khai báo, internet Sau đó, phòng cần mời 76 chuyên viên để xác định hình thức, nội dung thi tuyển, bước cuối tổ chức thi tuyển cách công bằng, minh bạch Việc tổ chức tuyển dụng lao động theo bước giúp cho cơng ty chọn nhân viên đầy đủ trình độ chun mơn theo u cầu Cơng ty cần tuyển chọn thêm cán làm công tác lập dự án thực tế số lượng cán chuyên trách tham gia lập dự án công ty chưa đủ so với yêu cầu khối lượng công việc Những nhân viên học chuyên ngành lập dự án góp phần làm nang cao chất lượng công tác lập dự án đầu công ty Song song với việc đào tạo, tuyển dụng lao động, cơng ty cần phân cơng bố trí lại lao động cho hợp lý, tránh tình trạng phòng thừa người, phòng thiếu người Việc bố trí phân công lao động không để cho phù hợp với lực chuyên môn người mà phải đảm bảo cho cấu tổ chức, thực công việc gọn nhẹ, thông suốt, chất lượng phát huy hết khả chuyên môn người - Bên cạnh đó, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lao động nhiệm vụ quan trọng đơi với doanh nghiệp để đội ngũ cán cơng nhân viên gắn bó lâu dài với cơng ty thể quan tâm đến số biện pháp tiêu biểu sau: + Thực khám sức khỏe định kỳ nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe cán công nhân viên công ty Từ xếp hợp lý cơng việc cho người + chế độ nghỉ dưỡng hợp lý cho người lao động Nếu doanh nghiệp muốn người lao động gắn bó lâu dài phải xếp cho họ chế độ tiền lương chế độ nghỉ ngơi hợp lý Cho nghỉ phép hay cho cán công nhân viên thăm quan, du lịch ý tưởng mà nhiều doanh nghiệp áp dụng * Giải pháp đầu phát triển hoạt động marketing Khi thị trường nằm tay người bán thời điểm năm 2007-2008, chủ đầu không cần phải đầu nhiều cho hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng mà thu lợi nhuận Hoạt động trọng nhanh chóng tạo lập bất động sản hoạt động marketing bị coi nhẹ Ngoài 77 ra, nguồn cung hạn chế mà cầu đầu lớn, chủ đầu bất động sản không cần phải tạo khác biệt hay trội cho sản phẩm bất động sản, mặt thiết kế kiến trúc số dự án BĐS Lĩnh vực đầu vào BĐS lĩnh vực siêu lợi nhunậ nên nhiều nhà đầu kỳ vọng vào thị trường tiến hành đầu ô ạt mà không nghiên cứu nhu cầu khả toán thực người dân Tập trung vào đầu phân khúc đem lại lợi nhuận siêu ngạch lớn biệt thự, chung cư cao cấp…bất kể phân khúc đáp ứng nhu cầu thị trường phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp hay khơng Họ bỏ qua phân khúc tiềm chung cư giá rẻ, diện tích nhỏ Đến lúc thị trường trầm lắng, chủ đầu không thu hút vốn, dẫn đến kinh doanh thua lỗ Nhận thức điều đó, để tồn phát triển hoàn cảnh ngày khó khăn cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải biết lấy thị trường, nhu cầu ước muốn khách hàng làm chỗ dựa vững cho định kinh doanh Đầu cho hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường, dự báo diến biến thị trường phục vụ tốt cho cơng tác tìm kiếm hội đầu Bên cạnh q trình nghiên cứu, lập dự án đầu phải đầu thích đáng cho nghiên cứu trường dự đoán đảm bảo cho số liệu đưa vào tính tốn dự án phải sát thực chấp nhận biến động rủi ro thị trường Ngày công tác đầu phát triển cho hoạt động marketing nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng bước phát triển doanh nghiệp Nó giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, quảng bá thương hiêu, đưa khách hàng đến với sản phẩm Cơng ty, từ tăng cường lực cạnh tranh gia tăng lợi nhuận Công tác quảng cáo, quảng bá dự án công ty quan trọng nhằm thu hút khách hàng tiềm Đặc biệt dự án quan trọng, Công ty cần giới thiệu quảng bá dự án phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức buổi giới thiệu, thu hút đầu tư, phối hợp theo kênh ngoại giao để thu hút nhà đầu nước ngồi Cơng ty Cổ phần ĐTXD & PTĐT Sơng Đà xác định vai trò hoạt động marketing nghiên cứu thị trường, nên công tác điều tra, nghiên cứu thị trường phải thực cách định kỳ, kế hoạch cụ thể Hiện 78 máy hoạt động công ty chưa phòng marketing chun biệt Do vậy, thời gian tới, cơng ty cần thành lập phòng marketing chun biệt cơng ty nhóm marketing nhỏ thuộc biên chế ban quản lý dự án để triển khai hoạt động marketing phục vụ đầu kinh doanh bất động sản Phối hợp phận marketing phòng kế hoạch đầu để nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu khách hàng nhằm đưa sản phẩm bất động sản phù hợp Hiện nay, việc nghiên cứu thị trường bất động sản nghiên cứu số cơng ty nước ngồi kinh nghiệm lâu năm CBRE, Savills,…Cơng ty hợp tác, mua lại thông tin để phục vụ cho yêu cầu Cơng tác chăm sóc khách hàng dịch vụ hậu khách hàng mua sản phẩm công ty cần phải trọng Lập phiếu theo dõi, thu thập đầy đủ thông tin khách hàng, định kỳ hàng tháng quý tổ chức việc khảo sát mức độ hài long khách hàng, kịp thời khắc phục khiếu nại, thắc mắc khách hàng Làm tốt công tác nâng cao giá trị cho Cơng ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sông Đà Ban lãnh đạo công ty tầm nhìn việc xây dựng quảng bá thương hiệu thành lập website, thực chương trình PR quảng bá hình ảnh cơng ty, tài trợ cho chương trình xã hội, Xây dựng hình ảnh cơng ty thị trường cách đảm bảo chất lượng tốt cho sản phẩm bất động sản công ty thực hiện, đảm bảo tiến độ xây dựng bàn giao sản phẩm cho khách hàng, toán đầy đủ hạn cho nhà cung cấp * Giải pháp phân bổ cấu nguồn vốn đầu theo dự án, lĩnh vực đầu Đảm bảo cấu nguồn vốn hợp lý để tăng cường hiệu sử dụng vốn Một cấu đầu hợp lý cấu đầu mà vốn đầu ưu tiên vào phận quan trọng nhất, phù hợp với yêu cầu mục tiêu đầu với số tỷ trọng cao cấu đầu cho phép khai thác hiệu tối đa nguồn lực Cơng ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sơng Đà Theo phân tích mơ hình cơng ty, sau thời gian hoạt động 79 lĩnh vực đầu bất động sản, cơng ty tích lũy nhiều kinh nghiệm dần xây dựng thương hiệu lĩnh vực đầu Kết hợp với hội thị trường bất động sản Việt Nam sức tăng trưởng mạnh Cơng ty nên tập trung nguồn lực để triển khai tốt dự án bất động sản Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu dự án khác lĩnh vực kinh doanh bất động sản số lĩnh vực khác Tuy nhiên, nguồn vốn phân bổ theo hướng ưu tiên cơng trình quan trọng, hiệu cao, xếp cơng trình trọng điểm ưu tiên đầu để cung cấp đủ vốn đảm bảo đầu đồng toàn diện, dứt điểm Như vậy, vừa không làm phân tán vốn lại vừa nguồn thu đáng kể từ việc đưa dự án vào vận hành khai thác Việc phân bổ vốn đầu cần đảm bảo sát với thực tế, tránh bố trí dàn trải, kiên loại bỏ khỏi danh mục kế hoạch vốn hàng năm dự án chưa đủ thủ tục xây dựng bản, hiệu kinh tế hiệu xã hội chưa rõ ràng Ưu tiên bố trí cho dự án hồn thành năm kế hoạch thi cơng tiến độ theo định đầu Việc phân bổ sử dụng vốn nên phân theo giai đoạn theo định kỳ năm, phân theo hạng mục chương trình dự án nhằm thuận lợi cho việc huy động quản lý việc sử dụng vốn đầu Sự thay đổi cấu đầu từ mức độ sang mức độ khác, phối hợp với môi trường mục tiêu phát triển không thay đổi vị trí ưu tiên mà thay đổi chất nội cấu sách áp dụng cơng ty Sự thay đổi thay đổi quy mô, phân bổ nguồn lực hay số lượng, chất lượng thay đôi quan hệ tỷ lệ mục tiêu đầu đầu nước ngoài… thay đổi phải vào biến động thị trường, tiềm lực công ty, yếu tố khoa học công nghệ xu hương thời đại Trong trình xây dựng cấu đầu hợp lý, phải coi trọng yếu tố thị trường Hoạt động đầu nên đổi theo hướng hạn chế định đầu mang tính chủ quan Các dự án nên tập trung làm tốt khâu nghiên cứu thị trường Xác định khả nghiên cứu nhu cầu tiềm nhằm tránh rủi ro đầu 80 4.3.3 Giải pháp công tác quản lý hoạt động đầu phát triển Với mạnh công ty sở hữu dự án tốt mang tính khả thi cao, thị trường đầu lớn nhiều hội đầu khác Tuy nhiên, giai doạn vừa qua công tác hoạt động ĐTPT cơng ty chưa tốt, điều dẫn đến hiệu hoạt động đầu không ổn định Muốn nâng cao hiệu tính ổn định q trình đầu cơng ty phải thực giải pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động ĐTPT Đối với mơ hình quản lý, Công ty cần phải xây dựng máy quản lý đồng bộ, đại từ xuống dưới, tiến hành cắt giảm bớt máy quản lý hành chức cồng kềnh công ty để đạt hiệu cao công tác quản lý Ngồi ra, cơng ty xem xét nâng cao quyền chủ động Ban quản lý dự án đưa định, tránh việc phụ thuộc vào phòng ban khác dẫn tới trình trạng thiếu tự chủ, thiếu trách nhiệm công việc gây chậm trễ q trình xử lý thơng tin * Giai đoạn chuẩn bị đầu dự án: Trong giai đoạn này, cần trọng hồn thiện cơng tác lập dự án: + Hoàn thiện nội dung nghiên cứu xác định cần thiết phải đầu dự án: Cần cập nhật nghiên cứu kỹ văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu luật, nghị định, thông Chính phủ Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ điều kiện tự nhiên, dân số vùng địa điểm dự án Mức sống dân cư, sách di dân, nhập cư, hộ ảnh hưởng đến thị trường sản phẩm dự án + Hoàn thiện nội dung nghiên cứu thị trường dự án: Thị trường vài trò định sống dự án Một dự án đến giai đoạn vận hành khai thác mà không bán hết sản phẩm, khơng thị trường chấp nhận dự án coi đổ bể Trong dự án lập, cơng ty chưa thực đầu thích đáng vào khâu nghiên cứu thị trường Vì mà thơng tin thị trường thu thập được, phân tích đánh giá thị trường nhiều mang tính chủ quan 81 cán lập dự án Việc thu thập thơng tin q trình nghiên cứu thị trường quan trọng, thơng tin chìa khóa cho thành cơng Thơng tin đầy đủ xác cập nhật đảm bảo chất lượng dự án, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cơng tác lập dự án Trong điều tra thị trường, công ty cần mở rộng nghiên cứu nữa, nắm bắt xu hướng tâm lý thu nhập người tiêu dùng, từ đưa kết luận xác đáng Thơng tin lấy từ nhiều nguồn khác thông tin nội bộ, ấn phẩm sách báo, tạp chí, từ internet… Trong trương hợp không đủ nhân lực để điều tra cơng ty th vấn bên ngồi Trong nội dung phân tích dự án, công ty cần nghiên cứu đầy đủ đối thủ cạnh tranh, chiến lược giá, sản phẩm nguồn thông tin thị trường thu thập Về sản phẩm nhà chung cư, công ty cần đưa sách giá, hệ số nhà cụ thể vào vị trí hộ, thị hiếu người mua + Hồn thiện nội dung phân tích tài dự án: cần nghiên cứu tính tốn an tồn nguồn vốn khả trả nợ dự án - Trong giai đoạn thực dự án Giai đoạn thực dự án giai đoạn quan trọng định thành bại dự án mà vốn đầu chiếm khoảng 75% đến 85% tổng vốn đầu Một dự án tốt đến việc quản lý thực không tốt khơng, chí dẫn đến thất bại Cơng ty cần quản lý, giám sát chặt q trình thực dự án mặt sau: Chi phí: Trong trình thực dự án việc phát sinh chi phí gần điều khơng thể tránh khỏi (do giá vật liệu, nhân công, máy xây dựng ln biến động, lập dự tốn thiếu sót….) Do cơng ty cần kiểm sốt chặt chẽ chi phí dự án nhằm đảm bảo tổng chi phí khơng vượt tổng chi phí giới hạn đặt Tiến độ: nhiều nhân tố ảnh hưởng tới tiến độ dự án như: thời tiết, tiến độ nguồn vốn, lực nhà thầu thi công, phát sinh hạng mục đầu tư… Vì 82 việc tổ chức quản lý đôn đốc giám sát cần chặt chẽ nhằm đảm bảo cho cơng trình dự án triển khai tiến độ, tránh tình trạng chậm tiến độ làm tăng chi phí cho dự án Chất lượng: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án như: điều kiện thời tiết, lực nhà thầu thi công, giám sát thiếu chặt chẽ dẫn đến cơng trình chất lượng… Doanh nghiệp cần kiểm sốt chặt chẽ chất lượng dự án ảnh hưởng lớn tới uy tín cơng ty, tránh tình trạng đẩy nhanh tiến độ dự án ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình An tồn lao động: Các cơng trình xây dựng dự án thường cần nhiều lao động thi công, phải tổ chức tốt công tác an toàn lao động để tránh cố đáng tiếc xảy Mất an toàn lao động trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ dự án chi phí phát sinh cho dự án Các mặt muốn thực tốt doanh nghiệp cần giải pháp sau: Hình thức Ban quản lý dự án vừa làm vừa phân tán nhân lực, vừa làm gia tăng chi phí quản lý thiếu tính phối hợp dự án đầu công ty Do đó, Cơng ty lập Ban quản lý chung vừa phối hợp dự án, giảm áp lực nhân công ty Mỗi thực dự án cần phải tuyển dụng kết hợp với đào tạo chuyên sâu, nâng cao lực cán chun mơn đủ khả đánh giá, lựa chọn đơn vị vấn, thiết kế, giám sát đơn vị liên kết làm nhà thầu thi công Thực tốt công tác xây dựng kế hoạch đấu thầu, lập hồ mời thầu tổ chức đấu thầu đển đảm bảo lựa chọn nhà thầu đủ lực tốt với giá giao thầu hợp lý Thực tốt công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đảm bảo việc thi công xây dựng, lắp đặt tiến độ dự án đề - Giai đoạn vận hành dự án: 83 Công ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sơng Đà cần nhanh chóng hồn thiện thủ tục tốn để đưa cơng trình vào vận hành, khai thác phát huy tác dụng dự án Trong dự án, hạng mục thi cơng, việc đưa hạng mục vào vận hành khai thác mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, cơng tác an tồn hạng mục khác cơng ty hồn tồn nên đưa hạng mục vào sử dụng, tăng hiệu kinh doanh, tránh bỏ trống gây lãng phí Thực hiên đơn giản hóa máy quản lý để giảm áp lực nhân sự, phân bổ nhân lực sang phận khác Cần giám sát đảm bảo việc sử dụng cơng trình thiết kế đạt hiệu cao, đồng thời phối hợp tốt bên hữu quan để giải tốt vấn đề phát sinh, đảm bảo hiệu đầu 4.3.4 Các giải pháp khác Giai đoạn nay, kinh tế đất nước đổi ngày theo hàng loạt sách pháp luật đưa cho phù với kinh tế thị trường ln ln biến động Do việc định hướng đưa chiến lược đầu phát triển dài hạn cho doanh nghiệp vô quan trọng - Giải pháp chiến lược đầu phát triển giai đoạn 2012-2020 Tham vọng với doanh nghiệp vô hạn, hầu hết doanh nghiệp phải đối mặt với khan nguồn vốn, nguồn lực, kinh nghiệm thời gian chuẩn bị… Chính doanh nghiệp cần chiến lược sách đầu hợp lý nhằm tối đa hóa hiệu nguồn lực tay, tận dụng tốt hội đầu tư, phát huy lợi nâng cao hiệu dự án đầu Công ty Cổ phần ĐTXD PTĐT Sơng Đà nên chiến lược kinh doanh cụ thể sau: + Chú trọng đầu vào dự án mang lại nguồn lợi nhuận cao, tận dụng 84 điểm mạnh công ty nguồn vốn tự lớn, máy quản lý tương đối hiệu quả, nguồn nhân lực đủ kinh nghiệm, thị phần lớn lĩnh vực kinh doanh bất động sản + Công ty nên hướng tới đầu dự án chưng cư nhà giá rẻ để thêm lượng lớn khách hàng mức thu nhập trung bình thấp Khơng cơng ty nên đa dạng hóa sản phẩm tạo nhà sang trọng, tiện nghi, thông minh để danh cho những khách hàng mức thu nhập cao + Ngồi cơng ty nên hướng hoạt động theo hướng chương trình quy hoạch phát triển xã hội phủ địa phương, đặc biệt ý đến vùng tiềm lớn phát triển tương lai - Xây dựng kỉ luật toán vốn đầu Bên cạnh giải pháp đề cập với việc lập kế hoạch đầu quản lý sử dụng vốn đầu hiệu Một giải pháp quan trọng phải xây dựng kỉ luật toán vốn đầu Việc tốn vốn đầu cơng trình phải dựa số liệu từ nghiệm thu, kỉ luật tốn cơng trình xây dựng cần quy định rõ trách nhiệm bên liên quan kế tốn cơng trình kế tốn Cơng ty Cơng ty cần xây dựng kỉ luật toán vốn đầu tư, phải xây dựng nội dung hợp lí cho việc tốn vốn đầu cần giám sát chặt chẽ cán quản lí Cơng ty cần phải trọng xây dựng kỷ luật toán vốn đầu là: Trong trường hợp dự án thay đổi yếu tố khối lượng thiết kế, trường hợp Nhà nước điều chỉnh chế độ định mức, đơn vị thi cơng phải trình duyệt bổ sung dự tốn đồng thời phải điều chỉnh tổng mức đầu Khi điều chỉnh trường hợp đề cập cơng văn trình duyệt để điều chỉnh tổng dự toán tổng mức đầu cần nêu rõ thời gian điều chỉnh để làm sở định ban lãnh đạo Công ty 85 4.4 Một số kiến nghị với quan quản lý nhà nước 4.4.1 Kiến nghị với Nhà Nước Thứ nhất, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia phát huy tối đa lực mình, Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý an toàn rộng mở Khi Việt Nam gia nhập làm thành viên WTO, thời gian tới với việc cam kết mở cửa hoàn toàn thị trường thời điểm khó khăn cho tất doanh nghiệp non trẻ Do vậy, Nhà nước cần biện pháp, sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nước giúp họ cạnh tranh đứng vững thị trường Thứ hai chế sách: Nhà nước cần xây dựng đồng hoàn chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý hoạt động đầu kinh doanh bất động sản, đầu xây dựng, tránh tình trạng văn luật chồng chéo, không rõ ràng thay đổi liên tục gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Thứ ba, cần đơn giản hóa thủ tục hành cơng tác cấp phép đầu tư, quản lý đầu xây dựng Đối với bươc trình tự quản lý dự án nay, cần nhiều thời gian chờ đợi ý kiến, định từ cấp ban xuống Cơng tác quản lý ln đòi hỏi chật chẽ cần nhanh gọn, tránh rườm rà Thứ tư, quyền địa phương cần cơng bố, cơng khai đầy đủ xác thơng tin quy hoạch sách kinh tế xã hội, thơng tin quy hoạch xây dựng phát triển sử dụng đất để doanh nghiệp chủ động thực hoạt động đầu kinh doanh bất động sản phù hợp với chiến lược phát triển chung địa phương 4.4.2 Kiến nghị Bộ xây dựng Hiện nay, thiết bị thi công đại, suất cao, thời giá thay đổi nhiều đề nghị Bộ xây dựng xem xét sửa đổi, bổ sung định mức, đơn giá xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế 86 87 KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế kinh tế, thị trường bất động sản ngày hoàn thiện phát triển Trong suốt năm vừa qua, với phát triển nhanh mạnh thị trường bất động sản nước, Công ty Cổ phần đầu xây dựng phát triển thị Sơng Đà bước phát triển vượt bậc, đăc biệt lĩnh vực kinh doanh bất động sản Những dự án đầu bất động sản cơng ty nhìn chung đạt hiệu tốt, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho phát triển cơng ty nói riêng đóng góp cho xã hội nói chung Tuy nhiên, thấy rằng, q trình thực đầu Cơng ty CP ĐTXD & PTĐT Sơng Đà tồn khơng hạn chế cần sớm khắc phục giải pháp cụ thể cho lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu bất động sản công ty Xuất phát từ yêu cầu thực tế, qua luận văn đề tài: “Đầu phát triển Công ty cổ phần đầu xây dựng phát triển đô thị Sông Đà”, đề xuất số giải pháp mang tính khả thi việc xây dựng chiến lược kinh doanh, huy động nguồn vốn, quản lý đầu tư, marketing, tổ chức nhân với hy vọng góp thêm kiến thứcluận nhằm đạt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động đầu kinh doanh bất động sản cho doanh nghiệp Do thời gian nghiên cứu hạn chế hiểu biết thân vấn đề chưa sâu rộng, tơt mong nhận ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để luận văn hoàn thiện hơn./ 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Bạch Nguyệt, PGS TS Từ Quang Phương, “Giáo trình Kinh tế đầu tư”, NXB Đại học kinh tế quốc dân; PGS TS Nguyễn Bạch Nguyệt, “Giáo trình lập quản lý dự án”, NXB Thống kê; Hồ sơ lực công ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sông Đà Báo cáo tài cơng ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sơng Đà giai đoạn 2007 2011; Luật kinh doanh bất động sản Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 Website Công ty cổ phần đầu xây dựng phát triển đô thị Sông Đà Dothisongda.com.vn ... đến đầu tư phát triển doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng đầu tư phát triển Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển đô thị Sông Đà Chương giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển đô. .. nâng cao hiệu hoạt động đầu tư phát triển Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển đô thị Sông Đà giai đoạn 2006 – 2020 1.3 Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển. .. Lý luận đầu tư phát triển doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Chương 3: Thực trạng đầu tư phát triển Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển đô thị Sông Đà Chương 4: Giải pháp đầu tư phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn cao học: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2007 – 2011, Luận văn cao học: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2007 – 2011, Luận văn cao học: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2007 – 2011, 1 . Lý do chọn đề tài, LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, * Năng lực phục vụ tăng thêm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn