Bài 17 Một số chức năng khác

24 347 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:25

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO CÔ GIÁO Bài 17 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Em có nhận xét gì về vai trò của các mục trong hai văn bản trên? 1. Định dạng kiểu danh sách  Định dạng liệt kê: Dùng để liệt kê những thành phần như nhau.  Định dạng số thứ tự: Thứ tự liệt kê có vai trò nhất định. §17 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Cách 1: Cách 2 : 1. Định dạng kiểu danh sách Dùng lệnh Format -> Bullets and Numbering… Sử dụng nút lệnh Bullets hoặc Numbering trên thanh công cụ định dạng * Chú ý: Để bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng trên thanh công cụ. Khi hết một trang thì Word tự động ngắt trang. Nếu ta có một bảng điểm bị ngắt một nửa ở trang trên, một nửa ở trang dưới thì làm thế nào? 2. Ngắt trang và đánh số trang a. Ngắt trang 2. Ngắt trang và đánh số trang a. Ngắt trang * Các bước ngắt trang: SGK(116) *Chú ý: Có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+Enter để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản. Một số trường hợp ngắt trang nên tránh - Bị cắt ngang giữa bảng. - Dòng cuối của đoạn văn ở trang trước đứng đầu trang sau. [...]... chuẩn Cách 1: SGK( 117) Cách 2: SGK( 117) Cách 3: SGK(118) *Chú ý: Nếu nháy nút Print trên thanh công cụ thì sẽ in ngay toàn bộ văn bản Quan sát văn bản sau 4.Định dạng đầu trang, chân trang Chọn View->Header and Footer… sau đó đánh tiêu đề đầu trang và chân trang Qua bài học chúng ta cần nắm được điều gì? Bài 17 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 1 Định dạng kiểu danh sách 2 Ngắt trang và đánh số trang 3 In văn.. .Một số trường hợp ngắt trang nên tránh - Dòng đầu của một đoạn văn dài ở trang sau đứng cuối trang trước - Dòng tiêu đề của mục ở trang sau đứng cuối trang trước Hãy chỉ ra những chỗ ngắt trang chưa đúng ? Hãy giở sách giáo Ai nhanh hơn? khoa tìm Mục 2 Bài 23 2 Ngắt trang và đánh số trang a Ngắt trang b Đánh số trang * Cách đánh số trang: SGK(116) *Chú ý: Muốn xóa số trang, chọn View->Header... số trang: SGK(116) *Chú ý: Muốn xóa số trang, chọn View->Header and Footer chọn phần số trang và nhấn phím Delete Sau khi soạn thảo văn bản xong thì ta thường làm gì? 3 In văn bản Chọn lệnh File ->Print Preview a Xem trước khi in Cách 1: SGK( 117) Cách 2: Nháy nút Print Preview SGK( 117) công cụ chuẩn trên thanh Để in một văn bản ra giấy phải tiến hành như thế nào? 3 In văn bản a Xem trước khi Nháy núthợp... đầu trang và chân trang Qua bài học chúng ta cần nắm được điều gì? Bài 17 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 1 Định dạng kiểu danh sách 2 Ngắt trang và đánh số trang 3 In văn bản 4 Định dạng đầu trang, chân trang Một em lên bảng thực hiện các thao tác sau +fdnđnfffsfsđfsf +đfsfđssfsd Đfsfsđfsfdsfhjh +gkgkfơgkơdfg . NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO CÔ GIÁO Bài 17 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Em có nhận xét gì về vai trò của các mục trong hai văn bản. kê những thành phần như nhau.  Định dạng số thứ tự: Thứ tự liệt kê có vai trò nhất định. 17 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Cách 1: Cách 2 : 1. Định dạng kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17 Một số chức năng khác, Bài 17 Một số chức năng khác, Bài 17 Một số chức năng khác, Định dạng kiểu danh sách Định dạng kiểu danh sách Ngắt trang và đánh số trang Ngắt trang và đánh số trang Ngắt trang và đánh số trang In văn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay