ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 KN GS va QD-Ctho, Ntrang, HPhong HDND-GS-QD- Vie007-Tai lieu in

35 75 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:58

1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau VĂN PHỊNG QUỐC HỘI TRUNG TÂM THƠNG TIN, THƯ VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Kết điều tra Xã hội học MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI (Tài liệu tham khảo nội bộ) - HÀ NỘI, THÁNG 05/2006 - Điều tra xã hội học công tác quản lý sử dụng đất đai - TTTT 5/2006 TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA: - 43.1% đánh giá việc thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thời gian qua chưa tốt; - 41.2% cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực tốt; - 43.6% khẳng định ý thức chấp hành pháp luật đất đai người dân khơng tốt; - Chỉ có 8.4% cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý, 45.1% cho tương đối hợp lý Nguyên nhân dẫn đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không hợp lý khâu lập xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - 65% cho tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khơng cao; - 56.5% cho q trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không đưa lấy ý kiến nhân dân; - 62.8% cho có tình trạng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất không thực theo tiến độ (quy hoạch “treo”) Điều tra xã hội học công tác quản lý sử dụng đất đai - TTTT 5/2006 MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA .6 III NỘI DUNG ĐIỀU TRA IV ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA V PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA: VI PHẠM VI ĐIỀU TRA: V QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRA: .9 Thiết kế bảng hỏi Điều tra thử nghiệm Điều tra thức Làm sạch, kiểm tra, mã hóa, nhập số liệu Xử lý phân tích số liệu 10 Báo cáo kết điều tra 10 PHẦN II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 11 I THÔNG TIN CHUNG 11 II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 12 Nhận xét chung công tác quản lý sử dụng đất đai 12 Việc triển khai thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai 13 2.1 Nhận xét việc triển khai thực quy hoạch kế hoạch sử dụng số loại đất cụ thể: 14 2.2 Đánh giá việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai 16 2.3 Nguyên nhân việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai chưa tốt 17 2.4 Về việc lấy ý kiến nhân dân trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 18 2.5 Người dân có tham gia ý kiến không? .19 Điều tra xã hội học công tác quản lý sử dụng đất đai - TTTT 5/2006 2.6 Bản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có quyền cơng bố cơng khaii khơng? 19 2.7 Có tình trạng kế hoạch sử dụng đất công bố không thực theo kế hoạch (hay gọi quy hoạch “treo”) không? 20 Việc ban hành văn luật liên quan đến lĩnh vực đất đai: 22 Ý thức chấp hành pháp luật đất đai nhân dân 22 Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đất đai 23 Công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai 24 Xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai 25 Về lực, phẩm chất cán làm công tác quản lý đất đai 25 Điều kiện vật chất phục vụ công tác quản lý đất đai 26 10 Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26 11 Công tác đền bù giải phóng mặt 27 12 Về công tác giải kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai 28 PHẦN III MỘT SỐ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 30 Tài liệu tham khảo 32 PHẦN IV PHỤ LỤC 33 Điều tra xã hội học công tác quản lý sử dụng đất đai - TTTT 5/2006 PHẦN I: GIỚI THIỆU I ĐẶT VẤN ĐỀ Sau Luật Đất đai Quốc hội thông qua năm 2003 thay Luật Đất đai năm 1994 văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Chính phủ ban hành, cơng tác quản lý sử dụng đất đai nước ta đạt số kết tích cực, thu hút quan tâm tầng lớp nhân dân Công tác quản lý Nhà nước đất đai thời gian qua bước tăng cường ngày hoàn thiện theo nội dung sách đổi cơng tác quản lý sử dụng đất đai Đảng, pháp luật đất đai Nhà nước Thực Nghị số 29/2004/QH11 ngày 15/6/2004 Quốc hội khoá XI, Chính phủ triển khai phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 địa phương triển khai thực Để có thơng tin khách quan phục vụ đại biểu Quốc hội xem xét, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai nước ta, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nghiên cứu khoa học tổ chức điều tra dư luận xã hội “Một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai” Điều tra xã hội học công tác quản lý sử dụng đất đai - TTTT 5/2006 II MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA Tìm hiểu dư luận xã hội số vấn đề liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai thời gian qua Rút đề xuất, kiến nghị làm tài liệu tham khảo, góp phần phục vụ cơng tác giám sát Quốc hội III NỘI DUNG ĐIỀU TRA Đánh giá chung công tác quản lý sử dụng đất đai; Đánh giá thực trạng việc triển khai thực công tác quy hoạch sử dụng đất Bao gồm: - Đất sản xuất nông nghiệp, - Đất khu vực nông thôn, - Đất khu vực đô thị, - Đất xây dựng khu đô thị mới, - Đất xây dựng khu công nghiệp, - Đất giao thông; Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công tác giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai IV ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA Đại biểu HĐND Uỷ viên UBND cấp tỉnh, thành phố chọn điểm; Cán bộ, công chức làm ...Đăng ký người sử dụng trên hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn * Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu khai báo thông tin trên Hệ thống; - Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường công văn đến Cơ quan vận hành Hệ thống. - Cơ quan vận hành Hệ thống kiểm tra tính chính xác của bản đăng ký điện tử trên Hệ thống hồ sơ đăng ký bằng văn bản do Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu gửi đến. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan vận hành Hệ thống chấp nhận Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu được tham gia Hệ thống xác nhận trên Hệ thống; trường hợp hồ sơ không chính xác hoặc chưa đầy đủ, Cơ quan vận hành Hệ thống thông báo lý do trên Hệ thống để Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu biết bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký trên cho phù hợp. - Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu tự kiểm tra tình trạng đăng ký trên Hệ thống. Nếu đã được chấp nhận, Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu bổ sung thông tin để có thể nhận chứng thư số sử dụng Hệ thống. * Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; - Qua Internet (trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn); - Qua hệ thống bưu chính. * Thành phần hồ sơ: - Đơn đăng ký cấp chứng thư số; - Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Chứng minh nhân dân người đại diện pháp luật. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày kể từ khi Cơ quan vận hành Hệ thống nhận được hồ sơ đăng ký. * Cơ quan thực hiện: a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Bộ Kế hoạch Đầu tư; b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu. * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu nhận được chứng thư số để sử dụng thao tác các nghiệp vụ về đấu thầu trên Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn. * Lệ phí (nếu có văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Theo mẫu do Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn tạo ra trong quá trình khai báo thông tin. * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. 1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG SẢN (Cập nhập đến ngày 30/6/2013) (Kèm theo Tờ trình số /TTr-CCQLCL ngày /6/2013 Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản thủy sản) TT I 10 11 12 TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc động vật cạn Đội 3, xã Đông Tiến, Kinh doanh Hộ kinh doanh Tống Thị Hiền huyện Đông Sơn trứng gia cầm Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng Xứ đồng Cồn Cướp, xã Chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm Nguyễn Thế Vũ Quảng Thành, TP.Thanh Hóa Thương Phẩm Trang trại chăn ni gia cầm Việt Thôn Lộc Ất, xã Hoằng Chăn 1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau KẾ HOẠCH Sản xuất ngành trồng trọt năm 2014 Phần thứ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT NĂM 2013 I Kết sản xuất Nhóm lương thực a) Cây lúa: diện tích lúa năm ước đạt 254.489 ha, đó: vụ Chiêm Xuân đạt 122.489 ha, đạt 102% so kế hoạch (KH), giảm 152 so kỳ (CK); vụ Mùa ước đạt 132.000 ha, đạt 100% KH Năng suất bình quân năm ước đạt 57,1 tạ/ha, đó: vụ Chiêm Xuân đạt 62 tạ/ha, giảm 2,3 tạ/ha so CK; vụ mùa ước đạt 52,5 tạ/ha Sản lượng lúa năm ước đạt 1.452.906 tấn, đó: vụ Chiêm Xuân 759.906 tấn, vụ Mùa ước đạt 693.000 b) Cây ngô: diện tích ngơ năm ước 50.921 ha, đạt 101% KH, tăng 823 so CK, diện tích ngơ đông 17.500 ha, đạt 94% KH, tăng 2.291 so CK, vụ Chiêm Xuân 16.921 ha, 1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau ĐẶC TÍNH NƠNG HĨA ĐẤT TRỒNG LÚA VÙNG THÂM CANH NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO Ở THANH HÓA TS Nguyễn Viết Thái1 , PGS.TS Đào Châu Thu2, KS Lê Anh Tùng1, ThS Phạm Xuân Thanh1, KS Nguyễn Ngọc Tuân1 SUMMURY Characteristics of soil fertility of intensive paddy rice fields in Thanh Hoa Province One of the main points of intensive rice cultivation is to increase soil fertility The research results of Agro-chemical properties in 15ha of intensive paddy fields with high yield and quality in 12 districts of Thanh Hoa province showed that Thanh Hoa paddy rice soils is moderate to high soil fertility levels They are: - Soil pH is a range of basic to neutral level with more ... hoạch sử dụng đất Bao gồm: - Đất sản xuất nông nghiệp, - Đất khu vực nông thôn, - Đất khu vực đô thị, - Đất xây dựng khu đô thị mới, - Đất xây dựng khu công nghiệp, - Đất giao thông; Nguyên nhân... phương nước; - Kinh phí để thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hạn chế, thiếu kinh phí đầu tư dàn trải; - Việc giải toả, đền bù chậm, chưa thoả đáng; - Chưa có quy hoạch chi tiết; - Quy hoạch... học công tác quản lý sử dụng đất đai - TTTT 5/2006 PHẦN II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA I THƠNG TIN CHUNG: I.1 Nhóm tuổi: Tỷ lệ % 60 3.2% Tổng cộng: 100% I.2
- Xem thêm -

Xem thêm: ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 KN GS va QD-Ctho, Ntrang, HPhong HDND-GS-QD- Vie007-Tai lieu in, ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 KN GS va QD-Ctho, Ntrang, HPhong HDND-GS-QD- Vie007-Tai lieu in, ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 KN GS va QD-Ctho, Ntrang, HPhong HDND-GS-QD- Vie007-Tai lieu in, PHẦN I: GIỚI THIỆU, KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, Việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, Theo báo cáo về tình hình kế hoạch sử dụng đất của Chính phủ, tính đến ngày 30/6/2005, tình hình lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện và xã như sau:, Về công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay