ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 WB - TTCL HDND

3 56 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:56

1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Truyền thơng chiến lược Tp Hồ Chí Minh, ngày 29-31/10/2008 THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH Ngày thứ (Thứ tư, ngày 29/10) Buổi sáng 8h00 – 8h30 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức - Phát biểu khai mạc - Đ/c Nguyễn Đăng Tiến, Phó trưởng Ban CTĐB - Phát biểu chào mừng - Đại diện WB Hà Nội Phần 1: Giới thiệu Nội dung chương trình Mr Paul Mitchell Giám đốc Ban phát triển chương trình, WB Phần 2: Đánh giá tình hình thực tế Mr Paul Mitchell 8h30 – 9h00 90h00 – 9h10 9h10-9h40 9h40 – 10h00 Nghỉ giải lao 10h00-10h30 Phần 3: Mở rộng phạm vi Truyền thông 10h30 -11h20 Phần 4: Truyền thông cải cách sách 11h20 - 11h30 - Hỏi - Đáp - Trao đổi, thảo luận Mr Leonardo Mazzei Chuyên gia WB Mr Paul Mitchell Mr Paul Mitchell Buổi chiều 14h00 - 14h45 Phần 5: Quy trình Truyền thơng chiến lược Mr Paul Mitchell 14h45-15h45 Làm việc nhóm: Bài tập tình Quy Mr Leonardo Mazzei định Đội mũ bảo hiểm 15h45 – 16h00 Nghỉ giải lao 16h00 – 16h30 Làm việc nhóm: Lập nhóm làm việc: Các Chuyên gia WB nhóm lựa chọn lĩnh vực để xây dựng chiến Các nhóm lược truyền thơng 16h30- 17h00 17h00- 17h15 Các nhóm trình bày - Hỏi - Đáp - Trao đổi, thảo luận Các nhóm Mr Paul Mitchell Ngày thứ hai (Thứ năm, ngày 30/10) Buổi sáng 8h00 – 9h00 Phần 6: Nghiên cứu đánh giá Truyền thơng 9h00 – 9h30 Làm việc nhóm: Các nhóm xác định Mục tiêu quản lý Mục tiêu truyền thơng Chiến Các nhóm lược nhóm 9h30 – 9h45 Nghỉ giải lao 9h45 – 10h30 Phần 7: Đối tượng Hành vi Chiến Mr Leonardo Mazzei lược Truyền thơng 10h30- 11h00 Làm việc nhóm: Các nhóm xác định Đối tượng Hành vi đối tượng Các nhóm Chiến lược nhóm 11h00 – 11h15 - Hỏi - Đáp - Trao đổi, thảo luận Mr Leonardo Mazzei Mr Leonardo Mazzei Buổi chiều 14h00 – 14h45 Phần 8: Thông điệp Kênh truyền thông 14h45 – 15h15 Làm việc nhóm: Các nhóm xác định Thơng điệp Kênh thông tin Chiến lược Các nhóm nhóm 15h15 – 15h30 Nghỉ giải lao 15h30 – 16h45 Làm việc nhóm: Các nhóm hồn thành phần Mr Paul Mitchell cơng việc Các nhóm làm việc - Các nhóm trình bày 16h45 – 17h00 - Hỏi - Đáp - Trao đổi, thảo luận Mr Paul Mitchell Mr Paul Mitchell Ngày thứ ba (Thứ sáu, ngày 31/10) Buổi sáng 8h00 – 8h45 Phần 9: Chiến lược Truyền thông phục vụ Cải Mr Paul Mitchell cách pháp luật Gru-dia 8h45 – 9h30 Phần 10: Quản lý rủi ro thực tiễn Mr Paul Mitchell truyền thông 9h30 – 9h45 Nghỉ giải lao 9h45 – 10h15 Phần 11: Quản lý Sáng kiến Truyền Mr Leonardo Mazzei thông 10h15 – 10h45 Phần 12: Những thách thức biện pháp nâng Ông Nguyễn Văn Mễ cao hiệu hoạt động truyền thông Nguyên Chủ tịch HĐND quan dân cử Thừa Thiên – Huế 10h45-11h30 Làm việc nhóm: Hướng dẫn hồn thành chiến Mr Paul Mitchell lược truyền thơng cho nhóm Mr Leonardo Mazzei Buổi chiều 14h00 – 15h00 Làm việc nhóm: Chuẩn bị trình bày: Chiến Các nhóm làm việc lược truyền thơng nhóm 15h00 - 16h00 Các nhóm trình bày 16h00 -16h30 16h30 – 17h00 - Nhận xét - Trao đổi, thảo luận Tổng kết – Bế mạc Mr Paul Mitchell Ban Tổ chức Note: Gợi ý chủ đề thảo luận - Vấn đề Môi trường - Vấn đề Kế hoạch hóa gia đình - Vấn đề Chăm sóc sưc khỏe nhân dân - Vấn đề Thuế thu nhập cá nhân - Vấn đề xuất gạo - … Đăng ký người sử dụng trên hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn * Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu khai báo thông tin trên Hệ thống; - Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường công văn đến Cơ quan vận hành Hệ thống. - Cơ quan vận hành Hệ thống kiểm tra tính chính xác của bản đăng ký điện tử trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu gửi đến. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan vận hành Hệ thống chấp nhận Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu được tham gia Hệ thống và xác nhận trên Hệ thống; trường hợp hồ sơ không chính xác hoặc chưa đầy đủ, Cơ quan vận hành Hệ thống thông báo lý do trên Hệ thống để Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu biết bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký trên cho phù hợp. - Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu tự kiểm tra tình trạng đăng ký trên Hệ thống. Nếu đã được chấp nhận, Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu bổ sung thông tin để có thể nhận chứng thư số và sử dụng Hệ thống. * Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; - Qua Internet (trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn); - Qua hệ thống bưu chính. * Thành phần hồ sơ: - Đơn đăng ký cấp chứng thư số; - Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Chứng minh nhân dân người đại diện pháp luật. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày kể từ khi Cơ quan vận hành Hệ thống nhận được hồ sơ đăng ký. * Cơ quan thực hiện: a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu. * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu nhận được chứng thư số để sử dụng và thao tác các nghiệp vụ về đấu thầu trên Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn. * Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Theo mẫu do Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn tạo ra trong quá trình khai báo thông tin. * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. 1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VÀ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG SẢN (Cập nhập đến ngày 30/6/2013) (Kèm theo Tờ trình số /TTr-CCQLCL ngày /6/2013 Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản thủy sản) TT I 10 11 12 TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc động vật cạn Đội 3, xã Đông Tiến, Kinh doanh Hộ kinh doanh Tống Thị Hiền huyện Đông Sơn trứng gia cầm Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng Xứ đồng Cồn Cướp, xã Chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm Nguyễn Thế Vũ Quảng Thành, TP.Thanh Hóa Thương Phẩm Trang trại chăn ni gia cầm Việt Thôn Lộc Ất, xã Hoằng Chăn 1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau KẾ HOẠCH Sản xuất ngành trồng trọt năm 2014 Phần thứ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT NĂM 2013 I Kết sản xuất Nhóm lương thực a) Cây lúa: diện tích lúa năm ước đạt 254.489 ha, đó: vụ Chiêm Xuân đạt 122.489 ha, đạt 102% so kế hoạch (KH), giảm 152 so kỳ (CK); vụ Mùa ước đạt 132.000 ha, đạt 100% KH Năng suất bình quân năm ước đạt 57,1 tạ/ha, đó: vụ Chiêm Xuân đạt 62 tạ/ha, giảm 2,3 tạ/ha so CK; vụ mùa ước đạt 52,5 tạ/ha Sản lượng lúa năm ước đạt 1.452.906 tấn, đó: vụ Chiêm Xuân 759.906 tấn, vụ Mùa ước đạt 693.000 b) Cây ngô: diện tích ngơ năm ước 50.921 ha, đạt 101% KH, tăng 823 so CK, diện tích ngơ đông 17.500 ha, đạt 94% KH, tăng 2.291 so CK, vụ Chiêm Xuân 16.921 ha, 1Cổng Thông Tin Điện Tử Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vnCamau.gov.vn01/22/13Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 2Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin giới thiệuTin tức sự kiệncác tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan3Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển4Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauHệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quanCông báo điện tử5Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 10. Thông tin chủ yếu)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử6Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ (Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauThông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.7Hiện TrạngHiện Trạng01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Nội dung Nghị định 43 Chính phủ(Điều 15. Các chức năng hỗ trợ)Thông tin Cổng TTĐT Cà mauchức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và cơ quan nhà nước khác8Hạn ChếHạn Chế01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính PhủĐiều 13. Thông tin tiếng nước ngoàiĐiều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa họcĐiều 10. Thông tin chủ yếuMục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân9Giải PhápGiải PhápCác thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau http://camau.gov.vn10Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiếnCung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.Xây dựng Module lấy ý kiến nhân Xây dựng Module lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản pháp luậtdân dự thảo văn bản pháp luật01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau [...]... của công trình, đề tài 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 15 Một số ví dụ chuyên mục đề tài khoa học Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau 16 Một số giải pháp mở Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau http:/ /camau.gov.vn 01/22/13 Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau ĐẶC TÍNH NƠNG HĨA ĐẤT TRỒNG LÚA VÙNG THÂM CANH NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO Ở THANH HÓA TS Nguyễn Viết Thái1 , PGS.TS Đào Châu Thu2, KS Lê Anh Tùng1, ThS Phạm Xuân Thanh1, KS Nguyễn Ngọc Tuân1 SUMMURY Characteristics of soil fertility of intensive paddy rice fields in Thanh Hoa Province One of the main points of intensive rice cultivation is to increase soil fertility The research results of Agro-chemical properties in 15ha of intensive paddy fields with high yield and quality in 12 districts of Thanh Hoa province showed that Thanh Hoa paddy rice soils is moderate to high soil fertility levels They are: - Soil pH is a range of basic to neutral level with more ... 15h00 - 16h00 Các nhóm trình bày 16h00 -1 6h30 16h30 – 17h00 - Nhận xét - Trao đổi, thảo luận Tổng kết – Bế mạc Mr Paul Mitchell Ban Tổ chức Note: Gợi ý chủ đề thảo luận - Vấn đề Môi trường - Vấn...16h3 0- 17h00 17h0 0- 17h15 Các nhóm trình bày - Hỏi - Đáp - Trao đổi, thảo luận Các nhóm Mr Paul Mitchell Ngày thứ hai (Thứ năm,... nhóm: Các nhóm hồn thành phần Mr Paul Mitchell cơng việc Các nhóm làm việc - Các nhóm trình bày 16h45 – 17h00 - Hỏi - Đáp - Trao đổi, thảo luận Mr Paul Mitchell Mr Paul Mitchell Ngày thứ ba (Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 WB - TTCL HDND, ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 WB - TTCL HDND, ttbd.gov.vn - Modules NCS.Module.ReferenceDocument Upload HDND 2008 WB - TTCL HDND

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay