De thi va Dap an HSG mon Toan 5

2 372 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:26

đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 5 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 75 phút) *** Bài 1 : Toán đố Văn: "Ngày 22 tháng 12 năm nay là ngày thứ hai. Cậu có biết ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày thứ mấy không?". Văn nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Văn đợc không? Bài 2 : Thầy giáo ra cho hai bạn một lợng bài toán bằng nhau. Sau vài ngày, bạn thứ nhất làm đợc 20 bài, bạn thứ hai làm đợc 22 bài. Nh vậy số bài tập thầy giáo ra cho mỗi bạn nhiều gấp 4 lần số bài toán của cả hai bạn cha làm xong. Hỏi thầy giáo ra cho mỗi bạn bao nhiêu bài toán? Bài 3 : Bạn Khoa đến cửa hàng bán sách cũ mua đợc một quyển sách toán rất hay gồm 200 trang. Về đến nhà đem sách ra xem. Khoa mới phát hiện ra từ trang 100 đến trang 125 đã bị xé. Hỏi cuốn sách này còn lại bao nhiêu trang? Bài 4 : Hai chú kiến có vận tốc nh nhau cùng xuất phát một lúc từ A bò đến B theo hai đờng cong I II (nh hình vẽ bên). Hỏi chú kiến nào bò về đích trớc? Bài 5 : Mảnh vờn hình chữ nhật ABCD đợc ngăn thành bốn mảnh hình chữ nhật nhỏ (nh hình vẽ). Biết diện tích các mảnh hình chữ nhật MBKO, KONC OIDN lần lợt là: 18 cm 2 ; 9 cm 2 36 cm 2 . a) Tính diện tích mảnh vờn hình chữ nhật ABCD. b) Tính diện tích mảnh vờn hình tứ giác MKNI. Trờng tiểu học sơn long H ơng sơn hà tĩnh Hớng dẫn chấm "đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 5" Năm học : 2007 - 2008 ---------- *** ---------- Bài 1. (4,0 điểm): Từ năm 1944 đến năm nay (2008) tròn 64 năm. Do năm 1944 2008 đều là các năm nhuận, nên từ năm 1944 đến năm 2008 có: (2008 - 1944) : 4 + 1 = 17 (năm nhuận). (1,0 điểm) Kể từ sau ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008 có 16 ngày 29 tháng 2. Do đó số ngày sau ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008 là: 365 x 64 + 16 = 23376 (ngày). (1,5 điểm) Vì 23376 : 7 = 3339 (d 3) nên suy ra ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày thứ sáu. (1,5 điểm) Bài 2. (4,0 điểm): Số bài tập của 2 bạn còn lại đúng bằng 4 1 số bài tập thầy giáo ra cho mỗi bạn, vậy số bài tập của 2 bạn còn lại đúng bằng 8 1 tổng số bài tập thầy ra cho 2 bạn. (1,0 điểm) Vậy 8 7 số bài tập thầy ra cho 2 bạn đúng bằng : 22 + 20 = 42 (bài tập). (1,0 điểm) Tổng số bài tập thầy ra cho 2 bạn là: 42 x 7 8 = 48 (bài tập). (1,0 điểm) Số bài tập thầy ra cho mỗi bạn là: 48 : 2 = 24 (bài tập). (1,0 điểm) Bài 3. (3,0 điểm): Trang 100 bị xé nên trang 99 cũng bị xé ( vì hai trang này nằm trên một tờ giấy). Trang 125 bị xé nên trang 126 cũng bị xé (vì hai trang này nằm trên một tờ giấy). (1,0 điểm) Số trang sách bị xé mất là: 126 - 99 + 1 = 28 (trang). (1,0 điểm) Số trang còn lại của quyển sách là: 200 - 28 = 172 (trang). (1,0 điểm) Bài 4. (3,0 điểm): Chú kiến bò từ A đến B theo đờng cong II đi đợc quãng đờng là: 2 14,3AEx + 2 14,3EFx + 2 14,3FBx = 2 14,3 x (AE + EF + FB) = 2 14,3 x AB. (1,0 điểm) Chú kiến bò theo đờng cong I đi đợc quãng đờng bằng: 2 14,3 x AB. (1,0 điểm) Vậy hai chú kiến đến B cùng một lúc. (1,0 điểm) Bài 5. (6,0 điểm): a) (3,5 điểm). Tỉ số diện tích của hình chữ nhật IOND OKCN là: 36 : 9 = 4 (lần). (0,5 điểm) Hình chữ nhật IOND OKCN có chung cạnh ON do đó IO = OK x 4. (0.5 điểm) Hai hình chữ nhật AMOI MBKO có chung cạnh MO, mà độ dài cạnh IO = OK x 4. Do đó diện tích hình chữ nhật AMOI bằng 4 lần diện tích hình chữ nhật MBKO. (0,5 điểm) Diện tích hình chữ nhật AMOI là: 18 x 4 = 72 (cm 2 ). (1,0 điểm) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 72 + 18 + 9 + 36 = 135 (cm 2 ). (1,0 điểm) b) (2,5 điểm). Diện tích hình tam giác MOI là: 72 : 2 = 36 (cm 2 ). (0,35 điểm) Diện tích hình tam giác MOK là: 18 : 2 = 9 (cm 2 ). (0,35 điểm) Diện tích hình tam giác OKN là: 9 : 2 = 4,5 (cm 2 ). (0,35 điểm) Diện tích hình tam giác OIN là: 36 : 2 = 18 (cm 2 ). (0,35 điểm) Diện tích hình tứ giác MKNI là: 36 + 9 + 4,5 + 18 = 67,5 (cm 2 ). (1,1 điểm) (Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa) . (3,0 điểm): Trang 100 bị xé nên trang 99 cũng bị xé ( vì hai trang này nằm trên một tờ giấy). Trang 1 25 bị xé nên trang 126 cũng bị xé (vì hai trang này nằm. gồm 200 trang. Về đến nhà đem sách ra xem. Khoa mới phát hiện ra từ trang 100 đến trang 1 25 đã bị xé. Hỏi cuốn sách này còn lại bao nhiêu trang? Bài 4
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi va Dap an HSG mon Toan 5, De thi va Dap an HSG mon Toan 5, De thi va Dap an HSG mon Toan 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay