De thi va Dap an HSG mon Toan 5

1 394 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:26

đề thi khảo sát học sinh giỏi - lớp 5 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Tiếng Việt (Thời gian làm bài: 60 phút) ----------***---------- I. Phần trắc nghiệm (Chọn đáp án đúng ghi vào bài làm) 1. Dòng nào dới đây chỉ gồm các từ láy: A. Mảnh mai, mạnh mẽ, may mắn, mặn mà, mập mạp, mặt mũi, mình mẩy, mềm mại. B. Nhã nhặn, nhẫn nha, nhẹ nhàng, nhí nhảnh, nhỏ nhẹ, nhỏ nhẻ, nhỏ nhoi, nhỏ nhắn. C. Thớt tha, thảng thốt, thánh thót, thắm thiết, thẳng thắn, thật thà, thiết tha, thỏ thẻ. 2. Cho tập hợp từ sau: Chân chính, chân chất, chân lí, chân phơng, chân tớng, chân thành; nổi bật, nổi danh, nổi dậy, nổi giận, nổi tiếng, nổi xung. Tập hợp từ trên có: A. 2 danh từ; 3 động từ; 7 tính từ. B. 3 danh từ; 3 động từ; 6 tính từ. C. 3 danh từ; 4 động từ; 5 tính từ. 3. Cho đoạn văn sau: "Ma mùa xuân xôn xao, phơi phới Những hạt m a bé nhỏ, mềm mại, rơi mà nh nhảy nhót." Đoạn văn trên có: A. 5 từ đơn; 3 từ ghép; 4 từ láy. B. 4 từ đơn; 4 từ ghép; 4 từ láy. C. 5 từ đơn; 4từ ghép; 3từ láy. C. 4từ đơn; 5 từ ghép; 3 từ láy. 4. Chị Loan ăn nói thật thà, dễ nghe. Từ thật thà trong câu trên là: A. Danh từ B. Động từ C. Tính từ D. Đại từ. II. Phần tự luận 1. Hãy chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của tiếng thắng trong các từ ngữ dới đây: a) Thắng (1) cảnh tuyệt vời; b) Chiến thắng (2) vĩ đại; c) Thắng (3) nghèo nàn lạc hậu; d) Thắng (4) bộ quần áo mới để đi chơi. 2. Cho các từ ngữ sau: đánh trống, đánh giày, đánh tiếng, đánh trứng, đánh cá, đánh đàn, đánh răng, đánh điện, đánh phèn, đánh bẫy. a) Xếp những từ ngữ trên theo các nhóm có từ đánh cùng nghĩa với nhau. b) Hãy nêu nghĩa của từ đánh trong từng nhóm từ ngữ đã phân loại nói trên. 3. Chỉ ra chỗ sai trong các câu sau chữa lại cho đúng: a) Trong truyện "Cây tre trăm đốt" cho em thấy cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. b) Tàu của hải quân ta trên bến đảo Sinh Tồn giữa mịt mù sóng gió. 4. Trong những dòng thơ viết về Quả sầu riêng của nhà thơ Phạm Hổ dới đây, từ ngữ, hình ảnh nào em thích nhất? Vì sao? Ngọt thơm sau lớp vỏ gai Quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng Mời cô, mời bác ăn cùng Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà. TRờng tiểu học sơn Long H ơng sơn hà tĩnh . đề thi khảo sát học sinh giỏi - lớp 5 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Tiếng Việt (Thời gian làm bài: 60 phút) ----------***----------. nổi danh, nổi dậy, nổi giận, nổi tiếng, nổi xung. Tập hợp từ trên có: A. 2 danh từ; 3 động từ; 7 tính từ. B. 3 danh từ; 3 động từ; 6 tính từ. C. 3 danh
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi va Dap an HSG mon Toan 5, De thi va Dap an HSG mon Toan 5, De thi va Dap an HSG mon Toan 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay