BAI GIANG MINH HOA

21 284 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:25

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO P Q M N I Giáo viên thực hiện: Hồ Thị Thanh Hải PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐÔNG HÀ TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG HÌNH HỌC 9 Tiết: 40 Năm học:2008-2009 Tiết 40 : GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa *Góc BAC có đỉnh nằm trên đường tròn. *Hai cạnh chøa hai d©y cung cña ®­êng trßn *Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. A A B B C C O O a) b) BAC là góc nội tiếp . BC : Cung bÞ ch¾n V× sao c¸c gãc ë h×nh 14 vµ 15 kh«ng ph¶i lµ gãc néi tiÕp. ?1 a) b) H×nh15 a) b) c) d) H×nh14 O O O O O O Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp với số đo của cung bị chắn BC trong mỗi hình sau : ?2 ã BAC A B C O Tiết 40 : GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa A A B B C C O O 2. Định lÝ : BAC là góc nội tiếp . BC : Cung bÞ ch¾n GT : BAC lµ gãc néi tiÕp KL : BAC= s® BC 1 2 Tiết 40: GÓC NỘI TIẾP Tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc Tâm đường tròn nằm bên trong góc A B C O BAC = BOC (Gãc ngoµi ∆ OAC) BOC = s® BC (Gãc ë t©m) => BAC = s® BC 1 2 1 2 O C A B D O C A B BAD + DAC = BAC s® BD + s® DC = s® BC mµ BAD = s® BD DAC = s® DC => BAC = s® BC 1 2 1 2 1 2 d) ACB . ADB 90 a) b) c) d) A A A A B B B B C C C D C D O O D M N c) ACB . AOB (AB lµ cung nhá.) 000 b) ANB . CMD = 0 a) ACB .………… ADB = 0 1 2 = 0 0 = 0 = 0 0 a) b) c) d) A A A A B B B B C C C D C D O O D M N 3. HÖ qu¶:
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG MINH HOA, BAI GIANG MINH HOA, BAI GIANG MINH HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay