Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

30 2,858 14
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:25

Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Trường THPT Chu Văn An Giáo viên: Lê Ngọc Bích Môn: Địa Lý Lớp 11 KIỂM TRA BÀI CŨ - Dựa vào bản đồ các cảnh quan khoáng sản chính ở Mĩ Latinh, hãy trình bày một số vấn đề về tự nhiên Mĩ Latinh? - Vì sao các nước Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao? Bản đồ các cảnh quan & khoáng sản chính ở Mĩ Latinh Tháp Babel Tháp Babel Thần Khorsabad Thần Khorsabad Vườn treo Babilon Vườn treo Babilon Hình trang trí Hình trang trí Khai thác dầu khí Khai thác dầu khí Chiến tranh, xung đột Chiến tranh, xung đột Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Tây Nam Á 2. Trung Á II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Vai trò cung cấp dầu mỏ 2. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo nạn khủng bố I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1 2: Quan sát lược đồ, các hình ảnh nội dung mục I.1 ở SGK, hãy thảo luận nhóm về đặc điểm của khu vực Tây Nam Á ghi kết quả thảo luận vào giấy rô-ki. Nhóm 3 4: Quan sát lược đồ, các hình ảnh nội dung mục I.2 ở SGK, hãy thảo luận nhóm về đặc điểm của khu vực Trung Á ghi kết quả thảo luận vào giấy rô-ki. I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Tây Nam Á Lược đồ khu vực Tây Nam Á [...]... MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á & TRUNG Á 1 Vai trò cung cấp dầu mỏ Khu vực Biểu đồ lượng dầu thô khai thác tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới, năm 2003 ( nghìn thùng/ngày) Tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác tiêu dùng của từng khu vực ? Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á Lược đồ dầu mỏ xuất từ Tây Nam Á đi các nước trên thế giới II MỘT SỐ... II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á & TRUNG Á 1 Vai trò cung cấp dầu mỏ - Tây Nam Á Trung Á có trữ lượng dầu mỏ lớn (riêng Tây Nam Á chiếm trên 50% trữ lượng thế giới) -> giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ cho thế giới II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á & TRUNG Á 2 Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo nạn khủng bố - Luôn xảy ra các cuộc chiến tranh, xung đột giữa các quốc... ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1 Tây Nam Á Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á Khai thác dầu ở Tây Nam Á Khai thác đồng ở Mông Cổ Khai thác than ở Cư-rơ-gư-xtan Quang cảnh đổ nát sau mỗi cuộc xung 2 Trung Á Lược đồ khu vực Trung Á Lược đồ hành chính Châu Á Lược đồ tự nhiên Châu Á Chăn nuôi ở Trung Á Công trình thuỷ điện ở Cư-rơ-gư-xtan Chiến tranh vùng vịnh giữa Irắc Cô - Oét Đấu tranh vì hoà bình của. .. tộc có nguồn gốc từ lịch sử + Các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi - Hậu quả: + Gây mất ổn định ở quốc gia, khu vực thế giới + Đời sống nhân dân bị đe dọa, kinh tế chậm phát triển + Ảnh hưởng đến giá dầu nền kinh tế thế giới, * Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu? Vì sao? CỦNG CỐ KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Mâu thuẫn về quyền lợi: đất... gia, dân tộc, tôn giáo, giữa các giáo phái trong Hồi giáo, nạn khủng bố * Nhận xét về hậu quả của các cuộc chiến tranh, xung đột trong khu vực Tây Nam Á đối với sự phát triển KT-XH & môi trường? * Nguyên nhân dẫn đến những bất ổn ở khu vực Tây Nam Á Trung Á ? - Nguyên nhân: + Tranh chấp quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường sống, + Khác biệt về tư tưởng, định kiến về tôn giáo, dân tộc có nguồn... trường sống Định kiến về dân tộc, tôn giáo, văn hoá có nguồn gốc từ lịch sử Xung đột quốc gia, sắc tộc Xung đột tôn giáo Kinh tế quốc gia bị giảm sút Đời sống nhân dân bị đe doạ Sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài Môi trường bị ảnh hưởng, suy thoái Tệ nạn khủng bố Ảnh hưởng tới hoà bình, ổn định khu vực nền kinh tế thế giới * Nếu đề xuất giải pháp cho các vấn đề của khu vực Tây nam Á Trung. .. vùng vịnh giữa Irắc Cô - Oét Đấu tranh vì hoà bình của người Palestin I ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Khu vực Đặc điểm Diện tích Dân số Vị trí địa lí Khí hậu TÂY NAM Á 7 triệu km2 > 313 triệu người (2005) TRUNG Á 5,6 triệu km2 61,3 triệu người (2005) Giáp 3 châu lục, án ngữ kênh Giáp LB Nga, T.Q, T.N Á vị đào Xuy-ê vị trí địa lí chính trí địa lí chính trị quan trọng trị quan trọng Khô... đề xuất giải pháp cho các vấn đề của khu vực Tây nam Á Trung Á, giải pháp của em sẽ tác động vào tầng nào của đồ trên? HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP • Làm bài tập 1, 2 ở SGK trang 33 bài tập ở sách bài tập địa lí • Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 7, rèn kĩ năng vẽ biểu đồ, dựa vào biểu đồ nhận xét giải thích • Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết • Lưu ý: Đề kiểm tra 100% tự luận . CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ TRUNG Á 1. Tây. Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á Trường THPT Chu Văn An Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á, Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á, Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á, lớn dân cư theo đạo Hồi lớn DC theo đạo Hồi trừ M.Cổ, mật độ DS thấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn