Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

10 67,911 2,349

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 10:01

Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230 là không khó, chỉ cần nắm vững một số thao tác là ta hoàn toàn có thể thu thập được các số liệu từ ngoài thực địa . Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS-230= =============. điểm định hướng. - Tiến hành đo các điểm chi tiết. Trang 1 Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230I.THIẾT LẬP TRẠM MÁY ĐẦU TIÊN:1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230, Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230, Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay