Bài giảng môn Hóa Học

7 286 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

. Cl 2 + Fe ? Cl 2 + Cu ? Cl 2 + H 2 ? c) Kết luận chung: Clo có tính chất hoá học của một phi kim và là một phi kim hoạt động mạnh. * Kết luận: Clo + hầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Hóa Học, Bài giảng môn Hóa Học, Bài giảng môn Hóa Học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay