Bài 13: Công dân với cộng đồng

38 861 2
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

. BÀI 13 • CÔNG DÂN • VỚI CỘNG ĐỒNG  • 1.- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể. TIÊU BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC • I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người. • 1.- Cộng đồng là gì • 2.- Vai trò của cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13: Công dân với cộng đồng, Bài 13: Công dân với cộng đồng, Bài 13: Công dân với cộng đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn