Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6

22 1,904 5
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2017, 00:21

Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp MC LC Page 1/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp A PHN TH NHT : T VN I.Lớ chn ti : C s lớ lun : Vn hc l mt b mụn ngh thut sỏng to ngụn t y giỏ tr Cú th coi mi mt tỏc phm hc l mt viờn ngc cuc sng, nú bay bng to nờn nhng khỳc nhc lm cho cuc sng i thng thờm cht th Vy lm th no cho hc sinh mỡnh cm nhn c cht th ca cuc sng i thng ri t ú cỏc em núi ra, vit nhng iu m cỏc em ó hc, ó cm nhn cuc sng xung quanh thng ngy, t cỏc em to nờn nhng tỏc phm ngh thut giỏ tr? Tụi ngh ú l mt vic lm m mi thy cụ giỏo ang tỡm cỏch i nh nhng nht v cú hiu qu nht cho riờng mỡnh Nhỡn nhn mt cỏch c th hn chỳng ta thy rng chng trỡnh Ng lp so vi chng trỡnh tiu hc m cỏc em ó lm quen v cú nhiu nhng khỏi nim cũn tru tng Gia hc v lm l c mt thao tỏc, mt khong cỏch khú Riờng lm vn, ũi hi cỏc em phi cú cỏch vit gi dn hn, sinh ng hn v c bit miờu t cnh phi cú hỡnh nh sng ng, thuyt phc lũng ngi iu ú khụng th i t lý thuyt sang thc hnh c, bi t ca la tui cỏc em hc sinh lp cũn l t c th, cha tip nhn c nhng kin thc tru tng Cm nhn ca cỏc em cũn n gin, c th, t, hiu bit phn nhiu cũn nghốo nndo vy m cỏc em cha cú nhiu t, tớnh hỡnh nh, sỏng to ngh thut vit C s thc tin : Thc t cỏc em ó quỏ quen vi vic thc hnh vit dng bn mu v tỏi to bn tng t mu bc tiu hc Cho nờn vic sỏng to mt bn ngh thut i vi cỏc em hc sinh lp l vic lm vụ cựng khú khn v ớt cú hng thỳ Hn na s say mờ c t liu hc ca cỏc em hc sinh bõy gi qu l ớt i, hu nh l khụng cú bi nhng thụng tin hin i: hot hỡnh, truyn tranh, c bit l dch v In-t-nột trn lan cun hỳt lũng tr iu ú ng nhiờn lm nghốo nn ngụn t ngh thut quý giỏ ca hc mi hc sinh Qua quỏ trỡnh iu tra hc sinh lp 6A3, 6A10 núi riờng v hc sinh lp trng núi chung, tụi nhn thy trỡnh hc sinh lp khụng ng u, s lng hc sinh lm hay rt ớt Phõn mụn Tp lm lp vụ cựng khú, mang tớnh tru tng cao nờn phn ln hc sinh khụng thớch hc phõn mụn ny Page 2/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp Hc sinh lm bi hi ht, chung chung; cha miờu t phõn bit i tng c miờu t ny vi i tng khỏc Nhng bi dng ny ging k hn l miờu t Vn t ca cỏc em cũn nghốo nn nờn dn n din t lng cng, dựng t trựng lp, sai ngha, sai li chớnh t bi Tp lm Nhiu em cha phõn bit t ng s dng núi v vit a s cỏc em cha tớch cc c sỏch tham kho trau di cỏch din t v cỏch hnh lu loỏt hoc nu cú c, cỏc em thng vay mn ý ca sỏch, l thuc vo bi mu, cú th chộp vo lm bi ca mỡnh ch cỏc em cha bit dng, liờn tng mt cỏch sỏng to v linh hot S d thc trng hc sinh nờu trờn tụi thit ngh l nhng nguyờn nhõn sau: * Hc sinh: - Hc sinh cha thc s thy yờu thớch mụn hc - Hc sinh cha bit quan sỏt i tng c miờu t hoc quan sỏt mt cỏch qua loa v quan sỏt hc sinh khụng ghi chộp li tng chi tit c th nờn lm bi cha t hiu qu - Vn t ca cỏc em cũn nghốo nn, li khụng bit sp xp nh th no cho bi mch lc, m bo b cc v cha bit cỏch chn t ng, hỡnh nh miờu t - Hc sinh cha bit cỏch lp mt dn bi c th t - Hc sinh cha bit cỏch s dng bin phỏp ngh thut vo bi v bc l cm xỳc * Giỏo viờn: - Giỏo viờn cha phõn loi tng i tng hc sinh k hoch dy hc phự hp - Giỏo viờn cha gi s ham thớch hc phõn mụn Tp lm vn, cha phỏt huy ti a nng lc hc v cm th hc ca hc sinh, cha bi dng cho cỏc em lũng yờu quý Ting Vit c bit sau mi bi vn, giỏo viờn cha hng dn hc sinh nhn thy c hỡnh nh hay, cõu hay cn hc v nhng ch sai cn khc phc T nhng c s trờn, tụi thit ngh: Quỏ trỡnh rốn k nng lm miờu t cho hc sinh l mt vic lm thit thc, thy cụ phi hng cho cỏc em lm v lm mt cỏch kiờn trỡ, lõu di, cn k cú hiu qu tt nht II Mc ớch nghiờn cu : õy l ti nghiờn cu phng phỏp ging dy miờu t cho hc sinh Phn miờu t hc c ging dy vi thi lng lý thuyt Page 3/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp khụng nhiu Song yờu cu v k thut rt cao ú mi tỏc phm truyn hoc on trớch hay on th, bi th li cú cỏch cm khỏc gúp phn nõng cao cht lng qun lý, dy v hc ca giỏo viờn v hc sinh Trng THCS Phan ỡnh Giút núi chung, cỏc giỏo viờn trng hc hi kinh nghim, tớch ly s tỡm tũi, sỏng to quỏ trỡnh ging dy, b sung kinh nghim rốn k nng lm bi cho hc sinh giỳp cho cỏc em thy yờu mụn hc hn - Giỳp hc sinh phỏ b c mc cm vi mụn tru tng, ngi vit, ngi ngh ó cú mt s em sỏng to c nhng tỏc phm giỏ tr ca mỡnh trờn cỏc bỏo tng hng nm - Sau õy tụi xin a mt vi s thc t v kt qu c th ca hc sinh lp 6, sau c cung cp cỏc k nng c bn v phng phỏp miờu t cnh trờn mt bi vit hon chnh ó chm mt cỏch khỏch quan: + Hc sinh t im gii ( 9-10) l 34% + Hc sinh t im khỏ l 51 % + S hc sinh cũn li hu nh cỏc em vit t yờu cu ca bi vit miờu t cnh i tr giỳp cỏc em cú c k nng tt nht bi vit ny cn c vo kinh nghim cựng vi s hiu bit ca bn thõn, tụi c gng i tỡm mt phng phỏp hay nht giỳp cỏc em lm c bi miờu r cú sc thuyt phc ngi c, ngi nghe III Đối tợng nghiên cu kho sỏt thc nghim: Đề tài Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp đợc tiến hành phân môn Tp lm trờng THCS với đối tợng trực tiếp l hc sinh hai lp 6A3 v 6A10 trng THCS Phan ỡnh Giút Thanh Xuõn Kế hoạch nghiên cứu: Để làm tốt việc rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp cần có trình chuẩn bị thân ngời dạy (về kỹ làm việc với máy tính, su tầm t liệu có liên quan, kỹ soạn giáo án điện tử ) Kế hoạch nghiên cứu đề tài đợc xác định theo trình Bắt đầu từ trang bị kin thc cần thiết v miờu t để áp dụng k nng lm bi miờu t cho cỏc em vào nhiều dạy Rồi từ dạy cụ thể đúc rút kinh nghiệm cho trình thực ngày đạt hiệu Page 4/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp cao Nói cách khác, kế hoạch nghiên cứu đề tài đợc tiến hành song song với trình giảng dạy thực tế IV Phng phỏp thớ nghim : - Vn ỏp - Su tm ti liu - S dng s t - Cho hc sinh vit on, lm bi miờu t, chm , cha V Phm vi v kế hoạch nghiên cứu: Phm vi nghiờn cu: Nhm i sõu vo mt v ch dng mc sỏng kin kinh nghim nờn tụi ch gii hn ti phm vi nghiờn cu vic dy hc kiu bi miờu t cho hc sinh lp Vi phm vi nghiờn cu hp nh vy, tụi hi vng s thu c nhiu kt qu kh quan, gúp phn thc hin nhim v giỏo dc ca mt nh giỏo giai on mi K hoch nghiờn cu: Để làm tốt việc rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp cần có trình chuẩn bị thân ngời dạy (về kỹ làm việc với máy tính, su tầm t liệu có liên quan, kỹ soạn giáo án điện tử ) Kế hoạch nghiên cứu đề tài đợc xác định theo trình Bắt đầu từ trang bị kin thc cần thiết v miờu t để áp dụng k nng lm bi miờu t cho cỏc em vào nhiều dạy Rồi từ dạy cụ thể đúc rút kinh nghiệm cho trình thực ngày đạt hiệu cao Nói cách khác, kế hoạch nghiên cứu đề tài đợc tiến hành song song với trình giảng dạy thực tế Page 5/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp B PHN TH HAI NHNG BIN PHP I MI GII QUYT VN I.Nhng ni dung lớ lun liờn quan trc tip n nghiờn cu : Khỏi nim miờu t : Miờu t l mt phng thc biu t khỏ thụng dng, c s dng nhiu giao tip bng ngụn ng ca ngi, k c ngụn ng núi v ngụn ng vit Vy miờu t l gỡ ? Vn miờu t l loi nhm giỳp ngi c hỡnh dung c nhng c im, tớnh cht ni bt ca mt s vt, s vic, ngi, phong cnhlm cho nhng cỏi ú nh hin lờn trc mt ngi c Qua miờu t, ngi c khụng ch cm nhn c v b ngoi ( mu sc, hỡnh dỏng, kớch thc, trng thỏi) m cũn hiu rừ c bn cht bờn ca i tng, s vt Cỏc dng miờu t : Vn miờu t phong phỳ, a dng nhng cú th qui v mt s dng miờu t thng gp nh sau : - Vn t vt, loi vt, cõy ci - Vn t ngi : + T chõn dung + T ngi mt trng thỏi hot ng c th - Vn t cnh : + T cnh thiờn nhiờn + T cnh sinh hot Trỡnh t miờu t: Vic sp xp trỡnh t miờu t thc rt linh hot La chn trỡnh t no l tựy thuc vo i tng c miờu t hay im nhỡn ca ngi t Tuy vy, cú th quy v mt s trỡnh t thng c dựng nh sau: - Trỡnh t thi gian Page 6/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp - Trỡnh t khụng gian Ngoi hai trỡnh t trờn, ngi vit miờu t cú th sp xp ý theo mt s trỡnh t khỏc na Chng hn nh sp xp theo c im tớnh cht ca i tng miờu t ( lm t ngi, cú th t t hỡnh dỏng n tớnh tỡnh; quỏ trỡnh miờu t tớnh tỡnh li cú th ln lt i tng c im miờu t) Hay cng cú th kt hp an xen c trỡnh t khụng gian v trỡnh t thi gian Hoc cú th t theo cm nhn t ca ngi quan sỏt, va t va lng vo nhng cõu nờu suy ngh, cm xỳc Ngụn ng miờu t : i tng miờu t l hin thc cuc sng, rt phong phỳ, a dng, muụn hỡnh muụn v to dng c nhng bc tranh v cuc sng y, cỏc nh ngh s s dng nhiu loi cht liu khỏc : nh s miờu t bng mu sc; nh iờu khc miờu t bng ng nột, hỡnh khi; cũn nh miờu t qua ngụn ng Núi cỏch khỏc, hc l ngh thut ngụn t Vy ngụn ng miờu t cú c im gỡ ? Trc ht, ngụn ng miờu t phong phỳ, giu hỡnh nh v cú sc biu cm ln Cỏi ớch ca ngi vit miờu t l lm th no phỏc c nhng bc tranh thiờn nhiờn, bc tranh sinh hot hoc chõn dung ngi mt cỏch c th, sng ng, cú hn nh nú tn ti cuc sng Mun vy, t ng c a vo miờu t phi giu hỡnh nh, ng nột, õm thanh, mu sc, nhc iu Thụng thng, cỏc t lỏy ( bao gm c t lỏy tng hỡnh v tng thanh) s ỏp ng c yờu cu ny Bờn cnh ú, ngụn ng miờu t phi tht chớnh xỏc Dựng t hay khụng cú ngha l t ú phi kờu Dựng t phong phỳ khụng cú ngha l lit kờ tht nhiu iu quan trng l ngi t phi chn ỳng t ng din t chớnh xỏc nht cỏi thn, cỏi hn ca i tng miờu t Ngoi tớnh chớnh xỏc thỡ ngụn ng miờu t phi l th ngụn ng cú sc liờn tng, tc l cú kh nng gi trớ tng tng cho ngi c Cỏc nh vit nhng trang miờu t, dự l t cnh, t vt, hay t ngi, khụng bao gi dng li t thc, khụng bao gi chộp mt cỏch mỏy múc, y nguyờn nh nú ó tng tn ti cuc sng Tt c ó c sỏng to Chớnh vỡ th ngụn ng miờu t khụng ch c dựng theo ngha en m cũn c hiu theo cỏc lp ngha n, ngha búng ú l vỡ miờu t cỏc nh hay dựng cỏc bin phỏp tu t nh so sỏnh, n d, thm xng, nhõn húa, Cui cựng, phi núi ti vic sp xp ngụn ng cõu t, on t õy cng l mt ngh tht ũi hoi s sỏng to ca ngi vit Cõu t Page 7/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp khụng ch ỳng m cũn phi hay v c ỏo, phi cú s bin húa linh hot Dự l xuụi cng phi cú nhc iu Cú th an xen cõu bỡnh thng vi cõu c bt, cõu n vi cõu phc, cõu di vi cõu ngn V cng cú th dựng kiu cõu o ng gõy n tng cho ngi c Cỏc k nng chung cn s dng lm bi miờu t : a) K nng quan sỏt, ghi chộp: i tng ca miờu t l nhng s vt, s vic, l th gii thiờn nhiờn, ngi v cuc sng ca ngi Cú th coi ú l mt th gii ht sc a dng, phc v sng ng ang din quanh ta, thay i tng ngy, tng gi Khụng phi t nhiờn m ta hiu v nm vng c c im ca tng s vt, s vic v ngi cỏi th gii phong phỳ y cú th miờu t ỳng bn cht ca nú Vỡ vy, phi quan sỏt, ghi chộp i vi cỏc nh vn, k nng quan sỏt úng mt v trớ ht sc quan trng, thm c coi l yu t ngun cho cm hng sỏng tỏc cng nh quyt nh cho s thnh cụng ca quỏ trỡnh miờu t hin thc cuc sng Quan sỏt ghi nhn, khỏm phỏ v hiu v th gii xung quanh mỡnh, sau ú mi cú th vit c i vi cỏc em hc sinh, lm miờu t, k nng quan sỏt v ghi chộp cng rt cn thit Tt nhiờn, cỏc em khụng th cú c k nng quan sỏt y v s dng thnh tho nh cỏc nh vn lm Tt c u mi bc u dt : quan sỏt, ghi chộp, phỏt hin nhng c im ca s vt, hin tng quanh mỡnh T ú cỏc em s cừ miờu t b) K nng tng tng: Cú th khng nh, nu khụng cú k nng tng tng thỡ bi miờu t s khụng hay c, dự l t thc Nu ta ch quan sỏt v ghi chộp vo bi lm ỳng y nguyờn nhng gỡ ó quan sỏt thỡ bc tranh c miờu t bi s trn tri, thiu sc hp dn Vỡ vy cn tng tng, sỏng to thờm b sung nhng hỡnh nh phự hp, lm cho bc tranh miờu t tr nờn phong phỳ v sinh ng hn c) K nng so sỏnh: So sỏnh l h qu ca quỏ trỡnh liờn tng, tng tng Khi quan sỏt mt i tng no ú, hỡnh nh ca i tng y ( hỡnh dỏng, mu sc, ng nột, trng thỏi,) thng gi cho ngi quan sỏt ngh ti nhng hỡnh nh khỏc cú nột tng ng no y Chớnh s liờn tng, so sỏnh ny lm cho trang miờu t hay hn, v i tng miờu t hin lờn rừ nột hn, hp dn hn Page 8/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp Nu xột v tng, hin tng so sỏnh miờu t ht sc a dng, phong phỳ : - Cú th so sỏnh ngi vi ngi - Cú th so sỏnh ngi vi vt - Cú th so sỏnh ngi vi cõy ci - Cú th so sỏnh ngi vi cỏc hin tng t nhiờn - Cú th so sỏnh vt vi vt, cnh vi cnh - Cú th so sỏnh vt vi ngi - Tuy nhiờn s dng k nng so sỏnh phi bit sỏng to, bit tỡm im mi, im riờng Khụng nờn lp li nhng hỡnh nh ó quỏ c, quỏ sỏo mũn d) K nng nhn xột : Vit miờu t, bao gi cng cn li du n ch quan ca mỡnh Du n ch quan y l s cm nhn riờng ca mi ngi, l cỏch biu l thỏi , tỡnh cm riờng ca mi ngi i vi i tng c miờu t Cú th núi rng,, i tng miờu t s xut hin v i vo bi tựy thuc vo im nhỡn, thỏi ,, tỡnh cm, tõm trng , ca ngi vit õy chớnh l c s to nờn du n ch quan ca ngi vit miờu t Nú ũi hi ngi vit phi bc l tỏc phm ca mỡnh nhng li nhn xột, nhng suy ngh, nhng cm nhn riờng v i tng Vn l phi dựng cỏch nhn xột nh th no to s hp dn cho bi miờu t? Trc ht, cú th nhn xột trc tip bng nhng li bỡnh, nhng cõu cm thỏn, nhng so sỏnh V cng cú th bc l mt cỏch kớn ỏo qua vic la chn hỡnh nh miờu t II Thc trng m sỏng kin cp n Thun li: Nm hc va qua tụi ó c trc tip ging dy Ng ca lp 6: 6A3 v 6A10 Trong qua strinhf ging dy, tụi thy hc sinh ca c hai tip thu bi tng i u, s hc sinh khỏ cỏc mụn chim t l cao, hc lc trung bỡnh khỏ tr lờn nhiu, cỏc em cú tinh thn ham hc hi, hng say phỏt biu ý kin xõy dng bi, chun b bi tng i y trc n lp Xỏc nh õy l mụn hc quan trng, chim s tit cao chng trỡnh hc cho nờn a s hc sinh cú ý thc hc tt u t nhiu thi gian Bn thõn tụi nhn c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc ng nghip Page 9/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp Ti liu tham kho ca giỏo viờn v hc sinh phong phỳ, vic ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy to iu kin cho giỏo viờn tham gia hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v theo kp vi xu th i mi hin Khú khn: Nh trng ó c trang b mỏy chiu, mỏy vi tớnh nhng trỡnh tin hc ca mt s giỏo viờn cũn cha cao Mt s hc sinh trc n lp khụng hc bi c, khụng chun b bi mi, mt s em khụng cú dựng y , vy lm nh hng khụng nh n cht lng gi dy Mt s hc sinh vo u nm hc cũn cha bit vit mt on l nh th no, kh nng c cũn chm, c bit l kh nng núi cũn rt kộm Mt s em hc sinh lm bi miờu t khụng tuõn th cỏc bc: Tỡm hiu , tỡm ý lp ý, lp dn bi, vit bi hon chnh, c chnh sa ú dn n bi vit lc , bi lm khụng ý, b cc bi lm ln xn, thm b cc khụng phn: M bi, thõn bi, kt lun Mt s em cha bit dng k nng quan sỏt, tng tng, so sỏnh, nhn xột miờu t mt cỏch linh hot lm ni bt lờn c im tiờu biu ca s vt, lm bi miờu t sinh ng hn Hc sinh cũn ph thuc vo nhiu sỏch tham kho III Nhng gii phỏp mang tớnh kh thi: Giỏo viờn cn giỳp hc sinh bit cỏch xỏc nh ỳng yờu cu ca bi xõy dng hng lm bi * Vớ d: bi: Miờu t cnh nh sau: Em hóy miờu t cnh trng em vo mt bui sỏng p tri em i hc Cỏc k nng lm bi : + Tỡm hiu : Bc tỡm hiu l cn giỳp cho cỏc em xỏc nh c yờu cu bi trờn ba phng din: Mt l th loi; hai l ni dung cn lm l gỡ?; ba l phm vi phi lm ny, giỏo viờn cho hc sinh thy: Trờn õy l mt bi dng miờu t cnh tng hp Vy th no l cnh tng hp? - Giỏo viờn ch rừ cho hc sinh thy ta xỏc nh cnh tng hp nh nhng t ng no? Vớ d: yờu cu t cnh tng hp thng cha nhng t ng nh: mt quờ, quờ hng em, cnh trng em vo bui sỏng Cnh tng hp l cnh nh th no?; l cnh gm nhiu cnh nh, cnh l Nhng cnh nh, ca quờ hng hay quờ thng l cỏnh ng, dũng sụng, ng lng, trng hc sau ú giỳp hc sinh hỡnh dung c c th v cnh miờu t thi gian no (mựa no) khụng gian no (cnh ú nh th no) Vic xỏc nh Page 10/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp c ỳng yờu cu ca nh vớ d trờn s giỳp cỏc em rt nhiu vic nh hỡnh c i tng miờu t Hng dn cỏch tỡm ý, lp dn ý cho bi t cnh: Khi hc sinh ó xỏc nh ỳng yờu cu ca , xỏc nh chớnh xỏc i tng miờu t nhng chc chn cha th nh hỡnh c hng i cho bi vit giỳp hc sinh nh hỡnh c hng i ca bi vit miờu t cnh, tụi ó hng dn hc sinh bc tỡm ý cho bi t cnh: - Nht thit phi theo mt trỡnh t: Tỡm ý bao quỏt khụng gian ca cnh chung s t, sau ú c th s cú nhng cnh no? Cnh nh th no? - Bao quỏt khụng gian cnh c coi l mt thao tỏc quan trng u tiờn ca bc tranh cnh, rt quan trng vic nh hỡnh v trớ cnh vt Vy hc sinh cn phi nm c cỏch vit phn bao quỏt khụng gian cnh nh th no? Thc t lm bi, tụi thy hc sinh thng vit mt cỏch cc lc, ct ln, cú ch vit c mt, hai cõu cho phn t bao quỏt - t bao quỏt cnh, trc ht phi xỏc nh v trớ miờu t khỏi quỏt Thng l mt v trớ cao hn, xa cnh trung tõm cú th chp c ton cnh miờu t Theo trờn, cỏc em phi gii thiu ụi nột v trng hc: V trớ a lý, trc ng, hng mt, din tớch, ranh gii trng vi xung quanh Bi lm ca hc sinh Bi gi ý ca thy Trng Trung hc c s Phan ỡnh Giút nm trờn ph Nhõn Hũa lỳc no cung np ngi qua li Trng quay mt v hng tõy nam, xung quanh trng hc c bao bc bi khu dõn c vi Trng em nm trờn mt khu t rng, snhuwngx tũa nh cao tng xõy khỏ p bng phng Khi em n, hai cỏnh T trờn cao nhỡn xung, ngụi trng cng trng to ln m Lp hc, trụng tht xinh xn gia mt qun th bn gh- nhng ngi bn thõn ca kin trỳc hin i tui hc trũ ch ún chỳng em Quỏ trỡnh tỡm ý gn vi lp dn ý l mt k nng cc kỡ quan trng Thc t lm bi, iu lo bun m tụi ó thy l nhiu em khụng lp dn bi, õu? Mt phn l cỏc em cha thy tm quan trng ca dn bi nh c dn bi, cú th cỏc em ó thnh cụng hn mt na trờn cỏc phng din: Thi gian, trỡnh t, ni dung vit Nhng chc chn phn ln nhiu em cha bit, cha cú k nng lp dn bi Hu qu thng xy m thy cụ giỏo thng phờ bi lm ca cỏc em: Bi lm s si, ni dung ln xn, xa , B qua hoc xem nh bc lp dn ý, cú mt phn li ca chỳng ta Page 11/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp Vy nờn thy cụ giỏo thng xuyờn núi, rốn v bt buc k nng lp dn bi, k nng ny tr thnh thúi quen thỡ khụng khú nhng phi kiờn trỡ thc hin cho bng c theo tng i tng Cỏc em mc hc trung bỡnh cú th lp dn bi s lc, i cng Cỏc em hc khỏ gii cú th trờn dn ý i cng m xõy dng dn bi chi tit hn na dng vo dn bi: T cõy phng trng em vo hố Dn bi chung t cnh (hoc bt c cõy no) Gii thiu cnh c t: Cnh gỡ, Gii thiu cõy c t : Cõy gỡ, õu? Lý tip xỳc vi cnh, õu? Lý tip xỳc vi cõy, n M bi n tng chung ? tng chung ? Tp trung t cnh vt chi tit theo Tp trung t cõy chi tit theo mt mt th t hp lý : th t hp lý : + T bao quỏt + T bao quỏt + T chi tit : + T chi tit : - T ngoi vo (v trớ quan sỏt, - T bờn ngoi vo (v trớ quan sỏt, cnh ) chiu cao, din tớch che ph ) - i vo bờn (v trớ quan sỏt, - i n gn hn (v trớ quan sỏt, cnh vt chớnh ) gc, thõn, cnh, lỏ ) - Cnh chớnh hoc cnh quen - Cnh chớnh hoc hỡnh nh c thuc m em thng tip xỳc (v sc ca cõy vo hố : hoa, trớ quan sỏt, nhng cnh chớnh ) dỏng v, mu sc quen thuc m Tp trung t cnh vt chi tit theo em thng tip xỳc (v trớ quan sỏt, Thõn bi mt th t hp lý nhng nột c trng ) Cm ngh chung sau tip xỳc, Cm ngh chung sau tip xỳc, tỡnh cm riờng hoc nguyn vng tỡnh cm riờng hoc nguyn vng Kt bi ca bn thõn ca bn thõn Rốn luyn k nng vit phn m bi, kt bi: - Giỏo viờn mt s cỏch m hc sinh luyn theo: Cỏch m bi hay thũng l giỏn tip: Cú th gii thiu cnh bng li mi gi du khỏch gii thiu cnh v bc l cm xỳc ca ngi vit mt cỏch khỏi quỏt Cú th dn dt t li th, bi hỏt v cnh s t gii thiu cnh Hoc cú th bc l cm xỳc hi tng v cnh m gii thiu Dự l cỏch m bi no giỏo viờn cng lu ý cho hc sinh ý cn nờu m bi ú l phi m bo ba yờu cu: Dn vo , ni dung , chuyn ý Page 12/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp M bi ca hc sinh Thy giỏo gi ý cỏch m bi Cỏch m trc tip : Thng l, c ỳng gi 30 phỳt sỏng hng ngy, em p xe n trng T xa, ngụi trng Trung hc c s Phan ỡnh Giút hin lờn rt p, gn gi, thõn thuc quỏ! ễi, mỏi trng mn thng ca em Cỏch m giỏn tip: Mt nh th cú vit : Trng ca em be Nm lng gia rng cõy Trng Trung hc c s Phan ỡnh Giút Trng em mang tờn Trng Trung m em ang hc khụng phi l mỏi hc c s Phỳ Hũa Hụm nay, em n trng be Trng ca em l mt ngụi trng sm hn mi ngy lm cụng trng p, rng ln, khang trang Bc vic trc nht lp nờn cú dp quan sỏt vo cng trng, em thy mỡnh ln lờn v p ca trng trc bui hc tng ngy - Kt bi khụng nhng ý cht ca bi vit m nờn to lng cho nt trm xao xuyn vang vng tõm hn ngi c, iu ny ph thuc vo trỡnh din t ca hc sinh, nờn giỏo viờn hng cỏc em trau di t liu hc Kt bi ca hc sinh Thy giỏo gi ý cỏch kt bi - Em rt yờu mn ngụi trng em ang hc Ni õy ó chng kin bao k nim ờm m sỏng ca chỳng Nm thỏng ri cng s qua i, em s ln em lờn, trng thnh Thi gian khụng gian - ễi ! Mỏi trng m ỏng yờu th rng m, em cú th i n nhiu chõn ny Nhng cnh vt ni õy, nhng k tri nhng mỏi trng Trung hc c s nim v tui hc trũ ni õy ó in Phan ỡnh Giút em lu gi bao kớ c, tõm hn ca em n nhiờu k nim p v thy cụ, bn bố, trng sm c nhỡn ngm trng nhng bi hc hay Thng nh mỏi trc bui hc, i vi em ú l cm trng xa ! giỏc tht d chu, thỳ v Rốn luyn k nng dng on miờu t cnh Dng on chớnh l cỏch sp xp cỏc li din t cho hp lý, logic, cht ch, mch lc Hc sinh thng rt lỳng tỳng khụng bit t cnh c th l t cnh gỡ? T nh th no? theo trỡnh t t õu? Cỏc em thng k l, lit kờ cnh mt cỏch ln xn, trn lan, khụng to c n tng cho ngi c Page 13/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp v cnh Vy chỳng ta phi lm nh th no khc phc tỡnh trng ny Trc ht tụi hng cho hc sinh hỡnh dung mi mt cnh nh s vit thnh mt on trn Trong on ú s i t khỏi quỏt n c th, bao gi cõu u on cng l cõu miờu t khỏi quỏt cnh ú Sau cõu t khỏi quỏt l mt lot cõu miờu t c th theo trỡnh t t gn n xa (hoc ngc li) theo tm mt Trong quỏ trỡnh miờu t, thy cụ giỏo lu ý cho hc sinh trỡnh t miờu t cho phự hp vi v trớ quan sỏt kt hp li so sỏnh, li nhn xột, ỏnh giỏ v s tng tng phong phỳ, ý cõu trc vi cõu sau lụgic vi to kt v mt ngha Nhng cõu cui on thng l nhng cõu cú ý ngha sõu sc, lm m nột cho bc tranh thiờn nhiờn nờn thy cụ hng cho hc sinh bit dnh nhng li tri hn vo cui on Vớ d v cỏch dng on: Cỏch dng on ca hc sinh Cỏch dng on theo gi ý ca thy - Bc chõn n cng trng, trc mt em l tm bin Trng Trung hc c s - Ngụi trng to v p quỏ! Chỳng Phan ỡnh Giút bng ch mu xanh trờn em cú mt khon sõn rng vui ựa, nn trng trang trng Vo trong, dóy cú c gh ỏ ca nhng thy cụ v cỏc phũng Hi ng, cỏc ca cũn úng anh ch i trc tng li nh trng im m Bờn trờn, mt mn sng l m ngi ngh ngi gi gii lao X nh trựm lờn cnh vt Xung quanh l c, bng lng, bng hay phng ó nhng dóy hng cõy xanh Mi cõy cú ng ú my chc nm ri, ó chia s mt dỏng v riờng, cõy no cng p bun vui cựng bao th h hc trũ, v Di bn tay chm súc, sp t ca cỏc chng kin nhng i thay ca trng thy cụ, hỡnh nh mi cõy cú mt nột p lp Nhng cõy phng cnh lỏ xum rt riờng Lụi cun nht l cõy sanh, gc xuờ, khng khiu nh th cú hng trm to, cui cỏc chi , tng tỳm lỏ xũe trụng cỏnh tay ụm ly hoa v bỏc lỏ rt ng nghnh Rốn k nng din t cho hc sinh miờu t cnh Tỡm c c im tiờu biu ca cnh s t ó l mt bc quan trng song cha phi l ó t cnh Miờu t cnh l dng li c cnh mt cỏch sng ng, chõn thc, ngh thut Vy nhng c im va tỡm c trờn s din t nh th no l mt iu giỏo viờn chỳng tụi rt quan tõm Thc t l qua nhiu nm chm bi miờu t ca hc sinh chỳng tụi thy ỏng bun mt iu l ngụn t ca cỏc em rt nghốo nn, din t lng cng, thng xy hin tng t, dựng sai ngha, t, lp t, lp ý nh vy lm bi ca hc sinh din t sỏng cú sc hp dn chỳng tụi ngh rng khụng cú cỏch no khỏc ngoi vic trau ri ngụn t ngh thut cho mi hc sinh hc sinh t giỏc lm iu ny l mt vic lm rt khú, m nờn hc Page 14/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp sinh t lm sau giỏo viờn ó to c lũng hc sinh s yờu thớch ngụn t ngh thut Da vo tõm lý la tui, chỳng tụi ó gieo lung yờu thớch ny qua vic cung cp v phõn tớch mt s t liu c giỏo viờn chn lc k cng trớch cỏc tỏc phm ca cỏc nh Vớ d: on trớch miờu t cnh di nng chiu sau õy: Chiu buụng, ỏnh mt tri tr nờn vng sm hn ỏnh chiu vng tri lờn cnh lỏ, mỏi nh mt mu vng ong mon p l cõy nh tụi cng vy Gin bu mm xanh ti, lỏ non mu xanh nht, lỏ gi thỡ xanh thm ỏnh nng chiu chiu xung gin bu, bớ, cỏi ct lỏ xanh ngt loc qua mt ltht mt mu xanh ngc bớch xung Nhón, bi, mớt v cỏc loi cõy khỏc na tt c u xanh um tựm, nom nh chic ụ khng l , ú l mu xanh no nng , no giú v no thc nuụi cõy.Vn cõy lao xao, giú thong õu õy mựi hng qu chớn, hng hoa ngt lm Sau mi mt vi on nh th giỏo viờn phõn tớch nhng hỡnh nh ngụn t ngh thut sỏng giỏ cho to c hng hc sinh, kớch thớch cỏc em thớch tỡm, vit nhng li hay Cú l rốn k nng din t l mt phng phỏp ũi hi k cụng nht ca thy trũ chỳng tụi, nú cn phi mt mt quỏ trỡnh cú nhiu bc Sau to hng thỳ cho hc sinh qua cỏch tip xỳc vi cỏc t liu chn lc, chỳng tụi mi cho cỏc em luyn din t bng hỡnh thc giỏo viờn a mt lot hỡnh nh, yờu cu hc sinh dựng li kt hp bin phỏp ngh thut so sỏnh, nhõn hoỏ, s dng nhng t lỏy gi hỡnh gi õm din t Vớ d : Hỡnh nh cõy a -> Cõy a xum xuờ, um tựm nh chic ụ khng l , hng ly nng ma bo v cho cỏi ging lng thõn quen , thp thoỏng sau tỏn lỏ a l mỏi ỡnh c kớnh quờ em - Hỡnh nh khụng gian ng c -> Dc theo cỏnh ng l i c may cng nhn tri bt ngn nh mt tm thm bc phch nng ma Nhng bụng c may rung rinh nh nhng giú chiu thu mỏt ri nh ang biu din mt iu mỳa mm mi nhp nhng My chỳ chim s tha thn vựng c may rng tỡm kim sõu b v õu õy ting cuc vng vo tha tht ri tt hn khụng gian ng quờ thu - Ting chim ngoi bói -> Ngoi ờ, ven rung ngụ cỏnh bói xanh um mt mu lỏ mt ca ngụ xen , xen c Li cú ting chim khỏc nú bay vỳt lờn cao th vo khụng trung nghe mỏt lnh Nú khoan thai , dỡu dt nh ngún tay thon th bỳng vo dõy n thp lc, ny ting ng, ting thộp lỳc u vang to sau nh dn nh dn ri tt lm Page 15/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp giai on luyn k nng din t nh th ny chỳng tụi c bit chỳ ý n phộp so sỏnh cỏc cõu Cú th coi so sỏnh hay to nhng nt luyn cho nhng bn nhc ngụn t, nhng nột m ca bc tranh ngụn ng Chỳng tụi ó hng cho hc sinh luyn cỏch dựng nhiu t so sỏnh khỏc cho tht a dng phong phỳ gi cm, to n tng cho ngi c Vớ d : - Dũng sụng quờ em di ờm trng mm mi nh mt ỏng túc tr tỡnh - Khụng gian quờ hng Y nh mt chic chuụng ln vụ cựng treo sut thu - Nhng lỏ sen gi khum khum chng khỏc gỡ nhng chic thỳng ng y p nng chiu thu - Cõy ci rỡ ro , lao xao giú nm nam , lỏ cõy lay ng, lp lỏnh tangn triu mt lỏ rm sỏng trng nng hố - Trng v khuya c ng l thuyn ang trụi trờn dũng sụng Ngõn Cỏch ny chỳng tụi cng cho hc sinh luyn nhiu tit hc tr thnh thao tỏc thun thc , nhun nhuyn , ng thi cho hc sinh kt hp v tỡm c t liu cho cú nhng li miờu t sng ng gi cm nht Rốn luyn k nng chuyn cnh, chuyn ý : Sau mt vi on nh th, thy cụ phõn tớch nhng hỡnh nh ngụn t ngh thut sỏng giỏ cho to c hng hc sinh, kớch thớch cỏc em thớch tỡm, vit nhng li hay Cú l rốn k nng din t l mt phng phỏp ũi hi k cụng nht ca thy trũ, nú cn phi mt mt quỏ trỡnh cú nhiu bc To c s hng thỳ cho cỏc em xong, thy cụ mi cho cỏc em luyn din t bng hỡnh thc mt lot hỡnh nh (in nghiờng), yờu cu cỏc em dựng li kt hp bin phỏp ngh thut so sỏnh, nhõn hoỏ, s dng nhng t lỏy gi hỡnh gi õm din t Vớ d : u xuõn, ỏnh nng ban mai cha xua i mn sng chn nhng cnh lỏ me tõy ó xũe tay che chn cỏi lnh cho em Mi phũng hc em i qua, bn gh nh cũn say ng Sỏng dy, bng en c cỏc cu hc trũ lau i cỏi khuụn mt nhn nhú sau mt ờm ngỏi ng Gn mi ngy ngh tt, dn mỏy vi tớnh bun nh cỏc cu hc trũ Cỏch ny chỳng tụi cng cho hc sinh luyn nhiu tit hc tr thnh thao tỏc thun thc, nhun nhuyn, ng thi cho hc sinh kt hp v tỡm c t liu cho cú nhng li miờu t sng ng gi cm nht Li chuyn cnh khụng nhiu nhng cú tỏc dng rt ln vic liờn kt, liờn hon mch , nú ỏnh giỏ trỡnh khộo lộo ca cõy bỳt miờu t Page 16/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp cnh Thy cụ giỏo s mỏch nh cho cỏc em hc sinh nhng th thut chuyn cnh sau õy: + Cỏc cnh nh c ni tip mt cỏch t nhiờn theo mụ tớp liờn cnh (cnh k gn theo tm quan sỏt) vd: Ch mt lỏt ng ó dn em ti trng Ngụi trng + Chuyn cnh nh nhng hỡnh nh trung gian VD: Mt tri ngoi lờn nỳi, cỏc bn hc sinh t cỏc no ng v ngy cng ụng + Hng chuyn cnh theo gam mu VD: Sỏng nay, nn tri nh tm thm xanh treo trờn cao Di sõn trng, l mt mu xanh ca cõy lỏ Hũa mu xanh l mu ỏo trng hc trũ + Chuyn cnh bng cỏch ni õm vi khụng gian, ly ng t tnh: Vớ d: Trờn sõn trng, rn ró ting bc chõn, ting núi, ting ci t nhiờn, mt hi trng vang lờn, sõn trng bng chc vng lng IV Kt qu thc hin : Quỏ trỡnh thc hin kinh nghim ca tụi qua nhiu nm ng lp, tụi tin chc rng nhng gỡ tụi ó trỡnh by, ó vit chc chn s em n s chuyn bin miờu t cho cỏc em Trc mt l ó phỏ b c mc cm ca hc sinh vi mụn tru tng l mụn ngi vit, ngi ngh ó cú mt s em sỏng to c nhng tỏc phm nho nh giỏ tr ca mỡnh trờn cỏc bi vit m cỏc em lu gi Sau õy tụi xin a mt vi s thc t v kt qu c th ca hc sinh mụn Tp lm lp 6, sau c cung cp cỏc k nng c bn v phng phỏp miờu t cnh trờn mt bi vit hon chnh, tụi ó chm mt cỏch khỏch quan: Lp S s Gii Khỏ TB Yu Kộm 6A3 43 46,5% 51,2% 2,3% 0 6A10 40 37,5% 50% 10% 2,5% Khi thc hin sỏng kin kinh nghim ny giỳp cỏc em hc sinh cú k nng lm bi miờu t c nõng cao Cỏc em bit chn lc t liu giỏ tr v dng sỏng to nhng t liu bin thnh cỏch din t riờng ca bn thõn mi hc sinh To cho cỏc em nim say mờ mụn hc t tru tng, ngi ngh, ngi vit cỏc em cm nhn c cỏc s vt thiờn nhiờn rt gn gi cuc sng i thng, to c nhng cm xỳc chõn thc vi cnh vt thiờn nhiờn miờu t Giỳp cho cỏc em hc sinh lp t vic cỏc em ngh vit vy ó bit lp dn ý s lc, dn ý chi tit, sp xp b cc rừ rng, xõy dng c mt bi miờu t hon chnh lm cho cht lng b mụn tng lờn rừ rt Page 17/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp Page 18/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp C PHN TH BA : KT LUN V KHUYN NGH I Kt lun : Nhng quan trng nht c cp n ca sỏng kin: Ging dy v ụn b mụn ng vn, c bit l phn miờu t hc l mt khụng d bi õy l mng kin thc rt quan trng giỳp hc sinh va cng c cỏc kin thc ó hc, cỏc k nng lm bi m cũn gi m hng cho hc sinh lnh hi kin thc hc lờn THPT thc hin tt ũi hi giỏo viờn, hc sinh lm tt mt s sau: - Phi cú kh nng tỡm hiu, cm nhn tỏc phm hc - Hc sinh phi cú ngụn t phong phỳ, cỏch s dng ngụn ng trau chut, din t tỡnh cm, rung ng chõn thnh ca mỡnh v tỏc phm hc - Giỏo viờn phi bi dng cho hc sinh lũng say mờ hc, cú t tng, lp trng ỳng n Hiu qu thit thc ca sỏng kin nu c trin khai, ỏp dng: Sỏng kin ó gii quyt c nhng bn khon, n iu quỏ trỡnh lờn lp ca tụi so vi ngy u tip cn vi miờu t Nu sỏng kin c ỏp dng s phn no n gin húa, c th húa dy dng miờu t T ú m giỏo viờn cú nhng nh hng ỳng mc tiờu, xỏc nh ỳng i tng miờu t v cú nhng phng phỏp c th phự hp ging dy miờu t II Kin ngh vi cỏc cp qun lý: - Vi Nh trng: Cn khuyn khớch ng viờn mi giỏo viờn nghiờn cu, thc hin v ỏp dng nhng sỏnh kin hay y mnh phong tro nõng cao cht lng chuyờn mụn nh trng - ngh S Giỏo dc & T H Ni, Phũng Giỏo dc & T qun Thanh Xuõn cn quan tõm u t thờm c s vt cht, trang thit b dy hc hin i cỏc trng hc v cú nhng nh hng v ni dung phng phỏp ging dy tng phõn mụn giỏo viờn thc hin tt vic ụn tp, giỳp hc sinh t kt qu cao cỏc k thi - i vi mi giỏo viờn: Phi luụn cú ý thc t hc hi, trau di kin thc, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, trao i kinh nghip vi cỏc ng nghip nõng cao hiu qu ging dy Nim vui ca mi giỏo viờn mụn Ng ng lp khụng nhng l cht lng tớnh bng s ca mi nm, m cũn l nhng ỏnh mt long lanh vỡ ó Page 19/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp hiu bi, nhng bn tay t vit c nhng li hay, t nhiờn, gn gi, biu cm , nhng n ci thin cm vi mụn t phớa hc sinh t c nhng iu vụ cựng qỳy giỏ ú, mi giỏo viờn õu ch cú say mờ nhit tỡnh vi cụng tỏc ging dy m cũn phi tỡm tũi hng i hiu qu nht Trờn õy ch l mt vi kinh nghim nho nh ca riờng tụi Tụi rt mong s úng gúp ca lónh o chuyờn mụn v cỏc thy cụ ng nghip sỏng kin kinh nghim ca tụi ngy cng c hon thin hn, cú hiu qu hn nhng nm dy tip theo Xin chõn thnh cm n! Page 20/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp D TI LIU THAM KHO 1.Hng dn Tp lm NXB Giỏo dc Kin thc c bn Ng NXB Quc gia TP H Chớ Minh Mt s kin thc, k nng v bi nõng cao Ng NXB Giỏo dc Nhng bi lm hay THCS lp NXB i hc s phm SGK Ng NXB Giỏo dc SGV Ng NXB Giỏo dc Page 21/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp PHN NHN XẫT NH GI CA HI NG KHOA HC CC CP Page 22/23 ... t ngh thut cho mi hc sinh hc sinh t giỏc lm iu ny l mt vic lm rt khú, m nờn hc Page 14/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp sinh t lm sau giỏo viờn ó to c lũng hc sinh s yờu... dụng k nng lm bi miờu t cho cỏc em vào nhiều dạy Rồi từ dạy cụ thể đúc rút kinh nghiệm cho trình thực ngày đạt hiệu Page 4/23 Mt s kinh nghim rốn k nng lm miờu t cho hc sinh lp cao Nói cách khác,... ngh thut quý giỏ ca hc mi hc sinh Qua quỏ trỡnh iu tra hc sinh lp 6A3, 6A10 núi riờng v hc sinh lp trng núi chung, tụi nhn thy trỡnh hc sinh lp khụng ng u, s lng hc sinh lm hay rt ớt Phõn mụn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 , Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 , Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn