Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội.Doc

55 566 6
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2012, 17:09

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội CHƯƠNG I: Kế toán huy động vốn với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại I. Ngân hàng thơng mại vai trò của nó trong nền kinh tế thị trờng 1.Vai trò của ngân hàng thơng mại:Với tình hình nớc ta hiện nay để thực hiện CNH-HDH thắng lợi phải tiến hành đồng bộ các giải pháp để khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực. Trong tổng thể các giải pháp cơ bản nhất là tạo lập sử dụng nguồn lực hợp lý.Vì vậy, vấn đề tạo ra nguồn vốn sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả là điều kiện hàng đầu để thực hiện CNH- HDH đất nớc. NHTM ra đời gắn liền với quá trình CNH-HDH đóng vai trò rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. NHTM đợc hiểu là tổ chức kinh doanh tiền tệ với nội dung chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay đầu t làm phơng tiện thanh toán. Nó có ba vai trò chính trong nền kinh tế 1.1 NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế.NHTM nhận tiền gửi, huy động các nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời của công chúng, các doanh nghiệp giữ tiền cho khách hàng của mình đảm bảo an toàn tài sản cho họ. Không những thế còn trả một khoản lợi tức cho khách hàng, kích thích tích luỹ giá trị của công chúng các doanh nghiệp trong xã hội .Bằng nguồn vốn đó, thông qua hoạt động tín dụng, NHTM sẽ cung cấp vốn cho mọi hoạt động kinh tế đáp ứng các nhu cầu vốn một cách kịp thời cho các quá trình tái sản xuất.1.2 Ngân hàng là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trờng Để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thị trờng, doanh nghiệp cần cải tiến máy móc thiết bị , nâng cao chất lợng sản phẩm . . . Những hoạt động này đòi hỏi một khối lợng lớn vốn đầu t, nhiều khi vợt quá vốn tự có của doanh nghiệp. NHTM đã đóng một vị trí quan trọng khi thực hiện vai trò cầu nối giữa những yêu cầu về 1vốn. Bằng hoạt động tín dụng thanh toán giữa các NHTM đã góp phần mở rộng khối lợng tiền cung ứng trong lu thông từ đó ngân hàng đã kích thích quá trình luân chuyển vốn, thúc đẩy quá trình kinh doanh thực thi vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế.1.3 Ngân hàng là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. Việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia luôn gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thế giới là một bộ phận cấu thành nên sự phát triển đó. NHTM cùng các hoạt động kinh doanh của mình đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập này. Thông các hoạt động thanh toán, buôn bán ngoại hối, quan hệ tín dụng với các NHTM nớc ngoài, các nghiệp vụ kinh doanh nh nhận tiền gửi , cho vay, đã tạo điều kiện cho ngoại thơng không ngừng mở rộng điều tiết nền kinh tế trong nớc phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế.2. Chức năng của NHTM .2.1 Chức năng làm thủ quĩ trung gian thanh toán.Thực hiện chức năng này , NHTM nhận tiền gửi của công chúng , các doanh nghiệp các tổ chức , giữ tiền cho khách hàng của mình , đáp ứng nhu cầu rút tiền chi tiền của họ . Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển , thu nhập ngày càng cao , tích luỹ của doanh nghiệp cá nhân ngày càng lớn cộng thêm nhu cầu bảo vệ tài sản mong muốn sinh lời từ khoản tiền thu đợc của cao chủ thể kinh tế làm cho chức năng này càng đợc thể hiện rõ. Nó đem lại lợi ích cho cả khách hàng ngân hàng NHTM thực hiện chức năng trung gian thanh toán trên cơ sở chức năng làm thủ quỹ cho xã hội. Nó thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng nh trích tiền gửi từ khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền gửi hàng hoá, dịch vụ . Theo dõi sát các khoản thu, chi trên tài khoản tiền gửi của khách hàng . Chức năng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh tế. Hình thức thanh toán qua ngân hàng đã tiết 2kiệm đợc chi phí đảm bảo an toàn, thực hiện thanh toán nhanh hiệu quả , tăng hiệu quả của quá trình tái sản xuất xã hội.2.2 Chức năng làm trung gian tín dụngChức năng này xuất phát từ đặc điểm tuần hoàn vốn tiền tệ trong quá trình tái sản xuất xã hội. Ngân hàng là cầu nối giữa ngời có vốn d thừa ngời có nhu cầu về vốn .Thực hiện chức năng này ngân hàng đã giải quyết mối quan hệ giữa cung cầu tín dụng góp phần vào sự tăng trởng phát triển kinh tế đồng thời thúc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá tốc độ luân chuyển tiền tệ trong nền kinh tế. 2.3. Chức năng tạo tiền.Chức năng này thực hiện thông qua hoạt động cho vay thanh toán chuyển khoản của hệ thống NHTM. Từ một khoản tiền gửi ban đầu số lợng tiền gửi đã tăng lên gấp bội, đấy là chức năng riêng của NHTM. Ngày nay, các ngân hàng đều đợc phép nhận tiền gửi không kỳ hạn làm trung gian thanh toán do vậy đều có khả năng tạo ra tiền gửi thanh toán. 3. Các nghiệp vụ cở bản của NHTM. 3.1. Nghiệp vụ bên nợ nguồn vốn chủ sở hữu * Nghiệp vụ tiền gửi Là nghiệp vụ phản ánh các khoản tiền gửi từ các cá nhân, doanh nghiệp vào ngân hàng để thanh toán hoặc với mục đích bảo quản tài sản mà từ đó NHTM có thể sử dụng vào kinh doanh gồm : tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm. Ngân hàng còn có thể huy động các khoản tiền nhàn rỗi của các cá nhân hay các hộ gia đình với mục đích hởng lãi. * Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá 3Đây là nghiệp vụ thu hút vốn có tính dài hạn của ngân hàng vào kinh doanh, đáp ứng yêu cầu vốn trung dài hạn của nền kinh tế. Nghiệp vụ này giúp các NHTM tăng cờng tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh của mình.* Nghiệp vụ đi vay:NHTM tiến hành tạo vốn cho mình bằng cách vay các tổ chức tín dụng trên thị trờng tiền tệ ngân hàng trung ơng dới các hình thức vay có đảm bảo hay tái chiết khấu nhằm tạo sự cân đối trong điều hành vốn của bản thân NHTM.*Nghiệp vụ huy động vốn khác ở nghiệp vụ này các NHTM còn có thể tiến hành tạo vốn cho mình thông qua việc nhận làm đại lý thanh toán hay uỷ thác vốn cho các tổ chức , cá nhân trong ngoài nớc. Qua việc sử dụng các phơng tiện thanh toán đòi hỏi khách hàng phải ký gửi một bộ phận tiền vào ngân hàng từ đó ngân hàng có thể sử dụng những khoản nhàn rỗi trên tài khoản để đa vào hoạt động kinh doanh. * Vốn tự có của ngân hàngLà vốn thuộc sở hữu riêng của các NHTM đợc ghi trong văn bản pháp quy. Các quỹ dự trữ đợc tích từ lợi nhuận ròng hàng năm bổ sung vào vốn tự có. Vốn tự có mang tính chất ổn định, nó thờng chiếm tỉ trọng nhỏ hơn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng nhng nó quyết định đến quy mô hoạt động của ngân hàng chống đỡ lại những rủi ro thuộc tài sản có của ngân hàng .3.2. Nghiệp vụ tài sản Nghiệp vụ thuộc tài sản có phản ánh việc sử dụng vốn của NHTM ,bao gồm:* Nghiệp vụ ngân quỹGồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng Nhà Nớc hoặc ở các ngân hàng khác, tín phiếu kho bạc. Các khoản dự trữ này không tạo nên lợi nhuận cho ngân 4hàng nhng nó đảm bảo khả năng thanh toán ,hạn chế rủi ro thanh khoản nâng cao uy tín cho ngân hàng* Nghiệp vụ cho vay:Đây là nghiệp vụ cung ứng vốn cho nền kinh tế cho các nhu cầu sản xuất , tiêu dùng . Để có thể cho vay vốn khách hàng thì ngân hàng phải đảm bảo các điều kiện cho vay vốn của mình. Thực hiện nghiệp vụ này, ngân hàng có thể kiểm soát đợc mục đích sử dụng tiền vay. Nghiệp vụ này tạo ra đợc thu nhập cho ngân hàng nhng đồng thời nó cũng mang lại rủi ro rất cao nên các ngân hàng phải xem xét kỹ lỡng tới từng món vay, từng đối tợng khách hàng để đảm bảo cho các khoản vay* Nghiệp vụ đầu t:Là phơng thức phổ biến trong nghiệp vụ thuộc tài sản có của ngân hàng thơng mại thông qua các hoạt động hùn vốn, góp vốn, kinh doanh chứng khoán trên thị tr-ờng . . . với mục đích tìm kiếm lợi nhuận . Nghiệp vụ này nâng cao khả năng thanh toán cho ngân hàng đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhằm phân tán rủi ro nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng .* Nghiệp vụ khác :Gồm các hoạt động nh: uỷ thác, đại lý, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thực hiện các dịch vụ t vấn, ngân quỹ . . . các dịch vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng nh dịch vụ bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê két sắt , cầm đồ . . . nhiều dịch vụ khác theo quy định của ngân hàng nhà nớc Việt Nam.3.3 Nghiệp vụ trung gian:Là nghiệp vụ của ngân hàng thực hiện các dịch vụ cho khách hàng thông qua đó nhận đợc các khoản thu dới hình thức hoa hồng, nền kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng mở rộng II. Nguồn vốn với hoạt động kinh doanh của NHTM5 1. Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM . Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động đợc, dùng để cho vay, đầu t hoặc thực hiệc các dịch vụ kinh doanh khác -nó đóng vai trò rất to lớn trong nền kinh tế - Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng các hoạt động khác của ngân hàng .- Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh- Vốn quyết định năng lực thanh toán đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thị trờng . - Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng .2. Cơ cấu, tính chất nguồn vốn của NHTM. 2.1.Vốn tự có :Là vốn thuộc sở hữu riêng có của các ngân hàng . Vốn tự có của ngân hàng có thể đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: -Vốn điều lệ : do NSNN cấp, do các cổ đông đống góp . . . -Quỹ dự trữ : gồm quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ dự trữ để bù đắp rủi ro. -Vốn coi nh là tự có: gồm lợi nhuận cha chia các quỹ cha sử dụng nh quỹ khen thởng , phúc lợi. Vốn tự có chiếm tỉ lệ nhỏ trong nguồn vốn của NHTM song là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng, nó quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng , đảm bảo uy tín của ngân hàng khả năng thanh toán với khách hàng.2.2 Vốn huy động :6 Là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động đợc từ tổ chức kinh tế , cá nhân trong xã hội đợc dùng để làm vốn kinh doanh. Ngân hàng chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu có trách nhiệm hoàn trả đúng hạn cả gốc lãi.Vốn huy động đợc hình thành từ -Huy động tiền gửi -Phát hành giấy tờ có giá Nó là công cụ chính đối với hoạt động kinh doanh của NHTM, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Tuy nhiên nguồn vốn này luôn biến động nên ngân hàng không đợc phép sử dụng hết số vốn đó vào kinh doanh mà phải dự trữ với một tỷ lệ hợp lý để đảm bảo khả năng thanh toán.2.3 Vốn đi vay Là quan hệ vay vốn giữa NHTM NHTW hoặc giữa các NHTM với TCTD khác trong nền kinh tế. Các NHTM sẽ đi vay vốn để bổ xung vào vốn hoạt động của mình khi ngân hàng đã sử dụng hết số vốn khả dụng.2.4. Vốn khác Là nguồn vốn mà các NHTM có đợc kinh doanh, đợc hình thành từ quá trình làm trung gian thanh toán hay làm đại lý uỷ thác, tài trợ các cá nhân, tổ chức trong ngoài nớc để cho vay theo các chơng trình hoặc các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Nhà Nớc.Là loại vốn có giá trị thấp tạo nhiều lợi thế cho ngân hàng nhng nó lại chiếm một tỉ trọng nhỏ. Để có thể khai thác triệt để nguồn vốn này thì NHTM cần mở rộng, phát triển các dịch vụ cũng nh nâng cao uy tín của mình trên thị trờng.3. Nguồn vốn huy động . 3.1. Vai trò tính chất của nguồn vốn huy động . *Vai trò của nguồn vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng . 7 Muốn hoạt động kinh doanh đợc phải có vốn vì nó phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh doanh .Với ngân hàng vốn huy động chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nguồn vốn vì thế nguồn vốn huy động là cở sở để ngân hàng tổ chức các nghiệp vụ kinh doanh của mình . - Vốn huy động quyết định quy mô hoạt động tín dụng các hoạt động khác của ngân hàng .Các ngân hàng lớn có các khoản mục đầu t cho vay đa dạng hơn, phạm vi khối lợng cho vay cũng rộng lớn hơn các ngân hàng nhỏ lẻ. Nếu ngân hàng có khả năng tốt về vốn huy động sẽ phản ứng nhạy bén đợc với sự biến động về lãi suất từ đó lại ảnh hởng tốt đến khả năng thu hút vốn đầu t từ các tầng lớp dân c các thành phần kinh tế .Từ đó có đủ điều kiện mở rộng thị trờng tín dụng các nghiệp vụ ngân hàng . - Vốn huy động quyết định năng lực thanh toán đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thơng trờng. Uy tín thể hiện trớc hết ở khả năng sẵn sàng thanh toán chi trả cho khách hàng của ngân hàng từ đó ngân hàng lại thu hút đợc nhiều khách hàng. Khi có tiềm năng vốn huy động lớn ngân hàng ngày càng mở rộng quy mô, hoạt động cạnh tranh hiệu quả nâng cao thanh thế của ngân hàng trên thị trờng.- Vốn huy động quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng Khi có nguồn vốn huy động lớn là điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế, chủ động về thời gian, khối l-ợng cho vay . . . điều đó sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng từ đó tăng sức cạnh tranh của ngân hàng .* Tính chất của nguồn vốn huy động .8 Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động từ các tổ chức kinh tế cá nhân trong xã hội thông qua nghiệp vụ của mình nên nó có tính chất đặc điểm khác với các nguồn vốn khác . - Vốn huy độngtài sản thuộc các sở hữu khác nhau, ngân hàng chỉ có quyền tạm thời sử dụng mà không có quyền sở hữu nó có trách nhiệm trả đúng thời hạn cả gốc lãi nên ngân hàng phải sử dụng vốnhiệu quả .- Vốn huy động có tính chất phân tán nó đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau do vậy ngân hàng phải có biện pháp để tăng nguồn vốn này .- Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỉ trọng cao trong tổng nguồn vốn của ngân hàng nhng lại luôn biến động do vậy ngân hàng phải thực hiện dự trữ để đảm bảo khả năng thanh toán .3.2. Các hình thức huy động vốn ở NHTM . * Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi - Tiền gửi không kỳ hạn <tiền gửi thanh toán> Khách hàng là các tổ chức kinh tế , các doanh nghiệp, các cá nhân trong ngoài nớc có quan hệ tiền gửi với ngân hàng . Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán là những tài khoản mà ngời mở đợc quyền sử dụng các công cụ thanh toán của ngân hàng nh séc, UNC, UNT, . . . để phục vụ cho hoạt động của mình. ở Việt Nam, hình thức huy động vốn này còn hạn chế nên để khuyến khích việc thanh toán này các NHTM Việt Nam đã trả lãi cho loại tiền gửi này ngoài ra tài khoản này có thể cho ngời gửi gửi một loại tiền nhng rút ra nhiều loại tiền khác để phục vụ cho nhu cầu của mình một cách tối u .- Tiền gửi có kỳ hạn:9 Là loại tiền gửi của các cá nhân, các tổ chức kinh tế đã có kế hoạch cho nhu cầu thanh toán, chi tiêu của mình. Theo nguyên tắc loại tiền gửi này khách hàng chỉ đợc rút ra khi đến hạn nhng với lãi suất không kỳ hạn .-Tài khoản tiền gửi tiết kiệm : + Tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là loại tiền gửi cá nhân, hộ gia đình gửi tiền vào ngân hàng với mục đích hởng lãi nhng do cha có kế hoạch đợc chi tiêu của mình nên gửi không kỳ hạn, ngời gửi có thể gửi thêm vào hay rút ra khỏi tài khoản của mình bất cứ lúc nào họ có nhu cầu Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn = lãi suất tiền gửi thanh toán+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn : Là loại tiền gửi mà khách hàng đã có kế hoạch đợc khoản chi tiêu của mình nên gửi tiền vào ngân hàng với mục đích an toàn có lãi. Đây là loại tiền gửi rất quen thuộc đối với ngời dân Việt Nam, họ chỉ quen đến ngân với việc gửi tiết kiệm cho có lãi, khách hàng gửi kỳ hạn nào sẽ đợc hởng lãi của kỳ hạn đó. Hiện nay trong thị trờng tự do cạnh tranh, các NHTM luôn tạo ra các hình thức huy động vốn phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng nh loại tiền gửi tiết kiệm, gửi một nơi, rút nhiều nơi. Ngoài ra, ngân hàng còn tạo lợi ích tối đa cho khách hàng bằng cách luôn mở cho họ hai loại tài khoản đó là tài khoản thanh toán tài khoản tiết kiệm . Do đó ngày càng thoả mãn đợc nhu cầu của khách hàng -> khách hàng sẽ muốn gửi tiền ở ngân hàng hơn.* Huy động vốn qua phát hành các giấy tờ có giá ( các công cụ nhận nợ ) Công cụ nhận nợ xác nhận khoản tiền mà ngân hàng đã vay của khách hàng với số tiền, kỳ hạn, mức lãi suất nhất định nh kì phiếu, trái phiếu . Đây là hình thức huy động vốn mang tính chủ động của ngân hàng, là công cụ chủ yếu phục vụ cho công tác trung dài hạn của các ngân hàng với khối lợng lớn10[...]... giá kết quả học tập có chế độ khuyến khích những ngời đạt kết quả cao . Về tổ chức : chi nhánh NHNo& amp;PTNT Bắc Nội có 2 chi nhánh cấp II 2 phòng giao dịch. Về cơ bản, mở rộng mạng lới là đúng hớng hiệu quả, vừa 30 trởng về nguồn vốn đạt 455% vợt 35,7% so với chỉ tiêu kế hoạch TW giao( TW giao tăng 43%). Trên đây là kết quả đáng mừng về hoạt động huy động vốn của ngân hàng,... hiến hởng thụ -> khuyến khích tinh thần sáng tạo, linh hoạt trong lao ®éng .40 5. Đánh giá về kế toán huy động vốn của ngân hàng . Qua những vấn đề trên chúng ta thấy đợc thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung hoạt động kế toán huy động vốn nói riêng. Nhìn chung kết quả đạt đợc của chi nhánh nh vậy là khá khả quan. Bởi vì mới đi vào hoạt từ cuối năm 2001 qua 3 năm kết quả. .. pháp sử dụng vốn cho hiệu quả. Kế toán huy động vốn giữ vai trò phản ánh kịp thời ảnh hởng của chính sách tiền tệ, u tè l·i . . . ®Õn ngn vèn gióp cho ngân hàng tránh đợc những rủi ro gây thiệt hại đến uy tín, lợi nhuận của ngân hàng. Nội dung kế toán huy động vốn của NHTM gồm: - Kế toán huy động từ tải khoản tiền gửi - Kế toán phát hành giấy tờ có giá - Kế toán đi vay - Kế toán các khoản phải... ngân hàng kế toán huy động vốn đà thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tạo ấn tợng tốt đối với khách hàng, làm tăng thêm uy tín của ngân hàng đối với khách hàngvà thu hút đợc nhiều sự quan tâm của khách hàng. Công tác kế toán huy động vốn tốt đang sẽ mở ra cho ngân hàng thêm nhiều cơ hội để phát triển . Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đà đạt đợc chúng ta còn thấy đợc nhiều tồn tại của chi nhánh. .. vốn huy động không đáp ứng đợc cho việc sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh điều này khiến ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời . Để giải quyết tình trạng này ngân hàng thờng sử dụng cách nhận vốn điều hoà từ hệ thống. Đây là nguồn vốn huy động cuối cùng ngân hàng nghĩ đến vì nguồn vốn này có lÃi suất cao có thể ảnh hởng tới lợi nhuận của ngân hàng . NHNo& amp;PTNT chi nhánh. .. kế toán cho vay của ngân hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt các tỷ lệ giới hạn an toàn vốn trong kinh doanh. Chi nhánh cần cân đối giữa huy động vốn sử dụng vốn đảm bảo sự tơng xứng về mặt thời hạn lÃi suất sao cho có lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng .6.Xây dựng chi n lợc khách hàng hoạt động Marketing trong việc huy động vốn . Khách hàng là đối tợng quan trọng nhất trong chi n... phòng kế toán với 30 ngời phụ trách các bàn tiết kiệm, bàn giao dịch tiền gửi-tiền vay, bàn kế toán ngoại tệ, bàn chuyển tiền nhanh, bàn thanh toán toán điện tử, bàn thanh toán bù trừ đà dần dần phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng . Nguồn vốn huy động đợc huy động chủ yếu dới 2 hình thức : nhận tiền gửi phát hành giấy tờ có giá. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động nhng nguồn vốn huy động của chi nhánh. ..thức thanh toán, cũng nh mở rộng thêm quan hệ với khách hàng tạo hình ảnh của ngân hàng trên thị trờng nhằm thu hút các nhu cầu thanh toán quốc tế mua bán ngoại tệ, tăng hiệu quả hoạt động của chi nhánh .4. Hoạt động kế toán - ngân quỹPhòng kế toán của NHNo& amp;PTNT chi nhánh Bắc Nội đợc đặc biệt quan tâm ngay từ khi mới đi vào hoạt động . Với đội ngũ cán bộ đà có nhiều... ngân hàng vẫn phải duy trì tăng tốc huy động vốn để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hiện nay, môi trờng cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt hơn nên việc tạo vốn phải đòi hỏi sự cố gắng lớn, để hiểu rõ hơn về kết quả hoạt động này em xin làm rõ vấn đề này ở phần tiếp theo.1. Kế toán huy động vốn tiền gửi từ dân c NHNo& amp;PTNT chi nhánh. .. nhánh Bắc Nội mới đi vào hoạt động đợc 3 năm, nguồn vốn huy động cũng đáng kể nhng công tác sử dụng vốn cha cân xứng với nguồn vốn huy động. Trong 3 năm chi nhánh cha phải đi vay các TCTD khác mà luôn có nguồn vốn cho các TCTD khác vay điều về hội sở. Do vậy ,ngân hàng có thuận lợi là không phải sử dụng nguồn vốn có lÃi suất đầu vào quá cao để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh chứng . này nâng cao khả năng thanh toán cho ngân hàng và đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhằm phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. thiết .III. Kế toán huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM1. Vai trò của kế toán đối với nghiệp vụ huy động vốn ở các NHTM Huy động vốn là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội.Doc, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội.Doc, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội.Doc, NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trờng Ngân hàng là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế., Chức năng làm trung gian tín dụng Nghiệp vụ tài sản, Nguồn vốn huy động . 1. Vai trò và tính chất của nguồn vốn huy động ., Tài khoản sử dụng trong công tác huy động vốn. Chứng từ sử dụng Nội dung cơ bản của kế toán huy động vốn : 1 Kế toán tiền gửi, Hoạt động huy động vốn, Hoạt động kinh doanh tín dụng ., Hoạt động kế toán - ngân quỹ Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ :, Thực trạng kế toán huy động vốn của ngân hàng, Công tác tổ chức hành chính nhân sự - đào tạo Kế toán huy động vốn tiền gửi từ dân c, Kế toán huy động tiền gửi từ các tổ chức kinh tế xã hội và các doanh nghiệp ., Hạch toán kế toán huy động vốn từ việc phát hành GTCG Hạch toán nguồn vốn nhận điều hoà trong hệ thống, Đánh giá về kế toán huy động vốn của ngân hàng ., Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn ., Phát huy tối đa yếu tố con ngời . Kết hợp huy động, quản lý và sử dụng vốn, Sớm đa hệ thống ngân hàng bán lẻ vào áp dụng tại chi nhánh Kiến nghị với ngân hàng Nhà Nớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn