giao án 4 cột Vật Lý 10 NC Cả năm 2007-2008

128 665 2
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:25

Trường THPT chun Lê Q Đơn. Tổ - KTCN Giáo án vật 10NC Ngày soạn: 19/10/2008 CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Ti ết 19: LỰC - TỔNG HP VÀ PHÂN TÍCH LỰC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phát biểu khái niệm lực, hợp lực. - Phát biểu các bước xác đònh hợp lực của các lực đồng quy và phân tích một lực thành các lực thành phần có phương xác đònh. 2. Kỹ năng: Vận dụng giải các bài tập về tổng hợp và phân tích lực. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập và đóng góp xây dựng bài mới. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Xem lại những kiến thức đã học về lực mà HS đã học lớp 6 và 8 - Chuẩn bò dụng cụ thí nghiệm về quy tắc hình bình hành. 2. Học sinh: Xem lại khái niệm về lực đã học ở lớp 6, biểu diễn lực bằng một đoạn thẳng có hướng học ở lớp 8. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. Hoạt động mở đầu 1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Đặt vấn đề: (2’) Ở lớp 8, chúng ta đã tiếp cận khái niệm lực. Hơm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu quy tắc thay thế nhiều lực bởi một lực tương đương, thay thế một lực bởi nhiều lực tương đương. B. Hoạt động tiếp cận bài mới Thời lượng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Nhắc lại khái niệm về lực 7’ - Đặt câu hỏi yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về lực. - Nhận xét câu trả lời và nhấn mạnh tác - Phát biểu khái niệm về lực. - Đọc phần 2 SGK. Xem hình H 13.1. 1. Nhắc lại về lực: • Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, kết quả là truyền gia tốc cho vật hoặc làm vật bị biến dạng. Trang 1 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn. Tổ - KTCN Giáo án vật 10NC dụng của lực. - Yêu cầu HS quan sát hình 13.1 và chỉ rõ lực mà quả dọi tác dụng lên dây treo và dây treo tác dụng lên quả rọi. - Nhận xét câu trả lời. - Yêu cầu HS quan sát hình 13.2 và xác đi ̣ nh lư ̣ c do hai canơ ta ́ c du ̣ ng. Liê ̣ u co ́ thê ̉ thay thê ́ hai lư ̣ c na ̀ y bă ̀ ng lư ̣ c tương đương đươ ̣ c khơng? - Vẽ lực mà dây treo tác dụng lên quả rọi. - Quan sát hình 13.2 và trả lời câu hỏi • Lực được mô tả bằng một vectơ : - Gốc của vectơ là điểm đặt của lực. - Phương của vectơ là phương của lực. - Chiều của vectơ là chiều của lực. - Độ dài của vectơ là số đo độ lớn của lực. Hoạt động 2: Tổng hợp lực 23’ - u cầu HS phát biểu khái niệm tổng hợp lực - Mơ tả và làm thí nghiệm biểu diễn hình 13.3 cho học sinh Bước 1: Ta buộc đầu A của sợi dây chun vào điểm cố đònh, sau đó ta tác dụng hai lực F 1 và F 2 vào đầu O của sợi dây chun để cho dây chun căng tới một vò trí AO nhất đònh bằng cách cho hai lực kế kéo 2 sợi dây buộc vào đầu O của dây chun. - Bước 2: Dùng phấn ghi lại vò trí AO của dây chun. - Bước 3: Nhìn vào lực kế và đọc các số chỉ của lực kế. - Bước 4: Nhìn vào - HS dựa vào SGK phát biểu - HS xem và lắng nghe 2.Tổng hợp lực • Tổng hợp lực là thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như tác dụng của toàn bộ những lực ấy. a) Thí nghiệm - Bố trí thí nghiệm như hình vẽ SGK. - Dưới tác dụng của hai lực đồng quy 1 F  và 2 F  , sợi dây chun bò căng ra. - Ghi lại vò trí AO của dây chun và độ lớn các vectơ F  1 và F  2 . - Thay F  1 và F  2 bằng một lực duy nhất F  làm sợi dây chun trở lại đúng vò trí AO tức là lực F  gây ra tác dụng giống hệt F  1 và F  2 . Lực F  là hợp lực của F  1 và F  2 . - Nối ngọn của F  với ngọn của F  1 và F  2 , ta nhận Trang 2 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 [...]... LỰC QUÁN TÍNH I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Phát biểu khái niệm lực quán tính, biểu thức và đặc điểm của lực quán tính Trang 34 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC - Viết được biểu thức của lực quán tính và vẽ đúng vectơ biểu diễn lực quán tính 2.Kỹ năng: Biết vận dụng khái niệm lực quán tính để giải một số bài toán trong hệ quy chiếu phi quán... 2a = g Trang 20 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC 11’ Hoạt động 2: Khảo sát bài toán ném ngang - Đọc SGK, xem hình 18 .4 - Đọc đề, tóm tắt và giải 4) Vật ném ngang từ độ cao h: Cho biết: h = 45 m, v0 = 20 m/s Theo phương ngang, g = 10 m/s2 Giải: x2 80 ⇒ quỹ đạo là 1 nhánh của Parabol a) Dạng quỹ đạo: y = 45 - b) Thời gian rơi trong không khí... v0 = 30 v0 g 10 80 • 75 • • L = 120m c) Vận tốc của vật lúc chạm đất 35 : • - Thời gian bay : 0 x 30 60 90 120 2h 280 2 t = = = 16 g 10 t = 4( s) 60 • v = v 2 + gt 2 = 50 m s 0 10 Hoạt động 4: Bài 7/SGK trang 84 Tóm tắt: Bài 7 SGK/ 84 3 h = 5Km = 5 .10 m - Tầm ném xa từ điểm ném đến khi chạm đất v 0 = 720 km = 200 m h s 2h 2.5 .103 x = v0 = 200 thả vật ở vò trí nào ? g 10 x = 6324m Vậy để vật rơi đúng... Một vật được ném ngang với vận tốc 30m/s ở độ cao h = 80m (so với mặt đất) Bỏ qua sức cản của khơng khí Lấy g = 10m/s2 Trang 21 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC a Tầm bay xa của vật có giá trị là: A 120m B 48 0 m b Khi chạm đất, vận tốc của vật là: A 40 m/s B 50m/s C 30 m C 70m/s D 80 m D 250m/s IV RÚT KINH NGHIỆM ... = 640 0 Km; gh = g0/2 (R + h) 2 bài tập, tóm tắt đề h=? GM toán g · g0 = 2 · gh = 0 2 R Þ (R + h) 2 = 2R 2 Þ (R + h) = 2R h = ( 2 - 1)R 10 Hoạt động 3 : Bài 6/SGK Trang 23 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC * Bài 6 SGK/ 84 Gọi HS đọc đề bài tập, tóm tắt đề - Tóm tắt : a) Vẽ quỹ đạo chuyển động: v 0 = 30m / s - Phương trình quỹ đạo : toán... xuất hiện 3, so sánh giữa ma sát trượt khi một vật lăn trên một vật và ma sát lăn khác - Lực ma sát lăn tỉ lệ với áp lực N tác dụng lên mặt tiếp Trang 30 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC xúc nhưng hệ số ma sát lăn nhỏ hơn hệ số ma sát trượt hàng chục lần IV Vai trò của ma sát - Đọc sách giáo khoa phần trong đời sống: 4 (SGK trang 91 –... Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC Xung phong lên - Hướng dẫn và bảng giải bài tập gọi học sinh lên theo sự định hướng của giáo bảng giải viên mc = 2 tấn = 2000 Kg V0 = 0; k = 2,0 .106 N/m Sau 50s đi 40 0m; Fđh = ? • 10 - Nhận xét, tóm lại phương pháp giải loại bài tập này và kiến thức liên quan cần thiết Gia tốc của ô tô con: 1 S = 2 at2 2S ⇒ a= t • 2 = 2 .40 0... mặt trăng tung vật đó với điều kiện ban đầu như trên ở mặt đất thì vật lên đến độ cao cực đại bao nhiêu? Một vận động viên nhảy cao , nhảy qua mức xà 2m ở mặt đất thì lên mặt trăng có thể nhảy qua mức xà bao nhiêu? ĐS: 41 ,4m; 12m Trang 24 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC 2 Tại độ cao 80m so với mặt đất người ta ném ngang một quả cầu nhỏ... phi quán tính và lực quán tính Trang 35 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC I Hệ quy chiếu có gia tốc: - Nêu câu hỏi phía - Quan sát hình 21.1, tìm Trong một hệ quy chiếu chuyển dưới hình 21.1 hiểu cuộc đối thoại động có gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính, các đònh luật Newton không được nghiệm đúng nữa Ta gọi đó là hệ quy chiếu phi quán... khi có ngoại lực tác dụng chuyển than nhưng chưa đủ mạnh để làm vật dòch chuyển - Đọc sách giáo khoa phần 1 - Trả lời câu hỏi C1 2) Phương và chiều: Lực ma sát nghỉ tác dụng lên một vật có phương nằm trong mặt phẳng tiếp xúc Trang 29 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC giữa hai vật và có chiều ngược chiều với thành phần ngoại lực song song . Trường THPT chun Lê Q Đơn. Tổ Lý - KTCN Giáo án vật lý 1 0NC Ngày soạn: 19 /10/ 2008 CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Ti ết 19: LỰC. Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn. Tổ Lý - KTCN Giáo án vật lý 1 0NC dụng của lực. - Yêu cầu HS quan sát hình 13.1 và chỉ rõ lực
- Xem thêm -

Xem thêm: giao án 4 cột Vật Lý 10 NC Cả năm 2007-2008, giao án 4 cột Vật Lý 10 NC Cả năm 2007-2008, giao án 4 cột Vật Lý 10 NC Cả năm 2007-2008, Hoạt động tiếp cận bài mới, Đặt vấn đề: 2’: Lực – phản lực: Bài tập vận dụng: Bài tập 01: Khi bóng đập vào tường,, Đặt vấn đề: 2’: Đònh luật vạn vật hấp dẫn Biểu thức của gia tốc rơi tự do., Trường hấp dẫn. Trường trọng lực: Củng cố kiến thức: Bài tập về nhà: 5; 6; 7 trang 79SGK Ổn định lớp: 1’ 2. Đặt vấn đề: 2’, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm., Hiện tượng tăng - giảm và mất, Khái niệm về lực đàn hồi: Ổn định lớp: 1’ Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Đặt vấn đề: 2’: Gia tốc của vật chuyển động trên mặt phẳng ngang., Rút kinh nghiệm: MỤC TIÊU CHUẨN BỊ, RÚT KINH NGHIỆM: MỤC TIÊU 1. Kiến thức: CHUẨN BỊ 1.Giáo viên, Khái niệm hệ vật: - Hệ vật là hệ thống bao gồm hai Bài toán 1: trang 107SGK Khảo sát thực nghiệm cân bằng: Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của, Trọng tâm của vật rắn: Trọng tâm của vật rắn là Cân bằng của vật rắn treo ở đầu dây: Xác định trọng tâm của vật rắn:, Cân bằng của vật rắn trên giá đỡ nằm ngang: Học sinh - Ơn tập quy tắc hình bình hành lực tác dụng lên chất điểm. Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy: Hình 27.1, Ruùt kinh nghi ệ MỤC TIÊU CHUẨN BỊ 1.Giáo viên, Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của Kỷ năng: M ụ C ơ s Ph ươ, kg.m Vật chuyển động chậm dần đều Vật chuyển động nhanh dần đều B. Vật chuyển động chậm dần đều Tích của lực tác dụng và vận tốc, Kĩ năng Học sinh Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn