Khái quát về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

27 411 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2013, 18:32

Khái quát về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I KháI quát về ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam 1. Lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng đầu t phát triển Nam định (BIDV nam định) 1.1 Giới thiệu BIDV: - Tên đầy đủ: ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam - Tên viết tắt : vietindebank - Trụ sở: tháp A, toà nhà VINCOM, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trng, Hà Nội - Chi nhánh tại Nam Định: số 92c Hùng Vơng, TP Nam Định. - Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng các hoạt động khác ghi trong điều lệ. - Chi nhánh ngân hàng đầu t phát triển Nam Định là tổ chức đại diện pháp nhân của ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam tại địa bàn tỉnh Nam Định, theo quyết định số :10QĐ/ TCCB ngày 04/04/1997 của tổng giám đốc ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam. Hoạt động kinh doanh theo quyết định số: 349/ QĐ-NH5 ngày 16/10/1997 của thống đốc ngân hàng Nhà nớc Việt Nam về điều lệ của ngân hàng đầu t phát triển Chi nhánh là một DNNN có t cách pháp nhân, kinh doanh trên lĩnh vực ĐTXD theo quyết định số: 293/QĐ-NH9 ngày 18/11/1994 của thống đốc NHNN điều lệ mới có hiệu lực từ 16/10/1997 1.2 Lịch sử hình thành phát triển của BIDV : Ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam (BIDV ), tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, đợc thành lập vào năm 1957 để thực hiện nhiệm vụ nhận vốn từ Ngân sách Nhà nớc cho vay các dự án đầu t xây dựng cơ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bản(XDCB). Hiện nay BIDV là một trong những ngân hàng thơng mại nhà nớc lớn của Việt Nam , cung cấp nhiều dịch vụ cho vay, nhận tiền gửi các dịch vụ ngân hàng khác cho mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam . BIDV là một ngân hàng Nhà nớc nhng đang có ý định cổ phần hoá niêm yết cổ phiếu trên thị trờng chứng khoán vào năm 2008. Các mốc thời gian d ới đây cho thấy các sự kiện thay đổi chính trong quá trình phát triển của BIDV kể từ khi thành lập 1957: 1957: Đợc thành lập với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ tài chính ) theo quyết định 117/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 của Thủ tớng Chính phủ; 1981: Đổi tên thành Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam ( trực thuộc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam ); 1990: Đổi tên thành Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam ; 1992: Bắt đầu hoạt động với các đối tác nớc ngoài; 1994: Thành lập lại dới hình thức tổng công ty Nhà nớc theo hình quyết định số 90/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994; 2001: Ngân hàng thơng mại đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ ISO 9001:2000; 2001-2006 : Thực hiện dự án tái cơ cấu nội bộ BIDV ; 2006: BIDV là ngân hàng đầu tiên đợc xếp hạng tín nhiệm chính thức bởi tổ chức Moodys; Những thành tích đã đạt đ ợc : Danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới ; Huân chơng độc lập hạng nhất nhì; Huân chơng lao động hạng nhất, nhì , ba; Bằng khen của Thủ tớng Chính Phủ; Cờ thi đua của Chính phủ; 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bằng khen cờ thi đua của Thống đốc ngân hàng nhà nớc GiảI thởng Sao Vàng Đất Việt; 10 đơn vị sử dụng lao động tiêu biểu của năm 2005; Thơng hiệu mạnh 2005; Với chi nhánh BIDV Nam Định : là một ngân hàng chuyên doanh về lĩnh vực ĐTXD còn có chức năng hoạt động nh một ngân hàng thơng mại .Đ- ợc phép huy động vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng thông qua vận động mở tài khoản , bán kỳ phiếu ,trái phiếu, tiết kiệm. Đợc nhận vốn ở ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam, vốn thị trờng liên ngân hàng, vay chậm trả hoặc nhận vốn tài trợ, vốn uỷ thác của ngân sách, vốn thu nợ tín dụng dài hạn từ năm 1990-1995 các nguồn vốn khác, theo chỉ định của TW hay chủ tịch UBND tỉnh. Sủ dụng vào mục đích đầu t các dự án dài hạn, trung hạn có hiệu quả thiết thực theo danh mục định hớng của Nhà nớc hớng đầu t của BIDV, cho vay vốn ngắn hạn ở mọi thành phần kinh tế , làm dịch vụ ngân hàng theo điều lệ quy định. Chịu trách nhiệm trớc tổng giám đốc về quản lý tài sản tiền vốn, chống rủi ro tổn thất, phấn đấu cùng toàn ngành kinh doanh có hiệu quả; bảo toàn tăng trởng vốn. Thực hiện mọi nghĩa vụ nhà nớc theo luật đã quy định. 2. Chức năng nhiệm vụ các hoạt động chính của NH 2.1 Huy động vốn : Ngân hàng Đầu t Phát triển Nam Định huy động vốn ngắn hạn ,trung dài hạn từ mọi nguồn trong nớc cũng nh nớc ngoài , của các tổ chức kinh tế xã hội dân c ở mọi thành phần kinh tế . Vốn vay tài trợ bảo lãnh trả chậm, các nguồn vốn khác theo quyết định của Tổng giám đốc , huy động qua mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hay 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 không kỳ hạn ; bán tráI phiếu kỳ phiếu ; gỉ tiền tiết kiệm ;vay Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam ; vay thị trờng liên ngân hàng Thu nợ vay dài hạn từ năm 1990-1994; tiếp nhận vốn của mọi tổ chức, của ngân sách Nhà nớc ; làm dịch vụ thanh toán trong lĩnh vực ĐTXD ; tiếp nhận vốn tự có của các tổ chức vay vốn viện trợ để thanh toán các công trình ĐTXD. 2.2 Cho vay ĐTXD cơ bản dài hạn Bằng nguồn vốn huy động chủ trơng của Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam, của UBND tỉnh quản lý. Ngân hàng Đầu t Phát triển Nam Định tiến hành cho vay các dự án theo mục tiêu kế hoach, theo đúng đờng lối phát triển kinh tế của Đảng , tuân thủ điều lệ XDCB các quy định của Chính Phủ về ĐTXDCB. Hớng tập trung vào các dự án đầu t mới , cải tạo mở rộng đầu t mới công nghệ, đảm bảo đúng thủ tục pháp lý , có mục đích có khả năng trả nợ cả gốc lãi đối với Ngân hàng thực sự có hiệu quả đối với nền kinh tế 2.3 Cho vay ngắn hạn Cho vay đối với các thành phần kinh tế , đặc biệt đối với tổ chức thi công xây dựng; cho vay đối với những công trình đầu t từ NSNN do điều kiện vốn ngân sách cấp chậm ; cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ, du lịch các ngành khác ; cho vay các thành phần kinh tế để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế ; cho vay xây dựng nhà ở đối với các cá nhân có sổ tiết kiệm bằng phơng pháp cho vay theo kế hoạch từng lần, từng món ; đảm bảo thủ tục pháp lý đúng quy định có tài sản thế chấp theo thể lệ tín dụng quy định. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4 Thực hiện các hoạt động kinh doanh đầu t khác - Làm dịch vụ baỏ lãnh theo thông t số 283 bao gồm: bảo lãnh (BL) dự thầu, BL thực hiện hợp đồng, BL ứng trớc thanh toán chất lợng sản phẩm, BL hoàn trả vốn vay, BL vay vốn nớc ngoài. - Làm dịch vụ thanh toán quốc tế , kinh doanh ngoại hối - Tham gia hùn vốn, đồng tài trợ - Hùn vốn mua cổ phần - Kinh doanh nhà ở hoặc kinh doanh theo hình thức thuê mua - Thực hiện các hợp đồng kinh doanh khác theo quy định của điều lệ. 2.5 Chấp hành nghiêm chế độ hạch toán : Thực hiện theo chế độ kế toán đợc nhà nớc ban hành, thực hiện đầy đủ chế độ thống kê , thông tin kinh tế , chế độ phòng chống rủi ro tín dụng viết tắt là CIC, chế độ hạch toán , kế toán ,quy trình công nghệ các nghiệp vụ của ngân hàng.Tổ chức điều hành theo quy chế , chế độ trách nhiệm , chế độ công nhân viên chức nhà nớc để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả , đúng pháp luật điều lệ Ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam . Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trên cơ sở đó bảo đảm quyền lợi không ngừng cảI thiện đời sống của CBCNVC. 2.6 Thực hiện chỉ đạo điều hành toàn diện của ban lãnh đạo ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam về mọi hoạt động của chi nhánh tại địa phơng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế theo đờng lối mục tiêu của tỉnh, của Chính phủ. Chịu sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự giám sát của các cơ quan pháp luật , tài chính ngân hàng nhà nớc. Có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là mối quan hệ với các ngân hàng trên địa bàn. 2.7 Thực hiện một số nghiệp vụ khác do tổng giám đốc Ngân hàng đầu t Phát triển Việt Nam, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Mô hình tổ chức cơ cấu nhân sự 4.Quy chế làm việc, nhiệm vụ chức năng của các phòng Ban 4.1 Quy chế làm việc đối với nhân viên ngân hàng Đầu t Phát triển tỉnh Nam Định Đối với cán bộ công nhân viên nói chung :bao gồm từ lãnh đạo tới CBCNV là những cán bộ CBCNV làm công ăn lơng trong biên chế hay hợp đồng ngắn hạn ,dài hạn. Nhiệm vụ : - Nêu cao trách nhiệm không ngừng phấn đấu học tập lý luận chính trị, văn hoá, nghiệp vụ ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ đáp ứng nhiệm vụ đợc phân công. - Có ý thức chấp hành chủ trơng , chính sách đờng lối của Đảng, pháp luật của Nhà nớc, quy chế thông t chỉ thị có liên quan tới nghiệp vụ ngân hàng. Giám đốc Phó giám đốc phòng tín dụng phòng kế họach tổng hợp phòng kiểm tra kiểm toán toánnội BIDVộ phòng nguồn vốn QL KD phòng tổ chức hành chính 6 phòng thẩm định quản lý tín dụng Tổ điện toán phòng tiền tệ quốc tế phòng dịch vụ khách hàng Tổ kho quỹ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chấp hành nội quy công tác quy trình nghiệp vụ, hoàn thành chức trách nhiệm vụ đợc giao, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiệp vụ do phòng phân công, quản lý chấp hành mệnh lệnh của cấp trên thực hiện chế độ thỉnh thị Báo cáo. - Khi đến làm việc tại công sở phảI nghiêm túc thực hiện mọi nội quy quy định (ra vào phảI xuống xe, gửi xe đúng nơI quy định, ăn mặc trang phục có phù hiệu, đảm bảo giờ giấc ). - Quản lý tài sản đợc giao phục vụ cho nhu cầu làm việc, sinh hoạt cũng nh tài liệu hồ sơ, các văn bản pháp quy đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đảm bảo an toàn bí mật. - Có đạo đức phẩm chất có tinh thần đoàn kết, cởi mở ,vui vẻ, lịch thiệp với khách hàng, không gây phiền hà , chịu trách nhiệm trớc cơ quan pháp luật về các mặt nghiệp vụ đợc giao do thiếu trách nhiệm. 4.2. Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban 4.2.1 Phòng nguồn vốn quản lý kinh doanh: Là phòng tham mu giúp giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh thông qua kế hoạch hoá nguồn vốn sử dụng vốn. Tổng hợp theo dõi thông tin CIC , làm nghiệp vụ hớng dẫn các nghiệp vụ tổng hợp khác. Nhiệm vụ: - Nắm chắc tình hình kinh tế xã hội, phơng hớng kế hoạch Nhà nớc đặc biệt là chỉ tiêu đầu t xây dựng. Chủ động đề ra phơng hớng hoạt động của Ngân hàng trong từng thời kỳ, nhất là biện pháp tổ chức thực hiện huy động vốn cũng nh sử dụng vốn, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả. - Lập tờ trình về kế hoạch nguốn vốn cũng nh các chỉ tiêu khác theo quy định. Bao gồm kế hoạch huy động sử dụng vốn ; kế hoạch tiền mặt thanh toán ; xây dựng các phơng án huy động vốn , sử dụng vốn kinh doanh ngân hàng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tiến hành giao chỉ tiêu, theo dõi đánh giá việc thực hiện, đảm bảo sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý đúng quy định của TW. - Theo dõi tổng hợp về rủi ro tín dụng, quan hệ trực tiếp với trung tâm CIC - Tổ chức thực hiên công tác tiếp thị , quảng bá kinh doanh. - Giúp giám đốc lập chơng trình công tác hàng tháng , quý , năm , sơ tổng kết các Báo cáo chuyên đề theo dõi ghi chép trong giao ban cũng nh họp toàn thể ban giám đốc ; lu trữ hồ sơ văn Bản về nghiệp vụ SXKD . - Chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ khác đợc phân công . 4.2.2 Phòng tín dụng I Là phòng nghiệp vụ kinh doanh, chủ yếu cho vay các dự án trung, dài hạn theo định hớng của Nhà nớc; các dự án đầu t đổi mới, cảI tiến kỹ thuật Bằng vốn huy động ; đôn đốc thu nợ ; cho vay các DN quốc doanh hộ t doanh theo chỉ thị của Giám đốc. Nhiệm vụ: - Củng cố mở rộng khách hàng theo phân công, đảm Bảo số lợng khách hàng hàng ngày tăng theo hớng phát triển ; đI sâu nghiên cứu thẩm định các dự án đầu t theo định hớng cũng nh đề xuất ; chú trọng các dự án thuộc đối tợng khách hàng đã có quan hệ mở tài khoản vay vốn tại ngân hàng ; thẩm định các dự án theo kế hoạch chỉ định để đảm bảo có hiệu quả , trình bày đủ chứng lý, có sức thuyết phục đợc hội đồng tín dụng thống nhất làm cơ sở cho Giám đốc quyết định, cuối cùng trình lên Tổng giám đốc. - Kế hoạch hoá thu nợ theo cam kết của các công trình đang ở thời kỳ thu nợ, đảm bảo thu nợ gọn đối với các công trình đã đầu t; đI sâu nghiên cứu giúp đỡ DN đảm bảo đẩy mạnh sản xuất tạo nguồn thu đúng , đồng thời theo dõi xử lý đối với các DN không có khả năng trả nợ . - Lập kế hoạch vốn đầu t các dự án đã đợc ký kết hợp đồng đảm bảo cấp tiền vay theo đúng thể lệ điều lệ XDCB 52 của Nhà nớc quy định , thực 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiện chế độ baỏ hành khi kết thúc bàn giao sử dụng quyết toán theo đúng quy định của Bộ tài chính . - Cho vay ngắn hạn đối với các đơn vị trực thuộc phòng quản lý, bao gồm: Các đơn vị đầu t theo dự án vay thi công ; Các DNNN thuộc khối công nghiệp thơng nghiệp; Các công ty THHH , t nhân theo luật DN; Ngoài ra còn cho vay ngắn hạn các đơn vị đợc giám đôc phân công; Cho vay theo kế hoạch, cho vay từng lần, từng món, cho vay tài trợ theo quy định của diều lệ thể lệ tín dụng; - Có trách nhiệm về lĩnh vực tín dụng dài hạn trung hạn ngắn hạn, các nghiệp vụ khác có liên quan về các đối tợng phân công tại hội sở cũng nh tại cơ sở. 4.2.3 Phòng tín dụng II Là một phòng nghiệp vụ kinh doanh cho vay ngắn hạn trung hạn dài hạn đối với các tổ chức thi công xây lắp các đơn vi khách hàng là Cty THHH, t nhân theo phân công có trách nhiệm trực tiếp tại hội sở theo dõi các đơn vị có liên quan ở các phòng giao dịch. Nhiệm vụ: - Thực hiện chiến lợc khách hàng, trên cơ sở khách hàng truyền thống là các tổ chức thi công xây lắp kinh doanh về ĐTXD ; ra sức củng cố phát triển qua việc thúc đấy phát triển SXKD có hiệu quả của đối tác - Xây dựng đợc kế hoạch vay trả hàng quý trên cơ sở kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính của DN ; đồng thời thẩm định các dự án đầu t dài hạn; cải tiến kỹ thuật của các doanh nghiệp có quan hệ vay vốn thờng xuyên nh các XN thi công xây lắp, trên cơ sở đó trình giám đốc xem xét. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quản lý chỉ tiêu đã đợc thông báo, bao gồm vay trung dài hạn, thu nợ , d nợ đối với các DN tập thể, cá nhân. Tiến hành giao chỉ tiêu cho các cán bộ thuộc phòng quản lý thờng xuyên theo dõi để đảm bảo chỉ tiêu đợc giao có gặp phải những vớng mắc gì không, kịp thời đề xuất điều chỉnh. 4.2.4 Phòng tà ichính kế toán Là phòng vừa có chức năng tài vụ , vừa hạch toán kế toán, có nhiệm vụ giao dịch trực tiếp với khách hàng với toàn ngành. Công tác tài vụ kế toán: Chịu trách nhiệm trớc tổng giám đốc giám đốc về công tác tài vụ kế toán theo biểu đồ đã đợc tổng giám đốc quy định. Căn cứ vào phơng hớng hoạt động kế hoạch kinh doanh đã đợc phê duyệt để xây dựng kế hoạch tài vụ đảm bảo chỉ tiêu phù hợp với mục tiêu của ngân hàng đề ra. Tiến hành giao chỉ tiêu kế hoạch tài vụ đã đợc duyệt cho các ngân hàng cơ sở; có biện pháp thực hiện đảm bảo đúng dự toán, đúng chế độ Tổ chức phân công cán bộ làm nhiệm hạch toán kế toán từ cơ sở tới toàn ngành, đảm bảo đúng điều lệ kế toán quy định, từ khâu mở tài khoản hạch toán kế toán, từ chi tiết đến tổng hợp, tổ chức thanh toán vãng lai, liên ngân hàng, thanh toán bù trừ hạch toán theo hệ thống vi tính, hoà nhập mạng lới chung, đảm bảo hạch toán kế toán kịp thời, chính xác đầy đủ. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hạch toán. Nghiêm túc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, mệnh lệnh của tổng giám đốc. Chơng II Thực trạng các hoạt động có liên quan tới đầu t quản lý hoạt động đầu t của Ngân hàng 10 [...]... : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mục lục Chơng I 1 KháI quát về ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam 1 1 Lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng đầu t phát triển Nam định (BIDV nam định) 1 1.1 Giới thiệu BIDV: 1 1.2 Lịch sử hình thành phát triển của BIDV : 1 2 Chức năng nhiệm vụ các hoạt động chính của NH .3 2.2 Cho vay ĐTXD cơ bản dài hạn... liên quan đến đầu t quản lý hoạt động đầu t của ngân hàng ( NH) 11 1.1 Hoạt động huy động vốn đầu t 11 1.2 Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng đầu t phát triển Nam Định: 13 1.3 Công tác đầu t cho cơ sở vật chất công nghệ của ngân hàng 19 2 Đánh giá chung về các hoạt động những tồn tại va nguyên nhân 20 Chơng III Một số giảI pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của Ngân hàng ... 4 2.4 Thực hiện các hoạt động kinh doanh đầu t khác 5 2.5 Chấp hành nghiêm chế độ hạch toán : 5 2.6 Thực hiện chỉ đạo điều hành toàn diện của ban lãnh đạo ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam 5 2.7 Thực hiện một số nghiệp vụ khác do tổng giám đốc Ngân hàng đầu t Phát triển Việt Nam, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao 5 3 Mô hình tổ chức cơ cấu nhân sự .6 4.Quy chế làm việc,... trạng các hoạt động có liên quan đến đầu t quản lý hoạt động đầu t của ngân hàng ( NH) 1.1 Hoạt động huy động vốn đầu t Huy động vốn bao gồm việc nhận tiền gỉ bằng tiền Đồng bằng ngoại tệ cũng nh sử dụng thị trờng tiền tệ phát hành các giấy tờ có giá ngắn dài hạn ( kỳ phiếu, tráI phiếu các giấy tờ có giá khác ) Hiện nay ngân hàng đầu t phát triển Nam Định đang thực hiện chiến lợc nhằm... làm việc, chế độ lơng đãi ngộ còn phải cạnh tranh gay gắt trên thị trờng hội nhập Chính vì thế, có một chiến lợc phát triển hợp lý, một quy tắt thực hiện nghiêm túc sẽ là chìa khoá thành công cho ngân hàng đầu t phát triển Nam Định Chơng III Một số giảI pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của Ngân hàng 1 Định hớng chiến lợc của BIDV giai đoạn 2005-2010 Từ những phân tích lờng đón những yếu... kinh doanh của toàn hệ thống, tạo thêm tiền đề cơ bản cho giai đoạn phát triển tiếp theo Để đáp ứng đòi hỏi về tăng trởng phát triển của ngân hàng cùng với nhận thức nguồn nhân lực chính là vốn quý của ngân hàng Ngân hàng đã không ngừng nỗ lực tăng cờng cả về số lợng chất lợng của đội ngũ cán bộ Hiện tại đội ngũ cán bộ của ngân hàng là: Trình độ đại học: 75,66% Tiến sỹ, thạc sỹ: 2,77% 17 Website:... của ngân hàng tại kế hoạch phát triển CNTT của BIDV do hội đồng quản trị phê duyệt, ngân hàng đã đẩy mạnh đợc ứng dụng công nghệ mới cụ thể là : - Củng cố nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đặc biệt là năng lực thiết bị phần cứng mạng truyền thông nhằm phục vụ tốt cho việc triển khai mở rộng Dự án hiện đại hoá phát triển dịch vụ ngân hàng - Tập trung triển khai dự án trọng điểm về CNTT... thống sản phẩm tín dụng cha đa dạng Chính vì thế các ngân hàng nói chung riêng BIDV nói riêng đều nỗ lực hết sức mình để phát triển toàn diện lành mạnh hoạt động này Công tác đầu t phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng đã có những chiến lợc phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ, có quan tâm thích đáng tới chính sách nguồn nhân lực, làm cơ sở phát triển mạng lới an toàn bền vững Những năm gần đây... tiêu cụ thể Mục tiêu của ngân hàng là hoạt động hiệu quả, quản lý kiểm soát rủi ro trong giới hạn, phát triển hợp lý bền vững đa lĩnh vực, đa sản phẩm, dịch vụ, tiện ích có chất lợng ngày càng đợc đổi mới hoàn thiện Hớng tới mô hình ngân hàng mạnh có tiềm lực, bứt phá nâng cao năng lực cạnh tranh vơn lên là chi nhánh ngân hàng đầu về chất lợng hiệu quả hoạt động Giữ vững phát huy thơng hiệu, hình... tài chính ngân hàng Cũng có lợng lớn sinh viên Việt Nam tốt ngiệp khoa tài chính ngân hàng ở nớc ngoài muốn trở về làm việc cho các ngân hàng thơng mại ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp + Hàng năm, BIDV đều tổ chức thi tuyển để lựa chọn nhân lực đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu vào làm việc Để giữ đội ngũ nhân viên có kỹ năng bằng cấp làm việc lâu dài tại một ngân hàng trong điều kịên kinh tế hội nhập nh hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Khái quát về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Khái quát về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Giới thiệu BIDV: Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV :, Huy động vốn : Cho vay ĐTXD cơ bản dài hạn Cho vay ngắn hạn Thực hiện các hoạt động kinh doanh đầu t khác, Quy chế làm việc đối với nhân viên ngân hàng Đầu t và Phát triển tỉnh Nam Định Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban, Hoạt động huy động vốn đầu t, Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng đầu t và phát triển Nam Định:, Đánh giá chung về các hoạt động những tồn tại va nguyên nhân Định hớng chiến lợc của BIDV giai đoạn 2005-2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn