Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

9 51 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 00:39

... chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 09/CH KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND... HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP... 03/KH -2016 KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: Ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn