Quyết định 3009 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

7 62 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 21:35

... tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện chi tiết đến xã, thị trấn có liên quan theo hướng dẫn Sở Tài nguyên Môi trường; công bố công khai danh mục bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện. .. quan theo quy định pháp luật; đạo thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật UBND huyện Kinh Môn lập... Thịnh, huyện Kinh Môn, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kinh Môn lập ngày 19/9 /2016 20 Điểm dân cư xã Hiến Thành: a) Diện tích: 15.678m2; sử dụng từ loại: đất trồng lúa (LUC) 15.678m2, đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 3009 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Quyết định 3009 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Quyết định 3009 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn