SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒA

24 506 5
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2017, 22:48

MỤC LỤC I TÓM TẮT ĐỀ TÀI : II GIỚI THIỆU .2 Hiện trạng : a) Thuận lợi: b) Khó khăn 2.Giải pháp thay : 2.1 Quan sát hoạt động máy 2.2 Cho phép học sinh đăng kí tên máy chủ 2.3 Hướng dẫn học sinh thông qua phần mềm 2.4 Cho phép máy trình diễn cho lớp xem .5 2.5 Sao chép liệu lên máy học sinh 2.6 Giao tập thu học sinh .7 2.7 Khóa máy cần thiết 2.8 Kiểm tra trắc nghiệm, thu chấm điểm học sinh 2.9 Khóa mạng Internet máy cần thiết 10 2.10 Tắt máy, khởi động lại toàn hệ thống 11 2.11 Trò chuyện với máy thông qua tin nhắn 11 2.12 Một số tính khác .13 III.PHƯƠNG PHÁP : 18 Khách thể nghiên cứu: .18 2.Thiết kế nghiên cứu : 18 Quy trình nghiên cứu : 18 Đo lường thu thập liệu : 19 IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & BÀN LUẬN KẾT QUẢ : 19 2.Bàn luận kết quả: 20 V.KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ 21 Kết luận: 21 Khuyến nghị : 22 5.TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 TÊN ĐỀ TÀI : SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒA I TÓM TẮT ĐỀ TÀI : Trong thời đại ngày nay, thời đại bùng nổ thông tin, tin học phổ biến rộng rãi, thâm nhập vào lĩnh vực sống, lượng thông tin, kiến thức người thu thập ngày lớn Bằng nhiều đường, người tiếp nhận kiến thức bản, chí trình tổ chức học tập không cần có trường lớp truyền thống nay, lớp học diễn thông qua mạng Internet Môn tin học đưa vào nhà trường giảng dạy từ tháng 01 năm 2015 Tuy muộn trường khác em học sinh đón nhận học tập cách hăng say Hiện nay, môn học môn tự chọn thời gian không xa tin học môn học khóa Với môn này, giảng dạy có đặc thù riêng có hỗ trợ thiết bị dạy học đại phòng máy vi tính, laptop, máy chiếu, …để minh họa cho học sinh thao tác môn học, máy chiếu thiết bị đắt tiền nên nhà trường chưa có kinh phí để trang bị Mặt khác em học sinh có tính hiếu động, ham chơi, thích khám phá (như lên mạng internet nghe nhạc, xem phim, chơi game….) nên không tập trung vào giảng giáo viên dẫn đến tiết học không hiệu Vì để tạo tiết học thực hành hiệu vô quan trọng cấp thiết Điều làm phải trăn trở nhiều đêm, nên chọn đề tài “Sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 để giảng dạy môn Tin học Trường PTDTNT Sơn Hòa" làm đề tài nghiên cứu II GIỚI THIỆU Hiện trạng : a) Thuận lợi: - Được quan tâm cấp lãnh đạo từ tháng 01 năm 2015, trường PTDTNT Sơn Hòa Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Phú Yên trang bị cho phòng máy vi tính với 25 máy Ban giám hiệu đặt ứng dụng công nghệ thông tin lên hàng đầu, nên thường xuyên tạo điều kiện thuân lợi cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy học sinh tiếp cận tin học b) Khó khăn Môn Tin học môn học đặc thù cần thiết bị hỗ trợ máy chiếu để biểu diễn thao tác mẫu Mà máy chiếu thiết bị đắc tiền, nhà trường chưa có khoản kinh phí để đầu tư cho phòng tin học Khi thực làm thao tác mẫu, giáo viên phải đến máy học sinh để hướng dẫn vất vả, việc quản lí lớp gặp khó khăn, lớp trật tự, học sinh không ổn định, tập trung, hiệu tiết dạy không đạt Giải pháp thay : Sử dụng tính cụ thể phần mềm ứng dụng Netsupport School V11.41.19 để giảng dạy môn Tin học 2.1 Quan sát hoạt động máy Với tính Thumbnail View cho phép quản lí từ thời điểm hệ điều hành Windows hoạt động hình giáo viên quan sát chế độ hoạt động tất máy tính tham gia vào lớp học Tính quản lí hỗ trợ giáo viên nhìn nhận cách tổng quát hoạt động máy không nhận diện hoạt động từ máy tính mà quan sát hoạt động từ nhiều học sinh sử dụng máy tính phòng máy Có thể thấy với thời gian định ta theo dõi hoạt động nhiều máy tính học sinh lớp đồng thời Không vậy, tính View Client hỗ trợ giáo viên kiểm tra trực tiếp hoạt động học sinh thông qua thao tác máy giáo viên thực máy học viên Tính giúp giáo viên kiểm tra kiến thức lớp thông qua hoạt động học viên Giáo viên cung cấp kiến thức thông qua trình giảng dạy trực tuyến Tái kiến thức học sinh qua việc kiểm tra kiến thức giới thiệu thông qua việc thực thao tác máy giáo viên mà học sinh chỗ thực Nháy đúp chuột lên biểu tượng Desktop để khởi động chương trình  Nháy nút Start OK chương trình dò tìm máy học sinh mạng kết nối chúng với máy giáo viên Kết hiển thị sau: Máy không lên hình không kết nối 2.2 Cho phép học sinh đăng kí tên máy chủ Giáo viên đăng kí tên lớp học đồng thời để học sinh đăng kí tên hiển thị máy giáo viên cách: Vào nút lệnh Student Register Sign in Register Lúc máy học sinh xuất hộp thoại yêu cầu nhập tên vào nháy nút lệnh OK 2.3 Hướng dẫn học sinh thông qua phần mềm Từ hoạt động theo dõi ta kiểm soát can thiệp tới hoạt động máy tính học viên Các hoạt động học sinh chưa theo quy trình, giáo viên hoàn toàn tiến hành điều khiển máy học sinh thực máy tính giáo viên Giáo viên thao tác mẫu từ máy tính giáo viên để tất máy học sinh quan sát qua tính Show nút lệnh Tính cho phép giáo viên khống chế hoạt động máy tính học sinh, hình máy tính học sinh hiển thị hoạt động mà máy tính giáo viên thực Giáo viên thực thao tác mẫu cho học sinh quan sát máy cá nhân Học sinh có điều kiện quan sát cụ thể hơn, kỹ lưỡng chi tiết thao tác hoạt động mà giáo viên cung cấp Các tùy chọn khác Show Video hay Show Application dùng để chạy trình player để minh họa nội dung mà người trình diễn thao tác như: Phim minh họa, đoạn video hướng dẫn để học sinh theo dõi Để sử dụng chức này, giáo viên bấm vào nút Show Nút lệnh Show 2.4 Cho phép máy trình diễn cho lớp xem Giáo viên cho phép học sinh trình diễn thao tác máy mình, học sinh lại quan sát nhận xét làm học sinh thực máy Lúc này, máy thay cho máy chiếu cách thực hiện: Vào Show nút lệnh Exhibit, sau yêu cầu học sinh máy thực thao tác 2.5 Sao chép liệu lên máy học sinh Kiểm soát tập tin máy học sinh giáo viên sử dụng tính File Transfer để theo dõi tác động tới tập tin, thư mục mà máy học sinh có Tính giúp giáo viên thực thao tác chép, di chuyển, xóa thay đổi nội dung tập tin máy học sinh thuận tiện cách:  Sao chép liệu lên máy học sinh Chọn máy cần chép liệu  Nháy vào nút lệnh File Transfer File TransferXuất cửa sổ cho phép chọn liệu copy đến máy học sinh Chọn thư mục chứa liệu cần chép thư mục bên trái cửa sổ, chọn liệu cần chép đến máy học sinh cửa sổ bên phải, chọn nơi copy đến máy copy đến cửa sổ phía  Nháy vào nút Copy File để copy liệu, giữ chuột trái kéo thư mục cần copy đến thư mục máy học sinh cần liệu  Sao chép liệu lên tất máy học sinh lớp học Nháy vào nút lệnh File Transfer File Distribution Xuất cửa sổ cho phép chọn liệu copy đến tất máy học sinh Chọn thư mục chứa liệu cần chép thư mục bên trái cửa sổ, chọn liệu cần chép đến máy học sinh cửa sổ bên phải nháy vào nút Copy File để chép liệu 2.6 Giao tập thu học sinh Giáo viên giao tập cho học sinh sau thu để chấm điểm Tính giúp giáo viên tiến hành kiểm tra học sinh dễ dàng hiệu cách xem làm học sinh, đồng thời tiến hành kiểm tra câu hỏi vấn đáp, câu trắc nghiệm thực hành  Giao tập Cách thực hiện: Chọn máy tất máy cần giao tập Chọn nút lệnh Send/Collect Work  Send Word  Xuất hộp thoại, chọn thư mục cần giao cho học sinh  Send Có thể chọn nơi để tập dĩa hình Desktop máy học sinh  Thu tập máy giáo viên Cách thực hiện: Chọn nút lệnh Send/Collect Work Collect Work Xuất hộp thoại, chọn cần thu Desktop dĩa học sinh, chọn nơi lưu tập tin máy giáo viên  Collect Work Có thể thu xóa máy học sinh + Trong ô Collect files chọn tập tin cần thu máy chủ, sử dụng kí tự ? * để đại diện cho tập tin giống trường hợp tìm kiếm + Trong ô Collect from folder at student gõ đường dẫn đến thư mục chứa tập tin cần thu máy giáo viên Nếu ta check vào ô Delete files on Student's computer after collecting sau thu máy chủ tập tin máy học sinh bị xóa + Nháy để chọn nơi tập tin copy đến máy chủ gõ đường dẫn đến thư mục lưu trữ tập tin thu + Nháy nút Collect để thu tập tin máy chủ Chương trình báo lại việc Collect có thành công hay không máy 2.7 Khóa máy cần thiết Giáo viên nhanh chóng vô hiệu hóa kết nối tích tắc máy tính học sinh, học sinh làm việc riêng thực hành tính giúp ổn định lớp khóa số tất máy sau: Chọn máy cần khóa, khóa tất không cần chọn máy  Nháy vào nút lệnh Lock để khóa Để mở khóa ta làm tương tự: Chọn máy cần mở, mở tất không cần chọn máy  Nháy vào nút lệnh UnLock để mở khóa Giáo viên tắt tất hình học sinh với chức Blank All 2.8 Kiểm tra trắc nghiệm, thu chấm điểm học sinh Không giúp giáo viên tạo đề trắc nghiệm mà phần mềm cho phép tổ chức kiểm tra trắc nghiệm tự động chấm học sinh làm xong kiểm tra Với phần mềm giáo viên không cảm thấy khó khăn muốn kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho học sinh, kiểm tra cũ hay tiết ôn tập Phạm vi ứng dụng giải pháp không dành riêng cho môn Tin học mà cho môn học khác, đặc biệt môn Ngoại ngữ - môn học mà kiểm tra hay dùng hình thức trắc nghiệm khách quan trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, trắc nghiệm "đúng- sai, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm điền khuyết, câu hỏi hình vẽ (kênh hình), … tất kiểu câu có Netsupport School V11.41.19  Thiết kế câu hỏi: Đồng thời, giáo viên thực việc thiết kế hệ thống câu hỏi cách: Vào menu SchoolTest Designer (StartProgramsNetSupport School)  Xuất hộp thoại đăng nhập Nhập tên tài khoản mật bạn Lưu ý: Đăng nhập cho lần sử dụng đầu mặc định (User Name admin, mật quản trị) sau giáo viên thêm người dùng Thiết kế bao gồm hai chế độ hoạt động, kỳ thi Di chuyển hai giao diện cách sử dụng thả xuống menu biểu tượng hiển thị Câu hỏi lưu trữ nhóm lại theo chủ đề hiển thị khung bên thi phía Khung bên phải cho thấy xem trước câu hỏi chọn hay thi Thanh công cụ cung cấp phím tắt cho số nhiệm vụ chung tạo tài khoản người dùng, nhập xuất liệu quản lý tài nguyên câu hỏi Các biểu tượng công cụ Layout cho phép bạn tùy chỉnh giao diện thiết kế bạn muốn làm việc hai câu hỏi chế độ thi Chọn Layout bình thường để trở giao diện mặc định Giáo viên lấy thêm thông tin để thực soạn kiểu câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, trắc nghiệm "đúng- sai, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm điền khuyết, câu hỏi hình vẽ (kênh hình)  Đưa trắc nghiệm lên máy học sinh: Chọn máy tất máy nháy nút lệnh Testing ConsoleNextChọn câu hỏi, Finish  nháy nút Start Test để bắt đầu tính thời gian làm 2.9 Khóa mạng Internet máy cần thiết Quản lý việc truy cập Internet - Manage Student Internet Access Để tránh việc truy cập internet học sinh học giáo viên khóa toàn địa website định cách nhấn vào nút lệnh Web Access công cụ Khi cần thông tin truy cập từ internet thông tin liên quan đến giảng dạy học tập, giáo viên mở mạng internet để tiện cho trình giảng dạy Bằng cách nháy nút lệnh Co- Browse công cụ 10 2.10 Tắt máy, khởi động lại toàn hệ thống Việc quản lí theo dõi hoạt động máy tính chương trình hỗ trợ tính thông qua công cụ Power On, Power Off, Reboot, Logout, Login cho toàn máy Nó cho phép giáo viên quản lí máy tính vị trí điều khiển giáo viên mà không cần kiểm tra trực tiếp máy sau buổi học Sử dụng phần mềm từ máy giáo viên tắt máy, khởi động lại toàn hệ thống máy học sinh cách dễ dàng - Tắt máy: Nếu tắt máy ta chọn máy đó, tắt hết ta không cần chọn máy Để tắt máy ta thực thao tác: Nháy chuột vào nút lệnh Manage chọn Power Off, chương trình xác nhận lại hành động này, chọn Yes/No tương ứng với đồng ý/không đồng ý - Khởi động lại: Nếu muốn khởi động lại máy ta chọn máy đó, khởi động lại hết ta không cần chọn máy Để khởi động lại máy ta thực thao tác: Nháy chuột vào nút lệnh Manage chọn Reboot, chương trình xác nhận lại hành động này, chọn Yes/No tương ứng với đồng ý/không đồng ý 2.11 Trò chuyện với máy thông qua tin nhắn Việc trao đổi học sinh giáo viên thuận tiện Giáo viên sử dụng tính Message để truyền thông tin xuống máy học sinh, giáo viên học sinh dùng tính Chat Audio để đàm thoại trực tiếp với Cách thực hiện: Chọn máy cần đàm thoại Chọn nút lện Communicate 11  chọn Chat, Send a message Announce • Chat: Đây cách để giáo viên học sinh đàm thoại với • Send a message: Giáo viên gửi tin nhắn cho máy học sinh, đặt thời gian để hộp thoại biến Hộp thoại xuất Hộp thoại xuất máy giáo viên máy học sinh 12 • Announce: Đàm thoại giáo viên học sinh qua việc sử dụng âm máy giáo viên, sử dụng tai nghe để dễ dàng giao tiếp 2.12 Một số tính khác • Thời gian tổ chức lớp học: Chức thông báo cho giáo viên biết thời gian tổ chức lớp học, giúp ích cho việc quản lí thời gian giảng dạy giáo viên cách: Nháy đúp chuột lên biểu tượng Desktop để khởi động chương trình  Nháy nút Start  Xuất hộp thoại Chọn thời gian kết thúc lớp học What time dose this Lesson finish OK • Câu trả lời nhanh- Question and Arswer mode Ngoài phần mềm hỗ trợ giáo viên thực câu hỏi trả lời nhanh rèn luyện phản xạ nhanh học sinh 13 + First to answer Team first to answer: lời Học sinh nhóm học sinh trả + Enter answer Team enter answer : Học sinh nhóm học sinh trả lời câu hỏi cách nhập đáp án từ bàn phím Sử dụng trượt để chọn số lượng thời gian mà học sinh sử dụng để suy nghĩ câu trả lời họ Lưu ý: Các nút trả lời bị vô hiệu hóa suốt thời gian suy nghĩ Sử dụng trượt để chọn số lượng thời gian mà học sinh phải trả lời câu hỏi Nếu học sinh không trả lời thời hạn nút trả lời bị vô hiệu.Tự động chuyển cho học sinh • Quản lý tài nguyên hệ thống - Control access to Audio, USB, CD and DVD devices Tài nguyên hệ thống bao gồm thiếu bị: CD/DVD, USB Sound Khi máy kết nối vào hệ thống sử dụng thiết bị này, ta có quyền điều 14 khiển việc truy xuất thiết bị Giáo viên quy định thuộc tính ReadOnly để ngăn cấm việc copy file vào thiết bị hay sử dụng chức Mute để tắt âm máy • Quản lý việc in ấn - Student Print Management Ngoài việc quản lý tài nguyên thiết bị, chương trình có chức quản lý riêng việc sử dụng máy in cho nhóm người dùng Giáo viên khóa tùy chọn sử dụng máy in, hủy tài liệu in ấn hay cho phép thực việc in số máy định Để sử dụng tùy chọn này, giáo viên bấm vào chức Student Print Management, bấm nút lệnh Block printing chức in ấn khóa lại hoàn toàn Để hủy bỏ chức giáo viên bấm lại nút lệnh Pause printing • Quản lý trang web- Internet Quản lý việc truy cập Internet - Manage Student Internet Access Để tránh việc truy cập internet học sinh học giáo viên khóa toàn địa website định cách nhấn vào nút lệnh Block All công cụ Để khóa hay cho phép truy cập vào trang web định, giáo viên bấm chọn chức Manage Student Internet Access Tại có hai lựa chọn: Approved Websites: Lựa chọn trang web phép truy cập vào Để 15 thêm địa bấm chọn dấu cộng màu xanh sau tiến hành nhập địa vào, bấm nút check nhấn OK Restructed Websites: Lựa chọn trang không phép truy cập vào Tương tự chọn dấu cộng màu xanh thêm địa vào • Quản lý ứng dụng - Manage Student Applications Có thể quản lý việc cho phép sử dụng chương trình hay không Dĩ nhiên chương trình tốt nên có hai máy để tiện việc quản lý Những chương trình mà block người khác vào Thực thi tương tự việc quản lý việc truy cập internet Nó bao gồm có phần Approved Applications Restricted Applications, giáo viên chọn dấu cộng màu xanh để add vào chọn chương trình nhấn OK • Câu hỏi điều tra ý kiến học sinh: Manage Student Surveys Có phần đặt câu hỏi tỉ lệ chọn câu trả lời máy học sinh để thuận tiện việc củng cố kiến thức học sinh vào cuối tiết học đánh giá khả tiếp thu tất học sinh Đặt câu hỏi Survey: Sử dụng câu hỏi, trả lời ngắn, để ứng dụng công việc giảng dạy thực hành học sinh Có thể gửi câu hỏi cho máy tất máy lớp học Nháy nút lệnh Question để nhập câu hỏi, nút lệnh Add để nhập thêm câu hỏi khác, sử dụng nút lệnh Send để gửi câu 16 hỏi đến máy học sinh Tỉ lệ chọn câu trả lời Survey Results: Tại thể tỉ lệ phần trăm chọn câu trả lời học sinh Quản lý tài nguyên hệ thống - System Resources Management Tài nguyên hệ thống bao gồm thiếu bị: CD/DVD, USB Sound Khi máy client kết nối vào hệ thống sử dụng thiết bị này, ta có quyền điều khiển việc truy xuất thiết bị Giáo viên quy định thuộc tính ReadOnly để ngăn cấm việc copy file vào thiết bị hay sử dụng chức Mute để tắt âm máy học sinh • Quan sát máy học sinh: Để giao diện hình quan sát, quản lý hoạt động học sinh dễ dàng hơn, giáo viên sử dụng nút lệnh: + Zoom: Phóng to thu nhỏ cửa sổ máy học sinh xuất giao diện phần mềm + Auto: Phóng to giao diện hình máy học sinh + Applications: Các ứng dụng xuất cửa sổ hình học sinh + Web sites: Học sinh truy cập internet ứng dụng xuất cửa sổ + Zoom in: Phóng to cửa sổ máy học sinh di chuyển chuột lên cửa sổ máy Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 giảng dạy môn tin 17 học tiết lý thuyết thực hành phòng máy không, có tăng hứng thú học tập học sinh không kết học tập học sinh trường PTDTNT Sơn Hòa có tăng không ? Giả thuyết nghiên cứu: Có, Việc sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 giảng dạy môn tin học tiết lý thuyết thực hành phòng máy kết trường PTDTNT Sơn Hòa không ? PHƯƠNG PHÁP : III Khách thể nghiên cứu: Tôi lựa chọn hai lớp 9A 9B để thực nghiên cứu hai lớp có tương đồng trình độ sĩ số Hơn nữa, hai lớp trực tiếp giảng dạy trình nghiên cứu Những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Tôi chọn lớp 9A làm lớp đối chứng, lớp 9B làm lớp thực nghiệm, học sinh hai lớp có thái độ kết học tập tương đương Thiết kế nghiên cứu : Chọn học sinh lớp 9A 9B để thực nghiên cứu Lớp 9A lớp chọn nhóm thực nghiệm , lớp 9B lớp chọn làm nhóm đối chứng Thiết kế nghiên cứu : Nhóm KT trước TĐ Thực nghiệm (9A) Đối chứng (9B) Tác động KT sau TĐ O1 Vận dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 để giảng dạy O3 O2 Không vận dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 để giảng dạy O4 thiết kế này, sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập Quy trình nghiên cứu : 18 - Chuẩn bị giáo viên : Tôi trực tiếp giảng dạy lớp đối chứng : Khi giảng dạy lớp đối chứng thiết kế giáo án không sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 vào dạy học phòng máy, bước lên lớp chuẩn bị bình thường - Đối với lớp thực nghiệm : Tôi trực tiếp giảng dạy tiết Tôi thiết kế giáo án có sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 vào dạy học phòng máy - Tiến hành thực : Thời gian tiến hành dạy thực nghiệm theo kế hoạch dạy học Đo lường thu thập liệu : Tôi không sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 STT Lớp Nội dung Tỉ lệ đạt - Tỉ lệ học sinh theo dõi 50 % - Tỉ lệ theo dõi, giám sát học sinh giáo viên 55 % - Tỉ lệ học sinh hoàn thành thực hành 30 % - Tỉ lệ giáo viên đến máy học sinh hướng dẫn 90 % 9A Tôi sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19 STT Lớp Nội dung Tỉ lệ đạt - Tỉ lệ học sinh theo dõi 90 % - Tỉ lệ theo dõi, giám sát học sinh giáo viên 95 % - Tỉ lệ học sinh hoàn thành thực hành 90 % - Tỉ lệ giáo viên đến máy học sinh hướng dẫn 10 % 9B IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & BÀN LUẬN KẾT QUẢ : Phân tích liệu : Bảng so sánh điểm trung bình kiểm tra sau tác động Nhóm thực nghiệm (a) Kiểm tra trước tác động 4,95 19 Kiểm tra sau tác động 7,60 Nhóm đối chứng (b) 4,90 6,55 Giá trị chênh lệch (c=a-b) 0,05 1,05 Giá trị p 0,91 0,015 Có ý nghĩa (p ≤ 0,05) Không có ý Có ý nghĩa Nghĩa Giá trị p phép kiểm chứng t-test 0,91 Điều có nghĩa chênh lệch có khả xảy ngẫu nhiên cao Do vậy, coi chênh lệch KHÔNG có ý nghĩa Giá trị p phép kiểm chứng t-test cho biết chênh lệch giá trị trung bình kiểm tra sau tác động 0,015 có nghĩa chênh lệch khả xảy ngẫu nhiên Chúng ta coi chênh lệch CÓ Ý NGHĨA Kết luận nghiên cứu chênh lệch có ý nghĩa kết kiểm tra trước tác động hai nhóm Chênh lệch kết kiểm tra sau tác động hai nhóm có ý nghĩa, nghiêng nhóm thực nghiệm Điều cho thấy tác động mang lại kết quả, kiểm tra sau tác động có kết cao kiểm tra trước tác động Bàn luận kết quả: Như phần thiết kế nghiên cứu, từ kết nghiên cứu ta chứng minh kết củ a hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước tác động tương đương Sau trình tác động kiểm chứng chênh lệch giá trị trung bình phép kiểm chứng t-test cho ta kết p=0,015 (mà p
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒA, SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒA, SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒA, 2 Cho phép học sinh đăng kí tên trên máy chủ., 6 Giao bài tập và thu bài của học sinh., 12 Một số tính năng khác., V. KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay