Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng , đọc tốt cho học sinh lớp 3

17 118 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2017, 09:57

MC LC Mc Ni dung Mc lc 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 PHN M U Lớ chn ti Mc ớch nghiờn cu i tng nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu NI DUNG SNG KIN KINH NGHIM C s lớ lun ca sỏng kin kinh nghim Thc trng ca trc ỏp dng sỏng kin kinh nghim Cỏc gii phỏp ó s dng gii quyt Trang 2 2 3 3 2.3 2.3.1 Bin phỏp rốn cho hc sinh c ỳng cỏc ting, t d nhm ln 2.3.2 Luyn ngt, ngh hi ỳng cõu, on, bi c 4 2.3.3 Bin phỏp luyn c thnh ting on, bi 2.3.4 Luyn c thm 2.3.5 Luyn c qua cỏc bui sinh hot th 2.3.6 Luyn c qua t chc cỏc trũ chi 2.3.7 Luyn c nh 2.4 Hiu qu ca sỏng kin kinh nghim KT LUN V KIN NGH Kt lun Kin ngh Ti liu tham kho Danh mc cỏc ti sỏng kin kinh nghim 12 12 13 13 13 14 14 14 16 17 SNG KIN KINH NGHIM MT S BIN PHP RẩN K NNG C NG, C TT CHO HC SINH LP TRNG TIU HC TH TIN PHN M U 1.1 Lớ chn ti Trong chng trỡnh mụn Ting Vit nh trng Tiu hc hin nay, c l phõn mụn cú tm quan trng bc nht, nu hc sinh c, vit kộm thỡ khú m hc tt c cỏc mụn hc khỏc Hc sinh c tt thỡ hc cỏc phõn mụn khỏc mi c ỳng, hiu ỳng ni dung bi, hiu ỳng yờu cu ca bi lm bi chớnh xỏc hiu qu Tp c cung cp cho hc sinh c k nng: nghe, núi, c, vit K nng c c hỡnh thnh thụng qua cỏc bi hc Tớnh cht ca vic thc hnh ũi hi giỏo viờn cn coi trng vic luyn c tht tt cho hc sinh qua phõn mụn c Vỡ th c l yờu cu khụng th thiu c i vi ngi i hc c giỳp tr chim lnh c ngụn ng dựng giao tip v hc tp, nú khụng nhng cú quan h mt thit vi cht lng hc cỏc mụn hc khỏc m cũn gúp phn rốn luyn mt cỏc k nng hng u ca vic hc Ting Vit nh trng K nng c - c giỳp cho vic rốn nng lc c thụng, vit tho Mt khỏc, c cũn hỡnh thnh cho cỏc em phm cht mi nh: tớnh k lut, tớnh cn cự t m, tớnh nng ng, sỏng to Vic dy hc c s giỳp cỏc em hiu nhiu hn, bi dng cho cỏc em lũng yờu cỏi thin, cỏi p, dy cho cỏc em bit suy ngh mt cỏch lụgớc cng nh cú hỡnh nh Nh vy dy c mang mt ý ngha vụ cựng to ln vỡ nú bao gm cỏc nhim v giỏo dng, giỏo dc v phỏt trin Tp c l mt phõn mụn thc hnh Nhim v quan trng nht ca nú l hỡnh thnh nng lc c cho hc sinh Nng lc c c to nờn t bn k nng cng l bn yờu cu v cht lng ca c ú l: c lu loỏt, trụi chy, c cú ý thc v tin ti c din cm gúp phn nõng cao cht lng hc mụn Ting Vit núi chung v c bit l k nng c núi riờng cho hc sinh lp trng Tiu hc Th Tin bn thõn tụi ó thc hin: Mt s bin phỏp rốn k nng c ỳng, c tt cho hc sinh lp trng Tiu hc Th Tin v ó t c hiu qu cao dy hc 1.2 Mc ớch nghiờn cu: Tụi nghiờn cu ỏp dng sỏng kin kinh nghim ny nõng cao cht lng c cho hc sinh lp 3, t kt qu ú xut mt s bin phỏp thc hin nhm nõng cao cht lng v c ỳng, c tt cho hc sinh khúi núi riờng v hc sinh trng Tiu hc Th Tin núi chung 1.3 i tng nghiờn cu: Cỏc k nng dy c ỳng, c tt cho hc sinh lp qua vic nghiờn cu c s lớ lun ngụn ng hc, hiu rừ quỏ trỡnh c, nm bn cht k nng c phự hp vi la tui v c im vựng ca hc sinh a phng 1.4 Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu xõy dng c s lớ thuyt Phng phỏp iu tra kho sỏt thc t Phng phỏp thng kờ, x lớ s liu Phng phỏp nghiờn cu sn phm NI DUNG SNG KIN KINH NGHIM 2.1 C s lớ lun ca sỏng kin kinh nghim Sang lp yờu cu v phõn mụn Tp c ca hc sinh cao hn hn so vi lp T ch ch cn c ỳng v trụi chy mt on vn, on i thoi hoc mt bi ngn, bc u bit c thm v hiu c ý chớnh ca on lp 2, n lp cỏc em cn c ỳng, rừ rng, rnh mch cỏc on i thoi, cỏc bn ngh thut, hnh chớnh, bỏo chớ, vi tc t 70 n 80 ting/ phỳt c thm cú tc nhanh hn lp 2, bờn cnh ú hc sinh lp cũn cn phi nm c ý chớnh ca ca on vn, bit t u cho on vn, bit nhn xột v mt s hỡnh nh, nhõn vt hoc chi tit bi c Núi rng ra, dy Tp c lp núi riờng v bc Tiu hc núi chung l nhm hỡnh thnh v phỏt trin hc sinh cỏc k nng s dng Ting Vit ngy cng cao hn cỏc em hc v giao tip cỏc mụi trng hot ng ca la tui [1,5] 2.2.Thc trng ca trc ỏp dng sỏng kin kinh nghim a i vi giỏo viờn Giỏo viờn chun b bi lờn lp ụi cha tht s chu ỏo (nh cụng tỏc chun b dựng dy hc cũn hn ch ) Giỏo viờn sng vựng nụng thụn chu nh hng nhiu ting a phng nờn vic phỏt õm cha c chun Khi hc sinh c, giỏo viờn cha kp thi sa sai cho hc sinh, cha ng viờn kp thi cho cỏc em b i vi hc sinh Hc sinh phn a l gia ỡnh nụng thụn, gia ỡnh hon cnh khú khn b m i lm n xa, vi ụng b nh em: V Vn Thng, Li Th Thu Hng, Dng Vn V , Mt s em phỏt õm khụng chun vỡ quỏ ngng: Lờ ỡnh Vit, Lờ Th Huyn Trang, Ngc Thng Qua thc t ging dy lp vo u nm hc, tụi nhn thy lp cú nhiu hc sinh c cũn chm, c cũn sai, sút t, a s cỏc em ngt ngh hi cha ỳng cỏc du cõu v gia cm t, s hc sinh cú kh nng nm c ni dung on (bi) sau c cũn ớt Kh nng c lu loỏt bi vn, bi th cũn vi em Trong lp cú nhiu hc sinh cha t giỏc hc dn n cht lng hc sinh khỏ thp Mt khỏc mụi trng giao tip ti gia ỡnh cỏc em hu nh ngụn ng núi ch dng li mc giao tip s ng hng ngy mi quan h vi ngi thõn Gia ỡnh cỏc em cha quan tõm ch phú mc cho giỏo viờn, nhiu em n lp cũn thiu sỏch v, dựng hc Trong mc 2.1 tham kho SGV TV 1, Chun kin thc k nng lp 3 - Kho sỏt cht lng c ca cỏc em kt qu nh sau: Tng c ỳng s HS 28 SL 11 TL 39,3% c din c sai cm vn, du SL TL SL TL 10,7% 17,8% c sai ph õm SL TL 17,8% c ngng SL TL 14,4% 2.3 Cỏc gii phỏp ó s dng gii quyt 2.3.1 Bin phỏp rốn cho hc sinh c ỳng cỏc ting, t d nhm ln - i vi cỏc ting cú ph õm u d ln nh: x/s, r/d, ch/tr, Trong cỏc bi dy cú õm d ln hoc d c sai, giỏo viờn cn mụ t t m cỏch phỏt õm nhiu hn Cn so sỏnh thy s khỏc v cu to, cỏch phỏt õm cỏc õm ú, giỏo viờn phi phỏt õm chun xỏc ng thi núi rừ cỏch phỏt õm nh th no hc sinh nm bt c, phõn bit c cỏc õm sau ú yờu cu hc sinh phỏt õm li, thi tỡm ting cú õm ú hc sinh nh k Mc ớch l hc sinh nm chc cỏch phỏt õm cng nh phõn bit cu to ca õm d ln ú Giỏo viờn cn phỏt õm nhiu ln c th hai ting cú õm ú hc sinh nhn rừ s khỏc nh th no gia cỏch phỏt õm ca hai õm, t ú hc sinh cú th t phỏt õm mt cỏch chớnh xỏc C th Phõn bit tr/ch, x/s, r/d Giỏo viờn hng dn hc sinh: Khi phỏt õm ting cú õm tr thỡ li phi cong lờn, u li chm vo hm trờn, ming hỏ to Hc sinh t phỏt hin cỏch phỏt õm cỏc õm ny (cong li ), sau ú cỏc em t phỏt õm cho bn quan sỏt Hc sinh phỏt õm ng thanh, cỏ nhõn, lp nghe v phỏt hin cỏc li sai bn c, sa sai cho bn cng chớnh l giỳp cỏc em luyn c ng thi giỏo viờn theo dừi, sa cha phỏt õm cho hc sinh Cn luyn nhiu cho nhng hc sinh c cũn hn ch Vớ d 1: Phõn bit tr/ch, x/s, r/d T: trng trng hc sinh thng c l chng chng, trc ht giỏo viờn phỏt õm tht chớnh xỏc, yờu cu hc sinh nhỡn ming v nghe giỏo viờn phỏt õm, sau ú phõn tớch c th, t m tng ting, cỏch phỏt õm tr, hc sinh nm c cu to ng thi gii thớch cho hc sinh hiu thờm v ý ngha ca t, tỡm cỏc t cú õm tr, cỏc t cú õm ch cỏc em phõn bit c cỏch phỏt õm tr t ú cỏc em c s ỳng hn Sau ú tụi t chc cho cỏc em thi tỡm ting, t cú cha õm tr/ch, s/x, r/d nh: tranh/chanh, se/xe, xanh/sanh, ru/du ri cho cỏc em so sỏnh v c li T ú c t cú ting cha õm u tr/ch, s/x, r/d cỏc em c s khụng b sai na [3] Vớ d tham kho sỏch TV - Luyn c cỏc ting cú d ln Cỏc ting cú kt thỳc l i - y ; t - p, m - ng ; khụng nhng d ln m cỏc em cũn c ngng Cho nờn luyn c giỏo viờn phi cho hc sinh phõn tớch cu to ting ri so sỏnh s ging, khỏc gia cỏc ting, kt hp c nhiu ln hc sinh nh lõu ng thi, giỏo viờn cú th s dng tranh minh ho hc sinh quan sỏt, phõn bit Vớ d 2: Hc sinh c ting xoa c thnh sao, ting khe c thnh kho, ting mỏy bay c thnh mỏy bai, Thc t tụi dy n nhng bi ny rt vt v, hc sinh ban u a s phỏt õm sai nhng tụi khụng ngi khú ó kiờn nhn luyn cho cỏc em: Trc ht tụi c mu chớnh xỏc, cho hc sinh luyn c nhiu ln ng thi cho phõn tớch tht k sau ú tỡm cỏc ting cú cỏc trờn luyn c, cho hc sinh c thm v so sỏnh, phõn bit hc sinh thy c s khỏc gia cỏc T ú cỏc em s c tt hn Kt qu cho thy a s cỏc em ó c ỳng Khụng ch luyn c ỳng ting, ttrong cỏc bi hc m cỏc tit tng cng Ting Vit tụi cng luụn a nhng bi phõn bit ph õm u v giỳp cỏc em phỏt õm tt hn [ 3] - Luyn c cỏc ting, t hc sinh hay c nhm ln iu chnh mc tiờu luyn c cỏc t khú cn luyn c mt s bi c cho phự hp vi trỡnh hc sinh, phự hp vi vựng, ca lp mỡnh ang dy, (khụng nht thit phi theo ỳng yờu cu ca tng bi) Vớ d 3: Do c im ca a phng nờn hc sinh c t bỳp sen c thnh bp sen, c t giỳp thnh gip , kho - kho, ma - m, mai - may trỏnh c nhm ln cỏc ting ny, tụi cho hc sinh phõn tớch k phn c th oe - eo, so sỏnh thy c s khỏc vi mc ớch l cho hc sinh nm c: c hai u cú õm o v õm e nhng oe c bt u l õm o, cũn eo thỡ bt u bi õm e Tip theo cho hc sinh th hin trờn bng ci: Ghộp ting: kho- kho so sỏnh v tỡm s khỏc luyn c cho ỳng Ngoi ra, so sỏnh hai ting giỏo viờn cng cú th a tranh v kốm theo li gii thớch ri so sỏnh hc sinh thy rừ s khỏc ú T ú cỏc em s c ỳng hn [4] Cui gi hc phn ny, giỏo viờn kt hp vi trũ chi s em li hiu qu cao Vớ d 4: - Thi tỡm ting, t cú d ln - Thi ghộp ting vi cỏc ting to thnh t - Thi vit ting, t d ln vo bng Vớ d tỏc gi t vit Vớ d tham kho sỏch TV 2.3.2 Luyn ngt, ngh hi ỳng cõu, on, bi c - Vic hc sinh ngt hi cha ỳng ch phn ln l giỏo viờn hng dn cha k Trong mi gi c, giỏo viờn cn coi vic hng dn cỏch ngt ngh hi l ti quan trng Vic nm bt c ý ngha, ni dung ca t cõu, on giỳp hc sinh cú th c ỳng v khụng khụ khan thc hin c iu ú, giỏo viờn phi to s cng hng cm xỳc gia hc sinh v bi c Ging c ca mi bi, mi on mang mt mu sc riờng, nh ging c l kt qu ca quỏ trỡnh tỡm hiu v cm th bi Vớ d : Cõu bi: Cúc kin tri Cúc thy nguy quỏ,/ bốn lờn thiờn ỡnh kin tri.// Cõu bi: li vi chin khu trang 13, Sỏch TV 3- Tp 2) Nhng li van xin th ngõy m thng thit, van xin c chin u hy sinh vỡ T quc ca cỏc chin s nh tui/ lm trung on trng ri nc mt [4] Sau hc sinh phỏt hin cõu di, giỏo viờn ghi vo bng giy hoc bng ph gi 1, em c Cỏc em khỏc nhn xột bn ngt ngh ỳng cha, ngt hi, ngh hi sau vi nhng ting no, em cú ng ý khụng ? Mi em ú c li Hc sinh c v ngt hoc ngh cỏc bn khỏc nhn xột b sung v giỏo viờn thng nht cỏch c - i vi bi: cú ngi dn truyn cỏc nhõn vt truyn cho hc sinh úng vai v c theo li nhõn vt v ngi dn truyn Gi hc sinh lờn c, cỏc em di l giỏm kho nghe, chm, nhn xột xem bn no, nhúm no, c hay Giỏo viờn cựng c lp ng viờn khuyn khớch hc sinh c tt cỏc em c tt hn Vớ d 6: Khi dy bi Cuc chy ua rng (trang 80, Sỏch TV 3- Tp 2) tụi hng dn hc sinh th hin cỏch c nh sau: Ging ngi dn chuyn: Ging c vui v Ging Nga cha ụn tn Ging Nga Con ngỳng nguy Giỏo viờn hng dn cho hc sinh c phõn vai s gõy hng thỳ cho cỏc em nhiu hn v t ú luyn cho cỏc em c ỳng cỏc cõu hi, cõu tr li bi [4] Luyn cho hc sinh cú ý thc v ng iu c Sau ny tụi hng dn hc sinh c k bi Hng dn luyn c nhiu ln cỏc cõu di cú nhiu du phy hoc nhng cõu cú nhng ch cn ngt ging theo yờu cu ni dung bi, cng cn rốn cho hc sinh c cỏc cõu hi, cõu cu khin, cõu cm Trong cỏc bi Tp c thng cho sn ch ngt, ngh bng du phy, du chm Tụi nhc hc sinh bit v nh quy tc gp du phy, du chm u ngh hi Du phy ngh hi bng na du chm c bit cú mt s bi cú cõu di, hc sinh phi ngh hi c khụng cú du cõu Vớ d 5, vớ d tham kho sỏch TV T vic hng dn c th nh vy, hc sinh bit ngt ngh hi ỳng ch, nờn ging c chun xỏc, cú ý thc phỏt õm tt Trong tin hnh luyn c cho cỏc em Tụi thng t chc cho cỏc c ni tip cỏc cõu bi Khi t chc hỡnh thc ny tụi thng qui nh cỏc em ngi cựng dóy (ngang, dc) t ng c, tụi cú th linh hot thỡ gi em u tiờn theo dóy dc, lỳc thỡ gi em ngi phớa bờn trỏi theo dóy hng ngang Bng cỏch ny tụi yờu cu tt c hc sinh lp phi chỳ ý bn khỏc c Cui mi gi hc tụi thng t chc cho cỏc em thi c din cm hay hc thuc lũng mt on th, on theo nhiu hỡnh thc nh cỏ nhõn, t, nhúm Vi hỡnh thc ny lp tụi ó nõng cao cht lng c rừ rt - Rốn c din cm, c hay Đối với học sinh lớp Yêu cầu học sinh đọc đúng, diễn cảm yêu cầu trọng tâm, nên phải dành thời gian thích hợp i vi bn ngh thut, cỏc bi xuụi Giỏo viờn hng dn hc sinh c din cm thụng qua vic dn dt gi m hc sinh th hin tỡnh cm, thỏi qua ging c phự hp vi hỡnh nh, cm xỳc bi th, phự hp tớnh cỏch nhõn vt bi (Bc u bit lm ch c ging c i vi ng iu, tc , cao , trng , õm sc nhm din t ỳng ni dung bi c din cm phự hp vi s cm nhn riờng ca tng cỏ nhõn Giỏo viờn cú th vit kh th bng, giy gn trờn bng hc sinh tỡm cỏch c) Vớ d 7: Bi: Mt tri xanh ca tụi Gi 1, em hc sinh c tt c din cm; nu HS cha c c thỡ GV c, kt hp hng dn vi Ging nh nhng, trỡu mn, ngh hi di kt thỳc Sau ú gi mt em c li: c bn cõu th sau: ó cú lng nghe/ Ting ma rng c/ Nh ting thỏc di v/ Nh o o trn giú.// Trong c giỏo viờn hng dn c ỳng i vi nhng cõu th sau du chm i vi cỏc cõu cm, cõu hi bi, giỏo viờn hng dn cỏc em c ỳng ging ca tng loi cõu ú thỡ mi bc l c cm xỳc ca tng cnh vt v ca tỏc gi [4] Giỏo viờn hng dn cỏc hc sinh cn c ỳng ng iu c cõu hi nh nhn ging t hi, cao ging cui cõu Nu hc sinh c cha hay giỏo viờn cú th c mu cho hc sinh hc sinh nghe ging c, t iu chnh mỡnh c theo giỏo viờn Hc sinh c tt giỏo viờn cn to nim say mờ hng thỳ cho hc sinh i vi bn phi ngh thut Hng dn hc sinh c xỏc nh ng iu c cho phự hp vi ni dung thụng bỏo lm rừ thụng tin c bn giỳp ngi nghe tip nhn c nhng quan trng hay ni bt bn Vớ d tham kho sỏch TV c din cm sau hc sinh ó túm tt hiu c ni dung ca bn Khi rốn c ln cui tit hc, hc sinh phi th hin c cm xỳc ca tỏc gi bit bi vn, bi th ú Giỏo viờn t chc cho hc sinh thi c theo nhúm, mi nhúm c mt em lờn thi c i vi thi gian mt tit c ch vũng 40 phỳt m gm nhiu i tng hc sinh, ngoi chc nng ch yu l rốn c, luyn c l chớnh c quỏ trỡnh tit hc hc sinh phi c luyn c nhiu ln Hc sinh no cng phi c c gi hc ớt nht mt ln Trong gi hc giỏo viờn luụn tuõn theo nguyờn tc hc sinh l ch th ca gi hc Mun vy, giỏo viờn phi nm chc tng i tng hc sinh Giỏo viờn cn chỳ ý rốn c nhiu i vi hc sinh c cha t Rốn t thp n cao, t phỏt õm ỳng, c ỳng, ngt ngh ỳng cõu di, tin ti rốn c din cm Sau tỡm hiu k cng c im, trỡnh ca hc sinh v hng dn cho cỏc em thnh tho cỏch phỏt õm ting khú, cỏch ngt ngh hi, tụi chỳ trng rốn hai k nng chớnh cho cỏc em ú l c thnh ting v c thm c on, bi 2.3.3 Bin phỏp luyn c thnh ting on, bi: rốn c cho hc sinh cú hiu qu, tụi ó phi xỏc nh ỳng yờu cu cn t ca Chun kin thc k nng phõn mụn Tp c i vi hc sinh lp 3, v nh ó núi trờn, t u nm hc tụi theo dừi nm c thc trng k nng c ca tng hc sinh ri phõn loi cỏc i tng hc sinh v cú nhng bin phỏp luyn c cho phự hp vi trỡnh ca cỏc em [5] Vớ d 8: i vi nhng hc sinh c mc cha hon thnh: cỏc em thng mc nhng li nh c chm, sai hoc sút nhiu t, ngt ngh khụng ỳng ch, tụi khụng yờu cu cỏc em c quỏ nhiu hoc c on di Nu bt c nhiu cỏc em s chỏn v õm s c i vi nhng hc sinh ny tụi luyn cho cỏc em c tng cõu hoc on ngn, hc sinh c cú tin b thỡ nõng dn cho hc sinh c on, n bi Tựy theo trỡnh c ca tng em m cú bin phỏp rốn phự hp cho cỏc em Vớ d 9: Vi hc sinh c sai nhiu t, c cũn chm, ngt ngh hi khụng ỳng ch khụng th mt lỳc sa sai ht li ca hc sinh, m tụi chn mt li no cn sa trc Trong trng hp ny tụi ó sa li phỏt õm cho hc sinh trc Trong quỏ trỡnh hc sinh c,tụi theo dừi phỏt hin li sai v sa kp thi cho hc sinh Khi hc sinh c sai, i cho hc sinh ú c xong mi sa sai Nu sa ct ngang ch c sai s lm mt hng thỳ cho cỏc em c i vi nhng hc sinh kh nng c mc hon thnh bi nh em: Nguyn Khỏnh Linh, Nguyn Th Hng Nhung, Hong V Nh Qunh, An Long Bỡnh, nhng em c ỳng tc rnh mch, ỳng quy nh, cú th sai hoc vp mt s t, ngt ngh hi tng i ỳng ch Nhng em Mc 2.3.3 tham kho sỏch Chun kin thc k nng lp ny tụi trung cho cỏc em luyn c on hoc c bi nhiu hn trc lp Ngoi t chc cho cỏc em c phõn vai hoc k chuyn trc lp, tụi luụn to c hi cho cỏc em c tham gia lụi cun cỏc em thớch c i vi hc sinh hon thnh tt: L hc sinh cú kh nng c rừ rng rnh mch; ngt ngh hi ỳng ch nh cỏc em Lờ Gia Anh t, Lờ Th H Anh, Thanh Hi, Lờ Th M Giang, cú th c din cm c bi vn, bi th Khi luyn c tụi ó b qua cho cỏc em b qua bc c cõu m cỏc em cú th c on hoc c bi Vi hc sinh ny tụi yờu cu cao hn v tc c, ngt ngh hi ỳng ch, th hin tỡnh cm c qua ging c Vớ d 10: Khi dy luyn c on khú bi Li kờu gi ton dõn th dc sỏch TV3 trang 94 Gi gỡn dõn ch,/ xõy dng nc nh, / gõy i sng mi,/vic gỡ cng cn cú sc khe mi lm thnh cụng // Mi mt ngi dõn yu t/ tc l c nc yu t, / mi mt ngi dõn mnh khe/ tc l c nc mnh khe.// sau hng dn hc sinh tỡm nhng ch cn ngt ngh hi bi, tụi gi vi hc sinh mc hon thnh cú th c ngt ngh hi ỳng Sau ú, gi hc sinh cha hon thnh c li nm v nh c cỏch c Vi hc sinh hon thnh tt, sau luyn c ngt ngh hi xong, tụi khuyn khớch cỏc em tỡm ch cn nhn ging on vn, sau ú hng dn hc sinh th hin c on vi ging rnh mch rt khoỏt, nhn ging nhng t ng núi v tm quan trng ca sc khe [4] Trong quỏ trỡnh hc sinh c cỏ nhõn, tụi luụn chỳ ý theo dừi lng nghe hc sinh c cú cỏch dy thớch hp vi tng hc sinh Vi hc sinh c hn ch, tụi ó kiờn trỡ giỳp v ph o thờm( khụng b qua nhng cng khụng nụn núng ũi hi rỏo rit phi c ỳng ti lp) Hc sinh c cha chớnh xỏc b mỏy phỏt õm cũn khim khuyt nh em: Lờ ỡnh Vit, Ngc Thng, Lờ Th Huyn Trang , tụi ó luyn bng phng phỏp c bit v giỳp thờm cỏch phỏt õm ngoi gi hc Khi hc sinh phỏt õm sai (c tr thnh ch), tụi dựng cu hỡnh ming hng dn v sa sai cho hc sinh: Khi phỏt õm nhng ting cú õm tr thỡ li cong lờn Hc sinh c cha t yờu cu cũn thiu ý thc hoc nh hng thúi quen c (ờ a, lin thong ) thỡ cn ch rừ hn ch v tỡm cỏch giỳp hc sinh khc phc dn dn Sau nghe hc sinh c, tụi gi ý hc sinh khỏc nhn xột ch c ch cha ca bn hoc bn thõn cỏc em va c bit rỳt kinh nghim v c tt hn Trỏnh nhn xột chung chung khụng dy c iu gỡ cho hc sinh v cỏch c Khi giỏo viờn chỳ ý lng nghe hc sinh c, cỏc em s cm thy rng cụ giỏo cng thớch nghe hc sinh c, t ú cỏc em s tớch cc xung phong c trc lp nhiu hn v c gng th hin c tt hn Tụi cng luụn cho Vớ d 10 tham kho sỏch TV hc sinh thúi quen c to, rừ rng cho c lp cựng nghe c Khi hc sinh c nh, tụi khụng n gn nghe cho rừ m yờu cu em ú c li c lp nghe cho rừ luyn c ngt ngh hi ỳng, tụi luụn hng dn hc sinh da vo ngha ca t v quan h ng phỏp gia cỏc ting,t ngt ngh hi cho ỳng Khi luyn c khụng tỏch t lm hai, khụng tỏch t ch loi vi danh t Vớ d cõu th: T git sng ca lỏ cõy hc sinh khụng th c ngt T git/ sng ca lỏ cõy m c T git sng/ ca lỏ cõy Mun rốn c tt cho hc sinh, tụi ó t chc nhiu hỡnh thc luyn c khỏc gõy hng thỳ cho hc sinh luyn c nh c cỏ nhõn, luyn c nhúm, thi c, to mi iu kin mi i tng hc sinh u c tham gia vo cỏc hỡnh thc luyn c Vớ d t chc thi c, tụi cho hc sinh cn c gng c mt cõu, hc sinh hon thnh c on, th hin ngt ngh ỳng, hc sinh cú kh hon thnh tt thi c din cm mt on hoc c bi Vic t chc luyn c nhúm cng rt cn thit cho quỏ trỡnh luyn c ca hc sinh Hỡnh thc ny thng c t chc luyn c ni tip hoc c c bi Mc ớch ca luyn c nhúm l cỏc em gúp ý nhau, hc hi nhau,giỳp cựng c tt ng thi, to s on kt, hp tỏc gia hc sinh vi hc sinh, giỳp tỡnh bn ngy cng gn bú hn luyn c nhúm cú hiu qu, tụi ó phõn nhúm phự hp Cú th phõn nhúm xen k gia cỏc i tng hc sinh quỏ trỡnh luyn c, nhng hc sinh c tt s giỳp hc sinh c yu c tt hn Nhng chỳng ta cn chỳ ý l: ch nờn phõn nhúm nh (t ộn em cho hc sinh luyn c) Trc hc sinh luyn c nhúm giỏo viờn cn nờu nhim v c th ( nht l nhng tun u ca nm hc): nhúm trng phõn cụng cho cỏc bn nhúm c ni tip cỏc on nhng lt sau phõn cụng c cỏc on khỏc, khụng phõn bn c li on bn va c Khi oc, cn c va cho cỏc bn nhúm nghe, khụng c quỏ to lm nh hng n nhúm khỏc, nhng cng khụng c quỏ nh thỡ cỏc bn nhúm cng khụng nghe rừ Khi bn c cn phi trung theo dừi, sau bn c xong phi nhn xột, gúp ý, sa sai cho bn Trong quỏ trỡnh hc sinh luyn c nhúm, giỏo viờn theo dừi nhc nh hc sinh tớch cc tham gia luyn c Sau luyn c nhúm xong, giỏo viờn mi mt s em cỏc nhúm khỏc nhn xột cỏch c ca ỏc bn nhúm t ú cho hc sinh thúi quen trung chỳ ý theo dừi bn c nhn xột, gúp ý, sa sai ỳng cho bn ng thi giỳp cỏc em c gng luyn c tt hn nhn c nhiu li khen ca cỏc bn Chỳng ta cng cú th thay i hỡnh thc phõn nhúm hc sinh luyn c theo nhúm i tng Chng hn nhúm hc sinh c hn ch s c ni tip cõu, nhúm hc sinh mc hon thnh s c ni tip on, nhúm hc sinh cú kh nng hon thnh tt s c din cm c bi Sau ú cho i din tng nhúm th hin trc lp Trỏnh trng hp mnh em no em ú c hoc khụng chỳ ý bn c 10 Ging c ca giỏo viờn cng rt quan trng n vic rốn c cho hc sinh Nu giỏo viờn c hay s lụi cun hc sinh vo bi hc v kớch thớch cỏc em Vỡ vy giỏo viờn cn phỏt õm chun, c ỳng ng iu cõu Thụng thng thỡ giỏo viờn c cho hc sinh nghe trc luyn c Nu lp cú hc sinh c ging hay, hp dn hn giỏo viờn thỡ giỏo viờn nờn hc sinh c phỏt huy tớnh tớch cc, sỏng to ca hc sinh giỏo viờn nờn khuyn khớch hc sinh th hin ging c riờng ca mỡnh bng cỏch t chc thi c mt cõu hoc mt on (Vớ d: c li thoi ca b m tr li Thn Cht bi Ngi m sỏch TV3 trang 30, c mt on th hoc cõu th khú, ) Lỳc ny hc sinh s cú nhng ging c cao, thp , ngt ngh khỏc Cú th hc sinh tỡm cỏch ngt ngh khỏc vi d kin ca giỏo viờn Trng hp ny giỏo viờn nờn tụn trng ý kin ca cỏc em ( khụng vi kt lun hc sinh c sai) Vớ d cõu th bi V quờ ngoi sỏch TV3 1.Giỏo viờn d kin ngt: Nhng ngi chõn t/ tht th./ Em thng nh th thng b ngoi em.// Hc sinh cú th c: Nhng ngi chõn t/ tht th./ Em thng nh th thng b ngoi em.//.Trong cỏc bi Tp c thng cho sn ch ngt, ngh bng du phy, du chm Tụi nhc hc sinh bit v nh quy tc gp du phy , du chm u ngh hi Du phy ngh hi bng na du chm c bit cú mt s bi cú cõu di, hc sinh phi ngh hi c khụng cú du cõu Khụng khớ lp hc nh nhng, thoi mỏi cng gúp phn giỳp cỏc em luyn c tt nờn tụi luụn to s ci m, vui v, thõn thin, gn gi vi cỏc em Khụng cỏu gt, trỏch mng, chờ bai cỏc em c sai, c chm, c cha tt m bng nhng li l ng viờn nh: Ln sau em c gng c to hn, v nh em luyn c nhiu ln tc c nhanh hn sa cho hc sinh c ỳng, ũi hi phi kiờn trỡ, liờn tc v cú h thng Giỏo viờn nờn khuyn khớch khen ngi kp thi s tin b dự rt nh ca hc sinh c ng viờn cỏc em hc tt hn Khụng ch rốn k nng c phõn mụn Tp c m nhng mụn hc khỏc, tụi cng luụn chỳ ý rốn c cho hc sinh Ngoi tụi cng su tm truyn tranh, truyn thiu nhi, nhng bi th hay theo tng ch im v t chc cho hc sinh c sinh hot u gi mi bui hc, tit sinh hot th kớch thớch cỏc em luyn c Ngoi tụi cng ó phỏt ng nhiu phong tro thi ua hc ụi bn cựng tin, Giỳp bn c tt theo tng ch ca nm hc Sau mi bi c giỏo viờn giao bi v nh cho hc sinh luyn c Vớ d: Hc sinh c hn ch v nh luyn c ỳng mt on, hc sinh mc hon thnh c th hin ngt ngh hi ỳng, hc sinh hon thnh tt giỏo viờn cho hc sinh v nh c din cm ng thi phi phi hp vi ph huynh rốn c nh cho hc sinh Mc 2.3.3 on tỏc gi t vit v cú tham kho mt s ti liu TV v mt s ti liu trờn mng internet 11 2.3.4 Luyn c thm Luyn c thm thng c thc hin phn tỡm hiu nụi dung bi phõn mụn Tp c sau hc sinh c luyn c ỳng on hoc bi vn, bi th Phn ny giỏo viờn ớt chỳ ý n rốn k nng c thm cho hc sinh, nờn giỏo viờn yờu cu c thm thng ch cú mt s em chỳ ý c cũn nhiu em ngi l óng khụng trung c bi Cỏch c ca cỏc em cng khỏc nhau: cú em c nhm, cú em c thnh ting Vỡ vy vic tỡm hiu bi ca hc sinh khụng cao.Cỏc em thng tr li sai hoc tr li bng cỏch c nguyờn c on sỏch giỏo khoa cỏc em hiu ni dung ca cõu, on hoc bi tụi ó t chc cho hc sinh c thm tht tt nhng tun u ca nm hc tụi thng hng dn c th cỏch c thm: Phi chỳ ý trung vo bi c, c bng mt, chỳ ý c ỳng tng t cõu, on, khụng c b sút t luyn cho hc sinh cú ý thc t giỏc c thm, trỏnh trng hp hc sinh nhỡn vo sỏch m khụng c, giỏo viờn xung lp kim tra hc sinh bng cỏch hi Em c n õu ri ? iu quan trng vic luyn c thm l giỏo viờn phi kim tra,ỏnh giỏ kt qu c thm ca hc sinh giỳp un nn, kp thi Vỡ vy, yờu cu hc sinh c thm (cõu, on, bi), tụi phi giao kốm nhim v nhm nh hng c hiu (c bit, hiu, nh iu gỡ ?) Vớ d 11: c thm on v cho bit: iu gỡ gi tỏc gi nh li nhng k nim ca bui tu trng ? Bi Nh li bui u i hc TV3 trang 51 i vi nhng on (th) c mt ln hc sinh khụng th hiu c nụi dung, tụi ó cho hc sinh c thm n ln vi thi gian nhanh dn v thc hin nhng nhim v, yờu cu t d n khú nhm nõng cao trỡnh c hiu ca hc sinh i vi hc sinh lp 3, kh nng nm ni dung mt on (bi) ca cỏc em cũn hn ch nờn tụi ó cho hc sinh trung c cha ni dung phn tỡm hiu 2.3.5 Luyn c qua cỏc bui sinh hot th Bờn cnh vic rốn c qua khai thỏc kờnh sỏch giỏo khoa, tụi ó mnh dn a thờm vic luyn c vo cỏc chng trỡnh hot ng ngoi khúa cho hc sinh Thụng qua cỏc trũ chi cỏc bui sinh hot ngoi khoỏ giỏo viờn cú th rốn cho hc sinh ca mỡnh bng cỏch t chc cho hc sinh thi cỏch luyn phỏt õm cỏc ting t cú ph õm d ln, thi c din cm Vớ d 12: Trũ chi:Tỡm nhanh cỏc ting, t cú õm u l (ch) hoc (tr) Chun b: t giy kh A4, bỳt mu Cỏch chi: Giỏo viờn chia lp thnh nhúm, phỏt cho mi nhúm mt t giy v mt bỳt, yờu cu cỏc nhúm trao i tỡm cỏc ting, t cú õm ch- tr ri ghi vo giy, cựng thi gian nhúm no ghi c nhiu t v ỳng l nhúm ú thng cuc Nhúm thng cuc s c khen v c tng mt bụng hoa Sau cỏc nhúm tỡm cỏc t theo yờu cu trờn, giỏo viờn t chc cho Mc 2.3.4, mc 2.3.5 tỏc gi t vit v cú tham kho mt s ti liu trờn mng internet 12 hc sinh thi c ỳng cỏc ting, t cú õm ch - tr Bờn cnh cỏc trũ chi v luyn phỏt õm, tụi cũn t chc cho hc sinh thi c th: c mt bi th, mt on th ó hc hoc mt bi th m em bit qua su tm sỏch bỏo v mt ch no ú t ú hc sinh cú th c tt hn, ng thi to mụi trng giỳp cỏc em mnh dn t tin hn hc 2.3.6 Luyn c qua t chc cỏc trũ chi Tụi thng xuyờn t chc thi luyn c ỳng, nhanh gia cỏ nhõn vi cỏ nhõn, cỏc nhúm vi cỏc gi ụn Ting vit bui hc th hai ngy to cho cỏc em hng thỳ, say mờ hc nõng cao cht lng c cho hc sinh Trong gi hc tụi hay lng ghộp cỏc trũ chi nh c lp cựng tham gia Vớ d 13: Trũ chi Ai nhanh - Ai ỳng Giỏo viờn ghi mt s t vo cỏc mnh bỡa v a cho hc sinh c Bn no c nhanh, c ỳng t liờn tip s c c lp khen v tuyờn dng,tụi thng hay chn cỏc hc sinh cha hon thnh mụn hc c nhiu hn nhm giỳp cỏc em c gng c thi ua v to cho cỏc em kh nng c nhanh, c ỳng 2.3.7 Luyn c nh Giỏo viờn phi hp cựng vi ph huynh nhc nh cỏc em luyn c nh Phõn nhúm hc sinh cựng hc (nhúm trng cú trỏch nhim kim tra nhc nh cỏc bn) Sp xp thi gian biu c th Thng xuyờn kim tra, ỏnh giỏ, biu dng, nhc nh khụng nờn phờ bỡnh cỏc em 2.4 Hiu qu ca sỏng kin kinh nghim Sau mt thi gian ỏp dng nhng bin phỏp m ti ó nờu tụi nhn thy k nng c ca hc sinh lp tụi cú nhiu tin b rừ rt a s cỏc em u thớch hc gi c Nhiu em ó c lu loỏt, v cú kh nng c din cm c bi vn, bi th Hc sinh cú kh nng tỡm c ni dung on mỡnh c theo cõu hi gi ý ca giỏo viờn Tuy nhiờn cũn mt s em c chm nng lc cú nhiu hn ch Tớnh n thi im hin nay, kt qu luyn c ca hc sinh lp tụi nh sau: c din c sai c sai c ngng Tng c ỳng cm vn, du ph õm s HS SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 28 17 60,7% 25,0% 3,6% 3,6% 7,1% T kt qu trờn, tụi nhn thy vic ỏp dng cỏc bin phỏp rốn k nng c ỳng cho hc sinh lp ó cú kt qu kh quan, tụi tin tng rng cui nm hc ny hc sinh ca lp tụi s c ỳng v c din cm, hc t kt qu cao Mc 2.3.6, mc 2.3.7 tỏc gi t vit 13 KT LUN V KIN NGH Kt lun T thc t ging dy tụi rỳt bi hc kinh nghim: luyn c tt cho hc sinh lp 3, theo kinh nghim ca tụi thỡ trc ht giỏo viờn cn: Xỏc nh ỳng yờu cu cn t v c vi hc sinh, sau ú theo dừi phõn loi i tng hc sinh v a bin phỏp luyn c phự hp vi tng i tng hc sinh theo ba mc : Luyn c ỳng, luyn c hiu v c nõng cao Giỏo viờn phi lng nghe v sa sai kp thi hc sinh c Khuyn khớch hc sinh th hin ging c riờng phỏt huy tớnh tớch cc, sỏng to c ca cỏc em Thỏi ca giỏo viờn ci m, vui v to khụng khớ lp hc nh nhng thoi mỏi giỳp cỏc em tớch cc hc T chc cỏc phong tro thi ua hc vi nhiu hỡnh thc khỏc kớch thớch hc sinh tham gia luyn c Khuyn khớch, khen ngi kp thi s tin b ca hc sinh Phi hp vi ph huynh hng dn luyn c thờm nh T chc cho hc sinh c truyn, th thiu nhi kớch thớch hc sinh ham c sỏch Ngi giỏo viờn phi nm c c im ca hc sinh, hỡnh dung thy c nhng khú khn ca cỏc em hc c bỡnh tnh trc nhng sai sút ca cỏc em, khụng ca thỏn trc nhng li phỏt õm c Giỏo viờn cn cú k nng c thnh thc Giỏo viờn phi cú k nng luyn theo mu, phi c tt, c ỳng, c hay v phi cú ý thc t iu chnh mỡnh c ỳng v hay hn Bit quan sỏt cỏch c ca hc sinh.Cn sa t th c phi va ng hong, va thoi mỏi, sỏch phi c m rng v cm bng hai tay Giỏo viờn bit phi hp nhp nhng li mụ t ging c v lm mu Luụn coi trng vic luyn c l vic thc hnh k nng nờn phi rốn cho hc sinh mt cỏch thng xuyờn, liờn tc qua tt c cỏc mụn hc v xen k cỏc hot ng khỏc Cn nm chc v dng linh hot cỏc phng phỏp dy hc, khụng ngng suy ngh i mi sỏng to cho vic ging dy hc sinh cú hiu qu nht Kin ngh + i vi ph huynh: Cn quan tõm hn na ti vic nm bt thụng tin v em mỡnh, tớch cc phi hp vi nh trng to mi iu kin vic hc ca cỏc em t kt qu cao + i vi nh trng: u t thờm trang thit b phc v cho dy hc mụn Ting vit (c th B tranh dy Tp c, B tranh dy k chuyn mụn Ting vit lp 3) Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn ti ph huynh nõng cao cụng tỏc xó hi 14 húa giỏo dc Cn t chc nhiu hot ng ngoi khoỏ to cho cỏc em mụi trng giao tip rng ln, ú cỏc em c rốn luyn cỏc kin thc mi c hc s tt hn Trờn õy l mt s bin phỏp rốn k nng c ỳng, c tt cho hc sinh lp cú hiu qu tng i tt, nng lc bn thõn cũn nhiu hn ch nờn khụng trỏnh nhng thiu sút Tụi rt mong s úng gúp ý kin ca hi ng khoa hc sỏng kin t hiu qu cao hn Tụi xin chõn thnh cm n! XC NHN CA TH TRNG N V Th Tin, ngy 10 thỏng nm 2017 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc NGI VIT Lờ Th Hnh 15 TI LIU THAM KHO ********* [1] Sỏch giỏo viờn Ting Vit lp Tỏc gi: Nguyn Minh Thuyt (Ch biờn) Hong Hũa Bỡnh - Trn Mnh Hng Lờ Th Tuyt Mai - Trnh Mnh Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam - Nm 2004 [2] Sỏch giỏo viờn Ting Vit lp Tỏc gi: Nguyn Minh Thuyt (Ch biờn) Lờ Ngc ip - Lờ Th Tuyt Mai - Bựi Minh Toỏn - Nguyn Trớ Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam - Nm 2004 [3] Sỏch Ting Vit lp Tỏc gi: Nguyn Minh Thuyt (Ch biờn) Hong Hũa Bỡnh - Trn Mnh Hng Lờ Th Tuyt Mai - Trnh Mnh Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam - Nm 2004 [4] Sỏch Ting Vit lp Tỏc gi: Nguyn Minh Thuyt (Ch biờn) Lờ Ngc ip - Lờ Th Tuyt Mai - Bựi Minh Toỏn - Nguyn Trớ Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam - Nm 2004 [5] Hng dn thc hin Chun kin thc, k nng cỏc mụn hc Lp Chu trỏch nhim xut bn: Ch tch HQT kiờm tng giỏm c Ngụ Trn i, PTG kiờm tng biờn Nguyn Quý Thao [6] Tham kho mt s ti liu trờn mng internet Ngun: http://dantri.com.vn Ngun: http://vietnamnet.vn 16 DANH MC CC TI SNG KIN KINH NGHIM C HI NG NH GI XP LOI CP PHềNG GD&T, CP S GD&T V CC CP CAO HN XP LOI T C TR LấN H v tờn tỏc gi: Lờ Th Hnh Chc v v n v cụng tỏc: Giỏo viờn Trng Tiu hc Th Tin TT Tờn ti SKKN Mt s bin phỏp giỳp hc sinh lp hc tt mụn TNXH Phng phỏp giỳp cỏc em hc sinh lp gii tt bi toỏn liờn quan n rỳt v n v Kt qu Cp ỏnh giỏ ỏnh giỏ xp loi (Phũng xp loi S, Tnh ) (A, B, C) Phũng GD&T Triu Sn C Phũng GD&T Triu Sn C Nm hc ỏnh giỏ xp loi 2009-2010 2015-2016 17 ... Rốn c din cm, c hay Đối với học sinh lớp Yêu cầu học sinh đọc đúng, diễn cảm yêu cầu trọng tâm, nên phải dành thời gian thích hợp i vi bn ngh thut, cỏc bi xuụi Giỏo viờn hng dn hc sinh c din cm... tra,ỏnh giỏ kt qu c thm ca hc sinh giỳp un nn, kp thi Vỡ vy, yờu cu hc sinh c thm (cõu, on, bi ), tụi phi giao kốm nhim v nhm nh hng c hiu (c bit, hiu, nh iu gỡ ?) Vớ d 11: c thm on v cho. .. phỏt õm cho hc sinh Cn luyn nhiu cho nhng hc sinh c cũn hn ch Vớ d 1: Phõn bit tr/ch, x/s, r/d T: trng trng hc sinh thng c l chng chng, trc ht giỏo viờn phỏt õm tht chớnh xỏc, yờu cu hc sinh nhỡn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng , đọc tốt cho học sinh lớp 3 , Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng , đọc tốt cho học sinh lớp 3 , Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng , đọc tốt cho học sinh lớp 3 , KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn