Giáo trình điện tử căn bản - Chương 9-10

24 852 10

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2012, 17:05

Giáo trình điện tử căn bản là tài liệu học tập dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin. . và E kim không lên z => Bóng tốt. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Phép đo cho biết Transistor bị chập. B và E kim lên = 0 Ω z=> Bóng chập BE -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - www.hocnghe.com.vnXuan Vinh : 0912421959
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình điện tử căn bản - Chương 9-10, Giáo trình điện tử căn bản - Chương 9-10, Giáo trình điện tử căn bản - Chương 9-10, Cấu tạo của Transistor. Bóng bán dẫn Nguyên tắc hoạt động của Transistor. Xét hoạt động của Transistor NPN ., Ký hiệu hình dáng Transistor . Cách xác định chân E, B, C của Transistor., Phương pháp kiểm tra Transistor ., Các thông số kỹ thuật của Transistor Một số Transistor đặc biệt . Transistor số Digital Transistor Ứng dụng của Transistor., Cấp điện cho Transistor Vcc - điện áp cung cấp Một số mach định thiên khác ., Khái niệm về mạch khuyếh đại . Các chế độ hoạt động của mạch khuyếch đại., Transistor mắc theo kiểu E chung. Transistor mắc theo kiểu C chung., Transistor mắc theo kiểu B chung. Ghép tầng qua tụ điện.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn