Pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại điện Bình Sơn”

62 1,103 11
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 22:29

Mua bán hàng hóa là hoạt động đặc trưng cơ bản của kinh doanh thương mại. Hợp đồng mua bán hàng hóa chính là cách thức để hoạt động này được diễn ra, nó thể hiện sự thống nhất ý chí của các bên chủ thể trong quan hệ mua bán. Hợp đồng được đảm bảo thực hiện nhờ vào nhiều yếu tố như sự chấp hành của các bên đối với các điều khoản đã thỏa thuận hay hợp đồng đó có vi phạm lợi ích của người khác, lợi ích chung của xã hội hay không. LỜI MỞ ĐẦU Mua bán hàng hóa là hoạt động đặc trưng cơ bản của kinh doanh thương mại. Hợp đồng mua bán hàng hóa chính là cách thức để hoạt động này được diễn ra, nó thể hiện sự thống nhất ý chí của các bên chủ thể trong quan hệ mua bán. Hợp đồng được đảm bảo thực hiện nhờ vào nhiều yếu tố như sự chấp hành của các bên đối với các điều khoản đã thỏa thuận hay hợp đồng đó có vi phạm lợi ích của người khác, lợi ích chung của xã hội hay không. Pháp luật với vai trò là khung định ra những nguyên tắc cơ bản cho mọi hoạt động trong xã hội, cũng điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động thiết yếu này. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây, nhất là khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, pháp luật thương mại nước ta nói chung pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng đã có sự thay đổi, hoàn thiện đáng kể. Sự ra đời của Bộ luật dân sự 2005 Luật thương mại 2005 là minh chứng cụ thể cho sự tiến bộ đó. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam, thì một hành lang pháp lý vững chắc về các hoạt động kinh doanh thương mại, trong đó có hợp đồng mua bán hàng hóa, sẽ tạo cho các doanh nghiệp nước ta một lợi thế vững chắc ngay tại “sân nhà”, cũng như tiến ra thị trường quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của các chế định về hợp đồng mua bán hàng hóa, tác giả chọn đề tài: “Pháp luật về kết thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại điện Bình Sơn” để làm báo cáo thực tập. Em xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ Công ty TNHH sản xuất thương mại điện Bình Sơn, đã giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình trong thời gian em thực tập tại Công ty TS. Nguyễn Vũ Hoàng, người dã tận tình hướng dẫn, giúp em có thể hoàn thành bản báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn. 1 CHƯƠNG I PHÁP LUẬT VỀ HƠP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA I/Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1.Khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1.1. Khái niệm: Mua bán hàng hóa, theo Khoản 8 Điều 3 Luật thương mại 2005, được định nghĩa là: “hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận”. Đối tượng hàng hóa là tất cả các loại động sản, bao gồm cả động sản hình thành trong tương lai, các vật, tài sản gắn liền với đất đai ( theo khoản 2 Điều 3 Luật thương mại). Hợp đồng mua bán hàng hóa là cơ sở pháp lý của việc mua bán hàng hóa, nhờ có hợp đồng mua bán hàng hóa mà quan hệ mua bán hàng hóa được xác lập thực hiện. Luật thương mại 2005 không đưa ra định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hóa, tuy nhiên có thể hiểu hợp đồng mua bán hàng hóa trước hết là một hợp đồng dân sự, do đó nó mang đầy đủ bản chất của hợp đồng dân sự, là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự ( Điều 388 Bộ luật dân sự 2005). Hợp đồng mua bán hàng hóa là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản được định nghĩa theo Điều 428 Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao tài sản quyền sở hữu tài sản cho bên mua nhận tiền bán hàng, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản mua trả tiền cho bên bán theo thời hạn, số lượng phương thức các bên dã thỏa thuận”. 1.2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa: 2 1.2.1 Chủ thể: Chủ thể chính của hợp đồng mua bán hàng hóathương nhân, bao gồm “các tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên có đăng kinh doanh” ( Điều 6 của Luật thương mại 2005). Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, chủ thể của hợp đồng mua bán tài sản còn là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, do đó chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa có thể là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tổ hợp tác. 1.2.2. Hình thức: Hợp đồng mua bán có thể được thể hiện dưới hình thức lời nói, bằng văn bản hoặc hành vi cụ thể của các bên giao kết. Điều 24 Luật thương mại 2005 quy định: “ Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồngpháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó ”. Theo đó, các bên tham gia hợp đồng có thể tự do lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp để thể hiện sự thỏa thuận mua bán hàng hóa giữa các bên, trừ những trường hợppháp luật quy định hợp đồng phải được lập thành văn bản thì hợp đồng phải được thiết lập bằng hình thức văn bản. 1.2.3. Đối tượng: Theo khoản 2 Điều 3 Luật thương mại thì đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là tất cả các loại động sản, bao gồm cả động sản hình thành trong tương lai, các vật, tài sản gắn liền với đất đai. Còn theo Bộ luật dân sự thì đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là các loại tài sản được phép giao dịch các loại quyền tài sản Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định, hàng hóa là đối tượng mua bán phải không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của Nhà nước (Nghị định 59/2006/NĐ- CP ngày 12/06/2006). Nếu hàng hóa đó thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện thì phải tuân theo đầy đủ các quy định của pháp luật về mua bán các loại hàng đó. Hàng hóa là đối tượng 3 của hợp đồng mua bán hàng hóa còn phải tuân theo các quy định về nhãn hàng hóa (Nghị định số 89/2006/NĐ-CP) về xuất xứ (Nghị định số 19/2006/NĐ- CP) 1.2.4. Nội dung: Hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện quyền nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa là các điều khoản do các bên tự thỏa thuận, thể hiện quyền nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. 2. Các chế định về hợp đồng mua bán hàng hóa qua các thời kỳ: Hiện nay chế định hợp đồng đã được thể hiện quy định rõ ràng trong Bộ luật dân sự năm 2005. Trên thế giới, chế định hợp đồng đã có từ lâu, như ở châu Âu, chế định hợp đồng đã có từ thời Cổ đại La mã vào những thế kỷ IV– V trước Công nguyên, người La mã đã xây dựng được hệ thống thuật ngữ về phạm trù phápvề bản chất của hợp đồng như là hợp đồng miệng, hợp đồng viết, sự thể hiện ý chí trong giao dịch dân sự, giao dịch theo lương tâm, giao dịch theo pháp luật; chế định hợp đồng đã bắt nguồn từ Luật La mã được du nhập vào Tây Âu từ thế kỷ XII – XIII phát triển đến các quốc gia Pháp, Đức, Hà Lan; đến thế kỷ XVIII, XIX, XX với bề dày lịch sử cả ngàn năm, ngành khoa học pháp lý, với sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng được thiết kế hoàn chỉnh; quan hệ hợp đồng đã được pháp điển hoá ở các nước châu Âu khi xây dựng Bộ luật Dân sự; cũng từ đó cho đến nay vị trí, vai trò của chế định hợp đồng ngày càng phát triển trong Bộ luật Dân sự của mỗi nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội; còn ở Việt Nam cho đến thế kỷ XIX vẫn chưa hình thành ở các triều đại phong kiến, do còn hạn chế về điều kiện kinh tế, cũng như pháp luật dân sự chưa được quan tâm của triều đại phong kiến lúc bấy giờ; ngay như Bộ Luật Hồng Đức Bộ Luật Gia Long cũng chưa có khái niệm nào về hợp đồng. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX dưới sự bảo hộ của Pháp chế định khế ước hay hợp đồng mới bắt đầu ghi nhận trong các văn bản pháp luật chính thức như ở Nam kỳ có Bộ Dân luật giản yếu năm 1883; Bộ Dân luật Bắc Kỳ năm 1931 4 Bộ Luật Trung Kỳ năm 1936 do người Pháp khai thác thuộc địa ban hành những đạo luật phần lớn có lợi phục vụ cho nước Pháp; nhưng cũng từ đây cơ cấu xã hội Việt Nam được biến đổi về các lãnh vực kinh tế, trong đó lãnh vực pháp luật về dân sự được hình thành vào đầu thế kỷ XX; như vậy từ đầu thế kỷ XX chế định hợp đồng hay khế ước được xuất hiện ở Việt Nam do 3 Bộ Luật Dân sự điều chỉnh gồm có: - Bộ Dân luật giản yếu áp dụng tại xứ Nam kỳ, nhưng trong bộ luật này chỉ nói về nhân thân (nói về người) không có điều khoản nào qui định về chế định hợp đồng hay khế ước, khi giải quyết các vụ án liên quan đến hợp đồng hay khế ước, các Toà Nam án thường áp dụng các điều khoản của Dân luật của Pháp như lý trí thành văn (raison écrite) liên quan đến hợp đồng nghĩa vụ trách nhiệm dân sự; các Toà án Pháp ở Nam Việt còn áp dụng các điều khoản Dân luật Bắc kỳ, Dân luật Trung kỳ, có khi còn áp dụng cả Luật Hồng Đức Luật Gia Long, nếu liên quan đến thừa kế tập tục cổ truyền của Việt Nam . - Bộ Dân Luật Bắc kỳ gồm có 1.455 điều, chia làm một thiên sơ bộ 4 quyển, quyển thứ ba nói về khế ước nghĩa vụ; phạm vi áp dụng ớ các Toà án Bắc phần mà thôi. - Bộ Dân Luật Trung kỳ còn được gọi là Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật được ban hành ngày 13/07/1936 gồm có 1.709 điều, thì có 57 điều nói về khế ước – hợp đồng (từ điều 1216 – 1273); sở dĩ Dân luật Trung kỳ hơn Dân luật Bắc kỳ 254 điều, vì vấn đề khế ước – hợp đồng theo Dân luật của Pháp qui định kỹ hơn Dân luật Bắc. Sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập, ngày 10/10/1945 Chủ tịch Chính Phủ lâm thời Hồ Chí Minh ban hành sắc luật số 47 cho phép áp dụng luật lệ hiện hành của chế độ cũ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, nếu những luật lệ ấy không trái với nền độc lập của Việt Nam chính thể dân chủ cộng hoà, thì các quan hệ hợp đồng vẫn được điều chỉnh căn cứ vào các Bộ Dân luật giản yếu Nam kỳ, Bộ dân Luật Trung Kỳ; đến ngày 10/07/1959 theo chỉ thị số 172-CT/TATC của Toà án nhân dân tối cáo đình chỉ áp dụng luật lệ của đế quốc phong kiến, chế định hợp đồng trong Bộ Dân luật bắc kỳ được 5 chấm dứt vào trung tuần tháng 7 năm 1959; năm 1960 ban hành Điều lệ tạm thời về hợp đồng kinh tế; Nghị định số 54/CP ngày 10/03/1975 của Chính phủ ban hành điều lệ về chế độ hợp đồng. Đến năm 1986 do điều kiện đổi mới kinh tế đất nước, điều chỉnh nền kinh tế thị trường có điều tiết; các văn bản pháp luật được ra đời để điều chỉnh các quan hệ hợp đồng kinh tế quan hệ hợp đồng dân sự, trong đó có Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989, Pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991 để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, dân sự trong đời sống xã hội ngày càng phát triển; cho đến khi có Hiến pháp năm 1992 được xác định mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; trong quá trình thực hiện chính sách đổi mới được mở rộng có tầm xa hơn, từ đó chế định hợp đồng điều chỉnh các quan hệ xã hội được xác lập trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thoả thuận tự chịu trách nhiệm giữa các chủ thể với nhau, kết quả là Bộ luật Dân sự đầu tiên do Quốc Hội khoá IX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực thi hành từ 01/07/1996, các chế định hợp đồng được Bộ luật dân sự công nhận. Tuy vậy, mặc dù chế định hợp đồng được Bộ luật dân sự 1995 qui định, vẫn chưa chấm dứt Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989, nên vẫn còn hai chế định hợp đồng kinh tế hợp đồng thương mại vẫn tồn tại, khiến cho các qui định hợp đồng của Bộ luật Dân sự 1995 chưa được phát huy đúng mức của Bộ luật Dân sự; các thẩm phán vẫn vận dụng giải quyết tranh chấp hợp đồng về kinh tế, thương mại, ít khi các thẩm phán áp dụng các qui định trong Bộ luật dân sự năm 1995, khác với các nước trên thế giới theo truyền thống Civil Law, mà vai trò của Bộ luật Dân sự là nền tảng trong các quan hệ dân sự được chấp nhận. Bộ luật Dân sự 2005 mới đã thể hiện được toàn diện về xã hội địa vị pháp lý được bình đẳng, chế định hợp đồng được thống nhất trên mọi lãnh vực kinh tế thương mại kể từ đây, không còn lẫn lộn như trước đây giữa hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế hợp đồng dân sự quy định trong Bộ luật dân sự năm 1995. 6 II/Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa: 1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng: Theo Điều 389 Bộ luật dân sự, việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội: Nhà nước tạo điều kiện để các cá nhân có thể xác lập quan hệ với nhau theo ý muốn chủ quan của mình bằng nhiều hình thức rất đa dạng, đồng thời trao cho họ cơ hội sử dụng quyền tự do trong việc thực hiện những gì mà pháp luật không cấm, nếu việc tự do đó không xâm hại đến quyền tự do của người khác. Do đó, mỗi công dân đều được bảo đảm các quyền về sở hữu tài sản, về tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do đi lại cư trú, tự do tham gia vào đời sống công cộng, quản lý xã hội, tự do kinh doanh đương nhiên được bảo đảm tự do hợp đồng. Nguyên tắc này là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của hợp đồng. Tự do ý chí có nghĩa là các bên chủ thể tự do lựa chọn hình thức thể hiện ý chí thích hợp. Tuy nhiên, sự tự do thỏa thuận này không được trái với pháp luật, đạo đức xã hội mà phải phù hợp với những gì mà pháp luật quy định, bảo vệ. - Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực ngay thẳng: Theo nguyên tắc này các bên tự nguyện cùng nhau xác lập quan hệ hợp đồng, bảo đảm nội dung của quan hệ đó thể hiện được sự tương ứng về quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp cho các bên. Các bên khi tiến hành giao kết phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không được đe dọa, cưỡng ép bên kia giao kết hợp đồng với mình mà không theo ý chí của họ. Sự bình đẳng trong nguyên tắc này là việc các bên trong quan hệ hợp đồng bình đẳng về mặt pháp lý, bình đẳng trước pháp luật. 2. Nội dung của hợp đồng: 7 Đó là những điều khoản mà các bên đã thỏa thuận sau khi đã thương lượng, bàn bạc nhất trí tiến tới việc giao kết hợp đồng. Điều 402 BLDS 2005 quy định những điều khoản mà các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng : “ Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây: 1. Đối tượng của hợp đồngtài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm; 2. Số lượng, chất lượng; 3. Giá, phương thức thanh toán; 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; 5. Quyền, nghĩa vụ của các bên; 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 7. Phạt vi phạm hợp đồng; 8. Các nội dung khác”. Như vậy, Luật không bắt buộc phải có nội dung chủ yếu của hợp đồng mà chỉ quy định những điều khoản này để cho các bên tham khảo thỏa thuận đưa vào trong hợp đồng. 3. Giao kết hợp đồng: 3.1. Phương thức giao kết: Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được giao kết bằng phương thức trực tiếp hoặc phương thức gián tiếp. Phương thức giao kết trực tiếp: phương thức này được thực hiện như sau: các bên trực tiếp gặp nhau, cùng bàn bạc, thương lượng để đi đến thống nhất về nội dung của hợp đồng cùng tên vào văn bản của hợp đồng (nếu hình thức hợp đồng là văn bản). Hợp đồng được xác lập phát sinh hiệu lực pháp lý kể từ thời điểm các bên có mặt vào hợp đồng. Phương thức giao kết gián tiếp: các bên không trực tiếp gặp nhau để bàn bạc, thảo luận mà trao đổi với nhau thông qua các tài liệu giao dịch như: công văn, điện báo, đơn đặt hàng, thông điệp dữ liệu điện tử khác…trong đó ghi rõ nội dung công việc cần giao dịch. 3.2. Đề nghị giao kết hợp đồng: 8 Luật thương mại không quy định về các thủ tục giao kết hợp đồng, mà sẽ áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ luật dân sự, là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng mua bán chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể Đề nghị giao kết hợp đồng hay chào hàng, có bản chất là hành vi pháp lý đơn phương của một chủ thể bày tỏ ý định giao kết hợp đồng với chủ thể khác theo những điều kiện xác định. Khi đã đưa ra chào hàng với một bên xác định cụ thể thì bên chào hàng phải chịu sự ràng buộc về đề nghị này, một khi đã dưa ra đề nghị chào hàng thì bên đề nghị không được rút lại, trừ những trường hợp được quy định tại Điều 392 Bộ luật dân sự như sau: - Nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị; - Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại khi điều kiện đó phát sinh Hiệu lực của đề nghị thông thường do bên đề nghị ấn định. Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó. Điều 391 Bộ luật dân sự quy định các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng: - Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân; - Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị; - Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác. Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: - Bên nhận được đề nghị trả lời không chấp nhận; - Hết thời hạn trả lời chấp nhận; - Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; - Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; 9 - Theo thỏa thuận của bên đề nghị bên nhận được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời 3.3. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Chấp nhận chào hàng là sự trả lời của bên nhận chào hàng với bên chào hàng về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của chào hàng. Trường hợp bên nhận chào hàng sửa đổi, bổ sung nội dung chủ yếu của chào hàng thì coi như đó là từ chối chào hàng hình thành chào hàng mới khi đó chào hàng chỉ được coi là được chấp nhận nếu người nhận chào hàng (người chào hàng lúc đầu) chấp nhận toàn bộ mọi sửa đổi, bổ sung do người chào hàng (người nhận chào hàng lúc đầu) đưa ra. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 397 Bộ luật dân sự như sau: - Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó. Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời chấp nhận sau thời hạn đó thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị. - Khi các bên trực tiếp giao kết với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận về thời hạn trả lời III/Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa: 1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng: Sau khi hợp đồng được kết có hiệu lực, các bên phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết phát sinh từ hợp đồng. Khi thực hiện hợp đồng các bên phải tuân theo nguyên tắc sau (quy định tại Điều 412 Bộ luật dân sự 2005): - Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức các thỏa thuận khác; 10 [...]... như trước đây đã từng có 34 CHƯƠNG II THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN BÌNH SƠN I/Giới thiệu chung về công ty TNHH sản xuất thương mại điện Bình Sơn: 1 Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH sản xuất thương mại điện Bình Sơn: Công ty TNHH sản xuất thương mại điện Bình Sơn, được thành lập năm 1999 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam theo... mục đích của việc giao kết hợp đồng 24 IV /Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng: 1 Các căn cứ áp dụng: Để áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa phải dựa vào các căn cứ sau đây: - Có hành vi vi phạm hợp đồng Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa là xử sự của một bên chủ thể của hợp đồng không phù hợp với hợp đồng đã giao kết Đó là việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không... 307 Luật thương mại) 2 Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa 26 Theo Điều 292 Luật thương mại 2005, các hình thức chế tài áp dụng khi có sự vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm: - Buộc thực hiện đúng hợp đồng: Được quy định cụ thể tại Điều 297 Luật thương mại Buộc thực hiện đúng hợp đồng là hình thức chế tài, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán phải tiếp tục thực. .. theo hợp đồng Tuy nhiên khi thực hiện không những phải thực hiện các nghĩa vụ đã trong hợp đồng mà còn phải thực hiện theo những quy định của pháp luật do đó nếu căn cứ để áp dụng trách nhiệm cần phải căn cứ vào hợp đồng có xem xét quy định của pháp luật - Bên vi phạm có lỗi Để áp dụng trách nhiệm thì nhất thiết bên vi phạm phải có lỗi Đối với chủ thể là tổ chức thì khi xác định lỗi để áp dụng trách. .. nhận hàng hóa được thực hiện thông qua việc giao nhận chứng từ về hàng hóa thì quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho người mua khi hoàn tất việc chuyển giao chứng từ về hàng hóa Đối với hàng hóa pháp luật quy định phải đăng quyền sở hữu thì quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng quyền sở hữu đối với hàng hóa đó Trường hợp hàng hóa không... Trong giao nhận hàng hóa, vấn đề xác định hàng hóa có phù hợp với hợp đồng hay không có ý nghĩa rất quan trọng Để xác định được điều đó cần phải căn cứ vào hợp đồng hoặc căn cứ vào những quy định của pháp luật Theo quy định tại Điều 39 Luật thương mại, trường hợp căn cứ vào hợp đồng không xác định được hàng hóa có phù hợp với hợp đồng hay không thì hàng hóa được coi là không phù hợp với hợp đồng nếu thuộc... cảnh thực tế cho phép Nếu bên mua không thực hiện kiểm tra hàng hóa theo thỏa thuận thì bên bán có quyền giao hàng theo hợp đồng Sau khi kiểm tra hàng nếu phát hiện hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, bên mua phải thông báo cho bên bán trong một thời gian hợp lý Nếu bên mua không thực hiện việc thông báo này, bên bán sẽ không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa, trừ trường hợp. .. Đăng kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Công ty TNHH sản xuất thương mại điện Bình Sơn thuộc loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoạt động trong lĩnh vực thương mại hàng hoá dịch vụ, chuyên sản xuất, mua bán, đại lý mua bán hàng hóa, có con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kinh... trường hợp hợp đồng đó có thỏa thuận về mua bán hàng hóa có bảo hành Luật thương mại quy định như sau: Trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa đó theo nội dung thời hạn đã thỏa thuận Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép Bên bán phải chịu các chi phí về bảo hành, trừ trường hợp có thỏa... trong hợp đồng mua bán hàng hóa Nhận hàng là việc bên mua tiếp nhận thực tế hàng hóa từ bên bán Tùy theo thỏa thuận của các bên mà bên mua sẽ phải thực hiện những công việc gì để tiếp nhận hàng hóa (ví dụ như các thủ tục giao hàng, hướng dẫn về các phương thức vận chuyển, hay tạo điều kiện để bốc dỡ hàng hóa) Tuy nhiên việc nhận hàng không có nghĩa là bên mua đã chấp nhận về hàng hóa được giao Luật thương . tài: Pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại điện Bình Sơn”. I PHÁP LUẬT VỀ HƠP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA I/Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1.Khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1.1. Khái niệm: Mua bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại điện Bình Sơn” , Pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại điện Bình Sơn” , Pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại điện Bình Sơn” , Khái niệm: Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa:, Đề nghị giao kết hợp đồng:, Các biện pháp đảm bảo thực hiện, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa:, Sửa đổi, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng:, Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa., Các trường hợp miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa:, Thương lượng giữa các bên: Hòa giải giữa các bên. Giải quyết tại Trung tâm trọng tài, Giải quyết tại Tòa án, Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban - Hội đồng thành viên:, Nhân sự: II THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU, Nguồn vốn, Phân phối lợi nhuận và lập quỹ : Chủ thể giao kết: Nội dung của hợp đồng: - Đối tượng của hợp đồng., Hình thức của hợp đồng:, Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng và biện pháp giải quyết tranh chấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay