Tinh huong sai pham ve thue

138 227 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 22:59

.. .SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN PHÁP LUẬT HÓA ĐƠN TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KẾ TOÁN CHỨNG TỪ - HÓA ĐƠN LÀ KHÂU ĐẦU... trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ phải xuất hóa đơn tương với số tiền nhận trước - Sai phạm: + Không lập hóa đơn nhận tiền (dịch vụ) + Không lập hóa đơn nhận tiền trước tiền thuê... lập Hđ, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải toán TÌNH HUỐNG 2: LẬP HÓA ĐƠN HĐ XÂY DỰNG - Sai phạm: + Lập hóa đơn thời điểm nhận tiền tạm ứng theo HĐ thời điểm toán theo tiến độ kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh huong sai pham ve thue, Tinh huong sai pham ve thue, Tinh huong sai pham ve thue

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay