SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7

13 118 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 20:33

... tượng nghiên cứu đề tài phương pháp dạy học toán - Phạm vi nghiên cứu học sinh lớp nhà trường T.H.C.S - Thời gian thực : năm học 2016 - 20 17 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài hiệu... AMF M ) => CMN = 300 + 400 = 70 0 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 – 20 17 11 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá - Tính số đo góc · · · + NMC +... làm kiểm tra chương I – hình học Lớp 7A 7B Tổng Tổng số hs 23 23 46 Giỏi SL 16 11 46 % 69, 57 47, 83 63,89 Khá SL 18 % 17, 39 30,43 25 Trung bình SL % 13,04 21 ,74 11,11 Yếu, SL % 0 0 0 C KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7, SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7, SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay