SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7

13 102 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 21:33

Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc I ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài : Năm học 20162017 năm học tiếp tục thực thực nhiều biện pháp đổi phương pháp dạy học, để đáp ứng chủ trương đổi toàn diện giáo dục phổ thông năm học tới Bộ Giáo Dục Đào Tạo Các cấp ngành giáo dục triển khai nhiều chuyên đề, hội thảo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đứng lớp đổi phương pháp dạy học Việc đổi phương pháp dạy học xem công việc cốt lõi khó khăn mà giáo viên phải thực Đòi hỏi giáo viên phải mạnh dạn tâm đổi mới, làm việc nhiều hơn, đọc thêm nhiều tài liệu liên quan để phục vụ cho dạy Qua thực tế giảng dạy nhà trường T.H.C.S lại giảng dạy môn toán thấy rằng: Môn toán môn học quan trọng mà giáo viên cần tiến hành đổi cách dạy, cách truyền thụ kiến thức Bởi toán môn học mà kiến thức thường “khô khan”, khó học sinh Nên thường làm cho em chán nản, hứng thú học tập, học sinh có học lực trung bình yếu Cho nên đến học toán tiết học thường diễn buồn, cứng nhắc, không khí tiết học hay nặng nề,… Học sinh học tập cách thụ động Để phần đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung chất lượng giảng dạy môn toán nói riêng theo tinh thần đổi chương trình sách giáo khoa năm học tới, giáo viên phải tìm cách dạy phù hợp để hướng dẫn học sinh học mà hiệu mang lại cao vấn đề lớn cần giáo viên trọng tìm cách thực Thấy thực tế đặt trên, với mong muốn góp phần kinh nghiệm thân vào việc đổi phương pháp dạy học toán năm học tới Tôi định chọn đề tài : “Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”-Tính số đo góc’’ Tôi thấy toán hình học - “Con cá ” giải góp phần khơi dậy niềm đam mê học toán cho học sinh , học hình học phân môn mà học sinh cho khó học Hy vọng đề tài góp phần nhỏ Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc kinh nghiệm thân vào việc đổi phương pháp dạy học toán T.H.C.S thời gian tới Đối tượng - phạm vi nghiên cứu- Thời gian nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài phương pháp dạy học toán - Phạm vi nghiên cứu học sinh lớp nhà trường T.H.C.S - Thời gian thực : năm học 2016 - 2017 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài hiệu việc đổi phương pháp học toán, giải toán hình học học sinh lớp 7, thông qua tập liên quan đến tập hình học : “Con cá’’- hình học Giả thiết nghiên cứu: - Nếu không giáo viên giảng dạy bổ sung kiến thức liên quan cách tiếp cận dạng toán thông qua học lớp, học sinh tiếp thu không chắn, không hứng thú học toán , tìm tòi , phát kiến thức , liên quan, phát triển toán ,…, không đáp ứng yêu cầu giáo dục đặt - Nếu giáo viên giảng dạy vận dụng đầy đủ dạng toán liên quan vào giảng dạy học học sinh trang bị kiến thức tổng hợp đầy đủ góp phần tạo hứng thú, đam mê học toán phát triển toàn diện nhân cách thời đại Nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu : 5.1: Nhiệm vụ nghiên cứu : - Nghiên cứu lí luận phương pháp giảng dạy toán T.H.C.S - Nghiên cứu chương trình toán T.H.C.S - Nghiên cứu tính hiệu phương pháp dạy học : vận dụng kiến thức quan , mở rộng vào giảng dạy toán lớp 5.2 : Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu lí luận : phương pháp dạy học toán T.H.C.S - Nghiên cứu thực tiễn: Điều tra trực tiếp thông qua dạy lớp Điều tra gián tiếp thông qua phiếu học tập Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc Đóng góp mặt khoa học đề tài : Đề tài áp dụng vào đổi phương pháp dạy học toán nhà trường T.H.C.S theo tinh thần đổi toàn diện giáo dục phổ thông triển khai Sẽ góp phần bồi dưỡng tư cho học sinh, giúp em có hứng thú học tập , say mê tìm tòi mới, từ dễ dàng việc tiếp cận với kiến thức môn lớp B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I.CƠ SỞ KHOA HỌC: 1.1: Cơ sở lí luận : Với phát triển chung xã hội sống ngày đại giáo dục nước ta phải ngày đổi để đáp ứng kịp nhu cầu xã hội đất nước đổi Thực tiễn đặt yêu cầu cấp bách cần đổi toàn diện giáo dục phổ thông năm tới Trong trọng đến tinh giản môn học, tăng tính thực tiễn ,… Cho nên việc đổi phương pháp dạy học nói chung phương pháp dạy học toán nói riêng cần đáp ứng tinh thần đổi Vì mà việc vận dụng kiến thức liên quan đến tập cụ thể vào giảng dạy để tạo hứng thú say mê học cho học sinh phương pháp dạy học cần triển khai nhằm đánh giá tính hiệu nó, trước triển khai đại trà vào sách giáo khoa chương trình 1.2: Cơ sở khoa học : Đối với học sinh lớp nhà trường T.H.C.S học xong kiến thức đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc ,… Các em có số kiến thức hình học nhiều so với lớp Tuy nhiên làm tập học sinh lại gặp nhiều khó khăn, học sinh khá, giỏi Cho thấy kĩ giải tập hình học em yếu cần rèn luyện nhiều thông qua hướng dẫn giáo viên Khi học đến lớp học sinh có nhu cầu học tập khám phá nhiều hơn, học sinh học ,giỏi môn toán em có ý thức tìm tòi thêm toán Nhất tập hình học, tạo cho em niềm say mê hứng thú tìm tòi nhiều Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc 1.3: Cơ sở thực tiễn: 1.3.1: Tính chất hai đường thẳng song song: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b song song với : Hai góc so le nhau; c a Hai góc đồng vị nhau; A b Hai góc phía bù nhau; B 1.3.2: Ba đường thẳng song song : +) Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ ba song song với +) Một đường thẳng song song với hai đường thẳng song song song song với đường thẳng 1.3.3 : Tổng ba góc tam giác: - Tổng ba góc tam giác 1800 1.3.4 : Góc tam giác : - Góc tam giác tổng hai góc không kề với II THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU: 2.1: Bài toán mở đầu: x A Bài toán 1: Cho hình vẽ ( hình 1) biết Ax // By , C · · = 400; CBy = 500 CAx · Tính góc ACB cách xem B y Hình góc tam giác? Giải : Kéo dài AC cắt By D ( hình 2) · µ = 500 ( hai góc so le ) Vì Ax // By => BDC =A x A · Ta có ACB góc tam giác BCD nên: C · · · + CDB = 400 + 500 = 900 = CBD ACB B D Hình Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 y Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc · *Nhận xét : Nếu toán yêu cầu phải tính góc ACB cách xem góc tam giác ta thường giải cách khác , kẻ qua C đường thẳng song song với Ax, sử dụng tính chất góc so le để tính góc ACB Bây ta xét toán tương tự toán mở đầu gọi toán “đầu cá”: 2.2: Bài toán “đầu cá”: · · Bài toán 2: Cho hình vẽ ( hình 1) biết ACB > CAx Ax // By Chứng minh · · · = CAx + CBy ? ACB Giải : Trên mặt phẳng bờ AC chứa tia CB, vẽ tia Cm //Ax ( hình 3) x A Vì Ax // By nên Cm // By · · · · = ACm ; CBy = BCm ( so le trong) CAx m C · · · · Vậy : CAx + CBy = ACm + BCm ( 1) · · · · Theo giả thiết ACB > CAx nên ACB > ACm B Hay tia Cm nằm hai tia CA, CB đó: y Hình · · · = ACm + BCm (2) ACB · · · Từ (1) (2) => ACB = CAx + CBy ( đpcm ) · · *Nhận xét 2:- Bài toán cho biết mối quan hệ hai góc CAx , CBy với · , không phụ thuộc vào số đo góc toán ACB - Mối chốt lời giải việc kẻ thêm đường phụ Cm // Ax - Đối với học sinh lớp tập dượt chứng minh hình học, kiến thức chương I – Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song, toán hay Nếu giáo viên biết khai thác, mở rộng, phát triển toán theo nhiều hướng khác cho học sinh nhiều toán thú vị , kích thích đam mê ,tìm tòi học sinh · · Bài tập 1: Cho hình vẽ ( hình 4) Biết a // b ; OAa = 380; OBb’ = 1320 A · Tính số đo góc AOB ? HDG: a O Sử dụng kết toán “đầu cá”( toán 2) b’ B Hình Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 b ’ Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc · · · Chỉ cần tính OBb góc kề bù với OBb’ ( OBb = 480 ) · Từ tính : AOB = 380 + 480 = 860 µ = 1320 Bài tập 2: Cho hình vẽ ( hình 5) , biết a // b ; Cµ = 440 ; D · Tính số đo góc COD ? a a C C m O O n D b D b Hình Hình · HDG: Áp dụng kết toán “đầu cá” tập ta tính góc COD hai cách : · Cách 1: Kẻ qua O tia Om // a ( hình ) => COm = Cµ = 440 ; · · µ = 1800 – 1320 = 480 ( mOD µ hai góc phía) = 1800 - D D mOD · · · Từ suy : COD = COm + mOD = 440 + 480 = 920 · Cách 2: Vẽ Om // a tia Dn tia đối tia Db ( hình 6) , ta có : ODn góc kề · · · µ nên : ODn µ = 1800 – 1320 = 480 ; ODn bù với góc D = 1800 - D so le với mOD · · · · · nên : mOD = ODn = 480 Từ suy : COD = COm + mOD = 440 + 480 = 920 *Kết luận 1: Bài toán “đầu cá ” toán học sinh dễ khám phá cách giải giải giáo viên thay đổi số yếu tố số đo góc góc cho để có toán tương tự để học sinh giải rèn luyện kỹ giải toán Chúng ta tiếp tục đến toán “thân cá” 2.3 Bài toán “ thân cá ”: · · Bài toán 3: Cho hình vẽ ( hình ) , biết Ax // By CAx + ACB > 1800 · · · Chứng minh : CAx + ACB + CBy = 3600 A x x’ C A x C y B Hình A x m C y’ y B Hình Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 y B Hình Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc Giải : Cách 1: Kẻ tia đối Ax’ tia Ax By’ tia By ( hình 8) · · · Theo kết toán , ta có : ACB = x’AC + y’BC · · · · · · · · · · · => CAx + ACB + CBy = CAx + x’AC + y’BC + CBy = ( CAx + x’AC ) +( y’BC + CBy ) = 1800 + 1800 = 3600 Cách 2: Kẻ tia Cm // Ax Ax // By nên Cm // By ( hình 9) · · · · ACm hai góc phía nên : CAx + ACm = 1800 ( 1) CAx · CBy · · · hai góc phía nên : BCm + CBy = 1800 ( 2) BCm · · · Vì Cm nằm hai tia CA, CB nên : ACB = ACm + BCm ( 3) · · · · · · · Từ (1), (2) ( 3) ta có : CAx + ACB + CBy = CAx + ACm + BCm + CBy = · · · · ( CAx + ACm ) + ( BCm + CBy ) = 1800 + 1800 = 3600 · · > ACB Bài toán 4: Cho hình vẽ ( hình 10 ), biết Ax // By CBy · · · Chứng minh : CBy = xAC + ACB ? A x y y B C A x B Hình 11 m Hình 10 C Giải : Kẻ Cm // Ax ( hình 11 ) , Ax // By nên Cm // By · · Ta có : xAC = ACm ( hai góc so le ) ( 1) · · · BCm = ACB + ACm ( tia CA nằm hai tia CB Cm ) ( 2) · · Và CBy = BCm ( Hai góc so le ) ( ) · · · = xAC + ACB Từ (1) , (2) (3) => CBy Cũng từ toán ta lại có toán sau : Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc · · > ACB Bài toán : Cho hình vẽ ( hình 12 ), biết Ax // By CBy Chứng minh : · · · CAx + CBy − ACB =1800 ? A y x A B y x B m C Hình 12 Hình 13 C Giải : Kẻ Cm // Ax ( hình 13 ) , Ax // By nên Cm // By · · Ta có : CAx + ACm =1800 ( Hai góc phía ) ( 1) · · = BCm CBy ( hai góc so le ) ( 2) · · · Mặt khác : BCm = ACB + ACm ( tia CA nằm hai tia CB Cm ) · · · = BCm − ACB => ACm ( 3) · · · Từ ( 2) (3) => ACm = BCy − ACB ( 4) · · · + CBy − ACB =1800 Thay (4) vào ( 1) ta : CAx · · *Kết luận 2: Qua số toán “ thân cá” với giả thiết cho CBy > ACB để áp dụng cách kẻ Cm // Ax để tính tổng góc Chúng ta đổi giả thiết kết luận toán 4, toán tập chứng minh song song khó 2.4 Bài toán “ đuôi cá” · · · · Bài toán 6: Cho hình vẽ ( hình 13) chứng minh : ACB = MAC + MBC + AMB ? A A m y C M y C M x B B Hình 14 Hình 13 Giải : Nối CM kéo dài phía C , tia Cm ( hình 14) · · · · Xét ∆ ACM có ACm góc C nên : ACm = MAC + AMC ( 1) Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 x Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc · · · · = MBC + BMC Xét ∆ BCM có BCm góc C nên : BCm ( 2) · · · Vì tia Cm nằm hai tia CA , CB nên : ACB = ACm + mCB ( 3) · · · = AMC + BMC Vì tia MC nằm hai tia MA,MB nên: AMB ( 4) · · · · Thay ( 1) ( 2) vào ( 3) kết hợp với ( 4) ta : ACB = MAC + MBC + AMB *Kết luận 3: Bài toán “ đuôi cá ” dạng toán khó toán “con cá” đòi hỏi học sinh phải vận dụng nhiều kiến thức Tuy nhiên dạng toán không làm khó học sinh em nắm vững kiến thức Sau xét toán “con cá ” hoàn chỉnh: 2.5 Bài toán “con cá ”: · · · = 150 ; BHI = 200 ; CBG = 500 ; Bài toán7: Cho hình vẽ ( hình 15 ) ,biết : CD // GF ; BAI · · CDE = 450 ; EFG = 300 Tính x,y,z ? C D y A x I B E y G H z F Hình 15 *Nhận xét : Nếu học sinh chưa rèn luyện qua tính số đo góc “đầu cá” ; “thân cá”; “đuôi cá ” gặp toán “con cá ” hoàn chỉnh học sinh gặp khó khăn Tuy nhiên rèn luyện dạng toán riêng rẽ , nên gặp toán học sinh giải toán toán mà không không gặp khó, cần áp dụng toán thành phần vào toán tổng quát Giải : +) Để tính z ( “đầu cá” ) ta áp dụng toán : kẻ qua E đường thẳng Ek //CD ( hình 16 ) , CD // GF nên Ek // GF C y A x H D I B E y G k z F Hình 16 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc · · Áp dụng cách tính toán ta : z = DEk + kEF = 450 + 300 = 750 +) Để tính y ( “thân cá”) ta áp dụng hai cách toán 3: Cách 1: Kẻ tia CD’ tia đối tia CD tia GF’ tia đối tia GF ( hình 17) D’ C D y A x I B m y F’ H E z G F Hình 17 · · · Áp dụng kết toán ta có : BCD + ABG + BGF = 3600 · · Hay : y + ABG => 2y = 3600 − 500 = 3100 + y = 3600 => 2y = 3600 − ABG => y = 3100 : = 1550 Cách : HD : Kẻ qua B tia Bm // CD , CD // GF nên Bm // GF , sau áp dụng kết toán 3, Ta có : y = 1550 +) Để tính x ( “đuôi cá” ) ta áp dụng toán 7: Nối BI kéo dài phía I ( hình 18 ) ta có: C y A x D I B H E y z G F Hình 18 · · · · · ( 1) ; mà ABH = CBG = 500 ( đối đỉnh ) x = BAI + BHI + ABH Thay số đo góc vào (1) ta tính x: x = 150 + 200 + 500 = 850 *Kết luận 4: Bài toán “Con cá” hoàn chỉnh giải thông qua việc áp dụng toán làm trước Vì mà đem lại cho học sinh trải nghiệm thú vị khơi dậy niềm đam mêm khám phá học sinh Nếu tiếp tục khai thác toán “Con cá” việc thay đổi số đo góc ta có tập tương tự Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 10 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc N Bài tập 3: Cho hình vẽ ( Hình 19 ), A B · · · biết AB // CD, BAM = 300, MCN = 600, MCD = 400 M · Tính số đo góc MNC ? D C Hình 19 *Nhận xét : Bài tập có nhiều cách giải khác nhau, tùy thuộc vào người học nhận biết cách tính thích hợp áp dụng: Giải : N A B Cách 1: Vẽ tia Mx // AB ( Hình 20 ) : Mà AB // CD ( gt ) => Mx // CD x M · · = BAM = 300 ( Hai góc so le ) Ta có : xMA D C · · Và xMC = MCD = 400 ( Hai góc so le ) Hình 20 · · · = xMA + xMC = 300 + 400 = 700 Nên : AMC · · · Trong ∆ MNC ta có : AMC + MCN + MNC =1800 ( tổng ba góc tam giác ) => · · · · MNC =1800 − (AMC + MCN ) =1800 − (700 + 600 ) = 500 Vậy : MNC = 500 Cách 2: Gọi E giao điểm AB CN ( hình 21) N E A B M · · = NCD = 1000 ( hai góc đồng vị ) Ta có : NEA · · NAE = BAM = 300 ( hai góc đối đỉnh ) D C Hình 21 · · · + NAE + NEA =1800 ( tổng ba góc tam giác ) => Trong ∆ AEN ta có : ENA · · · · ENA = 1800 − (NEA + NAE ) =1800 − (1000 + 300 ) = 500 Vậy : MNC = 500 N Cách 3: A Gọi F giao điểm CM AB ( hình 22) F B M · · Ta có : MFA = MCD = 400 ( Hai góc so le ) C · · · = MAF + MFA CMN D Hình 22 · ( góc tam giác AMF M ) => CMN = 300 + 400 = 700 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 11 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc · · · + NMC + CMN =1800 ( tổng ba góc tam giác ) => Trong ∆ MNC ta có : MNC · · · · MNC =1800 − (NCM + CMN ) =1800 − (600 + 700 ) = 50 Vậy : MNC = 500 III KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP: 3.1: Giáo viên: Quá trình kiểm tra đánh giá thực dạng viết Mỗi học sinh làm kiểm tra cuối chương I – hình học lớp 3.2: Học sinh: Trong hoạt động dạy học, tiếp thu kiến thức học sinh tự đánh giá kết lẫn qua lần thảo luận nhóm Trong tiết kiểm tra tích cực, tự giác, chủ động làm 3.3 Kết học tập học sinh Sau chấm kiểm tra : Thông qua phiếu học tập, thấy gần 100% học sinh trả lời câu hỏi nêu đầy đủ Đặc biệt em biết tích hợp kiến thức môn học để làm Thống kê kết làm kiểm tra chương I – hình học Lớp 7A 7B Tổng Tổng số hs 23 23 46 Giỏi SL 16 11 46 % 69,57 47,83 63,89 Khá SL 18 % 17,39 30,43 25 Trung bình SL % 13,04 21,74 11,11 Yếu, SL % 0 0 0 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ : KẾT LUẬN: Từ kết học tập em nhận thấy việc hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng tập hình học sách giáo khoa việc làm cần thiết, có hiệu rõ rệt học sinh Cụ thể thực với toán hình học “con cá ” tính số đo góc đối học sinh lớp năm học 2016 - 2017 đạt kết khả quan Đồng thời việc thực việc giúp người giáo viên không ngừng trau dồi kiến thức môn học để đổi phương pháp dạy môn ngày tốt hơn, đạt hiệu cao KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT : Qua dạy học thực tế nhiều năm thấy việc hướng dẫn học sinh giải toán cách hệ thống, lôgic, hình học việc làm cần thiết Điều Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 12 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá”- Tính số đo góc không đòi hỏi người giáo viên giảng dạy môn không nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức môn giảng dạy mà phải không ngừng học hỏi,tìm tòi phát triển toán liên quan nhằm trau dồi kiến thức thân để không ngừng đổi phương pháp dạy học giúp em giải tình huống, vấn đề đặt môn học nhanh chóng hiệu Cho nên xin đề nghị cấp quản lí giáo dục nhà trường T.H.C.S cần tích cực động viên, khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho giáo viên có thời gian điều kiện để tự học, tự tìm tòi phát triển toán sách giáo khoa theo hướng có hệ thống để giảng dạy cho học sinh Nếu giáo viên tích cực tham gia vào việc phát triển dạng tập có tác dụng tốt hai khía cạnh: Thứ giáo viên trao dồi bổ sung thêm kiến thức phổ thông Thứ hai học sinh cung cấp trang bị kiến thức cách đầy đủ toàn diện Mong thời gian tới cấp quản lí giáo dục nhà trường triển khai sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề cụ thể môn, sâu vào việc trao đổi chuyên môn nhiều hơn, giúp giáo viên trao dồi kiến thức đổi phương pháp dạy học ngày hiệu Mong đề tài góp phần kinh nghiệm giảng dạy thân vào việc đổi phương pháp dạy học theo yêu cầu thực tế xã hội Rất mong nhận góp ý chân thành từ đồng nghiệp để đề tài ngày hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20162017 13 ... tượng nghiên cứu đề tài phương pháp dạy học toán - Phạm vi nghiên cứu học sinh lớp nhà trường T.H.C.S - Thời gian thực : năm học 2016 - 20 17 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài hiệu... AMF M ) => CMN = 300 + 400 = 70 0 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 – 20 17 11 Khơi dậy niềm đam mê hứng thú học toán cho học sinh lớp qua toán hình học “Con cá - Tính số đo góc · · · + NMC +... làm kiểm tra chương I – hình học Lớp 7A 7B Tổng Tổng số hs 23 23 46 Giỏi SL 16 11 46 % 69, 57 47, 83 63,89 Khá SL 18 % 17, 39 30,43 25 Trung bình SL % 13,04 21 ,74 11,11 Yếu, SL % 0 0 0 C KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7, SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7, SANG KIEN KINH NGHIEM 2016 - 2017 - TOAN 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay