Bài thi liên môn: Vận dụng kiến thức liên môn để trồng keo lai kinh tế giúp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế

15 50 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 13:40

... TÊN TÌNH HUỐNG “VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TRỒNG KEO LAI KINH TẾ GIÚP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, CHỐNG XÓI MÒN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” II MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Nâng cao nhận thức người tầm... TÌNH HUỐNG Keo lai loại lâm nghiệp thích hợp với điều kiện địa khí hậu nhiều vùng nước Trồng Keo lai vừa đem lại hiệu kinh tế cao vừa giúp chống xói mòn đất, làm không khí bảo vệ môi trường... tay bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hành tinh xanh Thông qua việc giải vấn đề chúng em có thêm kiến thức bổ ích môn học Địa lý, Sinh học, Hóa học, Kỹ thuật công nghệ, Giúp chúng em nhận thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi liên môn: Vận dụng kiến thức liên môn để trồng keo lai kinh tế giúp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, Bài thi liên môn: Vận dụng kiến thức liên môn để trồng keo lai kinh tế giúp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, Bài thi liên môn: Vận dụng kiến thức liên môn để trồng keo lai kinh tế giúp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay