Tuần 11. Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường

14 75 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2017, 23:14

... Nghe – viết) Luật Bảo vệ môi trường Điều 3, khoản “ Hoạt động bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp ; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu môi trường, ứng phó cố môi trường ; khắc... sinh sửa lỗi Luật Bảo vệ môi trường Điều 3, khoản Hoạt động bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp ; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu môi trường, ứng phó cố môi trường ; khắc... hay, động gì? Điều 3, khoản Luật bảo vệ môi trường nói hoạt Suy thoái: cómột chiều hướng giảmđộng sút, tồi tệ xảy trình hoạt bảo vệ môi trường, giải thích bảo vệ môi trường trong lành cố suy thoái
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11. Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường, Tuần 11. Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường, Tuần 11. Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn