Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

19 66 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2017, 06:17

®Õn dù giê HO ®Õn dù giê HO Á Á HỌC HỌC Líp Líp 8/1 8/1 TR TR ƯỜNG THCS Mỹ Lệ ƯỜNG THCS Mỹ Lệ ®Õn dù giê HO ®Õn dù giê HO Á Á HỌC HỌC Líp Líp 8/1 8/1 TR TR ƯỜNG THCS Mỹ Lệ ƯỜNG THCS Mỹ Lệ GIÁO VIÊN: Trần Minh Hồng Kiểm tra bài cũ Tiết 50 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁ PHAÛN ÖÙNG THEÁ ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁ PHAÛN ÖÙNG THEÁ Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I. Điều chế khí Hiđro: 1. Trong phòng thí nghiệm: Bớc1: Cho 2 - 3 ml dd axit Clohiđric vào ống nghiệm chứa 2 hạt Kẽm. Nhn xột Bớc 2: Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua ( chờ khoảng 1 phút) đa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét. Bớc3: Đa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Nhn xột Bc 4: Vit phng trỡnh phn ng CC NHểM TIN HNH LM TH NGHIM THEO HNG DN Có các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm rồi thoát ra khỏi chất lỏng, mảnh kẽm tan dần Đ#a que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra không làm cho than hồng bùng cháy Đ#a que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra sẽ cháy đ#ợc trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt N u cô cạn một giọt dung dịch sẽ đợc chất rắn màu trắng, đó là kẽm Clorua ZnCl 2 Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I. Điều chế khí Hiđro: 1. Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H 2 SO 4 . * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với dung dịch axit. Nguyên liệu để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm. Phương pháp điều chế? Điều chế khí hiđro . Khí hiđro cháy trong khơng khí Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I. Điều chế khí Hiđro: 1. Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H 2 SO 4 . * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit. • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2 ↑ Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I. Điều chế khí Hiđro: 1. Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H 2 SO 4 . * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit. • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2 ↑ * Cách thu: tt bb Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I. Điều chế khí Hiđro: 1. Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H 2 SO 4 . * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit. • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2 ↑ * Cách thu: 2 cách - Đẩy không khí. - Đẩy nước. Khí hiđro được thu bằng cách nào khi điều chế trong phòng thí nghiệm. Cách thu khí hiđro giống và khác cách thu khí oxi như thế nào? Vì sao? HCl HCl HCl HCl H 2 H 2 Zn Zn Điều chế và thu khí H 2 H 2 H 2 Bình kíp Bình kíp ñ n gi nơ ả [...]... nghiệp - iện phân nước bằng cách nào ? -Dùng than khử hơi nước - iều chế từ khí tự nhiên, khí mỏ dầu đp Vd: 2H2O  2H2 + O2 Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: 1 Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H2SO4 * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2↑ * Cách thu: 2 cách - Đẩy không khí -. .. 3H2 ↑ Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: TRONG CÔNG NGHIỆP 1 Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H2SO4 * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2↑ Từ khí tự nhiên, Bằng - Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử, cho ví dụ, rõ chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá.Giải thích? 33: Bài Điều chế khí Hiđro Phản ứng I- Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm a Nguyên liệu: Axit: HCl hay H2SO4 Nguyờn liu iu ch khớ loãng hidro phũng thớ nghim ? loại: Zn, Fe, Al, b.Kim Nguyên Mg tắc: Kim loại + axit Muối + Nguyờn tc iu ch khớ hiro ? H2 Nhn xột hin tng thớ nghim? 1.Có bọt khí xuất bề mặt mảnh Zn thoát khỏi chất lỏng, 1.Khi dung mảnhcho Zn tan dịch HCl tiếp xúc với kẽm Khi Khiđađque a que đómđóm tàn đỏ tàn vào đầu đỏ ống vào dẫn đầukhí, ốngkhí dẫnthoát khí.ra không làm than hồng bùng cháy 3.Khi đaaque queđóm đóm cháy 3.Khi đ cháy vào vào đầu ống dẫn đầu ốngkhí, dẫnkhí khí.thoát cháy đợc không khí với lửa màu xanhcạn nhạt, khí hidro 4.Cô giọt dung dịch đợc chất 4.Cô cạn dung dịch ống rắn màu trắng nghiệm I- Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm: a Nguyên liệu: Axit: HCl hay H2SO4 loãng loại: Zn, Fe, Al, b.- Kim Nguyên Mgloại + axit Muối tắc: Kim Hơng c.+Ph trình phản ứng: Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Bài tập Viết phơng trình phản ứng xảy trờng hợp sau: a)Sắt + dung dịch HCl b)Nhôm + dung dịch HCl c)Nhôm + dung dịch H2SO4 loãng Đáp án: a) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 b) 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 c) 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 3 5 Bỡnh Kớp y nc y khụng khớ CáchHidro thu khí giống Khí đợcHidro thu cách khác cách thu khí Oxi nh nào? phòng thí nghiệm I- Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm a Nguyên liệu: Axit: HCl hay H2SO4 loãng b.- Kim Nguyên loại: Zn, Fe, Al, Kim loại + axit Muối + tắc: Mg c H Ph trình ơng + 2HCl ZnCl2 + Znứng: phản H2Cách d thu: Có cách - Đẩy nớc - Đẩy không khí I- Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm Trong cụng nghip Ngời ta điều chế Hiđro công nghiệp cách ? Từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ Bằng cách điện phân nớc Bằng lò khí than O2 H2 điều chế khí hiđro Zn +22 HCl ZnCl2+ H2 Hãy nhận xét thành phần H Cl chất trớc sau phản ứng? Zn H Cl Nguyên tử nguyên tố Zn Nguyên tử nguyên tốđã Znthay nguyên nguyên Hidro tố thay tử nguyên tử tố nguyên nàohợp chất axit.chấtứng Phản hợp axit? ẹịnh nghĩa phản ứng Phản ứng phản ứng hoá học gĩa đơn chất hợp hợp chất đơn chất nguyên tử thay nguyên chất đơn chất thay nguyên tử nguyên tử nguyên tố khác tố hợp chất Vd: Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Fe + H2SO4 FeSO4 + Trong phản ứng sau, nguyên tử Zn, Fe, Al thay nguyên tử a) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 axit? b) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 c) 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 Bài 2/117: Hãy hoàn thành phơng trinh hoá học sau cho biết loại phản ứng? Phơng trinh hoá học to 2Mg + O22 MgO to Loại phản ứng Hoá hợp Oxi hoá khử KMnO 4K2MnO4+ MnO2+O2 Phân huỷ Fe + CuCl2 FeCl2+ Cu Thế Trò chơi ô chữ Một nguyên liệu điều chế Hiđro Hỗn Chất Phản Sự hợp nh ứng ờng Hiđro oxi điều oxi khỏi cho chế Oxi hợp chất Hiđro có chất đặc khác gọi điểm gọi làlà chất CuO Từ tách Hiđro thuộc làm loại hợp cách chất điều ?trong chế phòng thí gì? phòng gì? khiHiđro? cháy? thí nghiệm? nghiệm thuộc loại phản đợc ứng ? O X I T B A Z ễ O X I H O A N O T H E ệ K H A X T ẹ I E N PH A N Thửùc hieọn 03 naờm 2009 CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÁC CÔ! BÀI GIẢNG HÓA 8  Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau: a/ Fe 2 O 3 + CO Fe + CO 2 b/ Fe 3 O 4 + H 2 Fe + H 2 O c/ CO 2 + Mg C + MgO d/ Cu + O 2 CuO Các phản ứng hóa học trên có phải là phản ứng oxi hóa khử không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hóa – khử, cho biết chất nào là chất oxi hóa, chất khử, sự khử, sự oxi hóa. KIỂM TRA BÀI CŨ t 0 t 0 t 0 t 0 a/ Fe 2 O 3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO 2 Chất oxh Chất khử b/ Fe 3 O 4 + 4 H 2 → 3 Fe + 4 H 2 O Chất oxh Chất khử Sự khử t 0 Sự khử Sự oxh Sự oxh ĐÁP ÁN t 0 c/ CO 2 + Mg → C + MgO Chất oxh Chất khử d/ Cu + O 2 → CuO Chất khử Chất oxh t 0 Sự khử Sự khử Sự oxh t 0 Sự oxh Bài 33 - Tiết 50: Điều chế khí Hiđro-Phản ứng thế 1. Trong phòng thí nghiệm a. Với lượng nhỏ Thí nghiệm: SGK Hiện tượng: PTHH: Tiết 50: Điều chế khí Hiđro – phản ứng thế Zn (r) + HCl (dd) → ZnCl 2 (dd) + H 2 ↑ (k) Zn (r) + HCl (dd) → ZnCl 2 (dd) + H 2 ↑ (k) I/ Điều chế khí Hiđro b. Với lượng lớn: SGK c. Cách thu  Khí hiđro được điều chế bằng cách cho kim loại (kẽm, nhôm, sắt) tác dụng với axit (HCl hoặc H 2 SO 4 loãng). Tiết 50: Điều chế khí Hiđro – phản ứng thế 1. Trong phòng thí nghiệm 2. Trong công nghiệp I/ Điều chế khí Hiđro Điện phân nước: Dùng than khử oxi của nước trong lò khí than. Từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ 2H 2 O 2H 2 + O 2 điện phân Tiết 50: Điều chế khí Hiđro – phản ứng thế I/ Điều chế khí Hiđro II/ Phản ứng thế là gì? 1. Xét PTHH 2. Nhận xét: SGK  Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.  Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. Bài tập 1: Chọn đáp án đúng sau đây: 1. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu : A. Zn và dd HCl B. Điện phân nước C. CuO và dd H 2 III/ Luyện tập 2. Trong các phản ứng sau, phản ứng thế là: B. Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 A. CuO + H 2 → Cu + H 2 O t 0 C. 2 KMnO 4 → K 2 MnO 4 + O 2 + MnO 2 t 0 Bài tập 2: Cho 13 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit Sunfuric ( H 2 SO 4 ) loãng. a/ Viết PTHH của phản ứng trên. b/ Tính thể tích khí Hiđro thu được (ở đktc). Zn = 65 , H =1 , O = 16 , S =32 III/ Luyện tập [...]... Hướng dẫn bài tập 2: mFe nFe Theo PTHH nH 2 V = n 22,4 V H2 (đktc) Lời giải:  a/ Phương trình phản ứng Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 nZn = = = 0,2 (mol)  b/ Theo PTHH: = nZn =0,2 (mol) Thể tích khí Hiđro (đo ở đktc) là: = n x 22,4 = 4,48 (lít) BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 CÂU 1 CÂU 1 Hãy hoàn thành các câu phát biểu sau: a. Chất khử là _______________________________ b. Chất oxi hóa là ___________________________ c. Sự khử là__________________________________ d. Sự oxi hoá là______________________________ e. Phản ứng oxi hóa - khử là _________________ ___________________________________________ chất chiếm oxi của chất khác. chất nhường oxi cho chất khác. sự tách oxi ra khỏi hợp chất sự tác dụng của oxi với một chất phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử Câu 2: Hãy cho biết trong các phản ứng sau đây phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử. Xác định chất khử, chất oxi hoá ? a) 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 b) Fe 2 O 3 + 3H 2  2Fe + 3H 2 O d) Fe 3 O 4 + 4CO  3Fe + 4CO 2 t o t o Thuộc loại phản ứng nào ? I – ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: 1) Trong phòng thí nghiệm 2) Trong công nghiệp II – PHẢN ỨNG THẾ Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I . ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: 1) Trong phòng thí nghiệm: HOẠT ĐỘNG NHÓM : THÍ NGHIỆM  Dùng ống nhỏ giọt lấy 1ml axit clohiđric HCl cho vào ống nghiệm.  Cho tiếp vào ống nghiệm từ 2-3 viên kẽm Zn Hãy nhận xét hiện tượng xảy ra khi cho viên kẽm vào dung dịch axit clohiđric HCl Zn HCl HCl THÍ NGHIỆM Hiện tượng ? Thí nghiệm Thí nghiệm : Tiếp tục đem cô cạn từ 4 – 5 giọt dung : Tiếp tục đem cô cạn từ 4 – 5 giọt dung dịch tạo thành trên chén sứ . Nêu hiện tượng xảy ra ? dịch tạo thành trên chén sứ . Nêu hiện tượng xảy ra ? ZnCl ZnCl 2 2 ZnCl ZnCl 2 2 [...]... - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hiđro: 1) Trong phòng thí nghiệm: a - Nguyên liệu: b - Nguyên tắc: c- Cách thu khí hidro: Có mấy cách thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm?  Hai cách : Đẩy nước và đẩy không khí Đẩy nước Đẩy không khí Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hiđro: 1) Trong phòng thí nghiệm: a - Nguyên liệu: b - Nguyên tắc: c -. .. 2H2 O2 H2 Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hidro: 1) Trong phòng thí nghiệm: 2) Trong công nghiệp: - Điện phân nước: 2H2O Điện phân 2H2 + O2 - Dùng than khử oxi của H2O Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hidro: 1) Trong phòng thí nghiệm: 2) Trong công nghiệp: II Phản ứng thế: Hãy hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) 2Al + 6HCl... muối II – PHẢN ỨNG THẾ: Zn + 2HCl H ZnCl2+ H2 Cl Zn H Cl Nguyên tử của đơn chất Zn đã thay thế nguyên Nguyên tử của tố hidro H đã thay thế chất HCl tử của nguyên đơn chất ZnPhản hợp nguyên tử của trong ứng thế  nguyên tố nào trong hợp chất HCl? Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hidro: II Phản ứng thế: kết luận sgk trang 116 Học Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa... và đẩy không khí 2) Có mấy cách thu khí hidro trong phòng thí nghiệm?  Hai cách : đẩy nước và đẩy không khí thu khí hidro thu khí oxi Hình vẽ a biểu diễn cách thu khí diễn Cho biết hình vẽ nào biểu hidro (docách thu khí nhẹ hơn thu khí oxi? hidro hidro? Cách không khí) Hình b biểu diễn cách thu khí oxi Giải thích tại sao? (do oxi nặng hơn không khí)  Học bài điều chế hidro, phản ứng thế  Làm BT 1,3,4,5/117... - Nguyên liệu: b - Nguyên tắc: c - Cách thu khí hidro: + Đẩy nước + Đẩy không khí (úp ngược ống nghiệm) Lưu ý: có thể dùng que đóm đang cháy để nhận biết khí hiđro => Bài 33: Điều chế khí Hiđro Phản ứng TIẾT 50 : ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ I ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRÔ 1.Trong phòng thí nghiệm DỤNG CỤ – HOÁ CHẤT Diêm Thóng Nhất Tấm kính ống nghiệm Công tơ hút Chậu thuỷ tinh Giá thí nghiệm Kẹp thí nghiệm ống dẫn khí Đèn cồn dung dịch HCl Kẽm (Zn) TIẾT 50 : ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ I/Điều chế hiđrô Trong phòng thí nghiệm a Thí nghiệm *Các bước tiến hành: B1: Cho khoảng 2-3 ml dung dịch axit clohiđric HCl vào ống nghiệm đựng 2-3 viên kẽm Zn B2: Đậy ống nghiệm có nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua (chờ khoảng phút), đưa que đóm tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí B3: Đưa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí B4: Cô cạn dung dịch ống nghiệm TIẾT 50 : ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hiđro: Bước ống Bước2: 3: Đậy Đưa Bước1: Cho – 3que hạt nghiệm caovào su đómvào cháy kẽm ống nút nghiệm có ống khí xuyên đầu dẫndd khí Nhận rót ống -3 dẫn ml axit HCl qua (chờ xét khoảng xét Nhận vào phút) đưa que đóm tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí Nhận xét Bước 4: Nhỏ vài giọt dung dịch ống nghiệm lên kính & đem cô cạn Nhận xét Kẽm dung dịch HCl Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn ghi lại tượng theo bảng sau: Thí nghiệm Các bước tiến hành Hiện tượng 1- Cho khoảng 2-3 ml dung dịch Có bọt khí xuất axit clohiđric HCl vào ống nghiệm bề mặt mảnh kẽm thoát đựng 2-3 viên kẽm Zn khỏi chất lỏng, mảnh kẽm tan 2- Đậy ống nghiệm có nút cao su dần có ống dẫn khí xuyên qua (chờ Khí thoát không làm cho khoảng phút), đưa que đóm than hồng bùng cháy tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí Điều chế khí hiđro ống Đưa que đóm cháy vào đầu Khí thoát cháy nghiệm 3ống dẫn khí không khí với lửa xanh nhạt ( khí H2) 4- Cô cạn dung dịch ống nghiệm Thu chất rắn màu trắng (kẽm clorua) -EM CÓ BIẾTTrong phòng thí nghiệm hóa học người ta dùng bình kíp để điều chế khí hidro Có thể tự chế tạo bình kíp đơn giản : Khi cần điều chế H2 ,cho dung dich axit vào lọ thủy tinh cho dung dịch axit vừa ngập viên kẽm đặt ống nghiệm Mở kẹp Mo, khí H2 tạo thành thoát theo ống dẫn khí Muốn cho phản ứng ngừng lại, ta khóa kẹp Mo Bình kíp Bình kíp đơn giản Bình Kíp đơn giản Đẩy nước Đẩy không khí Cách thuđược khí Hidro giống khác Khí Hidro thu cách cách thu phòng khí Oxithí nào? Vì sao? nghiệm Zn + 22HCl  ZnCl2+ H2 Hãy nhận xét thành phần chất trước sau phản ứng? H Cl Zn H Cl Nguyên tử nguyên tố Zn thay thếthế nguyên tử Nguyên tử nguyên tố Zn thay nguyên tử nguyên tố Hidro nguyên tố nàotrong tronghợp hợpchất chấtaxit axit?  Phản ứng Lập phương trình hóa học sơ đồ phản ứng cho sau cho biết loại phản ứng? Bài tập 1: a Mg + H2SO4 b KMnO4 MgSO4 + H2 to K2MnO4 + MnO2 + O2 c Fe + CuCl2 d P + O2 FeCl2 + Cu t0 P O5 BT2: Cho hình vẽ sau: B A Các hóa chất A B là: A là: Zn, Fe, Mg B là: HCl, H2SO4 Trong phòng thí nghiệm có kim loại: Nhôm Kẽm, dung dịch axit: axit clohidric HCl, axit sunfuric H2SO4 Hãy viết phương trình phản ứng để điều chế khí hidro? Bài tập 4: Viết phương trình hóa học điều chế hidro từ Nhôm dung dịch H2SO4 loãng Tính thể tích khí hidro thu (ở đktc) cho 2,7 gam Nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư Đáp án: Phương trình hóa học: 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4 )3 + 3H2 ↑ nZn = m : M = 2,7: 27 =0,1 (mol) Theo phương trình: nhidro = 3/2nkẽm =3/2.0,1 =0,15(mol) Vậy thể tích hidro thu (đktc) là: V =n 22,4 = 0,15 22,4 = 3,36 (lít) TIẾT 50 : ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ Zn+2HCl → ZnCl2+H2 Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2 [...]... phản ứng có thể để điều chế được khí hidro? Bài tập 4: Viết phương trình hóa học điều chế hidro từ Nhôm và dung dịch H2SO4 loãng Tính thể tích khí MƠN HỐ HỌC Người thực hiện: Nguyễn Thị Kiều Lệ Nămhọc: học:20152015-2016 2016 Năm Ứng dụng khí hyđro Khinh khí cầu Bong bóng bay Ứng dụng khí hyđro khí hyđro khử oxi số oxit kim loại Hàn cắt kim loại Sản xuất nhiên liệu (trạm khí hyđro) BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hiđro Trong phòng thí nghiệm * Dụng cụ: - Ống nghiệm - Kẹp gỗ - Nút cao su có cắm ống vuốt nhọn - Đèn cồn - Giá đỡ ống nghiệm - Bật lửa - Que đóm * Hóa chất: Kẽm viên (Zn), axit clohidric (HCl) Các nhóm quan sát thí nghiệm hồn thành phiếu học tập sau: Cách tiến hành Bước 1: Cho vào ống nghiệm – ml dung dịch axit clohidric HCl vào ống nghiệm, sau cho – viên kẽm Zn Bước 2: Đậy ống nghiệm nút cao su có ống dẫn khí xun qua, sau thử độ tinh khiết khí hidro (chờ khoảng phút) đưa que đóm tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí Bước 3: Đưa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí Bước 4: Nhỏ - giọt dung dịch ống nghiệm vào ống nghiệm khơ cạn Hiện tượng BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ Để điều chế khí hidro thay Zn Fe hay Al, thay dung dịch HCl dung dịch axit sunfuric lỗng Cách tiến hành Bước 1: Cho vào ống nghiệm - viên kẽm Zn, sau giọt - ml dung dịch axit clohidric HCl vào ống nghiệm Hiện tượng Có bọt khí xuất bề mặt viên kẽm khỏi chất lỏng, kẽm tan dần; Bước 2: Đậy ống nghiệm nút cao su có ống dẫn khí xun qua, sau thử độ tinh khiết Khí khơng làm tàn đóm đỏ bùng cháy; khí hidro (chờ khoảng phút) đưa que đóm tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí Bước 3: Đưa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí Bước 4: Nhỏ - giọt dung dịch ống nghiệm vào ống nghiệm khơ cạn Khí cháy khơng khí với lửa màu xanh nhạt (yếu), khí hiđro ; Thu chất rắn màu trắng, kẽm clorua ZnCl2 BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4lỗng * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với dung dịch axit Điều chế khí hiđro Khí hiđro cháy khơng khí Phương phá p điề u chế Nguyê n liệ u để điề?u chế khí hiđro phòng thí nghiệm BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4lỗng * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với dd axit • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2↑ BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4lỗng * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với dd axit • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2↑ * Cách thu: tt bb Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ HCl H2 I Điều chế khí Hiđro: Trong phòng thí nghiệm: HCl * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H2SO4 HCl * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2↑ * Cách thu: cách - Đẩy không khí - Đẩy nước Zn H2 HCl Zn Điều chế thu khí H2 Cáchiđro h thu đượ khí chiđro giố Khí thu bằ nn g g cáochkhi thu oxitrong cáchc nà điềkhí u chế nà phò o?ngVìthí sao? nghiệm H2 H2 Bình kíp Bình kíp đơn giản Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H2SO4 * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2↑ * Cách thu: cách - Đẩy không khí - Đẩy nước Bài tập 1: Viết PTHH xảy trường hợp sau: a) Sắt + dung dòch HCl b) Nhôm + dung dòch HCl ĐÁP ÁN: a) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ↑ b) 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 ↑ Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: TRONG CÔNG NGHIỆP Trong phòng thí nghiệm: * Nguyên liệu: - Một số kim loại: Zn, Al, Fe… - Dung dòch: HCl, H2SO4 * Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với axit • * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2↑ Từ khí tự nhiên, Bằng điện Bằng lò khí dầu mỏ phân nước khí than * Cách thu: cách - Đẩy không khí Người ta điều chế khí - Đẩy nước Trong công nghiệp: hiđro công nghiệp -Điện phân nước cách ? -Dùng than khử nước -Điều chế từ khí tự nhiên, khí mỏ dầu đp Vd: 2H2O  2H2 + O2 Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí Hiđro: Trong .. .- Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử, cho ví dụ, rõ chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá.Giải thích? 33: Bài Điều chế khí Hiđro Phản ứng I- Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí... + Znứng: phản H2Cách d thu: Có cách - Đẩy nớc - Đẩy không khí I- Điều chế khí Hiđro Trong phòng thí nghiệm Trong cụng nghip Ngời ta điều chế Hiđro công nghiệp cách ? Từ khí tự nhiên, khí dầu... ống dẫn đầu ốngkhí, dẫnkhí khí. thoát cháy đợc không khí với lửa màu xanhcạn nhạt, khí hidro 4.Cô giọt dung dịch đợc chất 4.Cô cạn dung dịch ống rắn màu trắng nghiệm I- Điều chế khí Hiđro Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế, Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế, Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay