Bài 8. Một số bazơ quan trọng

24 93 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2017, 05:23

Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng Tuần 6 Ngày soạn: 11/09/2010 Tiết 12 Ngày dạy: 13/09/2010 Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (T1) I.MỤC TIÊU : Sau bài này HS phải: 1.Kiến thức : Nắm được tính chất vật lí, TCHH, ứng dụng của NaOH, cách sản xuất NaOH . 2.Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết PTHH, làm các bài tập định tính và định lượng . 3.Thái độ : Thấy sự phong phú bộ mơn → yêu thích bộ môn . 4. Trọng tâm: Tính chất hóa học của NaOH. II.CHUẨN BỊ : 1. Đồ dùng dạy học: a. GV: Hố chất : dd NaOH, quỳ tím, dd phenolphttalêin, dd HCl . Dụng cụ : ống nghiệm, kẹp gỗ, đé sứ, giá ống nghiệm, panh (gắp hố chất). b. HS: Học bài, xem trước bài . 2. Phương pháp: Thí nghiệm nghiên cứu – Trực quan – Vấn đáp – Làm việc nhóm – Làm việc với SGK. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Ổn định lớp(1’): 9A1…./… 9A2… /……. 9A3…/… 9A4…./… 2. Kiểm tra 15’ : Câu 1: Cho các bazơ sau: Fe(OH) 3 , NaOH. Bazơ nào: a. Tác dụng với dung dịch HCl? b. Bị nhiệt phân hủy? Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn 4,9 gam Cu(OH) 2 thu được đồng (II) oxit CuO và hơi nước. a. Viết PTHH sảy ra. b. Tính khối lương đồng (II) oxit CuO thu được. Đáp án: Câu Đáp án chi tiết Biểu điểm Câu 1 Câu 2 a. Cả Cu(OH) 2 và NaOH đều tác dụng với HCl: Cu(OH) 2 + 2HCl → CuCl 2 + 2H 2 O NaOH + HCl → NaCl + H 2 O b. Fe(OH) 3 bị nhiệt phân hủy: 2Fe(OH) 3 0 t → Fe 2 O 3 + 3H 2 O 2 ( ) 4,9 0,05( ) 98 Cu OH m n mol M = = = Cu(OH) 2 0 t → CuO + H 2 O. 1 1 1đ 1,5đ 1,5đ 1đ 1,5đ 1đ 1đ GV: Lê Anh Linh Trang 1 Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng 0,05mol 0,05mol . 0,05.80 4( ) CuO m n M g= = = 0,5đ 1đ 3.Bài mới : a. Giới thiệu bài: Để biết được NaOH có những tính chất gì ? ứng dụng và điều chế như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài học này. b. Các hoạt động chính: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bài Hoạt động 1: Tính chất vật lí (3’) . -GV: Hướng dẫn thí nghiệm: Hoà tan NaOH vào nước. -GV: Kết luận . -HS: Theo dõi thí nghiệm, nhận xét hiện tương. -HS: Nghe và ghi vở. I.Tính chất vật lí : - Rắn khơng màu, tan nhiều trong nước và toả nhiệt. - Có tính nhờn làm bục vải, giấy, ăn mòn da . Hoạt động 2 : Tính chất hố học(10’). -GV hỏi: NaOH thuộc loại hợp chất nào? -GV: Yêu cầu HS dự đốn các TCHH của NaOH. -GV: Làm thí nghiệm NaOH tác dụng với chỉ thò. -GV: Gọi 2 học sinh lên bảng viết PTHH NaOH tác dụng với axit và oxit axit. -HS trả lời: Bazơ tan -HS: Có TCHH của 1 bazơ tan ( 4 tính chất) . -HS: Quan sát thí nghiệm, nhận xét hiện tượng. -HS: Lên bảng viết các PTHH theo yêu cầu. HS dưới lớp tự viết PT vào vở. II.Tính chất hố học : 1.Tác dụng chất chỉ thị : -Làm quỳ tím → xanh -Dd pp khơng màu → đỏ 2.Tác dụng với axit : NaOH+HCl → NaCl + H 2 O 3.Tác dụng với oxit axit: 2NaOH + SO 2 → Na 2 SO 3 + H 2 O 4.Tác dụng với dd muối: Hoạt động 3 : Ứng dụng(3’) . -Gv: Treo hình vẽ “những ứng dụng của NaOH ”. Yêu cầu HS nêu những ứng dụng của NaOH ? -HS:Quan sát và trình bày những ứng dụng của NaOH. III.Ứng dụng : (SGK) Hoạt động 4 : Sản xuất Natri hiđroxit(5’) . -GV: Phương pháp điện phân dd NaCl bão hồ (có màng ngăn). -GV: Yêu cầu HS cho biết sản phẩm tạo thành. -GV: Yêu cầu HS viết PTHH sảy ra. -HS: Chú ý lắng nghe và ghi vở. -HS: Nêu sản phẩm tạo thành: H 2 ở cực âm, Cl 2 cực dương, NaOH trong thùng điện phân. -HS: Viết PTHH vào vở. IV.Sản xuất Natri hiđroxit : -Phương pháp: điện phân dung dòch NaOH bão hoà. -PTHH: 2NaCl+2H 2 O dp cmn → Cl 2 +H 2 +NaOH 4.Củng cố - Đánh giá – Dặn dò(8’): a. Củng cố - Đánh giá: Bài tập: Hồn thành PTPƯ sau : GV: Lê Anh Linh Trang 2 Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rông Na 1 → Na 2 O 2 → NaOH 3 → NaCl 4 → NaOH 5 → Na 2 SO 4 . 6 ] NaOH 7 → Na 3 PO 4 . b. Dặn dò: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CƠ VỀ DỰ GIỜ LỚP 9B MƠN HĨA HỌC GV: BÙI THỊ LỤA TRƯỜNG THCS GIAO THỦY KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất hóa học bazơ tan? Viết PTHH minh họa? Nêu tính chất hóa học bazơ khơng tan? Viết PTHH minh họa? KIỂM TRA BÀI CŨ Em nêu điểm giống khác tính chất hóa học bazơ tan bazơ khơng tan? bazơ tan Giống Khác Bazơ + axit + Đổi màu chất thị + Oxit axit + Muối bazơ khơng tan Muối + Nước + Bị nhiệt phân hủy CHƯƠNG CHƯƠNG II :: CÁC CÁC LOẠI LOẠI HP HP CHẤT CHẤT VÔ VÔ CƠ CƠ TIẾT: 13 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A Natri hiđroxit Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Thử tính tan NaOH - Cho nước vào cốc đựng NaOH - Lắc - Hãy quan sát nhận xét khả tan nước NaOH Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Dung dịch NaOH làm đổi màu thị Tiến hành thí nghiệm Hình vẽ minh họa NaOHdd TN1: Nhỏ 1-2 giọt dd NaOH lên mẩu giấy quỳ tím giấy quỳ tím NaOHdd TN2: Nhỏ 1-2 giọt dd NaOH lên mẩu giấy phenolphtalein giấy phenolphtalein Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Dung dịch NaOH tác dụng với axit TN3: - Nhỏ 1-2 ml dd NaOH vào ống nghiệm có sẵn mẩu giấy phenolphtalein - Nhỏ 1-2 ml dd HCl vào ống nghiệm HCldd Quan sát thay đổi màu sắc phenolphtalein Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Dung dịch NaOH tác dụng với oxit axit TN4: - Thổi thở em vào ống nghiệm có sẵn dd NaOH - Nhỏ dd HCl vào ống nghiệm Thổi thở NaOHdd HCldd Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH Có chất sau: P2O5, H2SO4, Cu(OH)2, KOH, NaOH Hãy chọn chất thích hợp điền vào chỗ chấm hồn thành phương trình hóa học + SO2 Na2SO3 + H2O NaOH + Na3PO4 + H2O NaOH + Na2SO4 + H2O NaOH + CuCl2 + NaCl Cl2 H2 dd NaCl H2 Cực dương dd NaCl Màng ngăn xốp Cực âm dd NaOH ĐỒ ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH NaCl Ơ cửa số 01 Dùng q tím để phân biệt hai dung dịch sau đây? A Dung dịch Na2SO4 dung dịch NaCl B Dung dịch HCl dung dịch H2SO4 C Dung dịch HCl dung dịch NaOH D Dung dịch NaOH dung dịch KOH 0912345678 10 Hết vòng handmade Một số lồi hoa có thay đổi màu sắc giống quỳ tím gặp mơi trường axit bazơ đất có tính axit  đất có tính kiềm  0912345678 10 Ơ cửa số 02 Hết Nhỏ 1-2 giọt phenolphtalein vào ống nghiệm đựng dd NaOH Hiện tượng quan sát là: A Phenolphtalein đổi màu thành đỏ B Phenolphtalein đổi màu thành xanh C Phenolphtalein đổi màu thành vàng D Phenolphtalein khơng đổi màu Nhóm em u cầu nhóm hát tặng thầy lớp hát Ơ cửa số 03 Dung dịch NaOH khơng có tính chất sau đây? A B C D Làm đổi màu quỳ tím phenolphtalein Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước Tác dụng với axit tạo thành muối nước Bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit bazơ nước 0912345678 10 Hết Ơ cửa số 04 0912345678 10 Hết Phản ứng dung dịch NaOH H2SO4(l) gọi : A B C D Phản ứng phân hủy Phản ứng trung hòa Phản ứng hóa hợp Phản ứng Một tràng pháo tay thầy bạn Khi bị trùng đốt nên bơi nước vơi dung dịch xút vào vết đốt Trong nọc độc số trùng như: ong, kiến, muỗi… có chứa lượng axit fomic Bài tập vận dụng Bằng phương pháp hóa học, nhận biết lọ khơng màu nhãn sau: HCl, NaOH, H2SO4 Dẫn 3.36 lít khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH xM sản phẩm thu muối Na2CO3 a Tính khối lượng muối thu được? b Tìm x PHÒNG GIÁO DỤC BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Giáo viên : Ph¹m ThÞ TrÇm  I. Nêu tính chất hoá học Của natri hiđroxit (NaOH) mỗi tính chất viết một PT PƯ minh hoạ . 1.Làm đổi màu qùi tím thành xanh ,Dd phenolphtalein không màu thành màu đỏ . 3. Tác dụng với axit  muối + nước . Pthh : NaOH (dd) + HCl (dd)  NaCl (dd) + H 2 O (l) 2.Tác dụng với oxit axit  muối T/Hoà + nước hoặc muối axit . Pthh : 2NaOH (dd) + SO 2(k)  Na 2 SO 3(dd) +H 2 O (l) TÍNH CHẤT HH CỦA NATRI HIĐROXIT (có 4 tính chất) Hoặc : NaOH (dd) + SO 2(k)  NaHSO 3(dd) 4. Tác dụng với dd muối  Bazơ mới + muối mới. Pthh : 2NaOH (dd) + FeCl 2(dd)  Fe(OH) 2(r) +2NaCl (dd) B. CANXI HIĐROXIT – THANG PH CTHH : Ca(OH) 2 ; PTK : 74 B. CANXI HIĐROXIT – THANG PH  I. TÍNH CHẤT 1. Pha chế dung dịch caxi hiđroxit Em haõy quan saùt hình 1.17 sgk vaø trình baøy caùch pha cheá dung dòch canxi hiñroxit?  Để pha chế dung dịch canxi hiđroxit (Ca(OH) 2 ) ta lấy canxi hiđrôxit cho vào nước khuấy đều rồi dùng giấy lọc, để lọc lấy chất lỏng trong suốt, không màu là dung dịch canxi hiđroxit (nước vôi trong) Học sinh tiến hành cách pha chế dung dịch Ca(OH) 2 . Đại diện nhóm nêu cách pha chế. 1.Đổi màu chất chỉ thị : 2 2 . . T T ác dụng với axit ác dụng với axit 3.Tác dụng với oxit axit  I. TÍNH CHẤT Muối và nước Ca(OH) 2(dd) + H 2 SO 4(dd ) CaSO 4(i) + 2H 2 O (l) Muối TH và nước Ca(HSO 3 ) 2 * LƯU Ý  dd Ca(OH) 2 đổi màu quỳ tím thành xanh, hoặc đổi màu dd phenolptalein không màu thành màu đỏ PTHH :Ca(OH) 2(dd)+ 2HCl (dd) CaCl 2(dd) + 2H 2 O (l) PTHH : Ca(OH) 2(dd) + SO 2(k) CaSO 3(r) + H 2 O (l) 1 1 : Muối TH và nước 2 : 1 Muối axit Hoặc muối axit 1. Pha chế dung dịch caxi hiđroxit B. CANXI HIĐROXIT – THANG PH 2. Tính chất hoá học Hoặc : 2Ca(OH) (dd) + SO 2(k) Dựa vào TCHH củabazơ . Hãy dự đoán TCHH của Ca(OH)2 viết PTPƯ minh hoạ. Các nhóm thảo luận báo cáo kết quả. Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là CaSO 3 và nước. Pthh: Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO 3 + H 2 O Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 0,5  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO 3 ) 2. Pthh : Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO 3 ) 2 Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO 3 ) 2 , CaSO 3 và nước. Pthh : Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO 3 ) 2 Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO 3 + H 2 O 0,5 *Lưu ý: Dung dịch Ca(OH) 2 phản ứng với SO 2 : -Nếu -Nếu -Nếu 1.Đổi màu chất chỉ thị : 2 2 . . T T ác dụng với axit ác dụng với axit 3.Tác dụng với oxit axit  I. TÍNH CHẤT Muối và nước Ca(OH) 2(dd) + H 2 SO 4(dd ) CaSO 4(i) + 2H 2 O (l) Muối TH và nước Ca(HSO 3 ) 2 dd Ca(OH) 2 đổi màu quỳ tím thành xanh, hoặc đổi màu dd phenolptalein không màu thành màu đỏ PTHH :Ca(OH) 2(dd)+ 2HCl (dd) CaCl 2(dd) + 2H 2 O (l) PTHH : Ca(OH) 2(dd) + SO 2(k) CaSO 3(r) + H 2 O (l) 1 1 : Muối TH và nước 2 : 1 Muối axit Hoặc muối axit 1. Pha chế dung dịch caxi hiđroxit B. CANXI HIĐROXIT – THANG PH 2. Tính chất hoá học Hoặc : 2Ca(OH) (dd) + SO 2(k) * Lưu ý : Tuỳ theo tỉ lệ số mol của Ca(OH) 2 với số SO 2 mà có thể tạo muối trung hoà và nước , muối axit Hoặc cả hai muối.  4.Tác dụng với dung dịch muối PTHH : Ca(OH) 2(dd) +Na 2 SO 3(k) 2NaOH (dd) +CaSO 3(r) Bazơ mới và muối mới ( xem bài 9)  BÀI TẬP: Bài tập 1: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau : CaCO 3 ,CaO và Ca(OH) 2 . Hãy chọn câu trả lời đúng. Để phân biệt ba lọ hoá chất trên . A. Nước B. Quỳ tím C. Cả A và B D. Tất cả đều sai O a. NaOH + H 2 SO 4  NaHSO 4 + H 2 O Bài tập 2: Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng khi dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 tạo ra S U T A N D A C A N X I H I Đ R O X I T B A Z O T R U N G H O A C A N X I O X I T P H A N H U Y Q U Y T I M Đ I E N P H A N 4 3 5 6 7 8 2 1 Câu1: co ́ 7 chữ ca ́ i - tên go ̣ i kha ́ c cu ̉ a Natri hidroxit? Câu 2: co ́ 13 chữ ca ́ i - tên go ̣ i của nó là vôi tôi ? Câu 3: co ́ 4 chữ ca ́ i - môi trường có PH lớn hơn 7 gọi là môi trường gì ? Câu 4: co ́ 8 chữ ca ́ i - Phản ứng giữa axit và bazơ gọi là ? Câu 5: co ́ 9 chữ ca ́ i - Tên gọi của nó là vôi sống? Câu 6: co ́ 7 chữ ca ́ i - bazơ không tan có tính chất này? Câu 7: co ́ 6 chữ ca ́ i - Dùng … để nhận biết dung dịch axit hoặc bazơ? Câu 8: co ́ 8 chữ ca ́ i - Phương pháp sản xuất natri hidroxit? BÀI 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG Câu 214: (Mức 1) Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH) 2 là: A. Na 2 CO 3 B. KCl C. NaOH D. NaNO 3 Đáp án: A. Câu 215: (Mức 1) Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau: A. pH = 8 B. pH = 12 C. pH = 10 D. pH = 14 Đáp án: D. Câu 216: (Mức 1) Nhóm các dung dịch có pH > 7 là: A. HCl, NaOH B. H 2 SO 4 , HNO 3 C. NaOH, Ca(OH) 2 D. BaCl 2 , NaNO 3 Đáp án: C. Câu 217: (Mức 1) Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH) 2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử: A. Quỳ tím B. HCl C. NaCl D. H 2 SO 4 Đáp án: D. Câu 218: (Mức 1) NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ? A.Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt. Đáp án: B. Câu 219: (Mức 1) Dung dịch Ca(OH) 2 và dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì: A.Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit. B. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với axit. C. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit và axit. D. Tác dụng với oxit axit và axit. Đáp án: C Câu 220: (Mức 1) Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là: A. Ca(OH) 2 , Na 2 CO 3 B. Ca(OH) 2 , NaCl C. Ca(OH) 2 , NaNO 3 D. NaOH , KNO 3 Đáp án: A Câu 221: (Mức 1) Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H 2 SO 4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: A. Làm quỳ tím chuyển đỏ B. Làm quỳ tím chuyển xanh C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ. D. Không làm thay đổi màu quỳ tím. Đáp án: D Câu 222: (Mức 1) Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây? A.Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein B. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước. C. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước Đáp án: B Câu 223: (Mức 1) Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là: A. K 2 O, Fe 2 O 3. B. Al 2 O 3 , CuO. C. Na 2 O, K 2 O. D. ZnO, MgO. Đáp án: C Câu 224: (Mức 1) Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao: A.Ca(OH) 2 , NaOH, Zn(OH) 2 , Fe(OH) 3 B. Cu(OH) 2 , NaOH, Ca(OH) 2 , Mg(OH) 2 C.Cu(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Zn(OH) 2 D. Zn(OH) 2 , Ca(OH) 2 , KOH, NaOH Đáp án: C Câu 225: (Mức 2) Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy: A.Fe(OH) 3 , BaCl 2 , CuO, HNO 3 . B. H 2 SO 4 , SO 2 , CO 2 , FeCl 2 C. HNO 3 , HCl, CuSO 4 , KNO 3 D. Al, MgO, H 3 PO 4 , BaCl 2 Đáp án: B Câu 226: (Mức 2) Dung dịch Ca(OH) 2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây? A.NaCl, HCl, Na 2 CO 3 , KOH B.H 2 SO 4 , NaCl, KNO 3 , CO 2 C. KNO 3 , HCl, KOH, H 2 SO 4 D. HCl, CO 2 , Na 2 CO 3 , H 2 SO 4 Đáp án: D Câu 227: (Mức 2) Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( không tác dụng được với nhau) là: A. NaOH, KNO 3 B. Ca(OH) 2 , HCl C. Ca(OH) 2 , Na 2 CO 3 D. NaOH, MgCl 2 Đáp án: A Câu 228: (Mức 2) Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H 2 S, CO 2 , SO 2 . Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất? A. Muối NaCl B. Nước vôi trong C. Dung dịch HCl D. Dung dịch NaNO 3 Đáp án: B Câu 229: (Mức 2) Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH) 2 , NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là: A.Quỳ tím và dung dịch HCl B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl 2 C. Quỳ tím và dung dịch K 2 CO 3 D. Quỳ tím và dung dịch NaCl Đáp án: C Câu 230: (Mức 2) Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng : A. Ca(OH) 2 và Na 2 CO 3 . B. NaOH và Na 2 CO 3 . C. KOH và NaNO 3 . D. Ca(OH) 2 và NaCl Đáp án: A Câu 231: BÀI 8: BÀI 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG Phần I: Phần I: KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nêu tính chất hóa học của bazơ? Cho ví dụ minh họa? Câu 2: Có những bazơ sau: NaOH, Cu(OH) 2 , Ba(OH) 2 . Hãy cho biết những bazơ nào: ( viết PTHH minh họa nếu có ) a) Tác dụng được với dd HCl? b) Bị nhiệt phân hủy? c) Tác dụng được với CO 2 ? d) Đổi màu quì tím thành xanh? Đáp án: Đáp án: Câu 1: - Dung dịch bazơ làm phenolphtalein không màu hóa đỏ và làm quì tím hóa xanh. - Dung dịch bazơ kiềm tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước. Ca(OH) 2 (dd) + SO 2 (k) → CaSO 3 (r) + H 2 O (l) - Bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Fe(OH) 3 (r) + 3HCl (dd) → FeCl 3 (dd) + 3H 2 O (l) - Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy tạo ra oxit và nước. Cu(OH) 2 (r) CuO (r) + H 2 O (h) → )3( → )3( → )3( → o t → o t → o t → o t → o t Đáp án: Đáp án: Câu 2: a) Tác dụng được với dd HCl: NaOH, Cu(OH) 2 , Ba(OH) 2 2NaOH (dd) + 2HCl (dd) → 2NaCl (dd) + H 2 O (l) Cu(OH) 2 (dd) + 2HCl (dd) → CuCl 2 (dd) + 2H 2 O (l) Ba(OH) 2 (dd) + 2HCl (dd) → FeCl 2 (dd) + 2H 2 O (l) b) Bị nhiệt phân hủy: Cu(OH) 2 Cu(OH) 2 (r) CuO (r) + H 2 O (h) c) Tác dụng được với CO 2 : NaOH, Ba(OH) 2 2NaOH (dd) + CO 2 (k) → Na 2 CO 3 (dd) + H 2 O (l) Ba(OH) 2 (dd) + CO 2 (k) → BaCO 3 (dd) + H 2 O (l) d) Đổi màu quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH) 2 → o t NỘI DUNG: Phần I: Kiểm tra bài cũ Phần II: Tỡm hiểu tớnh chất của natri hiđroxit Phần III: Tỡm hiểu ứng dụng và sản xuất natri hiđroxit Phần IV: Củng cố, hướng dẫn về nhà Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Phần II: Tìm hiểu tính chất của natri hiđroxit Quan sát lọ thủy tinh đựng Natri hiđroxit, hãy cho biết trạng thái, màu sắc của NaOH? Cho viên NaOH vào ống nghiệm đựng nước, lắc đều → sờ tay vào thành ống nghiệm và nhận xét hiện tượng? → Kết luận gì về tính chất vật lí của NaOH? Click to add Title A – Natri hiđroxit: I – Tính chất vật lí: 2 - NaOH là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt. - Dung dịch NaOH có tính nhờn làm bục vải, giấy và ăn mòn da. Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Click to add Title A – Natri hiđroxit: II – Tính chất hóa học: 2 NaOH thuộc loại hợp chất nào? Dự đoán tính chất hóa học của NaOH? * NaOH là bazơ tan và có các tính chất hóa học của một bazơ tan: - Làm đổi màu chất chỉ thị ( phenolphtalein, quì tím ). - Tác dụng với axit. - Tác dụng với oxit axit. - Tác dụng với dung dịch muối. Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Click to add Title A – Natri hiđroxit: II – Tính chất hóa học: 2 NaOH đã làm đổi màu chất chỉ thị như thế nào? 1) Làm đổi màu chất chỉ thị: - Dung dịch NaOH làm quì tím chuyển sang màu xanh, phenolphtalein không màu thành màu đỏ. Với kiến thức đã học viết các PTHH của NaOH tác dụng với các axit sau: HCl, HNO 3 . Gọi tên sản phẩm tạo thành? 2) Tác dụng với axit: PTPƯ: NaOH + HCl  NaCl + H 2 O NaOH + HNO 3  NaNO 3 + H 2 O Kết luận: Dd NaOH tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Click to add Title A – Natri hiđroxit: II – Tính chất hóa học: 2 3) Tác dụng với oxit axit: PTPƯ: 2NaOH + CO 2  Na 2 CO 3 + H 2 O NaOH + CO 2  NaHCO 3 2NaOH + SO 2  Na 2 SO 3 + H 2 O Kết luận: Dd NaOH tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước. Với kiến thức đã học viết các PTHH của NaOH tác dụng với các oxit axit sau: CO 2 , SO 2 . Gọi tên sản phẩm tạo thành? 4) Tác dụng với dung dịch muối: Lưu ý: Dung dịch NaOH phản ứng với CO 2 theo 2 PTHH: - Nếu Số mol NaOH Số mol CO 2  sản phẩm của phản ứng là Na 2 CO 3 , NaHCO 3 và H 2 O - Nếu Số mol NaOH Số mol CO 2  sản phẩm của phản ứng là NaHCO 3 - Nếu Số mol NaOH Số mol CO 2  sản phẩm của phản ứng là Na 2 CO 3 và H 2 O 2 1 1 2 Tiết 12: Một số bazơ quan trọng [...]... 12: Một số bazơ quan trọng Phần IV: Củng cố, hướng dẫn về nhà Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Câu 1: Viết các PTPƯ hoàn thành chuỗi chuyển đổi hóa học cho sau: Na 1 Na2O 2 NaOH 3 NaCl 4 NaOH 5 Na2SO4 Đáp ... HP HP CHẤT CHẤT VÔ VÔ CƠ CƠ TIẾT: 13 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A Natri hiđroxit Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Thử... VẬT LÍ Thử tính tan NaOH - Cho nước vào cốc đựng NaOH - Lắc - Hãy quan sát nhận xét khả tan nước NaOH Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Dung dịch NaOH làm đổi màu thị... mẩu giấy phenolphtalein - Nhỏ 1-2 ml dd HCl vào ống nghiệm HCldd Quan sát thay đổi màu sắc phenolphtalein Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Dung dịch NaOH tác dụng với oxit
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Một số bazơ quan trọng, Bài 8. Một số bazơ quan trọng, Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn