Bài 13. Công dân với cộng đồng

6 72 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2017, 09:21

[...]... phương, đa phương  Hợp tác từng mặt, hợp tác toàn diện  Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với cộng đồng Trách nhiệm của học sinh :  Cùng nhau bàn bạc, phân công nhiệm vụ hợp lí  Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công  Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc Mét sè h×nh ¶nh vỊ hỵp t¸c Nèi tªn c¸c tỉ chøc vµ c¸c phong trµo qc... : 1 2 3 4 5 A1 – B3 A2 – B1 A3 – B5 A4 – B2 A5 – B4 Sau bài học này các bạn đã rút ra được điều gì ?  Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học  Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp học, trường học, làng xóm, quê hương mình  Biết cư xử đúng đắn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những ngøi xung quanh ... lớp 10, trong lớp bạn ấy ít khi nói chuyện với ai, giờ ra chơi thường ngồi một mình, có vẻ khó gần gũi Theo bạn, A là người như thế nào? Nếu là bạn của A bạn sẽ làm gì ? b) Hoà nhập : Thế nào là sống hoà nhập ? Là sống gần gũi chan hòa, không xa lánh mọi người ; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác ; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Vì sao lại phải sống hoà nhập ? Giúp con... qua khó khăn torng cuộc sống Chúng ta cần làm gì để làm được điều đó ?  Tôn trọng, đoàn kết, gần gũi, vui vẻ, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh  Tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Một số hình ảnh về hồ nhập : Nhãm 1  Hỵp t¸c lµ g×?  Theo nhóm bạn thì trong kiểm tra, thi cử có nên hợp tác ? Nhãm 2  BiĨu hiƯn cđa hỵp t¸c?  Ý nghÜa cđa hỵp t¸c Nhãm 3  Nguyªn t¾c cđa... Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lónh vực nào đó vì mục đích chung Biểu hiện của hợp tác :  Cùng bàn bạc  Cùng phối hợp nhòp nhàng  Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết • ý nghóa  Giúp đỡ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh tập thể  Đem lại chất lượng và hiệu quả cao cho công việc Nguyên tắc hợp tác :  Tự Nguyện  Bình Đẳng  Cùng Có Lợi Ngày soạn 26/01/2015 Tiết 25: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG A Mục tiêu học Về kiến thức - Nêu cộng đồng vai trò cộng đồng sống người - Nêu nhân nghĩa biểu đặc trưng nhân nghĩa - Hiểu nhân nghĩa yêu cầu đạo đứcncủa người công dân mối quan hệ với cộng đồng nơi lớp học, trường học Về kĩ Biết sống nhân nghĩa với người xung quanh Về thái độ Yêu quý, gắn bó với lớp, trường cộng đồng nơi B Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - SGK, SGV GDCD lớp 10 - Những câu chuyện, câu danh ngôn, ca dao, tục ngữ, gương người tốt việc tốt Chuẩn bị trò: SGK, ghi C Phương pháp dạy học Thuyết trình, lý giải, nêu vấn đề, thảo luận nhóm D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Tổ chức (2') Lớp Ngày giảng Sĩ số HS nghỉ 10A 10A 10A 10A Kiểm tra cũ.(5') GV? Hôn nhân gì? Chế độ hôn nhân nước ta có tiến so với thời kỳ trước? Giảng (3') Muốn trì sống mình, người phải lao động liên hệ với người khác với cộng đồng Không sống bên cộng đồng xã hội Mỗi người thành viên , tế bào cộng đồng Xong thành viên cần phải sống ứng xử cộng đồng Chúng ta tìm hiểu học hôm Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Thuyết trình, đàm thoại Cộng đồng vai trò cộng đồng giúp HS hiểu cộng đồng (11') sống người GV: Giải thích cho HS hiểu cụm từ a Cộng đồng ? "cộng đồng" - "Cộng" kết hợp, gộp vào, thêm vào - "Đồng" nhau, lúc, nơi, làm, sống với Trong đời sống hàng ngày ta thường gặp từ đồng nghĩa gần nghĩa với cộng đồng như: đồng bào, đồng chí GV: yêu cầu học sinh kể tên số ví dụ cộng đồng, từ hướng dẫn học sinh khái quát thành khái niệm cộng đồng GV? Em nêu ví dụ cộng đồng mà em biết? HS: Phát biểu ý kiến GV: Nhận xét, bổ sung: Cộng đồng toàn thể người VD cộng đồng: Cộng đồng gia đình, chung sống, có đặc điểm giống dân cư, làng xã, người Việt Nam nước nhau, gắn bó thành khối sinh ngoài, quốc gia, dân tộc hoạt xã hội GV? Vậy em hiểu cộng đồng gì? HS: Trả lời GVKl HS: Ghi GV?Con người tham gia nhiều cộng đồng không? HS: trả lời GV: Nhận xét, bổ sung: Con người tham gia nhiều cộng đồng Ví dụ: Gia đình tảng Con người tiếp nhận giáo dục xã hôi thông qua cộng đồng trường học( tổ, nhóm, lớp, trường) Khi làm việc lao động người tham gia cộng đồng mang tính nghề nghiệp người có nhu cầu tham gia cộng đồng văn hóa, tư tưởng Nơi cư trú người tham gia cộng đồng dân cư * Đặc điểm cộng đồng : - Giống nhau: nguồn gốc, tiếng nói, chữ viết, đời sống, phong tục tập quán - Khác nhau: Về quy mô, loại hình, tổ chức, hoạt động GV?Em nêu đặc điểm cộng đồng? HS: Trả lời GVKL: GV? Điều xảy người sống tách biệt với cộng đồng? HS: Trả lời GV: Nhận xét, bổ sung: Muốn trì sống mình, người phải lao động liên hệ với người khác, với cộng đồng Không sống bên cộng đồng xã hội Nên C.Mác nói “Trong tính thức nó, chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội” GV? Cộng động có vai trò sống người? HS: Phát biểu ý kiến GVKL: HS: Ghi b Vai trò cộng đồng sống người - Chăm lo sống cá nhân - Đảm bảo cho người có điều kiện phát triển - Cộng đồng giải hợp lý mối quan hệ lợi ích chung riêng, lợi ích trách nhiệm, quyền nghĩa vụ - Cá nhân phát triển cộng đồng từ tạo nên sức mạnh cộng đồng Trách nhiệm công dân cộng đồng a Nhân nghĩa Hoạt động 2: Thảo luận nhóm giúp HS hiểu trách nhiệm công dân cộng đồng (8') GV: Đặt vấn đề: Mỗi cộng đồng có chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử riêng cá nhân sống phải có nghĩa vụ tuân thủ Nhân nghĩa, hòa hợp, hợp tác chuẩn mực đạo đức quan trọng mà công dân phải có GV: Yêu cầu HS đọc giải thích ý nghĩa hai câu tục ngữ GV?Em cho biết ý nghĩa câu tục ngữ ? - Thương người thể thương thân - Lá lành đùm rách HS: Đọc phát biểu ý kiến GV: Nhận xét, bổ sung: hai câu tục ngữ chân lý lớn lao truyền thống đoàn kết đồng bào ta Đó phải biết yêu thương, chia sẻ, đùm bọc người có hoàn cảnh éo le, sống đau khổ GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để tìm hiểu nhân nghĩa GV: Chia lớp thành nhóm GV: Giao câu hỏi cho nhóm định thời gian thảo luận Nhóm 1: Thế nhân nghiã? Cho ví dụ? - Nhân lòng thương người Nhóm 2: Em cho biết biểu - Nghĩa hợp với lẽ phải truyền thống nhân nghĩa Việt Nam ? Nhóm 3: Vì nhân nghĩa lại yêu cầu mặt đạo đức người công dân quan hệ với cộng đồng ? Nhóm 4: Học sinh cần làm để kế thừa phát huy truyền thống nhân nghĩa dân tộc ? HS: Các nhóm thảo luận HS: Đại diện trình bày câu hỏi thảo luận nhóm HS: Các nhóm khác bổ sung GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến cho nhóm HS: Ghi Nhóm 1: GV lấy thêm vài ví dụ thể nhân nghĩa: - HS dâng hương, hoa lên mộ liệt sĩ - Chủ tịch nước thăm tặng quà mẹ VNAH - Phong trào "Góp bút bạn đến trường" công ty Thiên long tổ chức Nhóm 2: Biểu truyền thống nhân nghĩa Ví dụ: - Lễ phép với thầy cô - Ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt - Ủng hộ trẻ em chất độc màu da cam - Cụ bà Huỳnh Thị Diệp thành phố Huế 81 tuổi coi người mẹ sinh viên nghèo suốt 23 năm qua bà cho học trò xa nhà trọ không lấy tiền - Như : Nhân nghĩa lòng thương người đối xử với người theo lẽ phải - Biểu : + Nhân ái, thương yêu, giúp đỡ + Nhường nhịn, đùm bọc lẫn + Vị tha, bao dung, độ lượng - Nhân nghĩa yêu cầu mặt đạo đức : Làm cho quan hệ thành viên cộng đồng thêm gần gũi, gắn bó, sống trở lên tốt đẹp ý nghĩa - Mỗi học ... [...]... phương, đa phương  Hợp tác từng mặt, hợp tác toàn diện  Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với cộng đồng Trách nhiệm của học sinh :  Cùng nhau bàn bạc, phân công nhiệm vụ hợp lí  Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công  Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc Mét sè h×nh ¶nh vỊ hỵp t¸c Nèi tªn c¸c tỉ chøc vµ c¸c phong trµo qc... : 1 2 3 4 5 A1 – B3 A2 – B1 A3 – B5 A4 – B2 A5 – B4 Sau bài học này các bạn đã rút ra được điều gì ?  Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học  Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp học, trường học, làng xóm, quê hương mình  Biết cư xử đúng đắn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những ngøi xung quanh ... lớp 10, trong lớp bạn ấy ít khi nói chuyện với ai, giờ ra chơi thường ngồi một mình, có vẻ khó gần gũi Theo bạn, A là người như thế nào? Nếu là bạn của A bạn sẽ làm gì ? b) Hoà nhập : Thế nào là sống hoà nhập ? Là sống gần gũi chan hòa, không xa lánh mọi người ; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác ; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Vì sao lại phải sống hoà nhập ? Giúp con... qua khó khăn torng cuộc sống Chúng ta cần làm gì để làm được điều đó ?  Tôn trọng, đoàn kết, gần gũi, vui vẻ, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh  Tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Một số hình ảnh về hồ nhập : Nhãm 1  Hỵp t¸c lµ g×?  Theo nhóm bạn thì trong kiểm tra, thi cử có nên hợp tác ? Nhãm 2  BiĨu hiƯn cđa hỵp t¸c?  Ý nghÜa cđa hỵp t¸c Nhãm 3  Nguyªn t¾c cđa... Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lónh vực nào đó vì mục đích chung Biểu hiện của hợp tác :  Cùng bàn bạc  Cùng phối hợp nhòp nhàng  Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết • ý nghóa  Giúp đỡ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh tập thể  Đem lại chất lượng và hiệu quả cao cho công việc Nguyên tắc hợp tác :  Tự Nguyện  Bình Đẳng  Cùng Có Lợi  II.- Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng: I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người: 1.- Cộng đồng là gì ? 2.- Vai trò của cộng đồng ? 1.- Nhân nghĩa 2.- Hòa nhập 3.- Hợp tác I.- Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: 1.- Cộng đồng là gì ? Gia đình Làng xã Dân cư. Người dân tộc. Người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng là toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. Cộng đồng kinh tế. 2.- Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: Chăm lo cuộc sống của cá nhân. Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển. Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG II.- Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: 1.- Nhân nghĩa: Nhân là lòng thương người, nghĩa là điều được coi là hợp lẽ phải làm khuôn phép cho cách ứng xữ thế của con người trong xã hội. Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải. Biểu hiện Nhân ái, thương yêu, giúp đỡ nhau không đắn đo tính toán. Nhường nhịn, đùm bọc nhau lúc sa cơ lỡ bước. Vị tha, bao dung, độ lượng. Ghi lòng tạc dạ công lao cống hiến của các thế hệ đi trước. Xây nhà tình thương. Thanh niên thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Hiến máu. Khám chữa bệnh miễn phí. Chăm sóc người già. Kí tên vì công lý. [...]... chung của cộng đồng Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống Thanh niên học sinh chúng ta cần phải sống hòa nhập với tập thể lớp học, trường học, với cộng đồng nơi ở Vì vậy, chúng ta cần phải: Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người xung quanh Tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng 3.- Hợp... tốt đẹp của dân tộc ta Kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ Chúng ta cần phải Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịnnhững người xung quanh Cảm thông, giúp đỡ mọi người khi khó khăn, hoạn nạn; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo Kính trọng và biết ơn những vị anh hùng dân tộc 2.- Hòa nhập: Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người... trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung Nguyên tắc: Dựa trên cơ sở Tự nguyện Bình đẳng Các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác Hình thức: Từng lĩnh vực Song phương Toàn diện Đa phương Cùng bàn bạc Biểu hiện Cùng phối hợp nhịp nhàng Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết Ý nghĩa Đem lại chất lượng và hiệu quả cho công việc Giúp đỡ, Bài 13 Công dân với cộng đồng Tiết 1: Cộng đồng và vai trò của cộng đồng I .Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với con người 1)Cộng đồng : - Toàn thể những người Cùng sống Có những điểm giống nhau Gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội Nêu ví dụ về cộng đồng mà em biết - Chúng ta có thể có cộng đồng : Gia đình Làng xã Ngôn ngữ Người Việt Nam ở nước ngoài con người có thể tham gia vào nhiều cộng đồng khác nhau. VÍ DỤ: 2 ) Vai trò của cộng đồng : _cộng đồng : 2 ) vai trò của cộng đồng : - Cộng đồng Chăm lo cuộc sống của cá nhân Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển Giải quyết hợp lý mối quan hệ Lợi ích riêng và chung Lợi ích và trách nhiệm Quyền và nghĩa vụ _ Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo sức mạnh cho cộng đồng II .Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng : 1)Nhân nghĩa : lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải Ví dụ: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng. Tìm những câu tục ngữ , ca dao thể hiện nội dung nhân nghĩa a. Biểu hiện của nhân nghĩa : _Nhân ái thương yêu giúp đỡ nhau _Nhường nhịn , đùm bọc nhau - Vị tha, bao dung, độ lượng Là học sinh em phải làm gì để trở thành người nhân nghĩa. b. Để là người nhân nghĩa học sinh phải : _Kính trọng , hiếu thảo với ông bà , cha mẹ _ Quan tâm giúp đỡ mọi người _ Cảm thông , bao dung , vị tha _ Tôn trọng , giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tại sao chúng ta phải sống nhân nghĩa c. Ý nghĩa : - Nhân nghĩa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta _ Giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn _ Thêm yêu cuộc sống , có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn [...]...II Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 1/ Nhân nghĩa: 2/ Hoà nhập: a Sống hòa nhập: Chụpvới các em học nông tiểu học Bác thăm với một gia túc văn hoá Thăm mộtmột lớp bổ đình nông dân hình gia đình sinh dân II Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 1/ Nhân nghĩa: 2/ Hoà nhập: a Sống hòa nhập: + Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người + Không gây mâu thuẫn bất hòa với người khác + Có... bất hòa với người khác + Có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng b Để sống hòa nhập với tập thể, học sinh cần: + Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ + Không tự cô lập mình, kết bè phái, gây mâu thuẫn + Tích cực tham gia hoạt động tập thể, đồng thời vận động mọi người cùng tham gia Vượt Lên Chính mình Hoà nhập với cuộc sống c Ý nghĩa: Sống hòa nhập sẽ mang lại: + Niềm vui, sức... của sự hợp tác: + Cùng bàn bạc kế Gi¸o viªn : Vò Ngäc H©n trêng THPT trÇn phó Câu 1: - Hôn nhân là gì? - Hãy nêu sự khác biệt trong chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta với chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước đây? KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: - Gia đình có những chức năng nào? - Có người cho rằng: Việc giáo dục trẻ em là việc của nhà trường. Em có nhận xét gì về ý kiến này? KIỂM TRA BÀI CŨ ( tiết 1) ( tiết 1) BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với đời sống của con người: a. Khái niệm cộng đồng. b. Vai trò của cộng đồng đối với đời sống con người. 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: a. Nhân nghĩa. b. Hòa nhập. c. Hợp tác. NỘI DUNG BÀI HỌC Gia đình là gì? * Những điểm chung của các thành viên trong gia đình: Sống chung dưới một mái nhà. - Có quan hệ huyết thống và hôn nhân. - Cùng hưởng bầu không khí chung của gia đình. - Cùng có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau, - Chung về phong tục tập quán. Tìm những điểm chung của các thành viên trong gia đình em? BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG * Điểm chung giữa các học sinh trong lớp học: - Cùng độ tuổi. - Chung ngôn ngữ, chữ viết và nền văn hóa. - Sống trên một địa bàn nhất định. - Cùng chung mục đích học tập, rèn luyện. - Chung chương trình đào tạo. - Cùng sống trong tập thể lớp… Em hãy tìm điểm chung giữa các học sinh trong lớp học? - Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a) Khái niệm cộng đồng: Cộng đồng là gì? BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG Em hãy nêu một số cộng đồng mà em biết? 1/ Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. a) Khái niệm cộng đồng: Cộng đồng Dân cư Gia đình Làng xã Ngôn ngữ Quốc gia, dân tộc Nhân loại Người VN ở nước ngoài Cng ng gia ỡnh Cng ng lp hc Cng ng lp hc Cng ng vn húa Cng ng cỏc dõn tc BI 13: CễNG DN VI CNG NG Ngửụứi Vieọt Nam ụỷ nửụực ngoaứi Cng ng lng xó Vớ d: [...]... hóa, tư tưởng Con người tham gia cộng đồng chính trị xã hội (Đoàn TN, Đảng CS,…) đồng chí Con người tham gia cộng đồng nơi cư trú, cộng đồng dân tộc,… đồng hương BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1 Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a) Khái niệm cộng đồng: Cộng đồng lớp học - Được học tập trong điều - Cá phải mang lại cho em điềunhân cộng tuân thủ Em đã những kiện tốt... và của lớp đồng nào? Và những cộng đồng - Rèn luyện tinh thần đoàn kết với bạnấy mang lại bè - Tiếp thu tri thức khoa học - Chăm lo phát triển cho mỗi cá nhân cho em - iều gì? những nhiệm vụ Thực hiện mà cộng đồng giao phó BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1 Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a) Khái niệm cộng đồng b) Vai trò của cộng đồng đối với công dân BÀI 13: CÔNG... BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1 Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a Khái niệm cộng đồng b Vai trò của cộng đồng đối với công dân Theo em cộng đồng có vai trò như thế nào đối với cá nhân? b Vai trò của cộng đồng Là môi trường xã hội để các cá nhân thực hiện sự liên kết, hợp tác với nhau, Duy trì cuộc sống của mỗi ... trình, đàm thoại Cộng đồng vai trò cộng đồng giúp HS hiểu cộng đồng (11') sống người GV: Giải thích cho HS hiểu cụm từ a Cộng đồng ? "cộng đồng" - "Cộng" kết hợp, gộp vào, thêm vào - "Đồng" nhau,... niệm cộng đồng GV? Em nêu ví dụ cộng đồng mà em biết? HS: Phát biểu ý kiến GV: Nhận xét, bổ sung: Cộng đồng toàn thể người VD cộng đồng: Cộng đồng gia đình, chung sống, có đặc điểm giống dân cư,... triển - Cộng đồng giải hợp lý mối quan hệ lợi ích chung riêng, lợi ích trách nhiệm, quyền nghĩa vụ - Cá nhân phát triển cộng đồng từ tạo nên sức mạnh cộng đồng Trách nhiệm công dân cộng đồng a
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Công dân với cộng đồng, Bài 13. Công dân với cộng đồng, Bài 13. Công dân với cộng đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn