Bài 13. Công dân với cộng đồng

7 86 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2017, 09:12

[...]... phương, đa phương  Hợp tác từng mặt, hợp tác toàn diện  Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với cộng đồng Trách nhiệm của học sinh :  Cùng nhau bàn bạc, phân công nhiệm vụ hợp lí  Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công  Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc Mét sè h×nh ¶nh vỊ hỵp t¸c Nèi tªn c¸c tỉ chøc vµ c¸c phong trµo qc... : 1 2 3 4 5 A1 – B3 A2 – B1 A3 – B5 A4 – B2 A5 – B4 Sau bài học này các bạn đã rút ra được điều gì ?  Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học  Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp học, trường học, làng xóm, quê hương mình  Biết cư xử đúng đắn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những ngøi xung quanh ... lớp 10, trong lớp bạn ấy ít khi nói chuyện với ai, giờ ra chơi thường ngồi một mình, có vẻ khó gần gũi Theo bạn, A là người như thế nào? Nếu là bạn của A bạn sẽ làm gì ? b) Hoà nhập : Thế nào là sống hoà nhập ? Là sống gần gũi chan hòa, không xa lánh mọi người ; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác ; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Vì sao lại phải sống hoà nhập ? Giúp con... qua khó khăn torng cuộc sống Chúng ta cần làm gì để làm được điều đó ?  Tôn trọng, đoàn kết, gần gũi, vui vẻ, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh  Tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Một số hình ảnh về hồ nhập : Nhãm 1  Hỵp t¸c lµ g×?  Theo nhóm bạn thì trong kiểm tra, thi cử có nên hợp tác ? Nhãm 2  BiĨu hiƯn cđa hỵp t¸c?  Ý nghÜa cđa hỵp t¸c Nhãm 3  Nguyªn t¾c cđa... Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lónh vực nào đó vì mục đích chung Biểu hiện của hợp tác :  Cùng bàn bạc  Cùng phối hợp nhòp nhàng  Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết • ý nghóa  Giúp đỡ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh tập thể  Đem lại chất lượng và hiệu quả cao cho công việc Nguyên tắc hợp tác :  Tự Nguyện  Bình Đẳng  Cùng Có Lợi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS & THPT DƯƠNG VĂN AN Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Thanh Tú Giáo sinh thực tập : Võ Thị Hồng Phượng Khoa Giáo dục Chính trị - ĐHSP TP HCM GIÁO ÁN THỰC TẬP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG I Mục tiêu học Học xong tiết 13 học sinh cần nắm Về kiến thức Học sinh nắm cộng đồng vai trò cộng đồng sống người Đồng thời nêu nhân nghĩa biểu trưng nhân nghĩa Về kĩ Biết sống nhân nghĩa với người xung quanh Về thái độ Yêu quý gắn bó với lớp, với trường, với cộng đồng nơi 4.Trọng tâm Nhân nghĩa giá trị đạo đức người Việt Nam quan hệ với cộng đồng II Phương pháp - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp thảo luận theo nhóm - Phương pháp tình III III Hoạt động dạy học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Nêu khái niệm hôn nhân chế độ hôn nhân nước ta nay? Nêu khái niệm gia đình chức gia đình? Học Giáo viên: Con người sống, học tập làm việc cộng đồng Không tách rời cộng đồng Vậy cộng đồng cần phải có trách nhiệm cộng đồng ? Đó nội dung hôm Hoạt động GV HS Những nội dung học  Hoạt động 1: Thuyết trình, đàm thoại, thảo Cộng đồng vai trò luận nhóm cộng đồng - Giáo viên giúp cho học sinh giải thích cụm từ cộng sống người đồng a Cộng đồng ? “Cộng” kết hợp, gộp lại “Đồng” nhau, nơi, làm - Cộng đồng toàn thể - GV: Đặt vấn đề: Lớp sinh hoạt, học tập, vui người chung chơi tạo thành tập thể lớp học hay nói sống, có đặc điểm cộng đồng lớp học Vậy em hiểu cộng giống nhau, gắn bó thành khối sinh hoạt đồng ? xã hội - GV: Em lấy ví dụ cộng đồng mà em biết ? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh - Ví dụ : Cộng đồng dân cư, làng xã, ngôn ngữ, dân tộc, người Việt Nam nước - Đặc điểm cộng - GV: Theo em cộng đồng có đặc điểm (hay đồng : điểm giống khác) ? + Giống : Nguồn - HS: Trả lời gốc, tiếng nói, chữ viết, - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh đời sống, phong tục tập quán + Khác : Về quy mô, loại hình, tổ chức, hoạt động - GV: Con người tham gia nhiều cộng đồng không ? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh Ví dụ tham gia nhiều cộng đồng : cộng đồng gia đình ; lớp học ; nhà trường ; dân cư… Cộng đồng gia đình cộng đồng mà người tham gia, nơi sinh đầu tiên, sau học lúc ta tham gia cộng đồng lớp học, tiếp chúng b Vai trò cộng ta tham gia cộng đồng xã hội,… đồng sống - GV: Chuyển ý: người Muốn trì sống mình, người phải lao động liên hệ với người khác, với cộng đồng Không sống bên cộng đồng xã hội Nên C.Mác nói “Trong tính thức nó, chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội” - GV: Phân nhóm, nêu câu hỏi để nhóm thảo luận Nhóm 1: Cộng đồng có vai trò sống người? Ví dụ? Nhóm 2: Điều xảy người phải sống tách biệt với cộng đồng ? Nhóm 3: Vậy cần phải sống ứng xử cộng đồng, đặc biệt tập thể lớp học, trường học cộng đồng dân cư nơi cư trú ? - HS: Thảo luận nhóm, cử đại diện nhóm trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh Nhóm 1:Ví dụ: cộng đồng có dịch vụ y tế chăm sóc cho sống người, đảm bảo diều kiện tốt cho học tập nghiên cứu, - Chăm lo sống cá nhân Đảm bảo cho người có điều kiện phát triển - Cộng đồng giải Nhóm 2: Nếu sống tách biệt với cộng đồng, tách biệt với đời sống người người dần ngôn ngữ, chữ viết, sinh hoạt- đặc điểm đời sống cộng đồng Con người tồn phát triển cách toàn diện, làm phần tồn mà phần người số trường hợp cậu bé người chim hay cậu bé người sói Nhóm 3: Vậy cần phải sống ứng xử cộng đồng, đặc biệt tập thể lớp học, trường học cộng đồng dân cư nơi cư trú ? - Chúng ta cần sống lối sống lành mạnh, phù hợp chuẩn mực đạo đức, có cách cư xử văn hóa, biết tôn trọng thân tôn trọng người khác - GV: Chuyển ý: Mỗi cộng đồng có chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử riêng cá nhân sống phải có nghĩa vụ tuân thủ Nhân nghĩa, hòa hợp, hợp tác chuẩn mực đạo đức quan trọng mà công dân phải có - GV: Em cho biết nhân gì? Nghĩa gì? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh Nhân lòng thương người Nghĩa hợp với lẽ phải - GV: Vậy nhân nghĩa? Cho ví dụ? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh hợp lý mối quan hệ lợi ích chung riêng, lợi ích trách nhiệm, quyền nghĩa vụ - Cá nhân phát triển cộng đồng từ tạo nên sức mạnh cộng đồng Trách nhiệm công dân cộng đồng a Nhân nghĩa - Như : Nhân nghĩa lòng thương người đối xử với người theo lẽ phải - Ví dụ: Lá lành đùm rách ; thương người thể thương thân - Biểu : - GV: Em cho biết biểu truyền thống nhân nghĩa Việt Nam ? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh + Nhân ái, thương yêu,  Nhân ái, thương yêu, giúp đỡ : Nhân người , giúp đỡ tình thương yêu , lòng nhân tình thương yêu người với người cộng đồng thể quan tâm chăm sóc giúp đỡ sẻ chia người khác bị gặp phải chuyện bất trắc “Anh em thể tay chân Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.” + Nhường nhịn, đùm bọc  Nhường nhịn, đùm bọc lẫn : Đó tình cảm yêu lẫn thương, gắn bó người, biết thương yêu, che chở, đùm bọc cho trước khó khăn, hoạn nạn + Vị tha, bao dung, độ  Vị tha, bao dung, độ lượng : Có ý nghĩa rộng lòng lượng tha thứ, có lòng tôn trọng thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác họ hối hận sửa chữa ... [...]... phương, đa phương  Hợp tác từng mặt, hợp tác toàn diện  Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với cộng đồng Trách nhiệm của học sinh :  Cùng nhau bàn bạc, phân công nhiệm vụ hợp lí  Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công  Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc Mét sè h×nh ¶nh vỊ hỵp t¸c Nèi tªn c¸c tỉ chøc vµ c¸c phong trµo qc... : 1 2 3 4 5 A1 – B3 A2 – B1 A3 – B5 A4 – B2 A5 – B4 Sau bài học này các bạn đã rút ra được điều gì ?  Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học  Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp học, trường học, làng xóm, quê hương mình  Biết cư xử đúng đắn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những ngøi xung quanh ... lớp 10, trong lớp bạn ấy ít khi nói chuyện với ai, giờ ra chơi thường ngồi một mình, có vẻ khó gần gũi Theo bạn, A là người như thế nào? Nếu là bạn của A bạn sẽ làm gì ? b) Hoà nhập : Thế nào là sống hoà nhập ? Là sống gần gũi chan hòa, không xa lánh mọi người ; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác ; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Vì sao lại phải sống hoà nhập ? Giúp con... qua khó khăn torng cuộc sống Chúng ta cần làm gì để làm được điều đó ?  Tôn trọng, đoàn kết, gần gũi, vui vẻ, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh  Tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Một số hình ảnh về hồ nhập : Nhãm 1  Hỵp t¸c lµ g×?  Theo nhóm bạn thì trong kiểm tra, thi cử có nên hợp tác ? Nhãm 2  BiĨu hiƯn cđa hỵp t¸c?  Ý nghÜa cđa hỵp t¸c Nhãm 3  Nguyªn t¾c cđa... Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lónh vực nào đó vì mục đích chung Biểu hiện của hợp tác :  Cùng bàn bạc  Cùng phối hợp nhòp nhàng  Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết • ý nghóa  Giúp đỡ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh tập thể  Đem lại chất lượng và hiệu quả cao cho công việc Nguyên tắc hợp tác :  Tự Nguyện  Bình Đẳng  Cùng Có Lợi  II.- Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng: I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người: 1.- Cộng đồng là gì ? 2.- Vai trò của cộng đồng ? 1.- Nhân nghĩa 2.- Hòa nhập 3.- Hợp tác I.- Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: 1.- Cộng đồng là gì ? Gia đình Làng xã Dân cư. Người dân tộc. Người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng là toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. Cộng đồng kinh tế. 2.- Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: Chăm lo cuộc sống của cá nhân. Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển. Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG II.- Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: 1.- Nhân nghĩa: Nhân là lòng thương người, nghĩa là điều được coi là hợp lẽ phải làm khuôn phép cho cách ứng xữ thế của con người trong xã hội. Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải. Biểu hiện Nhân ái, thương yêu, giúp đỡ nhau không đắn đo tính toán. Nhường nhịn, đùm bọc nhau lúc sa cơ lỡ bước. Vị tha, bao dung, độ lượng. Ghi lòng tạc dạ công lao cống hiến của các thế hệ đi trước. Xây nhà tình thương. Thanh niên thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Hiến máu. Khám chữa bệnh miễn phí. Chăm sóc người già. Kí tên vì công lý. [...]... chung của cộng đồng Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống Thanh niên học sinh chúng ta cần phải sống hòa nhập với tập thể lớp học, trường học, với cộng đồng nơi ở Vì vậy, chúng ta cần phải: Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người xung quanh Tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng 3.- Hợp... tốt đẹp của dân tộc ta Kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ Chúng ta cần phải Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịnnhững người xung quanh Cảm thông, giúp đỡ mọi người khi khó khăn, hoạn nạn; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo Kính trọng và biết ơn những vị anh hùng dân tộc 2.- Hòa nhập: Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người... trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung Nguyên tắc: Dựa trên cơ sở Tự nguyện Bình đẳng Các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác Hình thức: Từng lĩnh vực Song phương Toàn diện Đa phương Cùng bàn bạc Biểu hiện Cùng phối hợp nhịp nhàng Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết Ý nghĩa Đem lại chất lượng và hiệu quả cho công việc Giúp đỡ, Bài 13 Công dân với cộng đồng Tiết 1: Cộng đồng và vai trò của cộng đồng I .Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với con người 1)Cộng đồng : - Toàn thể những người Cùng sống Có những điểm giống nhau Gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội Nêu ví dụ về cộng đồng mà em biết - Chúng ta có thể có cộng đồng : Gia đình Làng xã Ngôn ngữ Người Việt Nam ở nước ngoài con người có thể tham gia vào nhiều cộng đồng khác nhau. VÍ DỤ: 2 ) Vai trò của cộng đồng : _cộng đồng : 2 ) vai trò của cộng đồng : - Cộng đồng Chăm lo cuộc sống của cá nhân Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển Giải quyết hợp lý mối quan hệ Lợi ích riêng và chung Lợi ích và trách nhiệm Quyền và nghĩa vụ _ Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo sức mạnh cho cộng đồng II .Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng : 1)Nhân nghĩa : lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải Ví dụ: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng. Tìm những câu tục ngữ , ca dao thể hiện nội dung nhân nghĩa a. Biểu hiện của nhân nghĩa : _Nhân ái thương yêu giúp đỡ nhau _Nhường nhịn , đùm bọc nhau - Vị tha, bao dung, độ lượng Là học sinh em phải làm gì để trở thành người nhân nghĩa. b. Để là người nhân nghĩa học sinh phải : _Kính trọng , hiếu thảo với ông bà , cha mẹ _ Quan tâm giúp đỡ mọi người _ Cảm thông , bao dung , vị tha _ Tôn trọng , giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tại sao chúng ta phải sống nhân nghĩa c. Ý nghĩa : - Nhân nghĩa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta _ Giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn _ Thêm yêu cuộc sống , có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn [...]...II Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 1/ Nhân nghĩa: 2/ Hoà nhập: a Sống hòa nhập: Chụpvới các em học nông tiểu học Bác thăm với một gia túc văn hoá Thăm mộtmột lớp bổ đình nông dân hình gia đình sinh dân II Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 1/ Nhân nghĩa: 2/ Hoà nhập: a Sống hòa nhập: + Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người + Không gây mâu thuẫn bất hòa với người khác + Có... bất hòa với người khác + Có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng b Để sống hòa nhập với tập thể, học sinh cần: + Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ + Không tự cô lập mình, kết bè phái, gây mâu thuẫn + Tích cực tham gia hoạt động tập thể, đồng thời vận động mọi người cùng tham gia Vượt Lên Chính mình Hoà nhập với cuộc sống c Ý nghĩa: Sống hòa nhập sẽ mang lại: + Niềm vui, sức... của sự hợp tác: + Cùng bàn bạc kế Gi¸o viªn : Vò Ngäc H©n trêng THPT trÇn phó Câu 1: - Hôn nhân là gì? - Hãy nêu sự khác biệt trong chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta với chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước đây? KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: - Gia đình có những chức năng nào? - Có người cho rằng: Việc giáo dục trẻ em là việc của nhà trường. Em có nhận xét gì về ý kiến này? KIỂM TRA BÀI CŨ ( tiết 1) ( tiết 1) BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với đời sống của con người: a. Khái niệm cộng đồng. b. Vai trò của cộng đồng đối với đời sống con người. 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: a. Nhân nghĩa. b. Hòa nhập. c. Hợp tác. NỘI DUNG BÀI HỌC Gia đình là gì? * Những điểm chung của các thành viên trong gia đình: Sống chung dưới một mái nhà. - Có quan hệ huyết thống và hôn nhân. - Cùng hưởng bầu không khí chung của gia đình. - Cùng có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau, - Chung về phong tục tập quán. Tìm những điểm chung của các thành viên trong gia đình em? BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG * Điểm chung giữa các học sinh trong lớp học: - Cùng độ tuổi. - Chung ngôn ngữ, chữ viết và nền văn hóa. - Sống trên một địa bàn nhất định. - Cùng chung mục đích học tập, rèn luyện. - Chung chương trình đào tạo. - Cùng sống trong tập thể lớp… Em hãy tìm điểm chung giữa các học sinh trong lớp học? - Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a) Khái niệm cộng đồng: Cộng đồng là gì? BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG Em hãy nêu một số cộng đồng mà em biết? 1/ Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. a) Khái niệm cộng đồng: Cộng đồng Dân cư Gia đình Làng xã Ngôn ngữ Quốc gia, dân tộc Nhân loại Người VN ở nước ngoài Cng ng gia ỡnh Cng ng lp hc Cng ng lp hc Cng ng vn húa Cng ng cỏc dõn tc BI 13: CễNG DN VI CNG NG Ngửụứi Vieọt Nam ụỷ nửụực ngoaứi Cng ng lng xó Vớ d: [...]... hóa, tư tưởng Con người tham gia cộng đồng chính trị xã hội (Đoàn TN, Đảng CS,…) đồng chí Con người tham gia cộng đồng nơi cư trú, cộng đồng dân tộc,… đồng hương BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1 Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a) Khái niệm cộng đồng: Cộng đồng lớp học - Được học tập trong điều - Cá phải mang lại cho em điềunhân cộng tuân thủ Em đã những kiện tốt... và của lớp đồng nào? Và những cộng đồng - Rèn luyện tinh thần đoàn kết với bạnấy mang lại bè - Tiếp thu tri thức khoa học - Chăm lo phát triển cho mỗi cá nhân cho em - iều gì? những nhiệm vụ Thực hiện mà cộng đồng giao phó BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1 Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a) Khái niệm cộng đồng b) Vai trò của cộng đồng đối với công dân BÀI 13: CÔNG... BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1 Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: a Khái niệm cộng đồng b Vai trò của cộng đồng đối với công dân Theo em cộng đồng có vai trò như thế nào đối với cá nhân? b Vai trò của cộng đồng Là môi trường xã hội để các cá nhân thực hiện sự liên kết, hợp tác với nhau, Duy trì cuộc sống của mỗi ... nhiều cộng đồng không ? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến học sinh Ví dụ tham gia nhiều cộng đồng : cộng đồng gia đình ; lớp học ; nhà trường ; dân cư… Cộng đồng gia đình cộng đồng. .. đồng vai trò luận nhóm cộng đồng - Giáo viên giúp cho học sinh giải thích cụm từ cộng sống người đồng a Cộng đồng ? Cộng kết hợp, gộp lại Đồng nhau, nơi, làm - Cộng đồng toàn thể - GV: Đặt... việc cộng đồng Không tách rời cộng đồng Vậy cộng đồng cần phải có trách nhiệm cộng đồng ? Đó nội dung hôm Hoạt động GV HS Những nội dung học  Hoạt động 1: Thuyết trình, đàm thoại, thảo Cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Công dân với cộng đồng, Bài 13. Công dân với cộng đồng, Bài 13. Công dân với cộng đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn