Lỗ thủng tầng ozon

9 3,287 19
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

. thấy tầng ã khí ozon trên không trung Nam cực mỏng dần và xuất hiện một " ;lỗ thủng& quot; lớn dần. Năm 1987, các nhà khoa học Đức lại phát hiện tầng. ¤z«n n»m ë ®©u ? Tầng khí quyển dưới trong tầng bình lưu (25km) giầu O 3 . Tầng ôzôn chặn đứng 90% năng lượng của dải tử ngoại Tầng ôzôn bị suy giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Lỗ thủng tầng ozon, Lỗ thủng tầng ozon, Lỗ thủng tầng ozon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn